Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885)

Sprog: norsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Vintergrønt [s091]] Hanen og Ræven. Norsk Folkeeventyr. Side 91-92 (1866, novelle(r))
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s039]] En vestlandsk Skovdal. Af P. Chr. Asbjørnsen. Side [39]-62 (1869, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I indholsfortegnelsen er startsiden anført som: 41.
 Tekster Rosing, Hedevig: Billed-ABC i Farvetryk. Tegningerne af O. A. Wergeland. Texten af Hedevig Rosing. ♦ Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1876. 45 [1] sider, 14 farve tavler. Pris: kr. 1,20. (Trykkested: H.J. Jensens Bogtrykkeri) (1876, tekster) 👓
Detaljer
illustrationer af Oscar Wergeland (1844-1910, sprog: norsk)
af Hedevig Rosing (1827-1913)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
af anonym norsk (sprog: norsk)
af Svend Rosing (1804-1884)
kollaps Noter
 note til titel Farvetegning på omslaget.
 note til titel Side [46]: Redegjørelse [Om hvordan bogen kan anvendes. Signeret: Christiania, December 1875. Hedevig Rosing].
 note til titel Nogle få at teksterne/digtene har forfatterangivelse: P. Chr. Asbjørnsen, Jörg. Moe, C., S. Rosing.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s131]] Herremandsbruden. (P. Chr. Asbjørnsen). Side [131]-33 (1876, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer i periodicum: Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 45-46, under titlen: Herremandsbruden. Æventyr af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Tegninger af Erik Wrenskiold.
 Bog Asbjørsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Eventyrperler [s046]] Dukken i Græsset. (Ved P. Chr. Asbjørnsen). Side 46-49 (1878, novelle(r)) 👓
originaltitel: Dukke i Græsset, 1843
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Norske Folkeeventyr samlede ved Asbjørnsen og Jørgen Moe. Første Deel, Christiania, 1843. Side 160-62 [Udkom med 1. hefte i december 1841 og 2 hefter i løbet af 1842-43. 2den Deels 1ste Hefte udkom 1844. Mere udkom ikke, næste udgivelse blev Anden forøgede Udgave, 1852 [ie: 1852]].
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Asbjørnsen: [indgår i antologien: Eventyrperler [s113]] Høne Pøne. (Af Asbjørnsen). Side 113-16 (1878, novelle(r)) 👓
originaltitel: Hønen, som skulde til Dovrefjeld, forat ikke Alverden skulde forgaae, 1844
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Høne Pøne, ved P. Chr. Asbjørnsen.
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Norske Folkeeventyr samlede ved P. C. Asbjørnsen og Jørgen Moe. 2den Deels 1ste Hefte, 1844, side 16-18, under titlen: Hønen, som skulde til Dovrefjeld, forat ikke Alverden skulde forgaae.
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum (redigeret) anonym: Præsten og Klokkeren (1879, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 104 (28-9-1879), side 512, del af anmeldelse af Otto Borchsenius: P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Æventyr i Udvalg.
 Trykt i periodicum Asbjørnsen, P. Chr.: Norsk Folkedigtning. Meddelt af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Billeder af H. Tegner (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Eventyrenes titler: I: Fiskesønnerne. II: St. Peder og Vorherre paa Vandring. III: En Præstehistorie.
 note til titel Side 484: [Note om eventyres oprindelse].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 205 (4-9-1881), side 481-84.
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s180]] Troldene i Hedals Skoven. Efter P. Chr. Asbjørnsen. (Med Billede). Side 180-83 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [å] Senere udgave: Troldene i Hedals Skoven
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: P. Chr. Asbjørnsen.
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr (1883-87, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1917 Senere udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. Af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. viii + 195 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Kirste & Sieberth Bok- og Kunsttrykkeri, Kristiania)
1922-23 Senere udgave: Eventyrbok for barn. Norske Folkeeventyr. M. illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. 6. opl. Revidert utg. ved Moltke Moe. ♦ Gyldendal, 1922-23. 1.-3. Samling, 90 + 86 + 100 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fredericia Dagblad 23-12-1898, side 1 [Anmeldelse, nyt oplag, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1-2] Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. HEgel & Søn), 1883-84. [Samling] I-II, 103 + 95 sider, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1883-84, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel [Samling] 1, 1883: Af P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af E. Werenskjold og Th. Kittelsen.
 note til titel [Samling] 2, 1884: Af P.Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer af Th. Kittelsen, Otto Sinding og E. Werenskjold.
 note om oplag [Samling] 2: Andet Oplag, 1903 [Har på titelbladet også: Udgivet af Professor Moltke Moe].
 url Fuld visning af bogen ([Bind] I) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen ([Bind] II) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen ([Bind] II, Andet Oplag) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 130 [Anmeldelse].
[3] Asbjørnsen, P. C.: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. [Samling] III. Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Udgivet af Professor Moltke Moe. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1887. 128 sider (1887, børnebog)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, 3. samling, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum Asbjørnsen, Chr.: Dumme Mænd og Trold til Kjærringer. Norsk Folkeeventyr ved Chr. Asbjørnsen. Med Illustration af Otto Sinding (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Dette morsomme Eventyr, som vi skylder Hr. Justitsraad Hegels Velvillie at kunne meddele her, er bygget over samme Idé, som H.C. Andersens "Kejserens nye Klæder".
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 16 (28-3-1886).
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: Manden, som skulde stelle hjemme. Illustreret af Nils Wiwel. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 14 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet Oplag [ie. 2. udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. xvi + 384 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
noter af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1909-10 Senere udgave: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Tredje Oplag. Fire Samlinger med Illustrationer af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Revideret Udgave ved Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909-10. I-IV [Samling], 88 + 76 + (77 [1]) + 72 sider, illustreret. Pris: à 1,00 kr.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]: Min gamle Ven Maleren Hans Gude med hengivenhed tilegnet.
 note til titel Side [ix]: Forord [Signeret: Kristiania, November 1896. Moltke Moe].
 note til titel Hele forordet: Dette Oplag er et saa godt som uforandret Aftryk af 1ste Udgave. Fra sin Forgjænger skiller det sig, foruden ved de tilføiede biografiske Data, kun i to uvæsentlige Punkter: Frakturstilen er ombyttet med Antiqva, og de faa af Jørgen Moe's Eventyr, der er optagne i dette Udvalg, er paa Indholdslisten blevne betegnede med hans Navn.
 note til titel Side [xi]-xvi: Biografiske Oplysninger om P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe.
 note til titel Side [364]-66: Fortegnelse over Illustrationerne og Kunstnerne.
 note til titel Side [367]-84: Ordforklaringer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. C.: Udvalgte Folkeeventyr. Ny Samling. Udgivet af Moltke Moe. Illustreret af Th. Kittelsen. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907 [ie: 1906]. [2] 156 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania) (1906, børnebog) 👓
Detaljer
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelbladet og øverst på titelbladet: P. Chr. Asbjørnsens illustrerede eventyr.
 note til titel Upagineret side: Forord [Signeret: November 1906, Moltke Moe].
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr.: Illustrerede Eventyr. Udvalgte Folkeeventyr. Udgivet af Moltke Moe. Illustreret af Th. Kittelsen. Andet Oplag. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1907. 1.-2. Samling, 84 + 84 sider, illustreret. Pris: à 1,00 kr (1907, børnebog)
Detaljer
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbok for børn. Norske folkeeventyr av P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med illustrationer av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Revideret utgave ved Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. I-III Samling, 88 [1] + 83 [2] + 97 [1] sider, illustreret. Pris: à 1,00 kr. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania) (1908, børnebog) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Smudstitelblad: P.Chr. Asbjørnsens illustrerede eventyr.
 note til titel I og II samling: Tredje Oplag. III samling: Andet oplag.
 note til titel I samling, side [5]: Forord [Signeret: Oktober 1908, Moltke Moe].
 note til titel Uddrag af forordet: Da utvalget vender sig til børn og ungdom, sier det sig selv at den nye retskrivning er gjennemført.
Ogsaa billedstoffet er delvis fornyet; denne utgave har 18 nye tegninger fra Th. Kittelsens haand ...
 note til titel I samling, side [89]: Indhold.
 note til titel II samling, side [85]: Indhold.
 note til titel III samling, side [99]: Indhold.
 url Fuld visning af bøgerne (alle tre bind) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. C. og J. Moe: Barne-Eventyr. Revideret og utg. av Moltke Moe. Illustr. av Th. Kittelsen. ♦ Kristiania, H. Aschehoug & Co.'s Forlag, 1909. 112 sider (1909, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
 Bog (udgiver) antologi: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Tredje Oplag. Fire Samlinger med Illustrationer af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Revideret Udgave ved Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909-10. I-IV [Samling], 88 + 76 + (77 [1]) + 72 sider, illustreret. Pris: à 1,00 kr. (1909-10, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Peter Nicolai Arbo (1831-1892, sprog: norsk)
illustrationer af Hans Fredrik Gude (1825-1903, sprog: norsk)
illustrationer af Vincent Stoltenberg Lerche (1837-1892, sprog: norsk)
illustrationer af Hjalmar Eilif Emmanuel Peterssen (1852-1928, sprog: norsk)
illustrationer af Gerhard August Schneider (1842-1873, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
illustrationer af Adolph Tidemand (1814-1876, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1896 1. udgave: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet Oplag [ie. 2. udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. xvi + 384 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelbladet: P. Chr. Asbjørnsens illustrerede Eventyr.
 note til titel III. [Samling], side [79]: Indhold [Med angivelse af illustrator(er) for hvert eventyr].
 note til titel Efter indholsfortegnelsen: Teksten er revideret efter paalæg af forfatteren.
kollaps Indhold

[3s005] anonym: Gjæte kongens harer. Side [5]-15 (1909, novelle(r))
[3s016] anonym: Makreldorg. Side [16]-28 (1909, novelle(r))
[3s029] anonym: Peik. Side [29]-36 (1909, novelle(r))
[3s037] anonym: Dumme mænd, og trold til kjærringer. Side [37]-39 (1909, novelle(r))
[3s040] anonym: Presten og klokkeren. Side [40]-42 (1909, novelle(r))
[3s043] anonym: Jutulen og Johannes Blessom. Side [43]-46 (1909, novelle(r))
[3s047] anonym: Skrinet med det rare i. Side [47]-48 (1909, novelle(r))
[3s049] anonym: Enkesønnen. Side [49]-59 (1909, novelle(r))
[3s060] anonym: Østenfor sol og vestenfor maane. Side [60]-73 (1909, novelle(r))
[3s074] anonym: Askeladden som fik prinsessen til at løgste sig. Side [74]-77 (1909, novelle(r))
 Bog Asbjørnsen og Moe: Norske huldreeventyr og norske folkeeventyr. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1911-14. Bind 1-2, 342 + 268 sider (1911-14, novelle(r))
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1965 indgår i antologien: Barndomslandet [6s152] Senere udgave: Manden som skulle passe huset. Side [151]-[55]
kollaps Noter
 note til titel Bind 1 med portrætter.
 note til titel Bindenes titler: 1: Norske huldreeventyr. 2: Norske folkeeventyr.
 note til titel Udkom i 10 hæfter.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 159 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Eventyrskatten [å]] Troldene i Hedals Skoven (1912, novelle(r))
Detaljer
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s180] 1. udgave: Troldene i Hedals Skoven. Efter P. Chr. Asbjørnsen. (Med Billede). Side 180-83
 Børnebog [Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe]: Asbjørnsens Eventyr. Norske Folke-Eventyr af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. M. Illustr. af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Dansk Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 1.-2. Samling, 92 + 94 sider, illustreret (1916, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. Af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. viii + 195 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Kirste & Sieberth Bok- og Kunsttrykkeri, Kristiania) (1917, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
forord af Anders Krogvig (1880-1924, sprog: norsk)
1883-87 1. udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Særtryk af Hundredaarsudgaven.
 note til titel Side [v]: Forord [Signeret: Kristiania i august 1917. Anders Krogvig].
 note til titel Side [vii]-viii: Indhold.
 note til titel Uddrag af forordet: Af den store "Hundredeaarsudgave" af Asbjørnsens og Moe's norske folke- og hundre-eventyr, illustreret af norske kunstnere, som udkom 1911-14, fandtes et mindre restoplag af andet bind. En del af dette bind udgjøres af "Eventyrbog for Børn", Asbjørnsens eget udvalg af barne-eventyr, som første gang udkom i 1883-87. Forlaget har nu ønsket at udgive dette restoplag som en særudgave ...
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Norske Folke- og Huldreeventyr. Med Indledning og Anmærkninger av Anders Krogvig. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 128 sider, illustreret (1919, børnebog) 👓
serietitel: Skoleutgaver av norske Forfattere
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
noter af Anders Krogvig (1880-1924, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbok for barn. Norske Folkeeventyr. M. illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. 6. opl. Revidert utg. ved Moltke Moe. ♦ Gyldendal, 1922-23. 1.-3. Samling, 90 + 86 + 100 sider, illustreret (1922-23, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1883-87 1. udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet i et bind.
 Tekster Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Norske Folkeeventyr. Oversat af Otto Gelsted (1943, noveller(r))
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
 Tekster Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Norske Folkeeventyr. Paa Dansk ved Ellen Kirk (1944, noveller(r))
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s277]] Askelad og de gode hjælpere. Side 277-[85] (1952, roman) 👓
originaltitel: Askeladden og de gode hjelperne, 1841-44
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Norske Folkeeventyr, 1841-44.
 url film Filmatiseret 1961. Artikel om eventyret på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr.: Østen for sol og vesten for måne. Overs. fra norsk af Preben Ramløv. Tegninger af Kamma Svensson. ♦ Gyldendal, 1959. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1959, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Rollingebøgerne, 6
oversat af Preben Ramløv (1918-1988)
illustrationer af Kamma Svensson (1908-1988)
 Bog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Barndomslandet [4s081]] Drengen som gik til nordenvinden og krævede melet igen. Side 81-84 (1964, novelle(r)) 👓
originaltitel: Gutten som gikk til nordenvinden og krevde igjen melet, 1841-44
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fra Asbjørnsen og Moe: Norske folkeeventyr. Oversat af Anine Rud. Illustreret af Otto Sinding.
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Asbjörnsen & Moe: [indgår i antologien: Barndomslandet [6s152]] Manden som skulle passe huset. Side [151]-[55] (1965, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Hjalmar Eilif Emmanuel Peterssen (1852-1928, sprog: norsk)
1911-14 1. udgave: Norske huldreeventyr og norske folkeeventyr. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1911-14. Bind 1-2, 342 + 268 sider
kollaps Noter
 note til titel Fra Asbjørnsen og Moe: »Norske folkeeventyr.« Oversat af Anine Rud. Illustreret af Eilif Peterssen.
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s028]] De tre bukke Bruse. Side 28-[29] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s089]] De tre kongedøtre i bjerget det blå. Side 89-[101] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s102]] Askeladen og de gode hjælpere. Side 102-[108] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s072]] Følgesvenden. Side 72-[81] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s049]] Guldfuglen. Side 49-[55] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s030]] Gutten, som gik til nordenvinden og krævede melet igen. Side 30-[33] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s063]] Hver synes bedst om sine børn. Side [63] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s060]] Konen imod strømmen. Side 60-[62] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s082]] Lillefrik med fiolen. Side 82-[88] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s015]] Manden, der skulle gøre hjemmearbejdet. Side 15-[17] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s018]] Pandekagen. Side 18-[20] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s034]] Peik. Side 34-40 (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s109]] Skrinet med det mærkelige i. Side [109] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s021]] Smeden, som ikke turde slippe ind i helvede. Side 21-[27] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s056]] Smørbuk. Side 56-[59] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s011]] Smådrengene, som traf troldene på Hededalskoven. Side 11-[14] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s064]] Soria Moria slot. Side 64-[71] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s041]] Østenfor sol og vestenfor måne. Side 41-[48] (1966, børnebog) 👓
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s007]] Norske Folkeeventyr. Side [7]-[109] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Side 9-[10]: Indledning.
 Tekster Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyr. Af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Udvalgt og overs. af Anine Rud. Ill. af norske kunstnere. ♦ Gyldendal, 1968. 349 sider, illustreret. Pris: kr. 45,00 (1968, noveller(r))
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af anonym norsk (sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Gyldendals magasin 16 [s049]] Høna som skulde til Dovrefjell for at ikke allverden skulde forgå. Fra "Norske folkeeventyr" ved Asbjørnsen og Moe. Side 49-[51] (1974, novelle(r)) 👓
se også: Bevægelsen der gik ned i en gryde
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden