Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Joachim Heinrich Campe (1746-1818)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Børnebog Campe, J. H.: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle (1784, børnebog) BD1:sp1030
originaltitel: Robinson der Jüngere, 1779-80
Detaljer
oversat af G.H. Olsen, f 1760 (1760-1829)
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1795 Senere udgave: Robinson the younger. Illustrated with Danish notes. First part. ♦ Copenhagen, P.M. Liunge, 1795, 211 sider
1800 Senere udgave: Nyeste tydske Læsebog for Danske, indehold. Campes Robinson der jüngere. Gjennemseet af Karl Gottlob Reisler, og forsynet med dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader ved Joh. Werfel. ♦ Soldin, [1800]. 585 sider
1802 Senere udgave: J. H. Campes Franske Læsebog. Tilligemed en fuldstændig Ordbog over de i Bogen forekommende franske Ord og Talemaader af J. Werfel. Le nouveau Robinson. ♦ 1802. 408 sider
1802 Senere udgave: Robinson den Yngre. En lærerig Morskabsbog for Børn. Oversat af det Tydske ved [Eggert Christian Schnabel] Randrup. Ander Oplag, efter Originalens sjette Udgave, igiennemset og rettet af M. C. Møller. ♦ Kiøbenhavn, C.G. Profts Forlag, 1802. xvi + 471 sider + 2 tavler
1814 Senere udgave: Robinson den Yngre. En lærerig og med tvende Kobbere forsynet Morskabsbog for Børn. Oversat efter den ottende Udg. af Plesner, Præst i Kolding, og ledsaget med en Fortale af Prof. F. Høegh-Guldberg. ♦ Kjøbenhavn, J.F. Schultz, 1814. xxiv + 479 sider
1828 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Ungdommen. Med 6 Kobbere. [Oversat af J. St. Heger]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen, 1828. 350 sider, illustreret
1846 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det 35te retmæssige Originaloplag af L. Moltke. ♦ Eibe, 1846. 355 sider
1852 Senere udgave: Robinson den Yngre. Et underholdende og lærerigt Skrift for Ungdommen. Ny Udgave, 21 Afsnit. Bearbeidet efter Campes: "Robinson der jüngere" af F. H. Hansen. Med 8 illuminerede Billeder. ♦ Odense, Miloske Boghandel, 1852. 299 sider + 8 tavler
1854-55 Senere udgave: Robinson den Yngres Hændelser. Fortalte for Børn. Oversatte paa Dansk efter Originalens fyrgetyvende Oplag [af Jos. Michaelsen]. Med 47 Illustrationer. ♦ Kbh., Kittendorff & Aagaards Forlag, 1854-55. 1-2. Deel, 393 sider, illustreret
1855 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otte og fyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Anden Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1855. 1.-2. Deel, 334 sider, illustreret
1864 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Tredie Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1864. 1.-2. Del, 334 sider, illustreret
1871 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Fortælling for Børn. Overs. efter Joachim Heinrich Campe. Med 8 Billeder i Farvetryk. ♦ Johan Friis, [1871]. 202 sider + 8 tavler
1874 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. Tredie [Ny!] Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 252 sider, illustreret
1882 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 4. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1882. 252 sider, illustreret
1889 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 5. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1889. 252 sider, illustreret
1900 Senere udgave: Robinson. Bearbejdet af Torvald Strøm. Illustr. af R. Christiansen. ♦ M. Truelsens Forlag, 1900. 8 billeder
1918 Senere udgave: Robinson. Bearbejdet for danske Børn af Axel Larsen. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandels Forlag, 1918. 206 sider
1920 Senere udgave: Robinson. Beretning om en Drengs mærkelige Hændelser paa en øde Ø. Oversat og bearbejdet af Johannes Buchholtz. M. Tegn. af Vald. Andersen. ♦ Hasselbalch, 1920. 158 sider, 20 tavler
1943 Senere udgave: Robinson Crusoe. ♦ København, Ungdommens Forlag, 1943. 206 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50. (Ungdommens Bibliotek, 3)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside DTA
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside DTA
 Tekster Campe, J. H.: Theophron (1792, tekster)
 Bog Campe, Joach. Heinr.: Robinson the younger. Illustrated with Danish notes. First part. ♦ Copenhagen, P.M. Liunge, 1795, 211 sider (1795, tekst) BD4:sp56
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
andet: Christian Frederik Bay (1737-1809)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 10-8-1795: Fra Pressen er udkommen en nye engelsk Læsebog under Titel Robinson the younger by Mr. Campe. Den engelske Text er neden under oplyst med danske Anmærkninger, hvor alle engelske Ord og Talemaader ere forklarede saaledes, at Begyndere her i en Hast kunde samle sig et betydeligt Forraad af engelske Ord og Talemaader ... Den er meget correct trykt under Hr. Sprogmester Bays Opsigt ... P. Liunge.
 Bog Campe: Nyeste tydske Læsebog for Danske, indehold. Campes Robinson der jüngere. Gjennemseet af Karl Gottlob Reisler, og forsynet med dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader ved Joh. Werfel. ♦ Soldin, [1800]. 585 sider (1800, tekst) BD4:sp50
Detaljer
bearbejdelse: Karl Gottlob Reisler (1743-1821)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 21-4-1800: Fra Pressen er udkommen: Campes Robinson der jüngere, indrettet som tydsk Læsebog for danske, gjennemseet af K.G. Reisler og forsynet med dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader, ved J. Werfel ... A. Solding, Boghandler, paa Hiørnet af Vimmelskaftet og Badstuestrædet 159.
 note om oplag 3. Oplag, 1810.
 note om oplag 4. Oplag, 1820. iv + 436 sider. [Med stålstik, titlen noget forskellig, kun med Campes navn].
 note om oplag 5. Oplag, 1829. iv + 436 sider. [Uden stålstik, kun med Campes navn].
 url Fuld visning af den danske bog, Fjerde Oplag, 1820, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Campe, Joach. Heinr.: J. H. Campes Franske Læsebog. Tilligemed en fuldstændig Ordbog over de i Bogen forekommende franske Ord og Talemaader af J. Werfel. Le nouveau Robinson. ♦ 1802. 408 sider (1802, tekst) BD4:sp40
Detaljer
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Bog Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En lærerig Morskabsbog for Børn. Oversat af det Tydske ved [Eggert Christian Schnabel] Randrup. Ander Oplag, efter Originalens sjette Udgave, igiennemset og rettet af M. C. Møller. ♦ Kiøbenhavn, C.G. Profts Forlag, 1802. xvi + 471 sider + 2 tavler (1802, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Eggert Christian Schnabel Randrup (1765-1831)
oversat af uidentificeret
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xvi: Forerindring [signeret: Forfatteren].
 note til oversat titel Side 201 er et deltitelblad: Robinson den Yngre, af J. H. Campe. Anden Deel.
 Note (andet) Hildebrandt, C.: Robinsons Colonie. Fortsættelse af Campe's Robinson. En underholdende Læsebog for Børn. Oversat af Hans Geo. Nic. Nyegaard. ♦ Kbh., 1806. viii + 254 sider (1806, tekster) BD1:sp1035
originaltitel: Robinsons Kolonie, 1806
Detaljer
af Christoph Hildebrandt (1763-1846, sprog: tysk)
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
kollaps Noter
 note om oplag [Ny Udgave]. H.J. Bing, 1827.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En lærerig og med tvende Kobbere forsynet Morskabsbog for Børn. Oversat efter den ottende Udg. af Plesner, Præst i Kolding, og ledsaget med en Fortale af Prof. F. Høegh-Guldberg. ♦ Kjøbenhavn, J.F. Schultz, 1814. xxiv + 479 sider (1814, børnebog) BD1:sp1030 👓
Detaljer
oversat af Christen Plesner, f 1783 (1783-1840)
forord af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-viii: [Fortale, signeret Frederik Høegh-Guldberg].
 note til oversat titel Side [ix]-xxii: Fortale til første Udgave.
 note til oversat titel Side [xxiii]-xxiv: Fortale til syvende og ottende Udgave [signeret: Brunschweig i Sommeren 1803. Forfatteren].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En Læsebog for Ungdommen. Med 6 Kobbere. [Oversat af J. St. Heger]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen, 1828. 350 sider, illustreret (1828, børnebog) BD1supp:sp183 👓
Detaljer
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationerne er håndkolorerede.
 note om oplag 2. Oplag, 1836. 350 sider + 6 tavler.
 note om oplag 3. Oplag, 1841. 314 sider + 6 tavler.
 note om oplag Fjerde Oplag, ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Søn, 1852. 239 sider + 6 tavler.
 note til oversat titel Forerindring [til 4. oplag]: Tydsklands Forfatterinde, Louise Hölder, har til sin Fortsættelse af Campe's Robinson den Yngre forudskikket et kort Udtog af dette sidste Skrift. I denn 4de Udgave, hvortil, som bemærket, hiin interessante Fortsættelse knytter sig, har man, som ved de tre Foregaaende, troet, at Campes hele Fortælling om Robinsons Ophold paa Øen, skjøndt med et sammentrængt Indhold af Samtalerne imellem Faderen og hans Disciple, vilde være danske Læsere mere velkommen end hiint korte Udtog.
Ewalds skjønne Morgensang, en Psalme og enkelte Vers af vor danske Evangelisk-christelige Psalmebog ere indførte her istedetfor Oversættelser af de i Campes Skrift afbenyttede, tydske Psalmer.
De, som forøvrigt ønske at eie Hölders Fortsættelse med det af Forfatterinden vedhøiede korte Udtog, kunne erholde denne særskilt.
Forlæggeren.
 Bog Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det 35te retmæssige Originaloplag af L. Moltke. ♦ Eibe, 1846. 355 sider (1846, børnebog)
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. Et underholdende og lærerigt Skrift for Ungdommen. Ny Udgave, 21 Afsnit. Bearbeidet efter Campes: "Robinson der jüngere" af F. H. Hansen. Med 8 illuminerede Billeder. ♦ Odense, Miloske Boghandel, 1852. 299 sider + 8 tavler (1852, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af uidentificeret
illustrationer af Anonym
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel Billederne er markeret: side 30, 80, 110, 148, 208, 246, 269, [288?].
 url Fuld visning af den danske oversættelse og billederne i farver på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngres Hændelser. Fortalte for Børn. Oversatte paa Dansk efter Originalens fyrgetyvende Oplag [af Jos. Michaelsen]. Med 47 Illustrationer. ♦ Kbh., Kittendorff & Aagaards Forlag, 1854-55. 1-2. Deel, 393 sider, illustreret (1854-55, børnebog)
Detaljer
af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
oversat af Joseph Michaelsen (1826-1908)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1863.
 note om oplag 3. Oplag, 1865.
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otte og fyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Anden Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1855. 1.-2. Deel, 334 sider, illustreret (1855, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i December 1846. Oversætteren].
 note til oversat titel Bogen har fortløbende paginering. Første Deel slutter på side 142 og Anden Del starter med side 145.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Tredie Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1864. 1.-2. Del, 334 sider, illustreret (1864, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i December 1846. Oversætteren].
 note til oversat titel Bogen har fortløbende paginering. Første Del slutter på side 142 og Anden Del starter med side 145.
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Fortælling for Børn. Overs. efter Joachim Heinrich Campe. Med 8 Billeder i Farvetryk. ♦ Johan Friis, [1871]. 202 sider + 8 tavler (1871, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Note (baseret på værk) Gräbner, G. A.: Robinson Kruso. Efter G. A. Gräbner, af Forfatteren autoriseret Udgave ved N. Juel Hansen. ♦ E. Jespersen's (Schwartz' Efterfølgers) Forlag, 1872. 356 sider, tavler (1872, roman)
originaltitel: Robinson Crusoe, 1864
Detaljer
af Gustav Adolf Gräbner (d. 1882, sprog: tysk)
oversat af N. Juel-Hansen (1841-1905)
1906 Senere udgave: Robinson Kruso. Autoriseret Udgave ved N. Juel-Hansen. Med 12 Illustrationer af Resen Steenstrup. 5. Udg. ♦ E. Jespersen, 1906. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
1910 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved G. A. Gräbner. Autoriseret Udgave ved N. Juel-Hansen. Med 12 Illustrationer af Resen Steenstrup. 10. Udgave. 17de Tusinde. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1910. 284 sider, illustreret
1910 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved G. A. Gräbner. Autoriseret Udgave ved N. Juel-Hansen. Med 12 Illustrationer af Resen Steenstrup. 11. Udgave. ♦ E. Jespersen, 1910. 284 sider, illustreret
1920 Senere udgave: Robinson Kruso. Aut. Udg. ved N. Juel-Hansen. M. 12 Illustr. af Resen Steenstrup. 12. Udg. ♦ Jespersen, [1920]. 230 sider, illustreret
1928 Senere udgave: Robinson Kruso. Med 12 Illustr. af Axel Mathiesen. 13. Udg. (Aut. Udgave ved N. Juel-Hansen). ♦ Jespersen & Pio, 1928. 228 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1935 Senere udgave: Robinson Kruso. M. 12 Illustr. af Axel Mathiesen. (14. Udg. Udg. ved N. Juel-Hansen). ♦ Jespersen & Pio, 1935. 222 sider, illustreret
1953 Senere udgave: Robinson Crusoe. En sandfærdig beretning. 15. udg. overs. til dansk af N. Juel-Hansen. Ill. af Axel Mathiesen. ♦ Jespersen & Pio, 1953. 184 sider. Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 23-12-1872: Hos mig er udkommet og faaes i alle Boghandler: Robinson Kruso. Efter G.A. Gräbner, ved Cand.jur. N. Juel Hansen. Med 16 Billeder paa Tonpapir indb. 1 Rd. 48 sk. Den trættende Samtaleform hos Campe er udeladt, og Retskrivningen er i Overensstemmelse med Ministeriets Circulaire. Efter Nytaar udkommer en Udgave uden Billeder til Skolebrug. E. Jespersen (Pilestr. 40).
 note til oversat titel Side [?]: Fortale [signeret: N.J.H.].
 note om oplag 2. Oplag, 1880. 352 sider, tavler.
 note om oplag 3. Oplag, 1888. 352 sider, 15 tavler.
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 4-2-1873, side 1-2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Slagelse-Posten 5-2-1873, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: r.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 9-4-1873, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. Tredie [Ny!] Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 252 sider, illustreret (1874, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet har: Tredie Udgave, men der er tale om en ny forkortet udgave, hvor samtalerne mellem faderen og børnene er udeladt.
 note til oversat titel Upagineret side: [Forord. Signeret Udgiveren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: ... og da den Flid og Omhu, hvormed ethvert af nu afdøde L. Moltkes Arbeider ere udførte, ogsaa ere blevne denne Bog tildel, have vi benyttet den af ham i Aaret 1846 foretagne Oversættelse til denne Udgave, kun med den Forandring, at alle Samtalerne mellem Faderen og Børnene ere udeladte; herved er opnaaet, dels at Bogen, paa Grund af dens mindre Omfang, kan blive lettere tilgængelig, dels, at de unge Læsere, uden de dem ofte uvedkommende Afbrydelser, kunne følge deres Ven gjennem hans Sorger og Glæder.
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 4. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1882. 252 sider, illustreret (1882, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Samme forord som i tidligere udgaver.
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 5. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1889. 252 sider, illustreret (1889, børnebog)
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Børnebog Campe, J. H.: Robinson Crusoe. Overs. af S. van Horten, m. Illustr. ♦ W.L. Wulff, 1890. illustreret (kvartformat) (1890, børnebog)
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
 Børnebog Campe, J. H.: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret (1896, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 1
Detaljer
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1914 Senere udgave: Robinson Krusoe. 6. gennemsete Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegninger af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1914. 210 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Robinson Kruse. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 42 Tegninger af Poul Steffensen. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 234 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Robinson Krusoe. 7. Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegn. af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1919. 192 sider, illustreret
1943 Senere udgave: Robinson Krusoe. (9. Udg.). ♦ Gyldendal, 1943. 154 sider. Pris: kr. 2,50
1949 Senere udgave: Robinson Kruso. Paa dansk ved Ingvor Bondesen. Med tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1949. 222 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1949 Senere udgave: Robinson Krusoe. Tilrettelagt for børn ved Henrik Madsen. Ill. af Axel Mathiesen. (10. Udg.). ♦ Gyldendal, 1949. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1953 Senere udgave: Robinson Kruso. På dansk ved Ingvor Bondesen. Med tegninger af Poul Steffensen. (14. opl.). ♦ Erichsen, 1953. 202 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1953 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. (Tegninger af Oskar Jørgensen). ♦ Gad, 1953. 124 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 5,00
1958 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. Tegninger: Arne Ungermann. [Ny udg.]
1960 Senere udgave: Robinson Krusoe. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1960. 92 sider. (Fremads Skatkammerbibliotek)
1967 Senere udgave: Robinson Kruse
1970 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. Ill.: Arne Ungermann. 2. udg. ♦ Gad, 1970. 159 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1900.
 note om oplag 2. [?] Oplag, 1903.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Campe, J. H.: Robinson. Bearbejdet af Torvald Strøm. Illustr. af R. Christiansen. ♦ M. Truelsens Forlag, 1900. 8 billeder (1900, børnebog)
Detaljer
oversat af Torvald Strøm (1842-1915)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Slagelse-Posten 10-12-1900, side 2 [Anmeldelse, signeret: A.C.] Link til ekstern webside Mediestream
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson Krusoe. 6. gennemsete Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegninger af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1914. 210 sider, illustreret (1914, børnebog)
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Langelands Social-Demokrat 27-11-1914, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 4-12-1914, side 4 [Anmeldelse, V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym [Campe, J. H.]: Robinson. Bearbejdet for danske Børn af Axel Larsen. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandels Forlag, 1918. 206 sider (1918, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Axel Larsen, f 1881 (1881-1944)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson Kruse. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 42 Tegninger af Poul Steffensen. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 234 sider, illustreret (1918, børnebog)
Detaljer
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1920.
 note om oplag 8. Oplag, 1922.
 note om oplag [Nyt opl.], 1949.
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson Krusoe. 7. Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegn. af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1919. 192 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson. Beretning om en Drengs mærkelige Hændelser paa en øde Ø. Oversat og bearbejdet af Johannes Buchholtz. M. Tegn. af Vald. Andersen. ♦ Hasselbalch, 1920. 158 sider, 20 tavler (1920, børnebog)
Detaljer
oversat af Johannes Buchholtz (1882-1940)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 11-12-1920, side 4 [Anmeldelse, signeret: Ajwa] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Campe, J. H.: Robinson for de mindste. Med Tegninger af Vald. Andersen. ♦ Steen Hasselbalchs Forlag, [1926]. 44 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00 (1926, børnebog) 👓
Detaljer
oversat af Jens Pedersen (1893-1972)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Illustrationer i sort/hvid og farver.
 anmeldelse Bogens Verden, 1927, 9. Aarg., Nr. 3, side 41 [Anmeldelse, signeret: P.S.].
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson Krusoe. (9. Udg.). ♦ Gyldendal, 1943. 154 sider. Pris: kr. 2,50 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Defoe, Daniel [fejl, er af: Campe]: Robinson Crusoe. ♦ København, Ungdommens Forlag, 1943. 206 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50. (Ungdommens Bibliotek, 3) (1943, børnebog)
serietitel: Ungdommens Bibliotek, 3
Detaljer
oversat af Henrik Wranér (1853-1908, sprog: svensk)
illustrationer af Primus Nielsen
oversat af Anonym
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel Også den svenske udgave har Daniel Defoes som forfatter, men er baseret på Campes bearbejdelse.
 note til oversat titel På titelbladets bagside bl.a.: Oversat og tilrettelagt af Henrik Wranér ... Omslagstegning og Illustrationer: Primus Nielsen.
 note om oplag 3. Oplag, 1947. [Hermed trykt ialt i 14.000 Eksemplarer].
 note om oplag 4. Oplag, 1949.
 note om oplag 5. oplag, 1952.
 url Fuld visning af den svenske bearbejdelse på Projekt Runeberg. Link til ekstern webside runeberg.org
 Bog Campe, J. H.: Robinson Kruso. Paa dansk ved Ingvor Bondesen. Med tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1949. 222 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1949, børnebog)
Detaljer
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, J. H.: Robinson Krusoe. Tilrettelagt for børn ved Henrik Madsen. Ill. af Axel Mathiesen. (10. Udg.). ♦ Gyldendal, 1949. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1949, børnebog)
Detaljer
oversat af Henrik Madsen, f 1867 (1867-1946)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, J. H.: Robinson Kruso. På dansk ved Ingvor Bondesen. Med tegninger af Poul Steffensen. (14. opl.). ♦ Erichsen, 1953. 202 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1953, børnebog)
Detaljer
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, J. H.: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. (Tegninger af Oskar Jørgensen). ♦ Gad, 1953. 124 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 5,00 (1953, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af Else Schiøler (1901-1973)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, J. H.: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. Tegninger: Arne Ungermann. [Ny udg.] (1958, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af Else Schiøler (1901-1973)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, J. H.: Robinson Krusoe. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1960. 92 sider. (Fremads Skatkammerbibliotek) (1960, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog Campe, J. H.: Robinson Kruse (1967, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 1
Detaljer
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk af 1896-udgaven.
 Bog Campe, Joachim Heinrich: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. Ill.: Arne Ungermann. 2. udg. ♦ Gad, 1970. 159 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere) (1970, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af Else Schiøler (1901-1973)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden