Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere

antologi: Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere, (1870-72, roman, flere sprog) EMP 84
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Anonym
Detaljer
Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere. Aftryk af "Dannevirke". ♦ Haderslev, (Sabroe), 1870-72. Bind 1-5, 268 + 276 + ? + 256 + 299 sider
del af: Dannevirke
kollaps Indhold

[1a] Musset, Alfred de: Tizianello (1870, novelle(r))
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
[1b] Forgues, E. D.: Familien Rider (1870, novelle(r))
af Émile Daurand Forgues (1813-1883, sprog: fransk)
[1c] Mulock, Miss: Alt skeer til vort Bedste (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 indgår i antologien: »Kronens« Feuilleton [g] 1. udgave: Alt er til det Bedste. En Fortælling
[1d] Toubin, Charles: En Smuglerhistorie (1870, novelle(r))
af Charles Toubin (1820-1891, sprog: fransk)
[1e] Mulock, Miss: De to Hjem. En Fortælling for Hustruer (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1862 i: Samlede Skrivter [4s137] 1. udgave: De tvende Hjem. En Fortælling for Hustruer. Side 137-63
[1f] Mulock, Miss: Elisabetta Sinari's Historie (1870, novelle(r))
originaltitel: The story of Elisabetta Sirani, 1847
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's 31-7-1847. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol. 3, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1g] Mulock, Miss: Billedhuggeren i Brügge (1870, novelle(r))
originaltitel: The sculptor of Bruges, 1847
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Serie, Volume vii [7], No. 164 (20-2-1847), side 115-18. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol. 1, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2a] Deulin, Charles: Mo'er Michel's Kat (1870, novelle(r))
af Charles Deulin (1827-1877, sprog: fransk)
[2b] anonym: En Fortælling med en slaaende Moral. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2c] Mulock, Miss: Grækeren Cleomenes (1870, novelle(r))
originaltitel: Cleomenes the Greek, 1853
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Bentley's miscellany, July 1849. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol 2, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2d] anonym: Frank Haughton's Feiltagelse. Efter det Engelske (1870, novelle(r))
originaltitel: Frank Haughton's mistake, 1866
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cassell's illustrated family paper, 24-3-1866, side 518-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[2e] Audebrand, Philibert: Den uheldssvangre Jagtbøsse (1870, novelle(r))
originaltitel: ?
af Philibert Audebrand (1815-1906, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke til 25-7-1870.
[2f] Vitu, Auguste: Den Dødes Hævn (1870, novelle(r))
originaltitel: ?
af Auguste-Charles-Joseph Vitu (1823-1891, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 26-7-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[2g] anonym: En Fortælling om Huset Rosscreagh. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r))
originaltitel: The story of Rosscreagh House, 1867
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, volume XVIII (18), No. 428 (6-7-1867), side 42-48.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[2h] Mulock, Miss: En Livsepisode (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 indgår i: Smaafortællinger [d] 1. udgave: En Livsepisode
[2i] Pontmartin, Armand de: Seksfrancsstykket (1870, novelle(r))
originaltitel: L'écu de six Francs, 1859
af Armand de Pontmartin (1811-1890, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Or et clinquant, 1859.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 29-7-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, søndage, fra No. 34 (4-2-1866) til No. 83 (25-3-1866), under titlen: Den gamle Daler. Fortælling af A. de Pontmartin. Oversat fra Fransk. Fuld visning af oversættelsen på: Mediestream.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
[3a] Saintine: En Mesalliance (1871, novelle(r))
originaltitel: La mésalliance, 1825
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
oversat af A.H. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Horsens Avis
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Jonathan le visionnaire, 1825.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 28-9-1883. Oversat af A.H.
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Lollands-Falsters Stiftstidende) i Horsens Avis fra 9-10-1883.
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Lollands-Falsters Stiftstidende) i Randers Amtsavis fra 10-10-1883.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af oversættelsen til Lolland-Falsters Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten i Horsens Avis på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten i Randers Amtsavis på: Link til ekstern webside Mediestream
[3b] About, Edmond: Morbroder og Søstersøn (1871, novelle(r))
originaltitel: ?
af Edmond About (1828-1885, sprog: fransk)
[3c] Muloch, Miss: Italienerens Datter (1871, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1862 i: Samlede Skrivter [4s114] 1. udgave: Italienerens Datter. En sandfærdig Historie om de Fattige i England. Side 114-36
[3d] Laboulaye, E.: Folkenes Viisdom (1871, novelle(r))
originaltitel: ?
af Édouard René Lefebvre de Laboulaye (1811-1883, sprog: fransk)
[3e] Millochau, Ch.: Den menneskekjærlige Spiller (1871, novelle(r))
af Ch. Millochau (sprog: fransk)
[3f] Janin, Jules: Geneviève (1871, novelle(r))
af Jules Janin (1804-1874, sprog: fransk)
[4a] anonym: En Model. Efter "All the year round" (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[4b] anonym: Forpagter Gideon's Guineer. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Haderslev Avis til 23-4-1868.
[4c] anonym [Brooks, Noah]: Mr. Columbus Coriander's Gorilla. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
originaltitel: Mr. Columbus Coriander's gorilla, 1869
af Noah Brooks (1830-1903, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel På engelsk trykt i: Overland Monthly Magazine, volume 2, No. 2, February 1869, side 186-93.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke til 29-4-1871.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[4d] Mulock, Miss: Zillah (1872, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 indgår i: Smaafortællinger [a] 1. udgave: Den indiske Pige. (Fortalt af en gammel Lærerinde og grundet paa Kjendsgjerninger)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Haderslev Avis fra 27-4-1868 til 29-4-1868, og i Haderslev Avis: Dannevirke fra 30-4-1868 til 19-5-1868, under titlen: Zillah. Af Miss Mulloch. Oversat af S....n. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[4e] anonym: Heffie's Skuffelse. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
originaltitel: Heffie's trouble, 1864
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel På engelsk trykt i: Once a week, volume 11, No. 261 ( 25-6-1864), side 24-28.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 28-8-1868 til 31-8-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[4f] anonym: Vort Sammenstød med Sørøverne. (Chambers Journal) (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 8-9-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[4g] Houssaye, Arsene: Duerne i Venedig (1872, novelle(r))
originaltitel: Les pigeons de Venise, 1865
af Arsène Houssaye (1815-1896, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 7-6-1871 og 9-6-1871. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Novelle (måske anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende 16-12-1873 og 18-12-1873. Fuld visning af den dansk oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[4h] Bell, G.: Nuncomar (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af George Bell (1814-1890, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 10-6-1871. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[4i] Nadar [ie: Tournachon]: Dupuytren's Død (1872, novelle(r))
af Felix Tournachon (f. 1820, sprog: fransk)
[4j] anonym: Postillionen. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[5a] Bréhat, Alfred de: Kaptain Fitzmoor (1872, novelle(r))
originaltitel: Le capitaine Fitzmoor, 1857
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig trykt i: Musée des familles, 1857, side 145-.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
[5b] Bréhat: En Fortælling fra Mexico (1872, novelle(r))
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
[5c] Bréhat: Allan Bhose. En Episode af det indiske Oprør (1872, novelle(r))
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 18-11-1871, under titlen: Allan Bhose. (Efter det Engelske). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[5d] Musset, A. de: Skjønhedspletten (1872, novelle(r))
originaltitel: La mouche, 1853
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2a] Senere udgave: Modermærket
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Syvende Bind (1871), side 253-96, under titlen: Skjønhedspletten. En Novelle af Alfred de Musset. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5e] Bréhat: En Kjærlighedshistorie i San Francisko (1872, novelle(r))
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.