Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Edmond About (1828-1885)

Sprog: fransk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog About, Edm.: Tolla. En Roman. ♦ Steen, 1855. Deel 1-2, 212 + 152 sider (1855, roman) EMP3704
originaltitel: Tolla, 1855
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 117 (23-5-1855) til No. 148 (29-6-1855), (Af Revue des deux mondes, 1ste Qvartal 1855). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog About, Edmond: Franske Ægteskabet. "Dagbladet"s Feuilleton. ♦ 1857. 263 sider (1857, novelle(r)) EMP3705
originaltitel: Les mariages de Paris, 1856
del af: Dagbladet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Tillægsark til Dagbladet fra 23-10-1857.
 Bog About, Edm.: Germaine. ♦ Fr. Wøldike, 1857. 277 sider (1857, roman) EMP3706
originaltitel: Germaine, 1857
serietitel: Huusbibliotheket, 1857 [5]
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel 5 Hefter.
 Dramatik About, Edmond: Millioner paa Qvisten. Vaudevillespøg i 1 Act. Overs. af Hans Marcher. ♦ Kbh., 1860. 54 sider (1860, dramatik)
Detaljer
oversat af Hans Marcher (1824-1885)
1892 Senere udgave: Millioner paa Qvisten. Vaudevillespøg i 1 Act. Overs. af Hans Marcher. Udg. af Martin Kok efter Oversætterens Død. ♦ J.L. Wulff, 1892. 55 sider
 Bog About, Edmond: Kaptajn Bitterlin. Overs. af R. Prahl. ♦ 1862. 282 sider (1862, roman) EMP3707
originaltitel: Le capitaine Bitterlin, 1860
serietitel: Verdens-romanen, 3:06
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Rudolph Prahl (1826-1887)
oversætter i periodicum: Anonym
1909 Senere udgave: Kaptajn Bitterlins Ærgrelser
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 168 (23-7-1862) til Nr. 200 (29-8-1862) i 30 afsnit, under titlen: Kapitain Bitterlin. Fuld visning af oversættelseen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog About, E.: En mere end sælsom Historie. "Danmark"s Feuilleton. ♦ 1862. 231 sider (1862, roman) EMP3708
originaltitel: L'homme à l'oreille cassée, 1862
del af: Danmark
Detaljer
oversat af Anonym
1912 Senere udgave: En sælsom Historie
 Tekster About, Edmond: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [k]] Turcoen. Efter "Revue des deux Mondes" (1867, tekster) EMP 72
originaltitel: Le turco, 1866
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 7 (1865-66), Nr. 355 (15-7-1866) side 346-47, 349-51, 358-61, 366-67, 379-80, 386-87, 394-95, Nr. 362 (2-9-1866) side 402-03.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archives, 2. udg. 1867
 Bog About, Edmond: Bjergenes Konge. Af Edmond About. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Komp., 1868. 344 sider (1868, roman) EMP3709 👓
originaltitel: Le roi des montagnes, 1857
del af: Dags-Telegraphen
del af: Samfundet
Detaljer
oversat af Anonym
1884 Senere udgave: Bjergenes Konge. Af Edmond About. Feuilleton til "Folketidenden". ♦ Ringsted, "Folketidenden"s Bogtrykkeri, 1884. ? sider
1885 Senere udgave: Bjergkongen. Paa Dansk ved Johannes Petersen. ♦ 1885. viii + 199 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Den 3die Juli 1856 henimod Kl. 6 om Morgenen gik jeg i al Uskyldighed og vande Åtunierne i min Have, da en stor, blond, skægløs Yngling kom ind til mig.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dag-Telegrafen fra 10-1-1868 til 5-5-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Samfundet fra 17-5-1903 til 9-7-1903 i 52 afsnit, under titlen: Kong Hadgi-Stavros. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog About, Edmond: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [3b]] Morbroder og Søstersøn (1871, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: ?
 Trykt i periodicum About, Edmont: En Comikers Kjærlighed (1875, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 3-8-1875 til 8-8-1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum About, Edm.: Tvillingbrødrene (1875, roman)
originaltitel: Les jumeaux de l'hôtel Corneille, 1856
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les mariages de Paris, 1856.
 note til forfatter Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 10-7-1875 til 31-7-1875 i 11 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog About, Edmond: Bjergenes Konge. Af Edmond About. Feuilleton til "Folketidenden". ♦ Ringsted, "Folketidenden"s Bogtrykkeri, 1884. ? sider (1884, roman) 👓
del af: Folketidenden
Detaljer
oversat af Anonym
1868 1. udgave: Bjergenes Konge. Af Edmond About. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Komp., 1868. 344 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Den 3dje Juli 1856 var jeg uden at ane noget Ondt i Færd med at vande mine Blomster Klokken sex om Morgenen, da jeg saa en velvoxen ung Mand træde ind. Hans var skjægløs og blond, bar Guldbriller og tysk Hue.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Folketidenden (Ringsted) fra 1-7-1884. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog About, Edmond: Bjergkongen. Paa Dansk ved Johannes Petersen. ♦ 1885. viii + 199 sider (1885, roman) EMP3710
Detaljer
oversat af uidentificeret
1868 1. udgave: Bjergenes Konge. Af Edmond About. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Komp., 1868. 344 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vii: Forord [signeret "Oversætteren" (om forf.)].
 Trykt i periodicum About, Edmond: Haglet. Af Edmond About (1888, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Fyrgetyvende Bind (1888), side 539-56. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog About, Edmond: Millioner paa Qvisten. Vaudevillespøg i 1 Act. Overs. af Hans Marcher. Udg. af Martin Kok efter Oversætterens Død. ♦ J.L. Wulff, 1892. 55 sider (1892, dramatik)
Detaljer
oversat af Hans Marcher (1824-1885)
udgiver: Martin Kok (1850-1942)
1860 1. udgave: Millioner paa Qvisten. Vaudevillespøg i 1 Act. Overs. af Hans Marcher. ♦ Kbh., 1860. 54 sider
kollaps Noter
 note til titel Lolland-Falsters Stiftstidende 7-12-1891, side 2, uddrag af omtale: [Stykkets] Oversætter er, som man vil se, den bekjendte Gaadeforfatter, der skrev under mærket s-r. Digteren Martin Kok har efter hans Død besørget Udgivelsen af Vaudevillen, hvortil Musiken kan erholdes gjennem Forlæggeren.
 Bog About, E.: Notarens Næse. Overs. af Julius Steenberg. ♦ 1893. 138 sider (1893, roman) EMP3711
originaltitel: Le nez d'un notaire, 1862
oversat af Julius Steenberg (1830-1911)
 Bog About, Edmond: Kaptajn Bitterlins Ærgrelser (1909, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 9
Detaljer
1862 1. udgave: Kaptajn Bitterlin. Overs. af R. Prahl. ♦ 1862. 282 sider
 Bog About, Edm.: En adelig Svigersøn. Oversat af K. Seehusen. ♦ Romanforlaget, 1912. 64 sider. (10-Øres-Romaner, XII) (1912, roman)
originaltitel: La mère de la marquise, 1856
serietitel: 10 Øres Romaner, 12
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af K. Seehusen
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les mariages de Paris, 1856.
 note om føljeton Føljeton (sandsynligvis anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende fra 27-12-1873 til 3-2-1874.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog About, Edm.: En sælsom Historie (1912, roman)
Detaljer
1862 1. udgave: En mere end sælsom Historie. "Danmark"s Feuilleton. ♦ 1862. 231 sider
 Tekster About, Edmond: Bjergenes Konge. Efter Edmond About. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1958]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri Aktieselskab, København) (1958, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 71
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Norman Nodel (1922-2000, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af John Parker (1917-2004, sprog: engelsk)
tekst af Clarence Day (1874-1935, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie baseret på roman af Edmond About. På engelsk trykt som nr. 127 i serien: Classics Illustrated, 1955.
 note til oversat titel Side 44: Måske har De fået lyst til at læse originaludgaven af denne bog eller andre bøger af samme forfatter. Spørg hos boghandleren eller på biblioteket, der kan give Dem alle oplysninger.
 note til oversat titel Side [45]: Edmond About [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Den klogeste blandt grækere [oversat efter: The death of Socrates].
 note til oversat titel Side [47]: Bogen [signeret: Efter Clarence Day]. [Oversat efter tekst med starten: The world of books (1920)].

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

About, Edmond: Millioner paa Kvisten
Vaudeville-Spøg i 1 Akt af Edmond About. Oversat af H. Marcher, kupletteret af Ad. Recke, Musiken af Georg Lumbye
oversat af Hans Marcher (1824-1885)
sange af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
musik af Georg Lumbye (1843-1922)
(premiere 06-01-1860 på Folketeatret)
About, Edmond: Kaptajn Bitterlin
Lystspil i 1 Akt af Edmond About og Najac. Oversat af A.L.C. de Coninck og F. Jøhnke
af Emile de Najac (1828-1889, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Ferdinand Henrik Jøhnke (1837-1908)
(premiere 18-09-1864 på Folketeatret)
About, Edmond: Mordet i Gribskov
Lystspil i 1 Akt, lokaliseret efter Edmond About, af Carl Engholm
oversat af Carl Engholm
(premiere 10-09-1871 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden