Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Huusbibliothek for underholdende Læsning

antologi: Huusbibliothek for underholdende Læsning, (1855, novelle(r), flere sprog) 👓
Detaljer
Huusbibliothek for underholdende Læsning. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af "Flyvepostens" Udgivere, 1855. 1-2 Deel, 476 + 476 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2 gange månedligt i hefter (80 sider) fra oktober 1854 til marts 1855. 12 Sk. Heftet.
kollaps Indhold

[1s001] Souvestre, Emile: Savenières. Novelle. Side 1-23, 81-102 (1855, novelle(r))
originaltitel: Savenières
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Scènes de la vie intime.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[1s024] P. M.: Et Par Blade fra Djurgården. Original Skizze af P. M. Side 24-36 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s037] Hartmann, Moritz: En Udflugt til Silistria. (Uddrag af Moritz Hartmanns Dagbog). Side 37-47 (1855, tekster)
af Moritz Hartmann (1821-1872, sprog: tysk)
[1s048] anonym: Retsscene i Arkansas. Side 48-50 (1855, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Af en biographisk Skizze om Archibald Yell, Dommer i Arkansas, uddrage vi følgende Skildring.
[1s051] Gerard, Jules: Løvejagter. Side 51-64 (1855, tekster)
af Jules Gérard (1817-1864, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Den berømte Løvedræber, Franskmanden Jules Gérard, har tilsendt "Journal des Chasseurs" fra Afrika en Meddelelse om sine Løvejagter i Aurasbjergene i Juli 1853.
[1s065] Dickens, Ch. [ie: Earle og W.H. Wills]: Den Deporteredes Søn. (Efter Ch. Dickens). Side 65-71 (1855, novelle(r))
originaltitel: The power of mercy, 1850
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
af William Henry Wills (1810-1880, sprog: engelsk)
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Household Words, Volume 1, No. 14 (29-6-1850), side 323-25.
 note til titel Ikke skrevet af Dickens, men formodentlig af Miss Earle [uidentificeret] og W.H. Wills.
 note til oversat titel Første linier: Der er ialmindelighed stille nok i den nette gamle By Lamborough; men hvad er der da paafærde idag?
 note om føljeton Trykt (samme oversættelse) i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 38 (22-9-1872) og Nr. 39 (29-9-1872).
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[1s072] anonym: Et nyt Skrift af Heine. (Af "Die Grenzboten"). Side 72-76 (1855, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1s076] anonym: Misceller. Side 76-80, 160, 237-40, 475-76 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s103] anonym: Skildringer fra Nordamerika. Side 103-15 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s116] Winther, Poul: En Aften paa Bal Mabille. Original Skizz. Side 116-30 (1855, novelle(r))
af Clara Andersen (1826-1895)
[1s130] Danz, Aug.: En Dag i den romerske Circus. Side 130-56 (1855, tekster)
originaltitel: Ein Tag im römischen Circus, 1852
af Heinrich Aemilius August Danz (1806-1881, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Morgenblatt für gebildete Leser, 46. Jahrgang, Nr. 7 (15-2-1852), Nr. 8 (22-2-1852), Nr. 9 (29-2-1852).
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[1s156] anonym: Marschal St. Arnaud. (Af Köln. Zeit). Side 156-59 (1855, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1s161] Bernard, A. de: Ziona. Novelle. Side 161-204 (1855, novelle(r))
af Alphonse Bernard de Calonne (1818-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Ziona, Zions Datter, det var hendes Navn. Jeg behøver ikke at tilføie, at hun var en Jødinde.
[1s205] anonym: En campansk Folkefest i Nola. (Af Augsb. allg. Zeit). Side 205-12 (1855, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1s213] anonym: En Opera-Directeurs Erindringer. (Efter Dr. Vérons Memoirer). Side 213-28, 278-289, 444-56 (1855, tekster)
af Louis-Désiré Véron (1798-1867, sprog: fransk)
[1s228] Dickens, Ch.: Værtshuustaleren. (Af Ch. Dickens). Side 228-33 (1855, novelle(r))
originaltitel: The Parlour orator, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c05] Senere udgave: Krotaleren
1864 i: Samtlige Værker [23s266] Senere udgave: Krotaleren. Side 266-71
1920 i: Samlede Værker [21a05] Senere udgave: Værtshustaleren. Side 26-31
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Da jeg for nogle Dage siden slentrede om med nogle Venner lidt op paa Eftermiddagen, bleve vi just tørstige, og da vi trængte til en Smule Hvile, gik vi ind i et gammelt, eensomt, anstændigt Værtshuus ikke langt fra City-Road-Gaden, for at styrke os ved et Glas Ale.
[1s233] Scheitlin, P.: Løven. (Efter P. Scheitlin). Side 233-36 (1855, tekster)
af Peter Scheitlin (1779-1848, sprog: tysk)
[1s241] Winther, Poul: Et Besøg hos en Somnambule. Original Skizze. Side 241-56 (1855, tekster)
af Clara Andersen (1826-1895)
[1s257] anonym: Morton Hall. Fortælling i to Capitler (af "Household Words"). Side 257-77, 321-48 (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s290] anonym: En Reise i Cordilleras. (Efter et Uddrag i "Grenzboten" af Dr. Ernst v. Bibra's "Reise i Sydamerika"). Side 290-300 (1855, tekster)
af Ernst von Bibra (1806-1878, sprog: tysk)
[1s300] anonym: Café d'Orsay. Skizze fra 1849. Side 300-11 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s311] anonym: Marseillaisen og "Fryd Dig ved Livet". Side 311-15 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s315] Scheitlin, P.: Elephanten. (Efter P. Scheitlin). Side 315-20 (1855, tekster)
af Peter Scheitlin (1779-1848, sprog: tysk)
[1s349] Dickens, Charles: Et Par Historier til Julen. Side 349-74 (1855, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 349: Skoledrengens Historie.
 note til oversat titel Første linier: Eftesom jeg endnu er temmelig ung - jeg bliver jo hele Tiden ældre, men endnu er jeg temmelig ung - har jeg for mit eget Vedkommende ingen særdeles Begivenehder at tænke tilbage paa.
 note til oversat titel Side 361: Den gamle Dames Historie.
 note til oversat titel Første linier: Jeg har aldrig fortalt Eder om min Hemmelighed, mine kjære Niecer; men i denne Juul, som vel sagtens er den sidste, jeg gamle Sjæl skal opleve, vil jeg fortælle Eder hele Historien.
[1s375] anonym: Romerske Banditqvinder. (Skrevet 1849). Side 375-84 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s384] anonym: Improvisatricen Teresa Bandettina. (Af Bentleys Magazine). Side 384-96 (1855, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s397] anonym: Jeanne Deronie. Side 397-400 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s401] anonym: Giftermaalshistorier. (Efter F. W. Hackländers "Soldatengeschichten"). Side 401-34 (1855, novelle(r))
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
[1s435] anonym: Første Frugter. (Efter Household Words). Side 435-43 (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1s457] anonym: Londons Adressebog. Side 457-61 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1s462] Dickens, Charles: Nytaar. Side 462-67 (1855, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Næst efter Julen er Nytaar Aarets gladeste Tid. Der gives Hængehoveder, som begynde det nye Aar med at vaage og faste, som om det paalaae dem at gaae forrest i Sørgeskaren ved det gamles Begravelse.
[1s468] anonym: Den londonske Natteherbergs Reform. Side 468-74 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s001] Winther, Paul: Berlinske Folkescener. Original Skizze. Side 1-18 (1855, tekster)
af Clara Andersen (1826-1895)
[2s019] Sand, George: François. Dramatisk Idyl. Oversat efter George Sands "François le Champi". Side 19-48, 81-109 (1855, dramatik)
originaltitel: François le Champi, 1847
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[2s049] anonym: Hvori Qvinden har Ret og skeer Uret. (Af Household words). Side 49-57 (1855, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s058] Kriegk, G. L.: Om Jordoverfladens Former og deres Indflydels paa Mennesket. Side 58-70, 130-41 (1855, tekster)
af Georg Ludwig Kriegk (1805-1878, sprog: tysk)
[2s071] anonym: Frokost hos den sorte Konge. (Af Household words). Side 71-80 (1855, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s110] anonym: Fra Californien. (Af Household words). Side 110-15 (1855, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s116] anonym: Russiske Fortællinger. Side 116-30, 301-14, 352-63, 454-66 (1855, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Note:] De Fortællinger, som meddeles under denne Overskrift, ere et Udvalg af en under Titelen "en russisk Adelsmands Erindringer" i 1854 udkommen fransk Oversættelse af Ivan Tourgheniefs i 1852 udgivne "En Jægers Dagbog" Den franske Oversætter, Ernest Charrière, roser dem for deres Troskab i Opfattelsen af de russiske Sæder og Tilstande ...
 note til oversat titel Indhold: Lgof. Stevnemødet. Bireouk'en Foma. Min Nabo Radîlof.
[2s141] anonym: Mlle. Rachel. (Efter Dr. Vérons Memoirer, 5te Deel). Side 141-60 (1855, tekster)
af Louis-Désiré Véron (1798-1867, sprog: fransk)
[2s161] Hackländer, F. W.: Venedig. Side 161-200, 241-77, 321-51 (1855, novelle(r))
originaltitel: Venedig, 1856
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
1864 Senere udgave: Venedig i 1848. ♦ 1864. 234 sider
1877 i: Værker [14d] Senere udgave: Fra Venedig
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erlebtes, bind 2, 1856.
[2s201] anonym: Billeder fra Brüssel. (Af "Grenzboten"). Side 201-11 (1855, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2s212] anonym: Hvad Solen saae. Side 212-26 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s227] anonym: En Aften i Theatret i Florents. (Af "Köln Zeit."). Side 227-32 (1855, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2s232] anonym: Slaget ved Inkerman. Side 232-37 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s238] anonym: Misceller. Side 238-40 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s278] anonym: Prindsen af Verdome. (Af Household words). Side 278-90 (1855, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2s291] anonym: Den lille Landsby og det store Amerika. (Howitts Journal of Literature and popular progress). (Christianiaposten). Side 291-300 (1855, tekster)
originaltitel: The little village and great America, 1848
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Da Benjamin Franklin i Aaret 1786 var i Paris, boede han i Passy, ikke langt fra Auteuil, og i Auteuil levede Helvetius's Enke, der var et saa fortræffeligt, elskværdigt og yndigt Fruentimmer, at hendes Venner - og blandt dem fandt man hiin Tids dybeste Tænkere - kun kaldte hende "vor velsignede Dame i Auteuil".
 note til titel Trykt på engelsk i: Howitt's journal of literature and popular progress, volume 3 (1848), side 322-24.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[2s315] E.W.: Napoleon den Førstes Talisman. Side 315-20 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s364] Belgiojoso, Trivulcede: Reise-Erindringer fra Orienten. Side 364-82 (1855, tekster)
af Cristina Trivulzio Belgiojoso (1808-1871, sprog: fransk)
[2s383] Fridolin, Mr.: Scener af det religieuse Liv i Orienten. (Af Mr. Fridolin i Christp.). Side 383-95, 419-38 (1855, tekster)
af Fridolin (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel [Note:] Forfatteren til disse Fortællinger har af sine Erindringer fra et Ophold for nylig i Orienten kun udvalgt nogle faa charakteristiske Hændelser.
[2s396] anonym: Om "det Helvedes Billede" i Bylderup Kirke. (Af "Budstikken" for 1. Januar 1855). Side 396-400 (1855, tekster)
af Anonym
[2s401] anonym: Mormonstaten Deseret. Side 401-18 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2s439] anonym: Troskab. Fortælling efter det Tydske. Side 439-53 (1855, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Under hele Napoleon den Førstes Regjering var det en Gjenstand for hans Bestræbelser at knytte det gamle Aristokraties Levninger til sig. Undertiden lykkedes det ham, undertiden slog det feil.
[2s466] anonym: Et Bondebryllup i Galizien. (Af "Grenzboten"). Side 466-474 (1855, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2s474] anonym: Det asowske Hav. [Nyb. Av.]. Side 474-76 (1855, tekster)
af Anonym

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.