Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Euripides (-485--406)

Sprog: græsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Euripides: Kyklopen. Satyrspil oversat fra Græst i Originalens Versemaal af P. G. Fibiger. ♦ Seidelin, 1820. vi + 72 sider. Pris: 20 sk. (1820, tekster)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af P.G. Fibiger (1784-1833)
1875 indgår i: Skuespil [f] Senere udgave: Kyklopen. (Satyrspil)
 Tekster Euripides: Euripides [Tragoedier]. ♦ C.A. Reitzel, 1840. vii + 426 sider. Pris: 2 Rbd. 72 Sk. (1840, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
udgiver: R.J.F. Henrichsen (1800-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Alkestis. Medeia. Iphigenia i Aulis. Iphigenia i Tauroi. Hekabe. Andromache. Bacchantinderne. Hippolytos.
 note til oversat titel Forord af Christian Wilster signeret: Sorøe i December 1839.
 note til oversat titel Efterskrift [ved R.J.F. Henrichsen, der redigerede manuskriptet til udgivelse, da Wilster døde inden oversættelsen af Hippolytos var afsluttet, signeret: Sorøe, den 5te Februar 1840].
 note til oversat titel Fædrelandet 21-1-1840, side 3: Bekjendtgjørelse om Euripides's Tragoedier ved Chr. Wilster [om den ændrede subskriptionsplan foranlediget af Wilster død, signeret: Sorøe den 18te Januar 1840, Henrichsen]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Den Vest-Sjællandske Avis, Nr. 25 (21-3-1839), side 180: Undertegnede agter at udgive en metrisk Oversættelse af Euripides's Tragoedier [signeret: Sorøe den 6te Marts 1839. Christian Wilster]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om oplag 2. Oplag, 1857.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside euripedes.dk
kollaps Indhold

[a] Euripides: Alkestis (1840, tekster)
[b] Euripides: Medeia (1840, tekster)
1918 Senere udgave: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider. Pris: kr. 2,50
1928 Senere udgave: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 80 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,00
1937 Senere udgave: Medeia
1948 Senere udgave: Medea. Frit efter Euripides' Tragedie [græsk titel] ved Robinson Jeffers. Paa Dansk ved Kai Friis Møller. ♦ Gyldendal, 1948. 108 sider. Pris: kr. 10,50
1948 Senere udgave: Medeia. Overs. med Chr. Wilster som grundlag af Sigurd Müller og Chr. Thomsen. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 84 sider. Pris: kr. 2,90
1954 Senere udgave: Medea
1954 Senere udgave: Medeia. 10. udg
1956 Senere udgave: Medea 2. opl.
1973 Senere udgave: Medea. På dansk ved Inger Christensen. Overs. på grundlag af tyske og engelske overs. ♦ Gyldendal, 1973. 65 sider
[c] Euripides: Iphigenia i Aulis (1840, tekster)
[d] Euripides: Iphigenia i Tauroi (1840, tekster)
[e] Euripides: Hekabe (1840, tekster)
[f] Euripides: Andromache (1840, tekster)
[g] Euripides: Bacchantinderne (1840, tekster)
[h] Euripides: Hippolytos (1840, tekster)
 Tekster Euripides: Skuespil. Af Evripides. Oversatte af C. P. Christensen Schmidt. ♦ Kjøbenhavn, Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1875. 343 sider (1875, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Euripides: Rhesos (1875, tekster)
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
[b] Euripides: Troerinderne (1875, tekster)
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
[c] Euripides: Helena (1875, tekster)
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
[d] Euripides: Elektra (1875, tekster)
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
[e] Euripides: Orestes (1875, tekster)
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
[f] Euripides: Kyklopen. (Satyrspil) (1875, tekster)
oversat af Christian Peter Christensen-Schmidt (1832-1895)
1820 1. udgave: Kyklopen. Satyrspil oversat fra Græst i Originalens Versemaal af P. G. Fibiger. ♦ Seidelin, 1820. vi + 72 sider. Pris: 20 sk.
 Tekster Euripides: Ion (1911)
 Tekster Euripides: Alkestes (1913)
 Tekster Euripides: Hippolytos (1913)
 Tekster Euripides: Ifigenia i Aulis (1914)
 Bog Euripides: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider, illustreret (1918, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Bog Euripides: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider. Pris: kr. 2,50 (1923, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Bog Euripides: Medeia. Oversat med Chr. Wilster som Grundlag af Sigurd Müller og Christian Thomsen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 80 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,00 (1928, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Tekster Euripides: Bakchanter (1931, tekster)
 Bog Euripides: Medeia (1937, tekster)
Detaljer
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Tekster Euripides' Medeia. 7. Udg. (1942, tekster)
 Bog Euripides: Medea. Frit efter Euripides' Tragedie [græsk titel] ved Robinson Jeffers. Paa Dansk ved Kai Friis Møller. ♦ Gyldendal, 1948. 108 sider. Pris: kr. 10,50 (1948, tekster)
Detaljer
oversat af Robinson Jeffers (sprog: ukendt)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
1971 indgår i antologien: Det moderne teater [s112] Senere udgave: Medea. Side 113-20
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udkom gendigtningen 1946.
 Bog Euripides: Medeia. Overs. med Chr. Wilster som grundlag af Sigurd Müller og Chr. Thomsen. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 84 sider. Pris: kr. 2,90 (1948, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
oversat af Christian Thomsen (1870-1952)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Tekster Euripides: Hippolytos (1951, tekster)
 Bog Euripides: Medea (1954, tekster)
serietitel: Gyldendals teater
Detaljer
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Bog Euripides: Medeia. 10. udg (1954, tekster)
Detaljer
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Bog Euripides: Medea 2. opl. (1956, tekster)
Detaljer
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
 Tekster Euripides: Hippolytos Tragedie (1958, tekster)
serietitel: Græske Klassikere, 3
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
 Tekster Euripides: Elektra (1963, tekster)
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
 Bog Euripides: [indgår i antologien: Det moderne teater [s112]] Medea. Side 113-20 (1971, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
1948 1. udgave: Medea. Frit efter Euripides' Tragedie [græsk titel] ved Robinson Jeffers. Paa Dansk ved Kai Friis Møller. ♦ Gyldendal, 1948. 108 sider. Pris: kr. 10,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af: Euripides. Medea, overs. af Alex Garff og Leo Hjortsø. Gyldendal, 1969. Side 51-68.
 note til oversat titel Side 121: [Kommentarer].
 Bog Euripides: Medea. På dansk ved Inger Christensen. Overs. på grundlag af tyske og engelske overs. ♦ Gyldendal, 1973. 65 sider (1973, tekster)
serietitel: Gyldendals teater
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Inger Christensen (1935-2009)
1840 indgår i: Euripides [Tragoedier] [b] 1. udgave: Medeia
kollaps Noter
 Tekster Euripides: Ifigenia i Aulis. Overs. af Alex Garff og Thure Hastrup. ♦ Gyldendal, 1975. 94 sider (1975, tekster)
serietitel: Klassikerforeningens Udgaver
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Thure Hastrup (1903-1989)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Ifigenia paa Tauris
Opera i 4 Akter af Gluck, Teksten af N.F. Guillard [efter Euripides' tragedie]. Oversat af Ad. Hertz.
[Fra 1964:] Oversættelse: Carsten Høeg
af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
af Nicolas-François Guillard (1752-1814, sprog: fransk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
oversat af Carsten Høeg (1896-1961)
(premiere 28-04-1874 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8, 1889-1975: 24)
(tekst) Medea
tragedie af Euripides. Oversættelse: Rolf Hjorth Schøyen. Musik: Johan Halvorsen
[På Casinos lille Teater:] Komponist: Vilh. Rosenberg, oversat fra gæsk af P.A. Rosenberg
[Fra1965:] tragedie i 2 akter. Oversættelse: Alex Garff og Leo Hjortsø. Korsatser komponeret af Knud Høgenhaven
oversat af Rolf Hiorth-Schøyen (1887-1932, sprog: norsk)
musik af Johan Halvorsen (1864-1935, sprog: norsk)
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
musik af Knud Høgenhaven (1928-1987)
(premiere 23-09-1919 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 30)
(andet) Medea
Skuespil i 2 Akter frit gendigtet efter Euripides af Robinson Jeffers. Oversættelse: Kai Friis Møller
af Robinson Jeffers (sprog: ukendt)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
(premiere 03-03-1948 på Folketeatret)
Euripides: Hippolytos
Tragedie af Europides. Oversat af Otto Gelsted. Musiken af Sv. Erik Tarp
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
musik af Svend Erik Tarp (1908-1994)
(premiere 13-09-1955 på Radio)
Euripides: Fædra
skuespil af Euripides, Jean Racine og Frederico Garcia Lorca. Oversættelse: Jens Kruuse
af Jean Racine (1639-1699, sprog: fransk)
af Federico Garcia Lorca (1898-1936, sprog: spansk)
oversat af Jens Kruuse (1908-1978)
(premiere 30-10-1974 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden