Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederick Marryat (1792-1848)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Marryat, Capitain: [indgår i antologien: Interessante Fortællinger [g]] Tvende Engellænderes eventyrlige Flugt af franskt Krigsfangenskab. Efter det Engelske (1834, novelle(r)) EMP 26 BDsupp:sp805
 Bog Marryat, Capitain: Samlede Skrivter. ♦ 1835-51. 1-44 Bd. (1835-51, roman) EMP1010
Detaljer
kollaps Indhold

[1-2] Marryat, Fr.: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider (1835-36, roman)
originaltitel: Peter Simple, 1834
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1855 i: Samlede Skrifter [3-4] Senere udgave: Peter Simple. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 390 + 379 sider
1865 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider
1878 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1878. 529 sider
1885 Senere udgave: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret
1885 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1885. 528 sider
1891 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1891. 527 sider
1897 Senere udgave: Peter Simple. Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ 1897. Hefte 1-3, side 1-96
1899 Senere udgave: Peter Simple. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. For de maritime Partiers vedkommende gennemset af Kommandør Victor Hansen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899]. 294 sider + 40 farvelagte tavler
1900 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. ♦ 1900. 527 sider
1902-03 Senere udgave: Peter Simple. Oversat fra Engelsk ved Th. Petersen. ♦ L.P. Christensen, 1902-03. [Bind] I-III, 796 sider. Pris: kr. 6,00
1904 i: Sø-Romaner [1] Senere udgave: Peter Simple. ♦ E. Jespersen, 1904. 168 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75
1905 Senere udgave: Peter Simple. Sømands-Roman. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1905. 278 sider
1907 Senere udgave: Peter Simple. Ved Niels K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1907. 336 sider. Pris: kr. 1,00
1913 Senere udgave: Peter Simple. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Peter Simple. 7. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af J. Ayton Symington. ♦ Pio, 1916. 512 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Peter Simple. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50
1942 Senere udgave: Peter Simple. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (I). ♦ Hassing, 1942. 480 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Peter Simple. Overs. i forkortet Udg. a[f] Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 94 sider. Pris: kr. 1,00
1950 Senere udgave: Peter Simple. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note om oplag Anden uforandret Oplag, 1845. 464 + 452 sider.
[3-4] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider (1836, roman)
originaltitel: Jacob Faithful, 1834
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
1855 i: Samlede Skrifter [1-2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 308 + 322 sider
1866 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider
1880 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1880. 443 sider
1889 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 447 sider
1896 Senere udgave: Jacob Ærlig. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Versene ere overs. af P. J. St. Lund. Med c. 60 Illustrationer i Cromo. ♦ A. Christiansen, [1896]. 272 sider, 40 farvelagte tavler (kvartformat)
1896 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 447 sider
1903 Senere udgave: Jakob Ærlig. Ved I. P. V. Petersen. ♦ V. Pio, 1903. 448 sider. Pris: kr. 2,00
1904 i: Sø-Romaner [4] Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ E. Jespersen, 1904. 154 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75
1907 Senere udgave: Jacob Ærlig. Med Billed-Bilag efter A. Aae. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1907. 134 sider, illustreret
1908 Senere udgave: Jacob Ærlig. Ved N. K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1908. 340 sider. Pris: kr. 1,00
1909 Senere udgave: Jakob Ærlig. Ved Niels K. Kristensen. (Tillæg til "Børnevennen"). ♦ V. Pio, 1909. 448 sider
1913 Senere udgave: Jakob Ærlig. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 218 sider
1914 Senere udgave: Jakob Ærlig. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 496 sider, illustrationer og 1 tavle
1919 Senere udgave: Jakob Ærlig. 5. Udg.. Ved J. P. V. Petersen. Illustr. af Henry M. Brock. ♦ Pio, 1919. 448 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Jakob Ærlig. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 156 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50
1923 Senere udgave: Jakob Ærlig. Genfortalt for danske Dreng. ♦ Prior, [1923]. 176 sider. Pris: kr. 1,50
1924 Senere udgave: Jakob Ærlig. (Paa norsk ved J. Grieg). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 132 sider, 4 tavler
1942 Senere udgave: Jakob Ærlig. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IV). ♦ Hassing, 1942. 464 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1943 Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 94 sider. Pris: kr. 2,00
1953 Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ Samleren, 1953. 160 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note til oversat titel [Del 1, note på titelbladets bagside:] Da nærværende "er Oversætterens første Forsøg i dette Fag" har "Secretair Riise" været behjælpelig.
[5-6] Marryat, Frederick: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider (1836-37, roman)
originaltitel: The King's Own, 1830
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1856 i: Samlede Skrifter [7-8] Senere udgave: Kongens Eie. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 308 + 336 sider
1870 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eje
1879 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eie. Fjerde Udgave [i: Skrifter, Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 442 sider
1893 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eje. Femte Udgave [i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 442 sider
1913 Senere udgave: Kongens Eje. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 286 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Kongens Eje. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (V). ♦ Hassing, 1942. 410 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
[7] Marryat, Frederick: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider (1837, roman)
originaltitel: The Pirate, 1836
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
1837 Senere udgave: Sørøveren. Fra det Engelske ved J. R. Reiersen. Med Forfatterens Portrait. ♦ 1837. 304 sider + 1 tavle
1880 i: Skrifter [13a] Senere udgave: Sørøveren
1890 i: Skrifter [13a] Senere udgave: Sørøveren. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1890. 480 sider
1897 Senere udgave: Sørøveren. Fortælling. Overs. og tillempet for "Børnevennen" af H. Hansen. Illustrationerne af Alfred Schmidt. ♦ 191 sider, 1897. illustreret
1904 i: Sø-Romaner [5] Senere udgave: Sørøveren. ♦ E. Jespersen, 1904. 134 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1913 Senere udgave: Sørøveren. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1913. 158 sider
1932 Senere udgave: Sørøveren
kollaps Noter
 note om oplag Anden uforandrede Oplag, 1845. 416 sider.
 note om oplag Tredie uforandrede Oplag, 1857. 407 sider.
[7b] Marryat, Frederick: De tre Kuttere (1837, roman)
originaltitel: Three cutters, 1836
1880 i: Skrifter [13b] Senere udgave: De tre Kuttere
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Horsens Folkeblad 2-11-1880 til 24-11-1880, (Oversat af S. M.).
 url Fuld visning af den danske oversættelse til Horsens Folkeblad på: Link til ekstern webside Mediestream
[8-9] Marryat, Frederick: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider (1836-37, roman)
originaltitel: The pacha of many tales, 1835
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
1868 i: Samlede Skrifter [35-36] Senere udgave: Paschaen med de mange Fortællinger. ♦ 1868. Deel 1-2, 340 + 223 sider
1875 i: Skrifter [11] Senere udgave: Pasjaen
1890 i: Skrifter [11] Senere udgave: Paschaen med de mange Fortællinger. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1890. 413 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet uforandrede Oplag, 1846. 367 + 334 sider.
[10-11] Marryat, Frederick: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider (1837, roman)
originaltitel: The naval officer, 1829
oversat af Christopher Joh. Saphir (d. 1849)
oversat af Andreas Carl Hanson (1801-1871)
1859 i: Samlede Skrifter [21-22] Senere udgave: Søofficieren. Roman. ♦ 1859-60. Deel 1-2, 326 + 290 sider
1870 i: Skrifter [6] Senere udgave: Frank Mildmay
1878 i: Skrifter [6] Senere udgave: Frank Mildmay. Anden [3.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 408 sider
1898 i: Skrifter [6] Senere udgave: Frank Mildmay. Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 408 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-4 [1837 udgaven], side 5-6 [1850 udgaven]: Forord [signeret "Oversætteren"].
 note om oplag Anden uforandrede Udgave, 1850. 368 + 382 sider.
[12-13] Marryat, Frederick: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider (1837, roman)
originaltitel: Newton Forster, 1832
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
1861 i: Samlede Skrifter [25-26] Senere udgave: Newton Forster eller Koffardifarten. Roman. ♦ 1861. Deel 1-2, 296 + 324 sider
1877 i: Skrifter [12] Senere udgave: Newton Forster
1889 i: Skrifter [12] Senere udgave: Newton Forster eller Koffardifarten. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1889. 428 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave, 1854. 349 + 347 sider.
[14-15] Marryat, Frederick: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider (1837-38, roman)
originaltitel: Mr. midshipman Easy, 1836
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1856 i: Samlede Skrifter [9-10] Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 291 + 298 sider
1869 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipman Easy
1878 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipmand Easy. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 420 sider
1889 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr Midshipman Easy. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 424 sider
1899 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899], 290 sider, illustreret
1900 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipmand Easy. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1900. 424 sider
1904 i: Sø-Romaner [6] Senere udgave: Hr. Kadet Easy. ♦ E. Jespersen, 1904. 174 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1909 Senere udgave: Midshipman Easy. ♦ Chr. Flor, 1909. 168 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Midshipman Easy. Fortælling. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 128 sider
1915 Senere udgave: Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 176 sider
1916 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Overs. af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1916. 416 sider, illustreret
1936 Senere udgave: Kadet Easy
1941 Senere udgave: Hr. Kadet Easy. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 92 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (III). ♦ Hassing, 1942. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1959 Senere udgave: Søkadet Easy
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave. 1854. 363 + 318 sider.
[16-17] Marryat, Frederick: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider (1838, roman)
originaltitel: Japhet, 1836
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1858-59 i: Samlede Skrifter [17-18] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Roman. ♦ V. Pio, 1858-59. Deel 1-2, 315 + 349 sider
1867 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader
1878 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 453 sider
1894 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1894. 456 sider
1899 Senere udgave: Japhet, der søger sig en Fader. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Illustrationer i Cromo. ♦ [1899]. 246 sider + 32 farvelagte tavler
1913 Senere udgave: Japhet, der søger sin Fader. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 334 sider, illustreret
1921 Senere udgave: Japhet, der søger sin Fader. ♦ Prior, [1921]. 216 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Japhet der søger efter sin Fader. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (II). ♦ Hassing, 1942. 416 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave, 1853. 359 + 362 sider.
[18-19] Marryat, Frederick: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider (1838, roman)
originaltitel: Snarleyyow, 1837
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1856 Senere udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1856. Deel 1-2, 375 + 360 sider
1859 i: Samlede Skrifter [19-20] Senere udgave: Snarleyyow eller Den djævelske Hund. Roman. ♦ 1859. Deel 1-2, 326 + 318 sider
1883 i: Skrifter [17] Senere udgave: Snarleyyow eller Helvedhunden. Tredje Oplag [?]. Ved J.P.V. Petersen. 1883. 410 sider
1899 i: Skrifter [17] Senere udgave: Snarleyow eller Helvedhunden. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1899. 414 sider
1901 Senere udgave: Helvedhunden eller Snarleyyow. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Sangene overs. af P. J. St. Lund. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 280 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,25
1913 Senere udgave: Helvedhunden. Paa dansk ved Otto Høpfner. ♦ Kunstforlaget »Danmark« [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Helvedeshunden eller Snarleyyow. Med de gamle engelske Illustrationer. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VI). ♦ Hassing, 1942. 432 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Helvedhunden. Bearb. af Ellen Kirk. (Illustr. af Lars Bo). ♦ Arthur Jensen, 1944. 186 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1950 Senere udgave: Helvedhunden. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,00
[20-21] Marryat, Fr.: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider (1840, roman)
originaltitel: The phantom ship, 1839
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1856 Senere udgave: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. [2. Udgave]. ♦ 1856. Deel 1-2, 333 + 360 sider
1867 i: Samlede Skrifter [27-28] Senere udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Roman. ♦ 1867. Deel 1-2, 280 + 300 sider
1874 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødseileren
1879 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødsejleren eller Den flyvende Hollænder. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 408 sider
1889 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 412 sider
1898 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødseileren. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 412 sider
1901 Senere udgave: Dødssejleren eller den flyvende Hollænder. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 272 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,00
1904 i: Sø-Romaner [3] Senere udgave: Dødssejleren. ♦ E. Jespersen, 1904. 156 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1911 Senere udgave: Den flyvende Hollænder. ♦ P.H. Fergo, 1911. 254 sider
1913 Senere udgave: Den flyvende Hollænder eller Dødssejleren. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1922 Senere udgave: Dødssejleren. 6. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram [ie: H.R. Millar]. ♦ Pio, 1922. 406 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1942 Senere udgave: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VIII). ♦ Hassing, 1942. 412 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Den flyvende Hollænder. Overs. fra Engelsk i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00
1954 Senere udgave: Den flyvende Hollænder. (Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg). ♦ Ungdommens Forlag, 1954. 244 sider. Pris: kr. 6,85
1968 Senere udgave: Dødssejleren
[22-25] Marryat, Frederick: Dagbog holden i Amerika. Ledsaget med Bemærkninger over Landets Institutioner. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1840-41. Deel 1-4, 419 + 328 + 408 + 420 (1840-41, tekster)
originaltitel: Diary in America, 1839
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[26-27] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider (1841, roman)
originaltitel: Poor Jack, 1840
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1855 Senere udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. [2. Udgave]. ♦ 1855. Deel 1-2, 367 + 367 sider
1856 i: Samlede Skrifter [5-6] Senere udgave: Den fattige Jack. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 293 + 379 sider
1874 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider
1881 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1881. 393 sider
1897 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1897. 397 sider
1910 Senere udgave: Den fattige Jack. ♦ C. Winthers Forlag, 1910. 320 sider
1913 Senere udgave: Den fattige Jack. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Den fattige Jack. 5. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1919. 396 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Den fattige Jack. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen (VII). ♦ Hassing, 1942. 388 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1957 [Uddrag] Senere udgave: Den sorte hankat. Side 97-[109]
1963 Senere udgave: Den fattige Jack. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm
[28-29] Marryat: Olla Potrida. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, i-viii + 9-416 + 429 sider (1841, roman)
originaltitel: Olla Potrida, 1840
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-viii: Fortale [af forfatteren].
 note til oversat titel Indhold: Del 1: Dagbog paa Fastlandet.
 note til oversat titel Indhold: Del 2: Munken i Sevilla, et Skuespil i fem Acter. - Vest og til V. 3/4 V. - Testamentet, et Lystspil i tre Acter. Den himmelbaae Domino. Moderne Kjøbstædhuse. Veien til Lykken. Kunsten at skrive en Modenovelle [dialog]. Hvordan man skal forfatte en Reisebeskrivelse [dialog]. Hvorledes man skriver en Roman [diaglog]. Legenden om Klokkeklippen. Maaneskin.
[30] Marryat: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider (1841, roman)
originaltitel: Masterman Ready, 1841-42
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1858 Senere udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. viii + 263 sider
1880 i: Skrifter [13c] Senere udgave: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang
1890 i: Skrifter [13c] Senere udgave: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang
1901 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ [Hagerup], 1901. 306 sider. Pris: kr. 1,50
1911 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 238 sider, illustreret
1940 Senere udgave: Styrmand Flink. Bearb. ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1940. 116 sider. Pris: kr. 2,50
1941 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1941. 168 sider, illustreret
1944 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F.Schmidt. ♦ Erichsen, 1944. 256 sider. Pris: kr. 3,50
1948 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. (7. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1951 Senere udgave: Styrmand Flink. På dansk ved Erling Stensgård. Med tegninger af Palle Wennerwald. (8. oplag). ♦ Chr. Erichsen, 1951. 172 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
1951 Senere udgave: Styrmand Flink. (Overs. af Bodil Cock-Clausen). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
1964 Senere udgave: Styrmand Flink. Genfortalt af Kjartan Holm
1965 Senere udgave: Styrmand Flink
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-viii: Fortale [af forfatteren].
[31-32] Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider (1842, roman)
originaltitel: Joseph Rushbrook, 1841
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1857 i: Samlede Skrifter [11-12] Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 267 + 255 sider
1858 Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-2, 344 + 351 sider
1880 i: Skrifter [14] Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider
1899 i: Skrifter [14] Senere udgave: Joseph Rushbrook. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1899. 359 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som bind 110 og ? af Gallerie for fremmed Classikere.
[33-34] Marryat, Fr.: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider (1843, roman)
originaltitel: Percival Keene, 1842
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1857 i: Samlede Skrifter [13-14] Senere udgave: Percival Keene. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 273 + 346 sider
1869 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene
1876 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. Tredje Udgave. Overs. fra Engelsk af J.P.V.Petersen. ♦ 1876. 427 sider
1883 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1883. 427 sider
1891 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1891. 431 sider
1901 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. [Sjette Udgave]. Ved J.P.V. Petesen. ♦ V. Pio, 1901. 431 sider. Pris: kr. 2,00
1904 i: Sø-Romaner [2] Senere udgave: Percival Keene. ♦ E. Jespersen, 1904. 166 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1905 Senere udgave: Percival Keene. Ved Niels K. Kristensen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1905. 332 sider. Pris: kr. 1,00
1911 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 552 sider
1913 Senere udgave: Percival Keene. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 304 sider, illustreret + 1 farvetavle. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København)
1941 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 96 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Percival Keene. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (X). ♦ Hassing, 1942. 389 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1951 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Samleren, 1951. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Også udsendt som bind 132 og ? af Galleri for fremmede Klassikere.
[35-36] Marryat, Frederick: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider (1844, roman)
originaltitel: Narratives of the travels and adventures of M. Violet in California, 1843
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1868 i: Samlede Skrifter [31-32] Senere udgave: Fortælling om Monsieur Violets Reiser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. ♦ 1868. Deel 1-2, 311 + 292 sider
1884 i: Skrifter [18] Senere udgave: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Af Kaptejn Marryat. Ved J. P. V. Petersen. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl., Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-viii: Fortale [af forfatteren].
[37-38] Marryat: Scener i Afrika. Skrevne for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 263 + 256 sider (1846, roman)
originaltitel: The mission, or Scenes in Africa, 1844
oversat af uidentificeret
1868 i: Samlede Skrifter [33-34] Senere udgave: Paa Opdagelse eller Scener i Afrika. Fortælling for Ungdommen. ♦ 1868. Deel 1-2, 208 + 231 sider
[39-40] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider (1846, roman)
originaltitel: The settlers in Canada, 1844
oversat af uidentificeret
1860 i: Samlede Skrifter [23-24] Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Roman. ♦ 1860. Deel 1-2, 239 + 244 sider
1882 i: Skrifter [16] Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1882. 308 sider
1896 i: Skrifter [16] Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Tredje Udgave, i: Skrifter, Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 312 sider
1905 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved A. Erslev. Med 39 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20
1910 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 39 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 300 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Nybyggerne i Canada. En Fortælling for de unge. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 352 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 260 sider, illustreret
1922 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 35 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1932 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada
1940 Senere udgave: nutâmik nunagssarsiortut. kalâtdlisûngordlugo agdlagtoK Kr. Lynge. atuagak 1. "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât 1940. ♦ [Godthaab], Nûngme, 1940. 141 sider
1941 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Illustr. af Arne Ungermann. (Overs. af og i Uddrag for Ungdommen ved Hans Bjerregaard). ♦ Athenæum, 1941. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1944 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (8. Opl.). ♦ Erichsen, [1944]. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1944 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Overs. og bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1948 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (9. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1952 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. På dansk ved Hans Bjerregaard. ♦ Samleren, 1952. 160 sider. Pris: kr. 3,00
1953 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. (Overs. af Bertil Linell. Ill. af Oscar Knudsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1953. 170 sider, illustreret. Pris: kr. 4,85
1954 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ Gad, [1954]. 170 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 6,00
1958 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1958. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50
1958 Senere udgave: Nybyggerne i Canada. Overs. og bearbejdet fra engelsk af Ellinor Poulsen efter "The settlers in Canada". Ill. af Bent Johnsen. ♦ Gyldendal, [1958]. 261 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1961 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1961. 92 sider
1970 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. Ill.: Oskar Jørgensen. 3. udg. ♦ Gad, 1970. 203 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere)
[41-42] Marryat, Frederick: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider (1846, roman)
originaltitel: The privateer's man, 1846
oversat af uidentificeret
1858 i: Samlede Skrifter [15-16] Senere udgave: Kapergasten for hundrede Aar siden. Roman. ♦ V. Pio, 1858. Deel 1-2, 247 + 241 sider
1873 i: Skrifter [8] Senere udgave: Kapergasten
1879 i: Skrifter [8] Senere udgave: Kapergasten. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 317 sider
1895 i: Skrifter [8] Senere udgave: Kapergasten. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1895. 320 sider
1913 Senere udgave: Kapergasten. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 272 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Kapergasten. ♦ Pio, [1919]. 206 sider
1942 Senere udgave: Kapergasten. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Oversættelsee ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IX). ♦ Hassing, 1942. 338 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
[43] Marryat: Valerie. En Autobiographi. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1849. 463 sider (1849, roman)
originaltitel: Valerie, 1849
oversat af Gertrud Cathrine Jacobsen (1816-1872)
[44] Marryat, Fr.: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider (1851, roman)
originaltitel: The children of the New-Forrest, 1847
oversat af Gertrud Cathrine Jacobsen (1816-1872)
1867 i: Samlede Skrifter [29-30] Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Fortælling. ♦ 1867. Deel 1-2, 234 + 236 sider
1881 i: Skrifter [15] Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Anden Udgave. Ved J. P. V. Petersen. ♦ 1881. 316 sider
1893 i: Skrifter [15] Senere udgave: Børnene i Nyskoven. [Tredje Udgave, ie: 4. Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 320 sider
1898 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 35 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Hagerup, 1898. 380 sider, illustreret
1904 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1910 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Ved Erling Stensgaard. Med 33 Tegninger af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 308 sider, illustreret
1910 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilh. Birch. ♦ John Martin, 1910. 154 sider
1913 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 264 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilhelm Birch. ♦ Prior, [1925]. 170 sider. Pris: kr. 1,50
1943 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. (Overs. af J. P. V. Petersen. Revideret af E. Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1943. [Bind 1-2], 168 + 168 sider. Pris: kr. 4,85
1943 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 96 sider. Pris: kr. 1,50
1945 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1945. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1946 Senere udgave: mêrKat orpigpagssuarmiut. kalâtdlisungordlugo agdlagtoK P. Balle. atuagaK 2. ♦ Nûngme [Godthaab], "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât, 1946.
1948 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Ill. af Ernst Clausen. (Overs. af I.P.V. Petersen. Revideret af Ellen Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. [Bind] I-II, 172 + 174 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50
1952 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. ♦ Samleren, 1952. 172 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren. Fra det Engelske ved J. R. Reiersen. Med Forfatterens Portrait. ♦ 1837. 304 sider + 1 tavle (1837, roman) EMP1011
del af: Familiebibliothek
Detaljer
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog Howard, E.: Ralph Rattlin. Roman af Edward Howard ved Capitain Marryat. Overs. fra Engelsk; udgivet af Ferdinand Bræmer. ♦ 1841. Deel 1-2, 478 + 468 sider (1841, roman) EMP 786
originaltitel: Rattlin the reefer, 1836
Detaljer
af Edward (George Granville) Howard (1793-1841, sprog: engelsk)
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
kollaps Noter
 note til titel Del 1, side 3-4: Avertissement [signeret F. Marryat].
 note til titel Romanen har autobiografisk form.
 note til titel Advertisement [i den engelske udgave]: A portion of the following work has appeared in the pages of the Metropolitan Magazine. It has now been re-arranged, and fiction, in the latter part, blended with fact.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Neale, William Johnson]: Nautila eller Det forsvundne Skib. En Fortælling af Forfatteren til "Den flyvende Hollænder" etc. Overs. fra Engelsk. ♦ L. Jordan, 1852. Deel 1-3, 264 + 239 + 296 sider (1852, roman) EMP1491
originaltitel: The lost ship or The Atlantic steamer, 1843
Detaljer
af William Johnson Neale (1812-1893, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel I annoncer (fx Lolland-Fasters Stifs-Tidende 7-10-1852, side 4) fra lejebiblioteker flere steder fejlagtigt tillagt Marryat.
 url Fuld visning af bogen (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (bind 3) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Marryat, Fr.: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. [2. Udgave]. ♦ 1855. Deel 1-2, 367 + 367 sider (1855, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Frederick: Samlede Skrifter (1855-68, roman) EMP1012
Detaljer
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
kollaps Indhold

[1-2] Marryat, Frederick: Jacob Ærlig. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 308 + 322 sider (1855, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Andet Oplag]. 1869. 331 + 324 sider.
[3-4] Marryat, Frederick: Peter Simple. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 390 + 379 sider (1855, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[5-6] Marryat, Frederick: Den fattige Jack. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 293 + 379 sider (1856, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag. 1859-60. 293 + 294 sider.
[7-8] Marryat, Frederick: Kongens Eie. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 308 + 336 sider (1856, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[9-10] Marryat, Frederick: Mr. Midshipman Easy. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 291 + 298 sider (1856, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[11-12] Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 267 + 255 sider (1857, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[13-14] Marryat, Frederick: Percival Keene. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 273 + 346 sider (1857, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[15-16] Marryat, Frederick: Kapergasten for hundrede Aar siden. Roman. ♦ V. Pio, 1858. Deel 1-2, 247 + 241 sider (1858, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[17-18] Marryat, Frederick: Japhet, der søger efter sin Fader. Roman. ♦ V. Pio, 1858-59. Deel 1-2, 315 + 349 sider (1858-59, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[19-20] Marryat, Frederick: Snarleyyow eller Den djævelske Hund. Roman. ♦ 1859. Deel 1-2, 326 + 318 sider (1859, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
[21-22] Marryat, Frederick: Søofficieren. Roman. ♦ 1859-60. Deel 1-2, 326 + 290 sider (1859, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[23-24] Marryat, Frederick: Nybyggerne i Kanada. Roman. ♦ 1860. Deel 1-2, 239 + 244 sider (1860, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 2, titelbladet anfører: Fortælling for Ungdommen.
[25-26] Marryat, Frederick: Newton Forster eller Koffardifarten. Roman. ♦ 1861. Deel 1-2, 296 + 324 sider (1861, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[27-28] Marryat, Frederick: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Roman. ♦ 1867. Deel 1-2, 280 + 300 sider (1867, roman)
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[29-30] Marryat, Frederick: Børnene i Nyskoven. Fortælling. ♦ 1867. Deel 1-2, 234 + 236 sider (1867, roman)
oversat af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[31-32] Marryat, Frederick: Fortælling om Monsieur Violets Reiser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. ♦ 1868. Deel 1-2, 311 + 292 sider (1868, roman)
oversat af Anonym
1844 i: Samlede Skrivter [35-36] 1. udgave: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-4: Fortale [signeret F.M.].
[33-34] Marryat, Fr.: Paa Opdagelse eller Scener i Afrika. Fortælling for Ungdommen. ♦ 1868. Deel 1-2, 208 + 231 sider (1868, roman)
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [37-38] 1. udgave: Scener i Afrika. Skrevne for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 263 + 256 sider
[35-36] Marryat, Frederick: Paschaen med de mange Fortællinger. ♦ 1868. Deel 1-2, 340 + 223 sider (1868, roman)
oversat af Anonym
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. [2. Udgave]. ♦ 1856. Deel 1-2, 333 + 360 sider (1856, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Frederick: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1856. Deel 1-2, 375 + 360 sider (1856, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-2, 344 + 351 sider (1858, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
 Bog Marryat: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. viii + 263 sider (1858, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Capitain: Skrifter. Anden Udgave. Ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865-85. Bind 1-19 (1865-85, roman) EMP1013 👓
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Indhold

[1] Marryat, Capitain: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider (1865, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[2] Marryat, Frederick: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider (1866, roman)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader (1867, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene (1869, roman)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipman Easy (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay (1870, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eje (1870, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten (1873, roman)
oversat af uidentificeret
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider (1874, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødseileren (1874, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[11] Marryat, Fr.: Pasjaen (1875, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
[12] Marryat, Fr.: Newton Forster (1877, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[13a] Marryat, Fr.: Sørøveren (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[13b] Marryat, Fr.: De tre Kuttere (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7b] 1. udgave: De tre Kuttere
[13c] Marryat, Fr.: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
[14] Marryat, Fr.: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[15] Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Anden Udgave. Ved J. P. V. Petersen. ♦ 1881. 316 sider (1881, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[16] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1882. 308 sider (1882, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
[17] Marryat, Fr.: Snarleyyow eller Helvedhunden. Tredje Oplag [?]. Ved J.P.V. Petersen. 1883. 410 sider (1883, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
[18] Marryat, Fr.: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Af Kaptejn Marryat. Ved J. P. V. Petersen. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl., Kjøbenhavn) (1884, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1844 i: Samlede Skrivter [35-36] 1. udgave: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [1-2]: Fortale [signeret: F. Marryat].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[19] Marryat, Fr.: Afrikarejsen o. a. Fortællinger. Anden Udgave. Ved. J.P.V. Petersen. ♦ 1885. 361 sider (1885, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
 Note (andet) Harte, Bret: [Fortællinger og Skildringer [4s195]] Mister Midshipman Breezy. En Søroman. Af Kaptain M-rry-t, af den kongelige Marine. Side 195-206 (1874, novelle(r)) EMP 721 👓
originaltitel: Mr. Midshipman Breezy, 1865
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Californian, 25-11-1865.
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Tredje Udgave. Ved J.P.V. Petersen. Bind 1-10. 1876-81 (1876-81, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1878. 529 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[2] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1880. 443 sider (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 453 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene. Tredje Udgave. Overs. fra Engelsk af J.P.V.Petersen. ♦ 1876. 427 sider (1876, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipmand Easy. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 420 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay. Anden [3.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 408 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eie. Fjerde Udgave [i: Skrifter, Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 442 sider (1879, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 317 sider (1879, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1881. 393 sider (1881, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødsejleren eller Den flyvende Hollænder. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 408 sider (1879, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Fjerde Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1883-99. Bind 1-17 (1883-99, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Noter
 note til titel Bindene udkom ikke i nummerorden.
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1885. 528 sider (1885, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[2] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 447 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1894. 456 sider (1894, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1883. 427 sider (1883, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr Midshipman Easy. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 424 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay. Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 408 sider (1898, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eje. Femte Udgave [i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 442 sider (1893, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1895. 320 sider (1895, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1897. 397 sider (1897, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 412 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[11] Marryat, Fr.: Paschaen med de mange Fortællinger. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1890. 413 sider (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
[12] Marryat, Fr.: Newton Forster eller Koffardifarten. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1889. 428 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[13a] Marryat, Fr.: Sørøveren. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1890. 480 sider (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[13b] Marryat, Fr.: De tre Kuttere (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
[13c] Marryat, Fr.: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
[14] Marryat, Fr.: Joseph Rushbrook. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1899. 359 sider (1899, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[15] Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. [Tredje Udgave, ie: 4. Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 320 sider (1893, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[16] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Tredje Udgave, i: Skrifter, Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 312 sider (1896, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
[17] Marryat, Fr.: Snarleyow eller Helvedhunden. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1899. 414 sider (1899, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret (1885, roman) EMP1014
Detaljer
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Femte Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1889-1900. Bind 1-2, 4-5, 10 (1889-1900, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Noter
 note til titel Denne udgave omfatter kun bind 1-2, 4-5 og 10.
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1891. 527 sider (1891, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[2] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 447 sider (1896, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1891. 431 sider (1891, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipmand Easy. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1900. 424 sider (1900, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødseileren. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 412 sider (1898, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Versene ere overs. af P. J. St. Lund. Med c. 60 Illustrationer i Cromo. ♦ A. Christiansen, [1896]. 272 sider, 40 farvelagte tavler (kvartformat) (1896, roman) EMP1021
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af P.J.St. Lund (1856-1928)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ 1897. Hefte 1-3, side 1-96 (1897, roman) EMP1015
Detaljer
oversat af B.A. Duurloo (1866-1921)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren. Fortælling. Overs. og tillempet for "Børnevennen" af H. Hansen. Illustrationerne af Alfred Schmidt. ♦ 191 sider, 1897. illustreret (1897, roman) EMP1016
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 1
Detaljer
oversat af H. Hansen (1879-1956)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 35 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Hagerup, 1898. 380 sider, illustreret (1898, roman) EMP1017
serietitel: Børnenes Bogsamling, 8
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Japhet, der søger sig en Fader. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Illustrationer i Cromo. ♦ [1899]. 246 sider + 32 farvelagte tavler (1899, tekster) EMP1018
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Mr. Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899], 290 sider, illustreret (1899, roman) EMP1019
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. For de maritime Partiers vedkommende gennemset af Kommandør Victor Hansen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899]. 294 sider + 40 farvelagte tavler (1899, roman) EMP1020 👓
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af Victor Hansen (1837-1912)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Kaptajn Marryat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. Bind 1 og 4. 1990-01 (1900-01, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Noter
 note til titel Denne udgave omfatter kun bind 1 og 4.
kollaps Indhold

[1] Marryat, Frederick: Peter Simple. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. ♦ 1900. 527 sider (1900, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[4] Marryat, Frederick: Percival Keene. [Sjette Udgave]. Ved J.P.V. Petesen. ♦ V. Pio, 1901. 431 sider. Pris: kr. 2,00 (1901, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Fr.: Dødssejleren eller den flyvende Hollænder. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 272 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,00 (1901, roman) EMP1023
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Helvedhunden eller Snarleyyow. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Sangene overs. af P. J. St. Lund. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 280 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,25 (1901, roman) EMP1022
del af: Hver 8. Dag
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af P.J.St. Lund (1856-1928)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Et af digtene (engelsk titel: The captain stood on the carronade) trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 33 (14-5-1899), side 526, under titlen: Sømanden fortæller. Af Kaptajn Marryat. Oversat af P. J. St. Lund.
 note om føljeton Et af digtene (engelsk titel: xx) trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, Nr. 39 (25-6-1899), side 617, under titlen: Grædevise, efter digtet: Kapt. Marryat. OVersat af P. J. St. Lund.
 Bog Marryat, Fr.: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ [Hagerup], 1901. 306 sider. Pris: kr. 1,50 (1901, roman)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 13
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Oversat fra Engelsk ved Th. Petersen. ♦ L.P. Christensen, 1902-03. [Bind] I-III, 796 sider. Pris: kr. 6,00 (1902-03, roman)
Detaljer
oversat af Th. Petersen, f 1865 (1865-1939)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fr.: Jakob Ærlig. Ved I. P. V. Petersen. ♦ V. Pio, 1903. 448 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, roman)
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1904, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Fr.: Sø-Romaner. ♦ E. Jespersen, 1904. [Bind] I-VI (1904, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. ♦ E. Jespersen, 1904. 168 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
[2] Marryat, Fr.: Percival Keene. ♦ E. Jespersen, 1904. 166 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[3] Marryat, Fr.: Dødssejleren. ♦ E. Jespersen, 1904. 156 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[4] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. ♦ E. Jespersen, 1904. 154 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
[5] Marryat, Fr.: Sørøveren. ♦ E. Jespersen, 1904. 134 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[6] Marryat, Fr.: Hr. Kadet Easy. ♦ E. Jespersen, 1904. 174 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved A. Erslev. Med 39 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20 (1905, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 21
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Kaptejn: Percival Keene. Ved Niels K. Kristensen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1905. 332 sider. Pris: kr. 1,00 (1905, roman) 👓
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 13
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Sømands-Roman. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1905. 278 sider (1905, roman)
del af: De tusind Hjem
Detaljer
oversat af Anonym
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "De 1000 Hjem".
 Bog Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Med Billed-Bilag efter A. Aae. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1907. 134 sider, illustreret (1907, roman)
del af: De tusind Hjem
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Arvid Aae (1877-1913)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "De 1000 Hjem".
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Ved Niels K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1907. 336 sider. Pris: kr. 1,00 (1907, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 15
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Ved N. K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1908. 340 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, roman)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 16
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 1 (Maj), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. Ved Niels K. Kristensen. (Tillæg til "Børnevennen"). ♦ V. Pio, 1909. 448 sider (1909, børnebog)
del af: Børnevennen
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Midshipman Easy. ♦ Chr. Flor, 1909. 168 sider, illustreret (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den fattige Jack. ♦ C. Winthers Forlag, 1910. 320 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 39 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 300 sider, illustreret (1910, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Ved Erling Stensgaard. Med 33 Tegninger af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 308 sider, illustreret (1910, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 8
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som Pragt-Udgave.
 Bog Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilh. Birch. ♦ John Martin, 1910. 154 sider (1910, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 9
Detaljer
oversat af Vilhelm Birch (1872-1950)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den flyvende Hollænder. ♦ P.H. Fergo, 1911. 254 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Percival Keene. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 552 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Fr.: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 238 sider, illustreret (1911, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 13
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 note om oplag 4. Oplag, 1924. 192 sider.
 Bog Marryat, Fr.: Afrikarejsen. Sagnet om Klokkeklippen. Søkadetten. ♦ Fergo, 1913. 270 sider (1913, novelle(r))
serietitel: Fergos Bibliothek, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[b] Marryat, Fr.: Sagnet om Klokkeklippen (1913, novelle(r))
[c] Marryat, Fr.: Søkadetten (1913, novelle(r))
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den fattige Jack. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den flyvende Hollænder eller Dødssejleren. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Helvedhunden. Paa dansk ved Otto Høpfner. ♦ Kunstforlaget »Danmark« [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Otto Høpfner (1863-1927)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 218 sider (1913, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Japhet, der søger sin Fader. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 334 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog Marryat, Fr.: Kapergasten. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 272 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
 Bog Marryat, Fr.: Kongens Eje. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 286 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
 Bog Marryat, Fr.: Midshipman Easy. Fortælling. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 128 sider (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fr.: Nybyggerne i Canada. En Fortælling for de unge. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 352 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Percival Keene. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 304 sider, illustreret + 1 farvetavle. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København) (1913, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationerne signeret: KHR 1913.
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1913. 158 sider (1913, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 24
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 496 sider, illustrationer og 1 tavle (1914, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 176 sider (1915, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fred.: Mr. Midshipman Easy. Overs. af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1916. 416 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 2
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af Frederick Pegram (1870-1937, sprog: engelsk)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fred.: Peter Simple. 7. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af J. Ayton Symington. ♦ Pio, 1916. 512 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 1
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af James Ayton Symington (1859-1939, sprog: engelsk)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fred.: [Ukendt titel]. ♦ Københavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1916. 126 sider (1916, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel En udgivelse fra Københavns Bogforlag er anført i Dansk Bogfortegnelsen 1915-19, men titlen er kun anført som: ? [spørgsmålstegn].
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 264 sider, illustreret (1918, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1924. 244 sider.
 note om oplag 8. Oplag, 1924. Pragtudgave. 254 sider.
 Bog Marryat, Fred.: Den fattige Jack. 5. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1919. 396 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 3
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af Frederick Pegram (1870-1937, sprog: engelsk)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. 5. Udg.. Ved J. P. V. Petersen. Illustr. af Henry M. Brock. ♦ Pio, 1919. 448 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 4
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af Henry Matthew Brock (1875-1960, sprog: engelsk)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført med titlen: Jacob Ærlig.
 Bog Marryat, Fred.: Kapergasten. ♦ Pio, [1919]. 206 sider (1919, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
 Bog Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 260 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Fred.: Japhet, der søger sin Fader. ♦ Prior, [1921]. 216 sider. Pris: kr. 1,50 (1921, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 72 [Anmeldelse, signeret: J.P.T.].
 Bog Marryat, Fred.: Dødssejleren. 6. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram [ie: H.R. Millar]. ♦ Pio, 1922. 406 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1922, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 5
Detaljer
oversat af Harold Robert Millar (1869-1940, sprog: engelsk)
illustrationer af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet anfører fejlagtigt illustratoren som Fred. Pegram.
 Bog Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 35 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1922, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Berlin].
 Bog Marryat, Fred.: Peter Simple. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50 (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Bøger for Ungdommen
Detaljer
oversat af Kaj Grum (1894-1984)
illustrationer af Karl Rønning (1886-1959)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 156 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50 (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Bøger for Ungdommen
Detaljer
oversat af Kaj Grum (1894-1984)
illustrationer af Karl Rønning (1886-1959)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. Genfortalt for danske Dreng. ♦ Prior, [1923]. 176 sider. Pris: kr. 1,50 (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. (Paa norsk ved J. Grieg). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 132 sider, 4 tavler (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af J. Grieg (sprog: norsk)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilhelm Birch. ♦ Prior, [1925]. 170 sider. Pris: kr. 1,50 (1925, børnebog)
Detaljer
oversat af Vilhelm Birch (1872-1950)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Børnebog Marryat, Fr.: Djævlehunden (1930, børnebog)
 Bog Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada (1932, børnebog)
Detaljer
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren (1932, børnebog)
Detaljer
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog Marryat, Fr.: Kadet Easy (1936, børnebog)
Detaljer
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: nutâmik nunagssarsiortut. kalâtdlisûngordlugo agdlagtoK Kr. Lynge. atuagak 1. "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât 1940. ♦ [Godthaab], Nûngme, 1940. 141 sider (1940, børnebog)
Detaljer
oversat af Kr. Lynge
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Grønlands Bogfortegnelse for Aarene 1940-44, del af Dansk Bogfortegnelse 1940-44.
 note til oversat titel Dansk titel: Søgere af nyt Land [Nybyggerne i Canada]. Paa Grønlandsk ved Kr. Lynge. Bog. 1. Udg. 1940 af "Foreningen til Folkeoplysningens Fremme i Grønland".
 Bog Marryat, Kaptajn: Styrmand Flink. Bearb. ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1940. 116 sider. Pris: kr. 2,50 (1940, børnebog)
Detaljer
oversat af Henry Dahl (f. 1907)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Hr. Kadet Easy. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 92 sider. Pris: kr. 1,50 (1941, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Illustr. af Arne Ungermann. (Overs. af og i Uddrag for Ungdommen ved Hans Bjerregaard). ♦ Athenæum, 1941. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1941, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
oversat af Hans Bjerregaard (1907-1987)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Percival Keene. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 96 sider. Pris: kr. 1,50 (1941, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1941. 168 sider, illustreret (1941, børnebog)
Detaljer
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (I). ♦ Hassing, 1942. 480 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 1
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Japhet der søger efter sin Fader. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (II). ♦ Hassing, 1942. 416 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 2
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Mr. Midshipman Easy. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (III). ♦ Hassing, 1942. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 3
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Jakob Ærlig. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IV). ♦ Hassing, 1942. 464 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 4
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Kongens Eje. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (V). ♦ Hassing, 1942. 410 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 5
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Helvedeshunden eller Snarleyyow. Med de gamle engelske Illustrationer. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VI). ♦ Hassing, 1942. 432 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 6
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Den fattige Jack. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen (VII). ♦ Hassing, 1942. 388 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 7
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VIII). ♦ Hassing, 1942. 412 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 8
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Kapergasten. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Oversættelsee ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IX). ♦ Hassing, 1942. 338 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 9
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Percival Keene. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (X). ♦ Hassing, 1942. 389 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 10
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Jacob Ærlig. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 94 sider. Pris: kr. 2,00 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Børnene i Nyskoven. (Overs. af J. P. V. Petersen. Revideret af E. Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1943. [Bind 1-2], 168 + 168 sider. Pris: kr. 4,85 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Ellen Bruun (1892-1975)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Børnene i Nyskoven. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 96 sider. Pris: kr. 1,50 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Den flyvende Hollænder. Overs. fra Engelsk i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1944, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 3
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Tryggevældevej 40, Vanløse.
 Bog Marryat, Kaptajn: Helvedhunden. Bearb. af Ellen Kirk. (Illustr. af Lars Bo). ♦ Arthur Jensen, 1944. 186 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Overs. i forkortet Udg. a[f] Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 94 sider. Pris: kr. 1,00 (1944, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 6
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Tryggevældevej 40, Vanløse.
 Bog Marryat, Kaptajn: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F.Schmidt. ♦ Erichsen, 1944. 256 sider. Pris: kr. 3,50 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (8. Opl.). ♦ Erichsen, [1944]. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Overs. og bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Kai Flor (1886-1965)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1945. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1945, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Opl.], 1948.
 note om oplag 13. oplag, 1950.
 note om oplag 15. oplag, 1054. 194 sider.
 Bog Marryat, [F.]: mêrKat orpigpagssuarmiut. kalâtdlisungordlugo agdlagtoK P. Balle. atuagaK 2. ♦ Nûngme [Godthaab], "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât, 1946. (1946, børnebog)
Detaljer
oversat af Povl Balle (f. 1913)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivet af "Foreningen til Folkeoplysningens Fremme i Grønland".
 Bog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. Ill. af Ernst Clausen. (Overs. af I.P.V. Petersen. Revideret af Ellen Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. [Bind] I-II, 172 + 174 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1948, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Ernst Clausen (1921-1965)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Ellen Bruun (1892-1975)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (9. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1948, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, [F.]: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. (7. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1948, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, [F.]: Helvedhunden. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,00 (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1954.
 Bog Marryat, [F.]: Peter Simple. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,50 (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 17
Detaljer
oversat af Anonym
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, F.: Styrmand Flink. På dansk ved Erling Stensgård. Med tegninger af Palle Wennerwald. (8. oplag). ♦ Chr. Erichsen, 1951. 172 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1951, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note om oplag 9. oplag 1955.
 note om oplag 10. oplag, 1967.
 Bog Marryat, Fr.: Percival Keene. ♦ Samleren, 1951. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1951, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 24
Detaljer
oversat af Anonym
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, [F.]: Styrmand Flink. (Overs. af Bodil Cock-Clausen). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1951, børnebog)
Detaljer
oversat af Bodil Cock-Clausen (1923-2014)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1953.
 Bog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. ♦ Samleren, 1952. 172 sider. Pris: kr. 3,00 (1952, børnebog)
serietitel: Samlerens perlebøger, 26
Detaljer
oversat af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. På dansk ved Hans Bjerregaard. ♦ Samleren, 1952. 160 sider. Pris: kr. 3,00 (1952, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 31
Detaljer
oversat af Hans Bjerregaard (1907-1987)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, [F.]: Jacob Ærlig. ♦ Samleren, 1953. 160 sider. Pris: kr. 2,75 (1953, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 36
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. (Overs. af Bertil Linell. Ill. af Oscar Knudsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1953. 170 sider, illustreret. Pris: kr. 4,85 (1953, børnebog)
Detaljer
oversat af Bertil Linell
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1956.
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ Gad, [1954]. 170 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 6,00 (1954, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af B.B. Møller (f. 1912)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Genfortalt efter "The settlers in Canada". Tegninger af Oscar Jørgensen.
 Bog Marryat, [F.]: Den flyvende Hollænder. (Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg). ♦ Ungdommens Forlag, 1954. 244 sider. Pris: kr. 6,85 (1954, børnebog)
Detaljer
oversat af UIf Borg
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Børnebog Marryat, [F.]: Peter Simple. Overs. fra engelsk. Ill. af Svend Otto. ♦ Samleren, 1955. 192 sider, illustreret (1955, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
 Børnebog Marryat, [F.]: Peter Simple. Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg. Ill. af Martin Allerup. ♦ Ungdommens Forlag, 1955. 231 sider, illustreret (1955, børnebog)
oversat af Ulf Borg
illustrationer af Martin Allerup
 Børnebog Marryat, F.: Jakob Ærlig (1957, børnebog)
 Bog Marryat, Frederick: Den sorte hankat. Side 97-[109] (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Lise Sørensen (1926-2004)
1841 [Uddrag] i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af Poor Jack, kapitel 22, dansk titel: Den fattige Jack.
 note til oversat titel Oversat af Lise Sørensen.
 Tekster Marryat, Frederick: Forældreløs og skibbruden. [Af] Frederick Marryat. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1958]. [46] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1958, tegneserie) 👓
originaltitel: The little savage, 1848-49
serietitel: Illustrerede Klassikere, 47
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af George R. Evans (1920-2001, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie efter roman af Frederick Marryat: The little savage, 1848-49. Udgivet som tegneserie i USA i serien: Classics Illustrated, no. 137, 1957.
 note til titel Romanen var uafsluttet ved forfatterens død, formodentlig færdiggjort af sønnen Frank Marryat.
 note til oversat titel Side [45]: Frederick Marryat [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Havets styrtdykkere [artikel om havsuler].
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 12. Egmont Serieforlaget, 2008. Link til ekstern webside
 note om oplag [2. oplag, HBN 104, pris 1,50].
 note om oplag [3. oplag, HBN 160, pris 1,75].
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1958. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1958, børnebog) 👓
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af B.B. Møller (f. 1912)
illustrationer af Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Denne udgave er muliggjort ved et samarbejde med Viking Bokförlag AB Stockholm. ... Tegninger Helge Kühn-Nielsen.
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Canada. Overs. og bearbejdet fra engelsk af Ellinor Poulsen efter "The settlers in Canada". Ill. af Bent Johnsen. ♦ Gyldendal, [1958]. 261 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1958, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 9
Detaljer
oversat af Ellinor Poulsen (f. 1921)
illustrationer af Bent Johnsen
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, F.: Søkadet Easy (1959, børnebog)
Detaljer
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Børnebog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1960. 91 sider (1960, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1964.
 Børnebog Marryat, F.: Kapergasten. Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg. Ill. af Karl Vilhelm (1960, børnebog)
oversat af Ulf Borg
illustrationer af Karl Vilhelm
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1961. 92 sider (1961, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Børnebog Marryat, F.: Helvedhunden. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm (1962, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Karl Vilhelm
 Bog Marryat, F.: Den fattige Jack. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm (1963, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Karl Vilhelm
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Børnebog Marryat, F.: Percival Keene. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Oscar Knudsen (1964, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Bog Marryat, F.: Styrmand Flink. Genfortalt af Kjartan Holm (1964, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Børnebog Marryat, F.: Sørøveren. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Oscar Knudsen (1964, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Børnebog Marryat, [F.]: Jacob Ærlig (1965, børnebog)
oversat af Aase Lindum
 Børnebog Marryat, [F.]: Kaptajn Forster (1965, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Børnebog Marryat, [F.]: Peter Simple. Overs. fra engelsk af J. P. V. Petersen. Ill. af J. Anton Symington [ie: J. Ayton Symington]. 9. udg. (1965, børnebog)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af James Ayton Symington (1859-1939, sprog: engelsk)
 Bog Marryat, [F.]: Styrmand Flink (1965, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 26
Detaljer
oversat af Torben Palsbo (1915-1985)
illustrationer af Ib Jørgensen, f 1932 (1932-2017)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, [F.]: Dødssejleren (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. Ill.: Oskar Jørgensen. 3. udg. ♦ Gad, 1970. 203 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere) (1970, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af B.B. Møller (f. 1912)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden