Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

John Milton (1608-1674)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Milton: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider (1787, digte) BD4:sp281
originaltitel: Paradise lost, 1667
del af: Nytaarsgave
del af: Nytaarsgave
Detaljer
oversat af Niels Weyer (1767-1788)
efterskrift af Pseudonym og undersøges
oversætter i periodicum: Frederik Winkel-Horn, f 1756 (1756-1837)
1790 Senere udgave: Det tabte Paradiis. Et episk Digt. Af det Engelske oversat ved Joh. Henr. Schønheyder, Medic. Dr. og Prof. ♦ Kiøbenhavn, 1790. 1-2. Deel
1791 Senere udgave: Prøve til en ny Oversættelse af Miltons tabte Paradiis. Kbh., 1791
1792 Senere udgave: Det gienvundne Paradiis eller Christi Fristelse i Ørken. Et episk Digt. Af det Engelske oversat ved Joh. Henr. Schønheyder. Kbh., 1792
1828 Senere udgave: Paradísar missir. Á íslensku snúinn af þjóðskáldi Íslendinga, Jóni Þorlákssyni, Þorgeir Guðmundsson og Þorsteinn Helgason sáu um útgáfuna. ♦ Kaupmannahöfn, 1828. 12 + 408 sider
1905 Senere udgave: Det tabte Paradis. Paa Dansk ved Uffe Birkedal. ♦ Theo.Bergs Forlag, 1905. 438 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkested: Stege)
1914 Senere udgave: Det tabte Paradis
kollaps Noter
 note til oversat titel Hertil findes: Weyer, Nils: Appell til det læsende Publicum, i Anledning af Adams og Evas Morgensang. Kbh., 1787.
 note til oversat titel x ...: Et Par Ord til Herr Nils Weyer, i Anledning af hans Appel til det læsende Publikum. Kbh., 1787. 4 Blade.
 note om føljeton Oversættelse af Første Sang ved Fr. Winkel Horn trykt i: Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Sjette Aargang, 1872, side [65]-89. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note om føljeton Oversættelse af Anden Sang ved Fr. Winkel Horn trykt i: Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Første Aargang, 1882, side [77]-108. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The John Milton Reading Room
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Miltons tabte Paradis, side 357-81.
 Bog Milton, John: Det tabte Paradiis. Et episk Digt. Af det Engelske oversat ved Joh. Henr. Schønheyder, Medic. Dr. og Prof. ♦ Kiøbenhavn, 1790. 1-2. Deel (1790, digte) BD4:sp281
Detaljer
oversat af J.H. Schønheyder (1744-1831)
1787 1. udgave: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 13, side [82]-87: John Milton: Det tabte paradis.
 Bog Møller, Søren: Prøve til en ny Oversættelse af Miltons tabte Paradiis. Kbh., 1791 (1791, digte) BD4:sp281
Detaljer
oversat af Søren Møller, f 1742 (1742-1824)
1787 1. udgave: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider
 Bog Milton, John: Det gienvundne Paradiis eller Christi Fristelse i Ørken. Et episk Digt. Af det Engelske oversat ved Joh. Henr. Schønheyder. Kbh., 1792 (1792, digte) BD4:sp281
Detaljer
oversat af J.H. Schønheyder (1744-1831)
1787 1. udgave: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Guldberg, Ove: Tanker over Miltons Digt og den saa kaldte hellige Poesie. ♦ Sorøe, [1761]. Høegh-Guldberg, Ove Ove Høegh-Guldberg
 Dramatik Milton, John: Samson, hiin Kæmper. Et dramatisk Digt. Af det engelske oversat ved Joh. Henr. Schønheyder. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp378
originaltitel: Samson Agonistes, 1671
Detaljer
oversat af J.H. Schønheyder (1744-1831)
1930 Senere udgave: Den stærke Samson. Paa Dansk ved Uffe Birkedal. ♦ Bakkes Boghandel, 1930. 80 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The John Milton Reading Room
 Bog Milton, John: Paradísar missir. Á íslensku snúinn af þjóðskáldi Íslendinga, Jóni Þorlákssyni, Þorgeir Guðmundsson og Þorsteinn Helgason sáu um útgáfuna. ♦ Kaupmannahöfn, 1828. 12 + 408 sider (1828, digte) BD4:sp281
Detaljer
oversat af Jón Thorláksson (1744-1819)
udgiver: Thorgeir Guðmundsson (1794-1871)
udgiver: Thorstein Helgason (1806-1839)
1787 1. udgave: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider
 Bog Milton, John: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s062]] From Paradise Lost. Side [62]-69 (1875, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [58]-61: John Milton. 1608-1674.
 Bog Milton, John: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s069]] On His Blindness. Side 69 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster Milton, John: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s070]] On Unlicensed Printing. (From Areopagnitica). Side 70 (1875, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Lange, Thor: Fra fremmede Lande. Digte, oversatte og efterlignede af Thor Lange. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. [1] 84 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1876, digte)
Detaljer
af Thor Lange (1851-1915)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 10-12 [Anmeldelse].
 Bog Milton, John: Det tabte Paradis. Oversat fra Engelsk af H. G. Bønnelycke. ♦ I Commissions hos F.H. Eibe, 1879. 39 sider [Korrekturtryk] (1879, digte)
Detaljer
oversat af H. G. Bønnelycke (1830-1914)
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes kun som korrekturtryk af de første 39 sider på Det kongelige Bibliotek. Oversættelsen blev aldrig færdiggjort eller udgivet. Link til ekstern webside
 note til oversat titel Også med titelside: Det tabte Paradis. Et episk Digt i tolv Bøger.
 Bog Milton, John: Det tabte Paradis. Paa Dansk ved Uffe Birkedal. ♦ Theo.Bergs Forlag, 1905. 438 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkested: Stege) (1905, digte)
Detaljer
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
1787 1. udgave: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Overgik til Th. Johansen.
 anmeldelse Politiken 17-12-1905, side 4 [Anmeldelse, signeret Ad.H.].
 Bog Milton, John: Komus. Oversat af Uffe Birkedal. ♦ Tillge, 1908. 54 sider. Pris: kr. 0,90 (1908, digte)
originaltitel: Comus, 1637
Detaljer
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk kendt under titlen: Comus, men har faktisk titlen: A Masque Presented at Ludlow Castle, 1634.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Milton, John: Det tabte Paradis (1914, digte)
Detaljer
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
1787 1. udgave: Adams og Evas Morgensang. oversat efter fattig Evne i Prosa efter [John] Miltons Parad. lost book V. [ved Niels Weyer], tillige med et Postscriptum [af X]. ♦ Kbh., 1787. 8 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Avis 11-12-1914, side 1 [Anmeldelse, signeret: [kryds]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Milton, John: Den stærke Samson. Paa Dansk ved Uffe Birkedal. ♦ Bakkes Boghandel, 1930. 80 sider (1930, dramatik)
Detaljer
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
1815 1. udgave: Samson, hiin Kæmper. Et dramatisk Digt. Af det engelske oversat ved Joh. Henr. Schønheyder. ♦ Kbh., 1815

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden