Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

William Bennett (1796-1879)

Sprog: engelsk
Gibbons, Lee (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Gaspey, Thomas]: Lord Cobham eller Lollharderne. Historisk Roman, grundet paa de fanatiske Forfølgelser, der udmærke Begyndelsen af det femtende Aarhundrede. Efter det Engelske af Georg Lotz. Overs. ved Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1826. Deel 1-3, ?? + 158 + 174 sider (1826, roman) EMP 629 BD4:sp483
originaltitel: The Lollards, 1822
Detaljer
af Thomas Gaspey (1788-1871, sprog: engelsk)
oversat af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
oversat af Philip Wallich (d. 1856)
kollaps Noter
 note til forfatter Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 483, anført under [Gibbon, Lee?], dvs. pseudonym for William Bennett.
 note til oversat titel Oversat efter: Die Lollharden. Nach dem Engl. von G. Lotz, 1823.
 note til titel Bind 1 mangler på Det kgl. Bibliotek.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Gibbon, Lee: Sværmerne eller: Cavaleren. En historisk Roman fra Cromwells Tider. Af Lee Gibbon[s]. Overs. af H. Berg. ♦ 1831. 368 sider (1831, roman) EMP 224
originaltitel: The cavalier. A romance, 1821
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
andet: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Restoplaget blev 1835 forsynet med nyt falsk titelblad: Lord Sydenham. Historisk Roman af Walter Scotts efterladte Papirer. Overs. af S. J. Bang. ♦ 1835. 368 sider.
 Bog Lotz, Georg: Rebellen. Historisk Roman af Forfatteren til Cavaliers og Malpas. Udg. paa Dansk ved C.J. Klæstrup. ♦ 1833-34. Deel 1-2, 174 + 192 sider. (Tidsfordriv. Et Hefteskrift) (1833-1834, roman) EMP 225
originaltitel: ?
serietitel: Tidsfordriv. Et Hefteskrift
Detaljer
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
fejlagtig tillagt: Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse fejlagtigt opført under Georg Lotz som forfatter og i sagregisteret under tyske romaner. Han har kun oversat bogen til tysk med titlen: L. Gibbons. Der Empörer. 1824.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden