Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Adolf von Knigge (1762-1796)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Knigge, Adolph v.: Amtsraad Gutmanns og hans Families Tildragelser. Optegnede af ham selv. Udg. af den rømte Baron Adolf von Knigge. Overs. med en Fortale af Tode. ♦ 1795. 208 sider (1795, roman) EMP2254 BD4:sp460
originaltitel: Geschichte des Amtsrats Gutmann, 1794
Detaljer
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 207-08: Et Par Ord til Slutning [af Tode].
 Bog Knigge, Adolph v.: Peter Klausens Hændelser. Overs. af M. Steensberg efter andet, af Forf. forbedrede, Oplag. ♦ 1798. Deel 1-3, (170 + 1 tavle) + 157 + 148 sider (1798, roman) EMP2255 BD4:sp460
originaltitel: Geschichte Peter Clausens, 1783-85
Detaljer
oversat af Magnus Steenberg (1770-1798)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Fortale til den nye Udgave [af A.K.].
 note til oversat titel Del 2, 2 upaginerede sider: Til Læserne [af A.K.].
 note til oversat titel Del 3, 4 upaginerede sider: Fortale til det første Oplag [af A.K.].
 Bog Knigge, Adolph v.: Den ynkværdige Hr. von Mildenburgs Historie. Udgivet i Breve. Af det Tydske. ♦ 1799. Deel 1-3, ([16] + 220) + ([18] + 210) + ([26] + 214) sider (1799, roman) EMP2256 BD4:sp461
originaltitel: Geschichte des armen Herrn von Mildenburg, 1789-97
Detaljer
oversat af Johan Diderich Tode (1776-1824)
forord af Johann Clemens Tode (1736-1806)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 3 anfører på titelbladet: Overs. af Johan Diderik Tode. Med en Fortale af Johan Clemens Tode.
 note til oversat titel Del 1, 4 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 3, 4 upaginerede sider: Fortale [af J.C.T.].
 Bog Knigge, [Adolph v.]: Reisen til Kjøbenhavn. En comisk Roman. Udarbeidet efter Knigge ved J. Werfel. ♦ 1801. [8] + 193 sider (1801, roman) EMP2257 BD4:sp461
originaltitel: Reise nach Braunschweig, 1802
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Oversætterens Fortale.
 note til oversat titel Oversættelsen er lokaliseret til København.
 Bog (oversætter) Goldoni: Arien und Gesänge aus der Oper: Der Talisman. In 3 Aufzügen nach dem Italienischen des Goldoni, vom Freyherrn von Knigge. Die Musik ist von Salieri. ♦ Schlesw., 1805. (1805, dramatik) BD4:sp416
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
 Bog Knigge, [Adolph v.]: Det fortryllede Slot eller Grev Tungers Historie. Overs. af Knud Lyhne Rahbek. ♦ 1805. 308 sider. (Bibliothek for Menneskekundskab, 2) (1805, roman) EMP2258 BD4:sp461
originaltitel: Das Zauberschloss, 1789-90
serietitel: Bibliothek for Menneskekundskab, 2
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Niels de Bang" signeret "Forlæggeren" (Christian Hansen)].

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden