Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928)

Sprog: norsk

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. 4. Bind
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (norsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Nordisk Tidsskrift. for almendannende og underholdende Læsning. Under Medvirkning af M.C. Gertz, Fr. Giertsen, E. Løffler, C. Rosenberg, L.B. Stenersen og Gustav Storm, udgivet ved Nordahl Rolfsen. ♦ Gyldendal, 1876-77. 4 Bind (1876-77, periodicum)
Detaljer
redigeret af M.Cl. Gertz (1844-1929)
andet: Ernst Løffler (1835-1911)
andet: C. Rosenberg (1829-1885)
andet: Laurentius Borchsenius Stenersen (1843-1921, sprog: norsk)
andet: Gustav Storm (1845-1903, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel De første numre til og med juni-heftet (= 1876 bind 1) havde titlen: For Nordens Ungdom. Heftet for Januar-Februar 1876 udkom primo december 1875.
 url Fuld visning, 1876, bind 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1876, bind 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1877, bind 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1877, bind 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1876. [3] 113 sider, 2 tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri) (1876, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1879 Samhørende, fortsættes af (2. del): Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Anden Samling. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1879. [3] 152 sider, illustrationer og tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri)
1885 Samhørende, fortsættes af (2. del): Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Fjerde samling. Autoriseret oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag (G.Kr.Johs. Parmann), 1885. [1] 134 sider, illustrationer og 6 tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri)
1880 Samhørende, fortsættes af (3. del): Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Tredie Samling. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1880. 144 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri)
1869 1. udgave: Børnefortællinger. Efter Topelius. Med et Forord af Pastor Lauritz H. Schmidt og 6 danske Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1869 [ie: 1868]. [5] 99 sider, 6 tavler. Pris: 84 Sk. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [Kristiania den 9de Mai 1876. R.R.].
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel På omslagets bagside: Bikke Matti [Tegning].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Dora
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Anden Samling. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1879. [3] 152 sider, illustrationer og tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri) (1879, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1876 Samhørende, 2. del af: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1876. [3] 113 sider, 2 tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri)
1869 1. udgave: Børnefortællinger. Efter Topelius. Med et Forord af Pastor Lauritz H. Schmidt og 6 danske Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1869 [ie: 1868]. [5] 99 sider, 6 tavler. Pris: 84 Sk. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til oversat titel På smudsomslag også: Med 6 Illustrationer og Forfatterens Portræt#.
 note til oversat titel Med portræt [zylografi].
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [Signeret: Bergen i Oktober 1879. R.R.].
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Side 152: Trykfeil.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Dora
 note om oplag Andet oplag, 1898.
 Dramatik Rolfsen, Nordahl: En Valkyrie. Skuespil i fire Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 147 sider (1880, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Tredie Samling. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1880. 144 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri) (1880, novelle(r))
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1876 Samhørende, 3. del af: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1876. [3] 113 sider, 2 tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri)
1869 1. udgave: Børnefortællinger. Efter Topelius. Med et Forord af Pastor Lauritz H. Schmidt og 6 danske Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1869 [ie: 1868]. [5] 99 sider, 6 tavler. Pris: 84 Sk. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 235 (31-12-1876), side 13 [norsk udgave 1876, Anmeldelse].
 anmeldelse Dagens Nyheder 22-12-1880, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Fjerde samling. Autoriseret oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag (G.Kr.Johs. Parmann), 1885. [1] 134 sider, illustrationer og 6 tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri) (1885, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1876 Samhørende, 2. del af: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1876. [3] 113 sider, 2 tavler. (Trykkeri: Det Mallingske Bogtrykkeri)
1869 1. udgave: Børnefortællinger. Efter Topelius. Med et Forord af Pastor Lauritz H. Schmidt og 6 danske Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1869 [ie: 1868]. [5] 99 sider, 6 tavler. Pris: 84 Sk. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Dora
 Bog (oversætter) Hofsten, J. C. v.: Barnehistorier. Med Illustrationer af Jenny Nystrøm. Autoriseret Oversættelse ved Nordahl Rolfsen. Bergen, Giertsens Forlag, 1886. 116 sider, illustreret (1886, børnebog)
Detaljer
af Johanna Christina Augusta von Hofsten (1832-1913, sprog: svensk)
illustrationer af Jenny Nyström (1854-1946, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse, da bogen er udgivet i Norge.
 note til oversat titel Annonceret i Politiken 2-12-1886: I alle Boglader faas: ... En Samling friske og elskværdige Smaahistorier med elegant udførte Illustrationer [indtrykket af Wilhelm Priors Hofboghandel].
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Illustreret Tidende for Børn. Redig. af Nordahl Rolfsen [1-2 Halvaarg.], [3-4 Halvaarg.] Redig. af Fru Elisabeth (1890-92, periodicum)
Detaljer
redigeret af Therese Brummer (1833-1896)
redigeret af Christian Bredsdorff (1836-1892)
kollaps Noter
 note til titel Udkommet i Norge fra oktober 1885 til oktober 1893.
 note til titel Udgave for Danmark ved Chr. Bredsdorff.
 anmeldelse Lolland-Falster Stifts-Tidende 4-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Rolfsen, Nordahl: Dyrebogen. Historier om dyr samlet fra bygd og skog og fjeld og udgivet ved Nordahl Rolfsen. ♦ Kristiania, Cammermeyers Boghandel, 1895. viii + 184 sider, illustreret (1895, børnebog) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [iii]-v: Forord til Dyrebogen, Norsk barnelæsnings første bog [signeret: Kristiania den 25de oktober 1895, Nordahl Rolfsen].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Børnebog Rolfsen, Nordahl: Gutter. Skildringer af gutternes liv. De smaa og de store. ♦ Kristiania, Commermeyer, 1896. 156 sider, illustreret (1896, børnebog) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog (oversætter) Long, William J.: Den hvide Ulv Livsbilleder fra Dyrelivet i Britisk Nordamerika. Genfortalt af Nordahl Rolfsen. M. Illustr. af Charles Copeland. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Udvalget for Folkeoplysnings Fremme (Gad), 1916. 196 sider, 14 tavler (1916, roman)
serietitel: Folkelæsning, 314
af William Joseph Long (1867-1952, sprog: engelsk)
illustrationer af Charles George Copeland (1858-1945, sprog: engelsk)
 Børnebog Rolfsen, Nordahl: Fusker du? Guttefortællinger. ♦ (Kristiania), Gyldendal, 1919. 98 sider (1919, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1919.
 Børnebog Rolfsen, Nordahl: Morfar fortæller. Med Tegninger av Erik Werenskiold. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel, 1919. 89 [1] sider, illustreret, kvartformat (1919, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Roligheden (Roligheden, Biskoppen, Julemandes ræv, Bispen i uret). Mignon (Grandpapa, Brevet, Nattevakt, Herregaardsskytten, Taffeluret, Krigsret). Mor (Om hende som sprang ut av rosene, Fuglen som ikke kunde komme noget til, I panser og plate, Ild og hav).
 note til titel 2. og 3. Oplag, 1919.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (redigeret) Rolfsen, Nordahl: Hundrede historier i utvalg fra "Illustreret Tidende for Børn". ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922-24. 1.-5. samling, 160 + 160 + 128 + 128 + 144 sider (1922-24, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Samlingerne titel: 1: Østenfor sol og vestenfor måne. 2: Skonnerten "Sjøfuglen" og andre historier. 3: Da generalen var redd. 4: Tårnuglen. 5: Løveboken. Historier om ville dyr i varme land.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Rolfsen, Nordahl: Et Solglimt
dramatisk Situation af Nordahl Rolfsen
(premiere 24-01-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Rolfsen, Nordahl: En Valkyrie
Skuespil i 4 Akter af Nordahl Rolfsen
(premiere 02-09-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Rolfsen, Nordahl: Fredløs
Skuespil i 1 Akt af Nordahl Rolfsen
(premiere 30-03-1882 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden