Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Felix Weiße (1726-1804)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Beaumont und Fletcher: Die Braut eine Tragödie. Nebst kritischen und biograph. Abhandlungen über die vier gröszten Dichter des ältern brittischen Theaters und einem Schreiben and den Herrn [Chr.] Weisze [von Henr. Wilh. v. Gerstenberg]. Kopenh. u. Leipz., 1765 (1765, dramatik) BD4:sp376
af Francis Beaumont (1584-1616, sprog: engelsk)
af John Fletcher (1579-1625, sprog: engelsk)
af H.W. Gerstenberg (1737-1823)
 Dramatik anonym [Weisse, Chr. Felix]: Richard den Tredie. Et Spørgespil i 5 Acter. Af det Tydske i femføddede rimfri Vers [ved R.H.E.T. ie: Chr. Fleischer]. ♦ Kbh., 1767 (1767, dramatik) BD4:sp371
originaltitel: Richard der Dritte, 1759
Detaljer
oversat af Christian Fleischer (1712-1768)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Weisse selv er stykket ikke baseret på Shakespeare [jævnfør udgave af Weisses stykke ved Daniel Jacoby og August Sauer (Berlin, 1904, genoptrykt: Nendeln, 1968), side 7].
 anmeldelse J. Lorcks Dänisches Journal, II, 1769.
 Dramatik anonym [Weisse, Chr. Felix]: List over List. Comoedie i 5 Acter. Oversat og indrettet til den kongel. danske Skuepladses Brug af Peder Topp Wandall. Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp372
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
 Dramatik Weisze, Christian Felix: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider (1777, dramatik) BD4:sp372
originaltitel: Romeo und Julie, 1767
se også: Romeo og Giulietta
Detaljer
baseret på værk af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
1811 i: Tragiske Værker [2b] Senere udgave: Romeo og Julie. Side ?-424
1828 Senere udgave: Romeo og Julie. Sørgespil [i 5 Acter]. Indrettet for den danske Skuesplads [af Pet. Thun Foersom og Ad. Engelbr. Boye]. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 6)
1861 i: Dramatiske Værker [1a] Senere udgave: Romeo og Julie. Side 1-138
1878 i: Dramatiske Værker [6a] Senere udgave: Romeo og Julie
1887 Senere udgave: Romeo og Julie. Overs. af E. Lembcke. 3. gjennemsete Udg.
1887 Senere udgave: Rómeó og Júlía. Sorgarleikur. Matth. Jochumsson hefur Íslenzkað. ♦ Reykjavík, 1887.
1888 Senere udgave: Romeo og Julie. Tragedie i 5 Akter. Overs. af V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider
1900 i: Udvalgte dramatiske Værker [1b] Senere udgave: Romeo og Julie
1927 i: Dramatiske værker [1] Senere udgave: Romeo og Julie. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 148 sider. Pris: kr. 3,25
1957 Senere udgave: Romeo og Julie. [Af] William Shakespeare. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1957. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1962 Senere udgave: Romeo og Julie
1969 Senere udgave: Romeo og Julie. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk
1969 Senere udgave: Romeo og Julie
1972 indgår i: Fortællinger fra Shakespeares verden [s134] Senere udgave: Rome og Julie. Side [134]-59
kollaps Noter
 note til oversat titel Overskou skriver om Rahbeks oversættelse, præsenteret for Det dramatiske Selskab 25. december 1777 af Rosing: "Med Hensyn til den Selskabet tilstillede Oversættelse af "Romeo og Julie", da vilde han, uagtet han havde sammenlignet den baade med Originalen og den trykte tidligerer Oversættelse (af en Kjøbmand Hoffman, udkommen 1771) ..." [Årstallet 1771 må være en fejl].
 url teater Overskou, bind 3, side 108.  Link til ekstern webside Overskous Teaterhistorie
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave fra 1776, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital, starter på scan side 101
 anmeldelse Lisbet Jørgensen: Frederik Schwarz, 1997. Side 122.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Shakespeares Romeo og Julie, side 119-37.
 Dramatik Weisze, Chr. Felix: Skuespil [for Børn]. Oversat af P. N. Nyegaard. ♦ Kbh., 1778 (1778, dramatik) BD4:sp372
Detaljer
oversat af P.N. Nyegaard (1745-1799)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med noder.
 note til oversat titel Indhold: Fødselsdagen, Nytaarsgaven, Sødskendekierlighed, Pattesøstrene, Den lille Skadefroe, Den vanartige Dreng.
kollaps Indhold

[a] Weisze, Chr. Felix: Fødselsdagen (1778, dramatik)
[b] Weisze, Chr. Felix: Nytaarsgaven (1778, dramatik)
[c] Weisze, Chr. Felix: Sødskendekierlighed (1778, dramatik)
[d] Weisze, Chr. Felix: Pattesøstrene (1778, dramatik)
[e] Weisze, Chr. Felix: Den lille Skadefroe (1778, dramatik)
[f] Weisze, Chr. Felix: Den vanartige Dreng (1778, dramatik)
 Dramatik Weisze, Chr. Felix: Skuespil [for Børn]. ♦ Kbh., 1789 (1789, dramatik) BD4:sp372
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Hvert skuespil med egen paginering.
 note om oplag [Nyt oplag?] 1824.
kollaps Indhold

[a] Weisze, Chr. Felix: Gode Børn (1789, dramatik)
oversat af Anonym
[b] Weisze, Chr. Felix: Kanekiørselen (1789, dramatik)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat med eget titelblad: Et Skuespil i 2 Optoge. ♦ Kbh. 1789.
[c] Weisze, Chr. Felix: Et unge Fruentimmer efter Moden (1789, dramatik)
oversat af Anonym
 Dramatik Weisse: Poeten. Et Lystspil oversat og localiseret af H.M. Juell. ♦ Odense, 1799 (1799, dramatik)
oversat af Henrik Monrad Juell (1775-1841)
 Dramatik Weisze, Chr. Felix: Kierlighed paa Landet. Syngestykke i 3 Acter med tilhørende Dands af N.T. Bruun. Sat i Musik af [Æm.] Kuntzen. Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp372
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Weisse, Christian Felix: List over List
Komedie i 5 Akter af C.F. Weisze. Oversat og indrettet af P.T. Wandall
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
(premiere 04-11-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(tekst) Die Jagd
Komische Oper in 3 Acten von Hiller und Weiße
musik af Johann Adam Hiller (1728-1804, sprog: tysk)
(premiere 25-07-1791 af Friebachs Trup)
Weisse, Christian Felix: Søskendekærlighed
Skuespil i 1 Akt af C.L. Weisze. Oversat af H.G. Nyegaard
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
(premiere 15-05-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(tekst) Kærlighed paa Landet
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af C.F. Weisze, oversat af N.T. Bruun, Dansen af V. Galeotti
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 23-03-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden