Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Bodenstedt (1819-1892)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1872. [5] 402 [1] sider. (Trykkeri: Græbe) (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: 1-16 Ark trykt hos Cohen. 17-26 Ark trykt hos Græbe.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Oversætterens Forord [Signeret: Kjøbenhavn, d. 17. April 1872].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Da jeg henvende mig til Hr. Iwan Turgénjew og bad om hans Tilladelse til at forsøge at indføre et UDvalg af hans Skrifter i den danske Literatur, gjorde jeg ham en Tilstaaelse ... Tilstaaelsen gaaer ud paa, at jeg ikke har kunnet benytte den russiske Original, men har maattet indskrænke mig til at gjengive tydske Oversættelser paa Dansk ... Turgénjew taler skriver Tydsk som sit Modersmaal, og ..., at af de af mig benyttede tydske Oversættelser giver T. den ene (der er besørget af en Virtuos i Oversættelseskunsten) det Vidnesbyrd, at "den ikke lader Noget tilbage at ønske", medens han for den andens Vedkommende "paa det Eftertrykkeligste garanterer den fuldstændige Troskab mod Originalen".
 note til oversat titel Side [403]: Trykfeil.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Turgénjew, Iwan: Tre Gange mødt. (1851). Side [1]-49 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s051] Turgénjew, Iwan: Assja. (1857). Side [51]-128 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Tredie Bind (1869), side 241-95, under titlen: Anuchka. En Fortælling efter Ivan Turgenef ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s129] Turgénjew, Iwan: Den første Kjærlighed. Side [129]-241 (1872, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [e] Senere udgave: Den første Kjærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s243] Turgénjew, Iwan: Faust. Novelle i ni Breve. Side [243]-314 (1872, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [c] Senere udgave: Faust
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s315] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongeveien. Side [315]-402 (1872, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [b] Senere udgave: Kroen ved Kongevejen
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Bodenstedt, F.: Mirza Schaffys Sange (1879, digte)
 Tekster Bodenstedt, Friedrich: [Aftenlæsning [1s082]] Et Besøg hos Mormonerne (1881, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden