Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Pierre Corneille (1606-1684)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Corneille: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696] (1696, dramatik) BD4:sp391
originaltitel: Le Cid
Detaljer
oversat af Fr. Rostgaard (1671-1745)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [2a] Senere udgave: Le Cid. Tragédie. Nouvelle édition revuë & corrigée par Roussaut. Paris 1747
1753 Senere udgave: [Le Cid]. [Oversat af anonym til Det kgl. Teater. Dansk titel ukendt. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført]
1874 Senere udgave: Le Cid
1945 Senere udgave: Le Cid. Heroisk Drama i fem Akter. I dansk Gengivelse ved Jon Galster. ♦ Hagerup, 1945. 96 sider. Pris: kr. 8,50
1967 indgår i antologien: Fransk klassisk drama [s007] Senere udgave: Le Cid eller Sejrherren. Tragedie i fem Akter. På dansk ved Frank Jæger. Side [7]-[85]
kollaps Noter
 note til titel Findes i en anden udgave, også trykt i Paris, men uden år.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Corneilles Cid, side 272-89.
 Dramatik anonym [Corneille, Pierre]: Comoedie om Lyveren bekiendt under den Franske Titul: Le menteur. [Oversat af anonym efter Carl Gyllenborgs svenske bearbejdelse fra 1721 af Richard Steels engelske bearbejdelse, The lying Lover, 1703, af Pierre Corneilles Le Menteur, 1644]. Kbh. 1725 (1725, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
bearbejdelse: Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Carl Gyllenborg (1679-1746, sprog: svensk)
oversat af Anonym
1963 Senere udgave: Løgneren. Komedie. Overs. fra fransk af Max Lobedanz
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Anhang til Comoedien om Lyveren, bekiendt under den franske Titel Svite de Menteur. ♦ Kbh., 1725.
 Bog Corneille: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [2a]] Le Cid. Tragédie. Nouvelle édition revuë & corrigée par Roussaut. Paris 1747 (1749-50, dramatik) AEJ 61 BD4:sp381
Detaljer
1696 1. udgave: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696]
kollaps Noter
 Dramatik Corneille, P.: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [3a]] Rodogune, Princesse des Parthes. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1748 (1749-50, dramatik) AEJ254 BD4:sp381
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Corneille, P.: [Le Cid]. [Oversat af anonym til Det kgl. Teater. Dansk titel ukendt. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført] (1753, dramatik) AEJ 61
Detaljer
oversat af Anonym
1696 1. udgave: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696]
 Tekster Corneille, P.: Polyeucte. [Oversat af H. Lindorph. Ikke trykt, manuskript bevaret] (1753, tekster)
originaltitel: Polyeucte, 1642
Detaljer
oversat af Hans Andersen Lindorph (1691-1772)
kollaps Noter
 note til oversat titel Manuskript på Universitetsbiblioteket, Addit. 4. nr. 293 v, dateret 1753.
 Tekster Corneille, P.: Horatierne. [Oversat af N.K. Bredal til Det kgl. Teater. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført] (1762, tekster) AEJ160
originaltitel: Horace, 1640
Detaljer
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
kollaps Noter
 Dramatik Corneille, Peter: Polieuctes Martyr (1763, dramatik)
originaltitel: Polyeucte, 1642
Detaljer
oversat af Vilhelm Bornemann (1731-1801)
kollaps Noter
 Bog Corneille, P.: Le Cid (1874, dramatik)
Detaljer
1696 1. udgave: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696]
 Bog Corneille, Pierre: Le Cid. Heroisk Drama i fem Akter. I dansk Gengivelse ved Jon Galster. ♦ Hagerup, 1945. 96 sider. Pris: kr. 8,50 (1945, dramatik)
Detaljer
oversat af Jon Galster (1915-1992)
1696 1. udgave: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696]
 Bog Corneille, Pierre: Løgneren. Komedie. Overs. fra fransk af Max Lobedanz (1963, dramatik)
Detaljer
oversat af Max Lobedanz (1888-1961)
1725 1. udgave: Comoedie om Lyveren bekiendt under den Franske Titul: Le menteur. [Oversat af anonym efter Carl Gyllenborgs svenske bearbejdelse fra 1721 af Richard Steels engelske bearbejdelse, The lying Lover, 1703, af Pierre Corneilles Le Menteur, 1644]. Kbh. 1725
 Bog Corneille, Pierre: [indgår i antologien: Fransk klassisk drama [s007]] Le Cid eller Sejrherren. Tragedie i fem Akter. På dansk ved Frank Jæger. Side [7]-[85] (1967, dramatik) 👓
Detaljer
oversat af Frank Jæger (1926-1977)
1696 1. udgave: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696]
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [8]: Le Cid eller Sejrherren er oversat fra fransk efter "Le Cid", der blev opført første gang 1636 og udkom 1867. Nærværende oversættelse foreligger her for første gang i bogforlm.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Corneille, Pierre: Rodogune
princesse des Parthes, tragédie en cinq actes en vers de Pierre Corneille
(premiere 1701 eller 1703 af Montaigus hoftrups)
Corneille, Pierre: Le Menteur
eller Løgneren [af Pierre Corneille. Oversat af ukendt]
oversat af Anonym
(premiere 1726 på Lille Grønnegade)
Corneille, Pierre: Le cid
(premiere før februar 1750 af Den franske Trup)
Corneille, Pierre: Alidor
eller Den særsindede Elsker, Komedie i 1 Akt af Pierre Corneille. Oversat af Falck (?)
oversat af [P.?] Falck
(premiere 02-08-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Corneille, Pierre: Polieuctes Martyr
Tragedie i 5 Akter af P. Corneille. Oversat af Wilh. Bornemann
oversat af Vilhelm Bornemann (1731-1801)
(premiere 01-02-1764 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Corneille, Pierre: Médée
(premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
Corneille, Pierre: Sejrherren
Drama af Pierre Corneille. Oversat af Frank Jæger
oversat af Anonym
(premiere 22-05-1953 på Det ny Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden