Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Otto Haslund (1842-1917)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) anonym [Krohn, Johan]: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver (1866, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
1870 Senere udgave: Peters Juul. Vers for Børn. Af J. Krohn, med 24 Tegninger af Pietro Krohn, skaaret i Træ af F. Hendriksen og C.L. Sandberg. [2. forøgede Udgave]. ♦ Fr. Wøldikes Forlag, 1870. 24 sider, illustreret
1889 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af P. Krohn. Paa ny udg. af F. Henningsen. 3. Oplag. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889. 24 blade, illustreret i farver
1905 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. M. Tegn. af P. Krohn. 4. Opl. ♦ Gyldendal, 1905. 24 sider. Pris: kr. 0,75
1914 Senere udgave: Peters Jul. 5. Udgave
1919 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1919]. 32 sider, illustreret (kvartformat)
1920 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1920]. 32 sider, illustreret
1929 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af Pietro Krohn. 7. Oplag. ♦ Gyldendal, 1929. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50
1942 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Illustreret af Herluf Jensenius. Niende Oplag. ♦ Gyldendal, 1942. [34] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,75
1962 Senere udgave: Peters Jul. Med tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn. Gengivet efter den første udg. 1866. Med en indledning af H. P. Rohde. ♦ Rosenkilde og Bagger, 1962. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 24,75
1964 indgår i antologien: Barndomslandet [4s041] Senere udgave: Peters jul. Side 41-[49]
kollaps Noter
 note til titel Bogen har ikke noget titelblad, blot angivelsen af at den er udført i Emil Olsens lithografiske Etablissement. Bogen er inkluderet forside og bagside på 22 upaginerede sider.
 note til titel Fyens Stiftstidende 20-12-1866, side 2, under Børnebøger: "Peters Juul" (Fr. Wøldikes Forlag) er en lille Børnebog med Billeder og Vers, hvori Julefesten beskrives.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008  Web link link til hele listen
 Billede (illustrationer) Haslund, O., og P. Krohn: Billedbog for Børn. Med Vers af J. Krohn. ♦ Iversens Bhdl., 1871. (1871, tekster)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
digte af Johan Krohn (1841-1925)
 Billede (illustrationer) Budde, L.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s043]] En Historie om, hvordan skidt kan komme til Ære. Tegninger af Otto Haslund. Side 43-68 (1875, novelle(r)) 👓
Detaljer
af L. Budde (1836-1902)
1881 indgår i: Tre Smaafortællinger [s155] Senere udgave: En Historie om, hvorledes Snavs kan komme til Ære
1894 i: Fortællinger [2s337] Senere udgave: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære. Side [337]-66
1922 indgår i: Fortællinger i Udvalg [c] Senere udgave: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Aarstiderne. Samling af Digte skrevne som Vignetter til 12 Karakterstykker for Piano af P. Tschaikovsky, Op. 37. ♦ J. Jørgensen & Co., [1880], 24 sider, illustreret (1880, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
illustrationer af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1880.
 note til titel Illustreret af danske kunstnere [og forfatteren].
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25.
 Billede (illustrationer) Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr. Ved Svend Grundtvig. Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt. Billederne udført i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1884. [2] 181 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
1876 Samhørende, 3. del af: Danske Folkeæventyr. Efter utrykte Kilder gjenfortalte af Svend Grundtvig. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [2] 232 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
1903 Senere udgave: Danske Folkeæventyr. 2. Opl. ♦ Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord om bogens historie, signeret: Nov. 1883, L. Gr.].
 note til titel Uddrag af forordet: Naar denne lille Bog, som er trykt efter et af Svend Grundtvig efterladt ufuldent Manuskript, nu saa længe efter hans Død træder frem under hans Navn, maa en kort Redegjørelse for dens Udgivelse vel anses for at være fornøden.
 note til titel Side [183-84]: Indholdsfortegnelse [med anførelse af antal illustrationer og illustrator til hvert eventyret].
 note til titel Første linie i indholdsfortegnelsen: Tegning til Omslaget af Hans Nic. Hansen.
 note til titel Sidste linie i indholdsfortegnelsen: Vignet til Indholdsfortegnelse. Tegning af Hans Nic. Hansen.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under klassemærket: Historie. Danmarks Historie i Almindelighed. [Sagn og Folkeæventyr].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 130 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1883, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Grundtvig, Svend: Frisk Mod. Side [1]-20 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s013] Senere udgave: Frisk Mod. Side 13-26
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 7 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s021] Grundtvig, Svend: Kyllerylle. Side [21]-23 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s024] Grundtvig, Svend: Den døve Mand. Side [24]-25 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s032] Senere udgave: Den døve Mand. Side 32-[33]
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Hans Nic. Hansen.
[s026] Grundtvig, Svend: Den døve Kone. Side [26] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Hans Nic. Hansen.
[s027] Grundtvig, Svend: Prokuratorens Raad. Side [27]-29 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s030] Grundtvig, Svend: God Morgen, Hr. Justisraad! Side [30] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s031] Grundtvig, Svend: En Slædefart. Side [31]-[38] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s027] Senere udgave: En Slædefart. Side 27-31
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Otto Haslund.
[s039] Grundtvig, Svend: Esben Askepuster. Side [39]-45 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s046] Grundtvig, Svend: Frieren. Side [46]-51 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Otto Haslund.
[s052] Grundtvig, Svend: Musefangeren. Side [52] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s053] Grundtvig, Svend: Præst og Degn. Side [53]-55 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s056] Grundtvig, Svend: En underlig Svend. Side [56]-57 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Otto Haslund.
[s058] Grundtvig, Svend: Graaben. Side [58]-75 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s076] Grundtvig, Svend: Duestegen. Side [76]-77 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s078] Grundtvig, Svend: Hvem der først bliver vred. Side [78]-95 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s034] Senere udgave: Hvem der først bliver vred. Side 34-46
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 4 Tegninger af Edv. Petersen.
[s096] Grundtvig, Svend: Gamle Mette. Side [96] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s097] Grundtvig, Svend: Den halte Skrædder. Side [97]-98 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s097] Grundtvig, Svend: Skrædderne paa Bordet. Side [97] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s099] Grundtvig, Svend: Ligtalen. Side [99]-101 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s102] Grundtvig, Svend: Guldfuglen. Side [102]-24 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s050] Senere udgave: Guldfuglen. Side 50-67
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s125] Grundtvig, Svend: Fuglereden. Side [125]-27 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s068] Senere udgave: Fuglereden. Side 68-69
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s128] Grundtvig, Svend: Det lille Øg. Side [128]-35 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s070] Senere udgave: Det lille Øg. Side 70-74
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s136] Grundtvig, Svend: Lykken og Forstanden. Side [136]-43 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegning af Erik Henningsen.
[s144] Grundtvig, Svend: Sundhedsfrugterne. Side [144]-51 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s152] Grundtvig, Svend: De to Gavtyve. Side [152]-55 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Tom Petersen.
[s156] Grundtvig, Svend: Penge kan gjøre alting godt. Side [156]-62 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegning af Carl Thomsen.
[s163] Grundtvig, Svend: Tabt og fundet. Side [163]-73 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s075] Senere udgave: Tabt og fundet. Side 75-83
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s174] Grundtvig, Svend: Haltefanden. Side [174]-81 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Frans Schwartz.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Haslund, Otto: Moderglæde - Modersorg. Tegninger af Otto Haslund (1887, tegneserie) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 10 (4-12-1887).
 Bog (illustrationer) Krohn, J.: Peters Jul. Med tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn. Gengivet efter den første udg. 1866. Med en indledning af H. P. Rohde. ♦ Rosenkilde og Bagger, 1962. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 24,75 (1962, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
forord af H.P. Rohde (1915-2005)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Billede (illustrationer) Jeppesen, Alfred: De to gavtyve og andre danske folkeeventyr. Ill. af Otto Haslund og Oscar Knudsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1970. 91 sider, illustreret. Pris: kr. 12,10 (1970, novelle(r))
af Alfred Jeppesen (1895-1988)
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden