Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fra Fjeld og Dal

antologi: Fra Fjeld og Dal, (1875, samling, dansk) 👓
udgiver: Henrik Jørgen Greensteen
illustrationer af F. Hendriksen
Detaljer
Fra Fjeld og Dal. Nye Fortællinger og Digte ... udgivne af H. J. Greensteen. Billederne skaarne i Træ af F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) og Th. Lind, 1875. [2] 256 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Under medvirkning af Carl Andersen, H. C. Andersen, Vilh. Bergsøe, Bjørnstjerne Bjørnson, L. Budde, Erik Bøgh, Holger Drachmann, Carit Etlar, Joh. Holm Hansen, C. Hostrup, J. P Jacobsen, H. V. Kaalund, Jonas Lie, E. v. d. Recke, Chr. Richardt, G. Rode, S. Schandorph, Hother Tolderlund og en og tyve danske Kunstnere.
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: [Digt]. Text af S. Schandorph, Tegning af A. Jerndorff (1875, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Saa alvorsfuldt, saa stille.
[s002] Etlar, Carit: Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38 (1875, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1878 i: Skrifter [5s241] Senere udgave: Artist. Side [241]-343
1893 indgår i: I Løndom [s091] Senere udgave: Artist. Side [91]-205
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [h] Senere udgave: Artist
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [e] Senere udgave: Artist
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: Carit Etlars Fortælling er et Brudstykke [bortset fra små sproglige ændringer svarer den til siderne 243-307, dvs. fra starten, i: Skrifter. Ny Samling, bind 5, 1878. Dog er alt angående hestehårsringen udeladt].
[s039] Andersen, Carl: Husmandskonen. Tegning af Edv. Petersen. Side 39-40 (1875, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
[s041] Richardt, Chr.: November. Tegning af Th. Philipsen. Side 41 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
[s042] Andersen, Carl: [Digt]. Text af Carl Andersen, Tegning af A. Mackeprang. Side 42 (1875, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)
illustrationer af A. Mackeprang (1833-1911)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Den hvide Vinter truer.
[s043] Budde, L.: En Historie om, hvordan skidt kan komme til Ære. Tegninger af Otto Haslund. Side 43-68 (1875, novelle(r))
af L. Budde (1836-1902)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
1881 indgår i: Tre Smaafortællinger [s155] Senere udgave: En Historie om, hvorledes Snavs kan komme til Ære
1894 i: Fortællinger [2s337] Senere udgave: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære. Side [337]-66
1922 indgår i: Fortællinger i Udvalg [c] Senere udgave: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære
[s069] Bergsøe, Vilhelm: Knipset paa Næsen. Et Æventyr. Tegning (hidtil utrykt) af J. Th. Lundby. Side 69-73 (1875, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
[s074] Bøgh, Erik: Uglen paa Skorstenen. Tegning af S. Simonsen. Side 74-78 (1875, digte)
af Erik Bøgh (1822-1899)
af Simon Simonsen (1841-1928)
[s075] Bjørnson, Bjørnstjerne: Afskeden. Tegning af A. Jerndorff. Side 79 (1875, digte)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s080] Rode, G.: Olietræet. Tegning af C. Zacho. Side 80-81 (1875, digte)
af Gotfred Rode (1830-1878)
illustrationer af Christian Zacho (1843-1913)
[s082] Greensteen, H. J.: Sorg. Digt af Udgiveren, Tegning af A. Jerndorff (1875, digte)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s084] Lie, Jonas: Antonio Banniera. Fortælling. Tegning af V. Rosenstand. Side 84-101 (1875, novelle(r))
af Jonas (Lauritz Idemil) Lie (1833-1908, sprog: norsk)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
[s102] Richardt, Chr.: [Digt]. Tegning af O. Bache. Side 102 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: En Skjorte og en Hue, en Hakke og en Kurv, -.
[s103] Richardt, Chr.: Tamt og vildt. Tegning af O. Bache. Side 103 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
[s106] Hostrup, C.: Egnen ved Himmelbjærget. Tegning af H. Foss. 106-08 (1875, digte)
af C. Hostrup (1818-1892)
illustrationer af Harald Foss (1843-1922)
[s109] Holm Hansen, Joh.: Ved Hesteskuret. Tegning af Edv. Petersen. Side 109-11 (1875, digte)
af Johan Holm Hansen (1841-1920)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
[s112] Greensteen, H. J.: Simon Peders Flugt. Digt af Udgiveren, Tegning af A. Jerndorff. Side 112-15 (1875, digte)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s116] Tolderlund, Hother: "Kommissionæren". Fortælling. Tegning af Edv. Petersen (1875, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
[s132] Bergsøe, Vilhelm: Uglens Dom. Tegninger af F. Schwartz. Side 132-36 (1875, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
[s137] Bergsøe, Vilhelm: Andejagten. Tegning af Th. Philipsen. Side 137 (1875, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
[s139] Bjørnson, Bjørnstjerne: [Digt]. Tegning af V. Kyhn. Side 139 (1875, digte)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
illustrationer af Vilhelm Kyhn (1819-1903)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Se hin Forgrundsfuru i Knæ.
[s140] Andersen, H. C.: Et Stambogsblad. Med Billede. Side 140 (1875, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Slagelse, den 21de April 1826, H. C. Andersen.
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: H.C. Andersens Digt (Et Stambogsblad) er skrevet i hans 21de Aar, medens han endnu var Discipel i Slagelse Skole. Manuskriptet befinder sig i Udgiverens Værge.
[s141] Greensteen, H. J.: De sidste Timer. Digt af Udgiveren, Tegninger af F. Henningsen. Side 141-62 (1875, digte)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
[s163] Kaalund, H. V.: Et Vinterlandskab. Tegning af H. Friis. Side 163-66 (1875, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
illustrationer af Hans Friis, f 1839 (1839-1892)
[s167] Bjørnson, Bjørnstjerne: En skitse fra Italien. Tegninger af L. Frølich. Side 167-229 (1875, novelle(r))
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1879 Senere udgave: Kaptejn Mansana. En Fortælling fra Italien. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1879. 125 sider
1901 i: Samlede Værker [5s003] Senere udgave: Kaptejn Mansana. En fortælling fra Italien. Side [3]-75
1901 Senere udgave: Kaptajn Mansana. En Fortælling fra Italien. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1901. 78 sider. Pris: kr. 1,00
1904 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: Kaptajn Mansana
1919 i: Samlede Digter-Verker [4s001] Senere udgave: Kaptejn Mansana. En fortælling fra Italien. Side [-2]-61
[s230] Holm Hansen, Joh.: Ved Rokken. Med Billede. Side 230 (1875, digte)
af Johan Holm Hansen (1841-1920)
[s231] Recke, E. v. d.: Min Yndlingsplads. Tegning af Carl Thomsen. Side 231 (1875, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s232] Jacobsen, J. P.: Landskab. Tegning af Carl Thomsen. Side 232 (1875, digte)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s233] Jacobsen, J. P.: Genrebillede. Tegning af Carl Thomsen. Side 233 (1875, digte)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s234] Schandorph, S.: [Digt]. Text af S. Schandorph, Tegning af A. Kittendorff. Side 234 (1875, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Kom nu, Gennaro, Attilio, kom!
[s235] R., Chr.: Nisse-Frieri. Tegning af C. Weidemann. Side 235 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Conrad Weidemann (1837-1930)
[s237] Drachmann, Holger: "Snap". Fortælling. Tegninger af Forfatteren. Side 237-56 (1875, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.