Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fortællinger

Budde, L.: Fortællinger, (1889-94, novelle(r), dansk)
af L. Budde
Detaljer
Fortællinger. Af L. Budde. ♦ Kjøbenhavn, Karl Schønbergs Forlag, 1889-94. [1.]-2. Bind, 552 + 578 sider. Pris: 4,00 + 4,00 kr. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom i 7 hæfter, subskription annonceret f.eks. i Berlingske Tidende 30-10-1889.
 note til titel [Bind 1], upagineret side: Indhold.
 note til titel Andet Bind, upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[1s001] Budde, L.: Julegildet paa Ravnsholt. Side [1]-27 (1889, novelle(r))
[1s028] Budde, L.: En Pebersvends Juleaften. Side [28]-42 (1889, novelle(r))
[1s043] Budde, L.: En ungdommelig Historie. Side [43]-81 (1889, novelle(r))
1896 indgår i: Udvalgte Fortællinger [a] Senere udgave: En ungdommelig Historie
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 3-7-1874 til 15-7-1874 i 9 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Danmark, fra Nr. 1 (1-4-1877) til Nr. 4 (22-4-1877). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s082] Budde, L.: En Historie om Vinden. Side [82]-129 (1889, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 16-7-1874 til 3-8-1874 i 12 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Danmark, Nr. 25 (16-9-1877) , Nr. 26 (23-9-1877) og Nr. 27 (30-9-1877). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s130] Budde, L.: En lille Historie om en fiffig Hans og en dum Hans. Side [130]-51 (1889, novelle(r))
[1s152] Budde, L.: En Hundehvalps Historie. Side [152]-83 (1889, novelle(r))
1896 indgår i: Udvalgte Fortællinger [b] Senere udgave: En Hundehvalps Historie
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 18-10-1872 til 22-10-1872 i 4 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
[1s184] Budde, L.: En Historie om en lille Skidtmads. Side [184]-206 (1889, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, 1873, Nr. 27 (5-1-1873).
 note om føljeton Føljeton i Kjøge og Omegns Dagblad fra 21-2-1873. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 4-7-1873 til 8-7-1873, med tilføjelsen: (Efter "Nær og Fjern"). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
[1s207] Budde, L.: En Historie om en Stjærne. Side [207]-41 (1889, novelle(r))
[1s242] Budde, L.: En Historie om en dum Djævel. Side [242]-65 (1889, novelle(r))
[1s266] Budde, L.: En Historie om Per og Povl. Side [266]-93 (1889, novelle(r))
1896 indgår i: Udvalgte Fortællinger [c] Senere udgave: En Historie om Per og Povl
[1s294] Budde, L.: En Historie om et Kosteskaft. Side [294]-343 (1889, novelle(r))
[1s344] Budde, L.: En Historie om et sønderbrudt Stykke Legetøj. Side [344]-82 (1889, novelle(r))
Gamle og nye Molbohistorier. Side [383]-426
kollaps Noter
 note til titel Side [383]-86: Historisk Indledning.
[1s386] Budde, L.: Hvorledes Molboerne imødesaae Verdens Undergang og traf Anstalter for at sikre sig derimod. Side 386-89 (1889, novelle(r))
[1s389] Budde, L.: Hvorledes Molboerne kjæmpede mod Undergangen og tilsidst kom ovenpaa. Side 386-92 (1889, novelle(r))
[1s392] Budde, L.: Hvorledes Molboerne forstod at komme ned og endda holde sig ovenpaa. Side 392-95 (1889, novelle(r))
[1s395] Budde, L.: Hvorledes Molboerne fik Besøg fra Kulturens Land og vendte deres Frygt til Glæde. Side 395-99 (1889, novelle(r))
[1s400] Budde, L.: Hvorledes Molboerne lærte at tage Aktier, men kunde ikke faa dem til at stige. Side 400-03 (1889, novelle(r))
[1s403] Budde, L.: Hvorledes Molboerne lagde sig efter Forlystelser og stadig følte Trang til Forfriskninger. Side 403-07 (1889, novelle(r))
[1s407] Budde, L.: Hvorledes Molboerne indførte Kontrollen i deres Land og maatte betale for den. Side 407-11 (1889, novelle(r))
[1s412] Budde, L.: Hvorledes Molboerne vedtoge en Forretningsgang og fik den til at gaa. Side 412-15 (1889, novelle(r))
[1s415] Budde, L.: Hvorledes Molboerne kastede sig over Politiken og mødte Opposition hos deres egne Køer. Side 415-20 (1889, novelle(r))
[1s420] Budde, L.: Hvorledes Molboernes Aktier omsider kom til at stige. Side 420-23 (1889, novelle(r))
[1s423] Budde, L.: Hvorledes Molboerne traf deres Sikkerhedsforanstaltninger og endelig gik hjem for at sove paa det. Side 423-26 (1889, novelle(r))
[1s427] Budde, L.: En Historie om det Værste. Side [427]-75 (1889, novelle(r))
[1s476] Budde, L.: En Historie om manglende Krigsfornødenhed. Side [476]-500 (1889, novelle(r))
[1s501] Budde, L.: En Historie om et Juletræ fra Himlen. Side [501]-26 (1889, novelle(r))
1896 indgår i: Udvalgte Fortællinger [d] Senere udgave: En Historie om et Juletræ fra Himlen
[1s527] Budde, L.: En lille Julehistorie mellem Himmel og Jord. Side [527]-52 (1889, novelle(r))
[2s001] Budde, L.: Fra stille Vande. Side [1]-154 (1894, roman)
[2s155] Budde, L.: Ved Flodtid. Side [155]-205 (1894, novelle(r))
1877 indgår i: Fra Lømmelalderen [b] 1. udgave: Ved Flodtid
[2s206] Budde, L.: En Historie om en Drengs Vilje. Side [206]-336 (1894, roman)
1881 indgår i: Tre Smaafortællinger [s001] Senere udgave: En Historie om en Drengs Villie
1896 indgår i: Udvalgte Fortællinger [e] Senere udgave: En Historie om en Drengs Villie
1922 indgår i: Fortællinger i Udvalg [b] Senere udgave: En Historie om en Drengs Villie
[2s337] Budde, L.: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære. Side [337]-66 (1894, novelle(r))
1875 indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s043] 1. udgave: En Historie om, hvordan skidt kan komme til Ære. Tegninger af Otto Haslund. Side 43-68
[2s367] Budde, L.: En Historie om et Spejl. Side [367]-97 (1894, novelle(r))
1881 indgår i: Tre Smaafortællinger [s191] 1. udgave: En Historie om et Spejl
[2s398] Budde, L.: En Historie fra fattige Steder. Side [398]-578 (1894, roman)
1874 1. udgave: En Historie fra fattige Steder. ♦ Schønberg, 1874. 224 sider