Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Georges Ohnet (1848-1918)

Sprog: fransk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Ohnet, Georges: Serge Panine. Roman. Efter Originalens 61de Oplag. ♦ Salmonsens Forlag, 1882. 372 sider (1882, roman) EMP4499
originaltitel: Les batailles de la vie. Serge Panine, 1881
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 273 (24-12-1882), side 161 [Anmeldelse].
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider (1882, roman) EMP4498
originaltitel: Les batailles de la vie. Le maitre de forges, 1882
Detaljer
oversat af Hans Henrik Gjødvad (1839-1898)
1896 Senere udgave: Fabrikanten. ♦ Kjøbenhavn, R. Stjernholm, [1896]. 245 sider
1900 Senere udgave: Fabrikanten. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [u.å.]. 411 sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ribe], [Ribe Stifts-Tidende], [1904]. 411 sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Holstebro], [Holstebro Avis], [1904]. ? sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Nykøbing F.], [Lollands-Falsters Stifts-Tidende], [1904]. ? sider
1904 Senere udgave: Fabrikanten. ♦ Svendborg, V. Westermann, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,10
1906 Senere udgave: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Herning, Eksprestrykkeriet ved C.F. Kjærsgaard, 1906. ? sider
1906 Senere udgave: Fabrikanten. Oversat fra Fransk. ♦ Forlagskompagniet, 1906. 28 sider. Pris: kr. 0,05
1909 Senere udgave: Fabrikanten. Roman. Oversat fra fransk. ♦ Flor, 1909. 311 sider
1913 Senere udgave: Fabrikanten. Med Tegninger af K. Hansen-Rejstrup. ♦ Forlaget Danmark, 1913. 384 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider) i Dagens Nyheder fra 17-11-1881. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton (samme som i Dagens Nyheder) i Folkets Avis fra 18-11-1881 til 13-2-1882. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 15-6-1882, side 3 [Anmelselse, signeret a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dags-Telegraphen 19-6-1882, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Grevinde Sarah. Overs. med Forfatterens Tilladelse. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 419 sider. Pris: kr. 4,50 (1883, roman) EMP4500
originaltitel: Les batailles de la vie. La comtesse Sarah, 1882
del af: Nationaltidende
del af: Dags-Telegraphen
del af: Fyens Stiftstidende
del af: Fyns Venstreblad
del af: Hejmdal
del af: Ærø Venstreblad
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
illustrationer i periodicum: Anonym
1894 Senere udgave: Grevinde Sarah. Roman. ♦ Holbæk, Trykt i "Holbæk Amts Avis"s Bogtrykkeri, 1894. 600 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: L'Illustration, fra 11-11-1882 til 10-3-1883. Udgivet i bogform 1883.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse?) i Nationaltidende, Morgen, fra 6-12-1882 til 4-4-1883, i 96 afsnit, ikke trykt med sidetal. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Dags-Telegrafen fra 6-12-1882 til 4-4-1883 i 96 afsnit. Fuld visning af den oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fyns Stiftstidende fra 25-8-1917, under titlen: Zigøjner-Grevinden. Roman af Georges Ohnet. Oversat fra Fransk. Fuld visning af den oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fyns Venstreblad fra 20-7-1938 til 17-9-1938 i 59 afsnit, under titlen: Grevinde Sarah. Roman af Georges Ohnet. Oversat fra Fransk af Lauritz Swendsen. Fuld visning af den oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Hejmdal fra 1-9-1938 til 29-11-1938 i 75 afsnit, under titlen: Grevinde Sarah. Roman af Georges Ohnet. Oversat fra Fransk af Lauritz Swendsen. [Illustreret]. Fuld visning af den oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Ærø Venstreblad fra 4-10-1938 til 28-12-1938 i 73 afsnit. Fuld visning af den oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Dagblad fra 7-10-1938 til 23-12-1938 i 65 afsnit, under titlen: Grevinde Sarah. Roman af Georges Ohnet. Oversat fra Fransk af Lauritz Swendsen. [Illustreret]. Fuld visning af den oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider (1887, roman) EMP4501
originaltitel: Les batailles de la vie. La grande marnière, 1885
del af: Søndags-Posten
del af: Dagbladet
del af: Ærø Venstreblad
del af: Hejmdal
del af: Fyns Venstreblad
Detaljer
oversat af Anonym
1898 Senere udgave: Det store Stenbrud. Roman af G. Ohnet. Oversat af Lauritz Swendsen. Feuilleton til "Kolding Avis". ♦ Kolding, Trykt i "Kolding Avis" Bogtrykkeri, 1898. ? sider
1899 Senere udgave: Det store Stenbrud. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1899. 433 sider
1942 Senere udgave: Mergel-Graven. Roman af Georges Ohnet. (Oversat fra Fransk). ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1942]. 492 sider
1944 Senere udgave: Mergel-Graven. Roman af Georges Ohnet. (Oversat fra Fransk). ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1944]. 492 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Søndags-Posten 1887.
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra 18-2-1885. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Ærø Venstreblad fra 15-11-1952 til 25-2-1953 i 83 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Hejmdal fra 4-7-1953 til 4-11-1953. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Fyns Venstreblad fra 26-1-1954 til 1-5-1954 i 80 afsnit, under titlen: Det store Stenbrud. Roman af George Ohnet. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Doktor Rameau (1889, roman)
originaltitel: Le Docteur Rameau, 1888
del af: Fyens Stiftstidende
del af: Adresseavisen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fyens Stiftstidende fra 31-1-1889 til 2-4-1889 i 47 afsnit, trykt uden sidetal.
 note om føljeton Føljeton i Adresse-Avisen 1906.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Sommerfuglen (1889-90, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i: Illustreret Tidende, årgamg 31 (1889-90), nr. 26 (30-3-1890), side 307 og 309.
 url Fuld visning af den danske oversætte fra Illustreret Tidende. Link til ekstern webside www.illustrerettidende.dk
 Bog Ohnet, Georges: Hun vil. (Volonté). Roman. ♦ Wilhelm Priors Hofboghandel, 1889 (1889, roman)
originaltitel: Les batailles de la vie. Les volonté, 1888
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
1895 Senere udgave: En Kvindes Villie. ♦ 1895. 599 sider. (5Øres Folkebibliothek, 1. Aarg.)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (måske i anden oversættelse) i Jyllandsposten fra 12-4-1888 til 13-7-1888 (580 sider).
 note til oversat titel Første linier (Jyllandsposten): Klokken var halv otte. Nattens Slør lagde sig over den hendøende Aftenrøde. Paa Boulevarderne bølgede den travle Menneskemængde frem og tilbage som en Flod, naar Færdslen et Øjeblik blev standset ved Salget af Aftenbladene foran en Kiosk.
 Bog Ohnet, Georges: Opofrende Kjærlighed. ♦ M. Hansens Eftf., 1889. ? sider. Pris: kr. 1,00 (1889, roman) EMP4502
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1910 Senere udgave: Opofrende Kjærlighed. Roman. ♦ William Sørensen, 1910. 237 sider
 Bog Ohnet, Georges: I Hadets Skyldbog. Roman af Georges Ohnet, paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtr., 1893. ? sider (1893, roman) 👓
originaltitel: Les batailles de la vie. Dette de haine, 1891
del af: Slagelse-Posten
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 Senere udgave: I Hadets Skyldbog. Roman. [Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen]. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1893. Del 1-2, 248 + 290 sider
1893 Senere udgave: I Hadets Skyldbog. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Hørsholm Avis". ♦ Hørsholm, 1893. Del 1-2, 131 + 152 sider
1925 Senere udgave: Det bundløse Dyb. Fortælling af Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1925]. 442 sider
1925 Senere udgave: Det bundløse Dyb. Fortælling af Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Helsingørs Avis], [1925]. 442 sider
1926 Senere udgave: Det bundløse Dyb. Fortælling af Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ærø Venstreblad], [1926]. 442 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Slagelse-Posten fra 9-6-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: I Hadets Skyldbog. Roman. [Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen]. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1893. Del 1-2, 248 + 290 sider (1893, roman) EMP4503
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 1. udgave: I Hadets Skyldbog. Roman af Georges Ohnet, paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtr., 1893. ? sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Stiftstidende fra 7-8-1893 til 12-2-1894 i 64 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: I Hadets Skyldbog. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Hørsholm Avis". ♦ Hørsholm, 1893. Del 1-2, 131 + 152 sider (1893, roman) EMP4503
del af: Hørsholm Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 1. udgave: I Hadets Skyldbog. Roman af Georges Ohnet, paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtr., 1893. ? sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hørsholm Avis 1893.
 Bog Ohnet, Georges: Grevinde Sarah. Roman. ♦ Holbæk, Trykt i "Holbæk Amts Avis"s Bogtrykkeri, 1894. 600 sider (1894, roman) EMP4504 👓
del af: Holbek Amts-Avis
del af: Isefjordsposten
Detaljer
oversat af Anonym
1883 1. udgave: Grevinde Sarah. Overs. med Forfatterens Tilladelse. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 419 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Let bearbejdelse af oversættelsen fra 1883.
 note om fraklipningsføljeton Også som fraklipningsføljeton i Isefjordsposten fra 14-9-1894, på titelbladet også: Feuilleton til "Isefjords-Posten" og "Frederiksværk og Helsinge Dagblad". Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Gammelt Had. Roman. Overs. af Elisabeth Schøyen - Fyrstinde Gonzana. ♦ 1895. 210 sider (1895, roman) EMP4505
originaltitel: Les batailles de la vie. Les vieilles rancunes, 1894
oversat af Elisabeth Schøyen (1852-1934, sprog: norsk)
 Bog Ohnet, Georges: En Kvindes Villie. ♦ 1895. 599 sider. (5Øres Folkebibliothek, 1. Aarg.) (1895, roman) EMP4506
serietitel: 5-Øres Folkebibiothek, 1895:01
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Hun vil. (Volonté). Roman. ♦ Wilhelm Priors Hofboghandel, 1889
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. ♦ Kjøbenhavn, R. Stjernholm, [1896]. 245 sider (1896, roman) EMP4507 👓
del af: Roman-Bazar
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Første sætning: En klar Oktoberdag 1880 sad en ung Mand i elegant Jagtdragt i Udkanten af en af de smukke Egeskove, som bedækkede Jurabjergenes Skraaninger.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført med seriebetegnelsen: "Roman-Bazar".
 Bog Ohnet, Georges: Spildt Rigdom. Paa Dansk ved L. Just Nielsen. ♦ 1896. 365 sider (1896, roman) EMP4508
originaltitel: Les batailles de la vie. L'inutile richesse, 1896
Detaljer
oversat af Lauritz Justnielsen (1867-1923)
1896 Senere udgave: Unyttig Rigdom. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1896. 448 sider
 Bog Ohnet, Georges: Unyttig Rigdom. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1896. 448 sider (1896, roman) EMP4509
Detaljer
oversat af Anonym
1896 1. udgave: Spildt Rigdom. Paa Dansk ved L. Just Nielsen. ♦ 1896. 365 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton, anden oversættelse, i Aalborg Stiftstidende 1896.
 Bog Ohnet, Georges: Præsten fra Favières. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 256 + 180 sider (1897, roman) 👓
originaltitel: Le couré de Favières, 1897
del af: Jyllandsposten
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1933 Senere udgave: Præsten i Favieres. Roman af Georges Ohnet. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1933. 319 sider
1933 Senere udgave: Præsten i Faviéres. Af Georges Ohnet. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1933]. 319 sider
1945 Senere udgave: "Præsten i Favieres". Roman af Georges Ohnet. ♦ [Ærø Avis], [1945]. 319 sider
1945 Senere udgave: Præsten i Foriéres. Roman. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1945]. 319 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Jyllandsposten fra 14-12-1897 til 17-2-1898, 2. Del fra 22-1-1898. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Fyens Stiftstidende fra 8-12-1897 til 24-2-1898 i 66 afsnit, under titlen: Præsten i Favières. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Salon-Svindleren. Moderne Pariserroman (1898, roman) 👓
originaltitel: Roi de Paris, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, [4. Aargang] 1897-98, fra nr. 27 (2-4-1898), side 429-30, 438-39, 453-55, 468-71, 485-87, 502-03, 523-24, 534-35, 550-52, 565-66, 583-84, 605-06, 620-21, 634-35, 652-53, 662, 681-82, 701-02, 715, 726-27, 742-43, 759, 780, 795-96, 808-09, 822-23, Aargang 1898-99: side 8-10, 23-26, 40-42, 59-60, 74-76, 91-92, 103-07. 121-24.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1923 (stumfilm). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ohnet, G.: Det store Stenbrud. Roman af G. Ohnet. Oversat af Lauritz Swendsen. Feuilleton til "Kolding Avis". ♦ Kolding, Trykt i "Kolding Avis" Bogtrykkeri, 1898. ? sider (1898, roman)
del af: Kolding Avis
Detaljer
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
1887 1. udgave: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kolding Avis 1898.
 Bog Ohnet, Georges: Det store Stenbrud. Roman. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1899. 433 sider (1899, roman) EMP4510
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bearbejdelse af oversættelse udgivet i Kristiania, 1885.
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Stiftstidende 1899.
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [u.å.]. 411 sider (1900, roman) EMP4512
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Føljetontryk. Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse. Oversættelsen forskellig fra de andre udgaver.
 note til oversat titel Følge Det kgl. Biblioteks katalogisering er udgivelsen fra år 1900.
 Bog Ohnet, Georges: Jacqueline. Roman. ♦ [Politiken], 1900. 418 sider (1900, roman) EMP4511
originaltitel: ?
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 23-4-1900.
 Trykt i periodicum Ohnet, Georges: Den mystiske Dame. Roman af Georges Ohnet (1900, roman)
originaltitel: Les batailles de la vie. Le ténebreuse
del af: Dagens Nyheder
del af: Berlingske Tidende
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 2-11-1900 til 27-2-1901 i 89 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Berlingske Tidende, Aften, Nr. 215 (13-9-1901), under titlen: Den Uopdagelige. Roman i tre Dele. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Berlingske Tidende 14-3-1901, note side 2: Vor Feuilleton. Da vi ere blevne satte i Kundskab om, at den Roman af Georges Ohnet, vi igaar paabegyndte i vore Feuilleton, tidligere er bragt i Oversættelse af et andet Blad, standse vi denne og paa begynde idag under Titelen "Miskjendt", en Roman af den østerigske Forfatter Ludwig Ganghofer.
 note til oversat titel Føljeton (anden oversættelse) i Fyens Stiftstidende fra 3-3-1903 under titlen: Den lyssky Dame. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ohnet, Georges: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. ("Dannebrog"s Føljeton). ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1901. [Bind] I-III, 71 + 178 + 226 sider (1901, roman) 👓
originaltitel: Les batailles de la vie. Le brasseur d'affaires, 1901
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
1901 Senere udgave: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1901. 423 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 kun anført som bestående af bind I-II med henholdsvis 178 og 226 sider.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dannebrog fra 11-7-1901. (Andel Del fra 20-7-1901, Tredje Del fra 11-8-1901). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ohnet, Georges: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1901. 423 sider (1901, roman) 👓
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
1901 1. udgave: De to Fædre. Roman af Georges Ohnet. ("Dannebrog"s Føljeton). ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1901. [Bind] I-III, 71 + 178 + 226 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (anden oversættelse) i Jyllandsposten fra 19-12-1901 til 23-2-1902. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Vejen til Hjærtet. Roman af Georges Ohnet. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1902. 378 sider (1902, roman) 👓
originaltitel: La marche à l'amour, 1902
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dannebrog fra 26-6-1902 til 20-8-1902. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. ♦ Svendborg, V. Westermann, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,10 (1904, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 Bog Ohnet, Georges: Lykkens Veje. Roman. Aut. dansk-norsk Oversættelse. ("Berl. Tidende"s Feuill.). ♦ [Berlingske Tidende] [ikke i boghandlen], 1904. 1.-2. Del, 420 sider (1904, roman)
originaltitel: La chemin de la gloire, 1904
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 20-9-1904 til 8-11-1904 i 43 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ribe], [Ribe Stifts-Tidende], [1904]. 411 sider (1904, roman) EMP4512
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Ribe Stifts-Tidende fra 23-1-1904 til 24-3-1904. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Holstebro], [Holstebro Avis], [1904]. ? sider (1904, roman) EMP4512
del af: Holstebro Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (samme sats som i Ribe Stiftstidende) i Holstebro Avis fra 3-3-1904. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Nykøbing F.], [Lollands-Falsters Stifts-Tidende], [1904]. ? sider (1904, roman) EMP4512
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (samme sats som i Ribe Stiftstidende) i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 15-3-1904. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Oversat fra Fransk. ♦ Forlagskompagniet, 1906. 28 sider. Pris: kr. 0,05 (1906, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt, kun 1. Hefte udkom.
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Herning, Eksprestrykkeriet ved C.F. Kjærsgaard, 1906. ? sider (1906, roman) EMP4512
del af: Herning Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (samme sats som i Ribe Stiftstidende) i Herning Avis fra 16-6-1906. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Roman. Oversat fra fransk. ♦ Flor, 1909. 311 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
 Bog Ohnet, Georges: Fyrst Pahnin (1910, roman)
serietitel: Illums Bibliothek, 1
 Bog Ohnet, Georges: Den graa Dame. Kriminalroman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Rønne, "Bornholms Tidende"s Bogtrykkeri (M.M. Smidt), 1910. (1910, roman)
originaltitel: La dame en gris, 1895
del af: Bornholms Tidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Bornholms Tidende fra 10-9-1910.
 Bog Ohnet, Georges: Opofrende Kjærlighed. Roman. ♦ William Sørensen, 1910. 237 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Opofrende Kjærlighed. ♦ M. Hansens Eftf., 1889. ? sider. Pris: kr. 1,00
 Bog Ohnet, Georges: Skilte Veje (1910, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Carvayans Hævn. Roman. ♦ Universalforlaget, 1910. 282 sider (1910, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1916 Senere udgave: Carvayans Hævn. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1916]. 452 sider
 Bog Ohnet, Georges: Kærligheden sejrer (1911, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Den sidste Kærlighed. Roman af Georges Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Københavns Amts Avis], 1911. 390 sider (1911, roman)
originaltitel: Les batailles de la vie. Dernier amour, 1889
del af: Kjøbenhavns Amts Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kjøbenhavns Amts Avis fra 20-6-1911 til 18-8-1911. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: Et Finansgeni (1912, roman)
 Bog Ohnet, Georges: Fabrikanten. Med Tegninger af K. Hansen-Rejstrup. ♦ Forlaget Danmark, 1913. 384 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1882. 380 sider
 Bog anonym: Skildringer fra Amerika. Paa Dansk ved Laust Bæksgaard. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1916]. 52 sider (1916, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Laust Bæksgaard
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 6-7-1916 til 13-7-1916. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet: Det bundløse Dyb. Fortælling af Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1925]. 442 sider (1925, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 1. udgave: I Hadets Skyldbog. Roman af Georges Ohnet, paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtr., 1893. ? sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 16-5-1925 til 16-7-1925. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet: Det bundløse Dyb. Fortælling af Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Helsingørs Avis], [1925]. 442 sider (1925, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 1. udgave: I Hadets Skyldbog. Roman af Georges Ohnet, paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtr., 1893. ? sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 20-6-1925 til 27-8-1925. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet: Det bundløse Dyb. Fortælling af Ohnet. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ærø Venstreblad], [1926]. 442 sider (1926, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1893 1. udgave: I Hadets Skyldbog. Roman af Georges Ohnet, paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Feuilleton til "Slagelse-Posten". ♦ Slagelse, "Slagelse-Posten"s Bogtr., 1893. ? sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Ærø Venstreblad fra 13-4-1926 til 28-6-1926. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Præsten i Favieres. Roman af Georges Ohnet. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1933. 319 sider (1933, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Præsten fra Favières. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 256 + 180 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 13-2-1933 til 12-4-1933. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Præsten i Faviéres. Af Georges Ohnet. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1933]. 319 sider (1933, roman) 👓
del af: Landbrugernes Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Præsten fra Favières. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 256 + 180 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Landbrugernes Dagblad fra 11-4-1933 til 19-6-1933. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Mergel-Graven. Roman af Georges Ohnet. (Oversat fra Fransk). ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1942]. 492 sider (1942, roman) 👓
del af: Landbrugernes Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Landbrugernes Dagblad fra 19-10-1942 til 6-1-1943. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Mergel-Graven. Roman af Georges Ohnet. (Oversat fra Fransk). ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1944]. 492 sider (1944, roman) 👓
del af: Sydvestjylland
Detaljer
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Steenbruddet. ♦ Carl Lund, 1887. 1.-2. Del, 239 + 207 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton [bogsiderne trykt fortløbende] i Sydvestjylland fra 8-9-1944 til 26-2-1945. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ohnet, Georges: "Præsten i Favieres". Roman af Georges Ohnet. ♦ [Ærø Avis], [1945]. 319 sider (1945, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Præsten fra Favières. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 256 + 180 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 5-3-1945 til 16-5-1945. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ohnet, Georges: Præsten i Foriéres. Roman. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1945]. 319 sider (1945, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
oversat af Anonym
1897 1. udgave: Præsten fra Favières. Roman af Georges Ohnet. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 256 + 180 sider
kollaps Noter
 note til titel I teksten: Faviéres.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Thisted Amtsavis fra 14-4-1945 til 11-7-1945. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Ohnet, Georges: Martha
Skuespil i 4 Akter af Georges Ohnet. Oversat af Richard Kaufmann
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
(premiere 12-10-1882 på Folketeatret)
Ohnet, Georges: Sergius Panin
Skuespil i 5 Akter af Georges Ohnet. Oversat af Erik Bøgh
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 06-11-1882 på Casino)
Ohnet, Georges: Fabrikanten
Skuespil i 4 Akter af Georges Ohnet. Oversat af Poul Nielsen
oversat af Poul Nielsen (1862-1931)
(premiere 26-04-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Ohnet, Georges: Det store Kalkbrud
Folkekomedie i 5 Akter (8 Tableauer) af Georges Ohnet. Oversat af C.V. Driebein
oversat af C.V. Driebein (1836-1907)
(premiere 15-09-1889 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden