Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fr. Rostgaard (1671-1745)

 Om personen Oplysninger om Fr. Rostgaard

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym: Les oyseaux vivent sans contreinte. Dans leur chant ils disent sans cesse. [2 franske Vers med dansk Oversættelse af F.R. G. ie: Fr. Rostgaard]. [Uden sted, uden år]. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp286
af anonym fransk (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Corneille: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696] (1696, dramatik) BD4:sp391
originaltitel: Le Cid
Detaljer
af Pierre Corneille (1606-1684, sprog: fransk)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [2a] Senere udgave: Le Cid. Tragédie. Nouvelle édition revuë & corrigée par Roussaut. Paris 1747
1753 Senere udgave: [Le Cid]. [Oversat af anonym til Det kgl. Teater. Dansk titel ukendt. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført]
1874 Senere udgave: Le Cid
1945 Senere udgave: Le Cid. Heroisk Drama i fem Akter. I dansk Gengivelse ved Jon Galster. ♦ Hagerup, 1945. 96 sider. Pris: kr. 8,50
1967 indgår i antologien: Fransk klassisk drama [s007] Senere udgave: Le Cid eller Sejrherren. Tragedie i fem Akter. På dansk ved Frank Jæger. Side [7]-[85]
kollaps Noter
 note til titel Findes i en anden udgave, også trykt i Paris, men uden år.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Corneilles Cid, side 272-89.
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Coulanges, Philippe-Emannuel]: Adelens Oprindelse og Herkomst. [Greifswalde, ca. 1711-12] (ca. 1711, digte) BD4:sp286
Detaljer
af Philippe-Emannuel Coulanges (1633-1716, sprog: fransk)
oversat af Vilhelm Helt (1652-1724)
kollaps Noter
 note til oversat titel Angående det fejlagtige i Rostgaard som oversætter, se Chr. Bruun: Chr. Bruun: Frederik Rostgaards liv og levnet, side 194-97.  Link til ekstern webside books.google.com
 note til oversat titel Trykt i tidsskriftet Minerva, 1791, 3, side 83-87.
 note til oversat titel Hertil udkom: Adelens Svar (i Minerva, 1791, 3, side 421-24, anonymt [formonentlig af Iver Rosenkrantz]).
 note til oversat titel Dertil udkom: Apologie for den gamle Adel mod »Adelens Oprindelse« [trykt i P.F. Suhm: Nye Samlinger, 1792-95, 2, side 79-86].
 Afsnit i bog (redigeret) Bording, Anders: Poetiske Skrifter. ... til Trykken befordrede [med en Fortale af H. Gram]. ♦ Kjøbenhavn, paa det Kongl. privilegerede Bogtrykkeries Forlag og Bekostning, 1735. Kvartformat. [69] + 320 + 484 sider (1735, digte) BD4:sp215 👓
Detaljer
af Anders Bording (1619-1677)
redigeret af Peder Terpager (1654-1738)
forord af Hans Gram (1685-1748)
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Den berømte og velfortiente Hr. Anders Bordings Poetiske Skrifter i tvende Parter, den første, befattende hans adskillige Slags Vers, Ære-Digter, Lykynskninger, Brude- og Liig-Vers, Binde-Breve, lystige Indfald etc. saaog aandelige Sange og verdslige Viser: Den anden: indeholdende alle hans Mercurier, eller maanedlige Tidender paa Vers. Ved Conferenntz-Raad Friderich Rostgaards, og Mag. Peder Terpagers,Læsemesters i den Hellige Skrift i Ribe, deres Flid og Omhue, for rum Tiid siden samlede og nu endeligen til Trykken befordrede.
 note til titel 34 Upaginerede sider: Fortale [dateret: Kiøbenhavn den 1. Januar. 1736].
 note til titel Upaginerede sider: Hr. Anders Bordings Levnet [og Register med videre].
 note til titel Hertil findes: Notice ♦ [Kbh. 11. Oct. 1732]. Kvartformat, 1 blad [opfordring til at subskribere på Anders Bordings poetiske skrifter].
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym [Rostgaard, Fred.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [1s003]] Prolog [22-9-1722]. [Ved Skuepladsens Aabning den 23. september 1722]. Side [3]-6 (1920, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Trykt efter Nr. 219 i en "Samling af Conferentz-Raad Frideric Rostgaards Vers" i Haandskrifter Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 1380 i Kgl. Bibliotek i København.
 Bog anonym [Rostgaard, Fred.]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [1s007]] Prolog [15-1-1723]. [Ved de danske Aktørers første Forestilling ved Hove den 15. januar 1723]. Side [7]-10 (1920, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Trykt efter en egenhændig Opskrift af Forfatteren i Langebeks Ekscerpter 4to Nr. 184 c i Kgl. Bibliotek i København.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Fr. Rostgaard: Prolog
af Frederik Rostgaard
[i 1972:] med slutning af Finn Methling
af Fr. Rostgaard (1671-1745)
af Finn Methling (1917-2010)
(premiere 23-09-1722 på Lille Grønnegade
premiere 23-09-1922 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 3)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden