Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade

antologi: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade, (1920-24, dramatik, dansk) 👓
udgiver: Eiler Nystrøm
Detaljer
Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade. Udgivne ved Eiler Nystrøm. [Med Understøttelse af Benny Dessau udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920-24. Bind 1-5
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 550 eksemplarer.
 note til titel Bind 1, side i-xxxvii: Indledning.
 note til titel Bind 2, upagineret side: [Forord (for at fremskynde udgivelsen inddrages en række medarbejdere), signeret: Febr. 1921, Eiler Nystrøm].
 anmeldelse Hans Brix: Holberg [Tilskueren, juli 1920, side 113-30, dels anmeldelse af første bind, og dels artikel om hvornår Holberg skrev sine skuespil og om forskellige versioner af teksten].
kollaps Indhold

Prologer. Side [1]-33
[1s003] anonym [Rostgaard, Fred.]: Prolog [22-9-1722]. [Ved Skuepladsens Aabning den 23. september 1722]. Side [3]-6 (1920, digte)
af Fr. Rostgaard (1671-1745)
kollaps Noter
 note til titel Trykt efter Nr. 219 i en "Samling af Conferentz-Raad Frideric Rostgaards Vers" i Haandskrifter Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 1380 i Kgl. Bibliotek i København.
[1s007] anonym [Rostgaard, Fred.]: Prolog [15-1-1723]. [Ved de danske Aktørers første Forestilling ved Hove den 15. januar 1723]. Side [7]-10 (1920, digte)
af Fr. Rostgaard (1671-1745)
kollaps Noter
 note til titel Trykt efter en egenhændig Opskrift af Forfatteren i Langebeks Ekscerpter 4to Nr. 184 c i Kgl. Bibliotek i København.
[1s011] anonym [Ulsøe, Johannes]: Prolog [juli 1724]. [I Anledning af Kongeparrets og Prinsesse Charlotte Amalies Hjemkomst fra Aachen i juli 1724]. Side [11]-20 (1920, dramatik)
af Johannes Ulsøe (1694-1732)
kollaps Noter
 note til titel Efter et samtidigt Tryk, hvis Titelblad gengives in facsimile.
[1s021] anonym [Ulsøe, Johannes]: Prolog [16-4-1728]. [Ved Forestillingen paa Københavns Slot den 16. april 1728]. Side [21]-33 (1920, dramatik)
af Johannes Ulsøe (1694-1732)
kollaps Noter
 note til titel Efter et samtidigt Tryk, hvis Titelblad gengives in facsimile.
[1s037] Molière: Gnieren (1920, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
[1s157] Molière: Amphitryon (1920, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
s.a. 1. udgave: Amphitryon. Comedie [af Molière, Oversat af Did. Seckmann]. ♦ [Kbh., 1724]
[1s237] Molière: Fusentast (1920, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1723 1. udgave: Fusentast eller Den som fordærver god Leeg. Comoedie oversat af L'Etourdi [ved Did. Seckmann?]. ♦ Kjøbenhavn, findes tilkiøbs hos Hieronymus Christian Paulli, Boghandler sammesteds, 1723. 96 sider
[2s001] Molière: Den kiærlige Forbittrelse (1921, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
[2s097] Molière: Fruentimmerskolen (1921, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
[2s195] Molière: Tartuffe (1921, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
noter af Lis Jacobsen (1882-1961)
kollaps Noter
 note til titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
[2s293] Molière: Den højadelige Borgermand (1921, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
noter af Holger Sandvad (1892-1929)
kollaps Noter
 note til titel Trykt efte Udgaven af 1725, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
[2s407] Molière: Det tvungne Giftermaal (1921, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1780 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [6s489] 1. udgave: Det tvungne Givtermaal. Comoedie i een Act. Af Monsr. Moliere [Overs. af Eenev. De Falsen]. Side 489-532
kollaps Noter
 note til titel Trykt efter Haandskrift i Thottske Samling Nr. 469, 8vo paa Det Kongelige Bibliotek i København.
[3s001] anonym [Regnard]: Comoedie om Dobleren. Side [1]-127 (1921, dramatik)
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
noter af Holger Sandvad (1892-1929)
1725 1. udgave: Comoedie om Dobleren. Oversat til Det Danske Theatri brug efter det bekandte franske Stykke Le Joueur. ♦ Kjøbenhavn, 1725
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 405-12.
[3s129] Regnard: De Forliebtes Galenskaber (1921, dramatik)
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
noter af C. Behrend (1862-1937)
1725 1. udgave: De forliebtes Galenskaber eller Les folies amoureuses. Comoedie. Oversat paa Danske [af Didr. Sechman]. ♦ Kbh., 1725
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
[3s193] Hauteroche: Crispin Médecin. Side [193]-256 + 2 tavler (1921, dramatik)
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
oversat af Jacob Bircherod, f 1693 (1693-1737)
noter af C. Behrend (1862-1937)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s235] 1. udgave: Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt efter Haandskriftet i Rostgaards Samling Nr. 248, 4to paa Universitetsbiblioteket i København.
 note til oversat titel 2 tavler: Faksimileret Gengivelse af 2 Sider af Haandskriftet til Crispin Médecin (foran S. 204,28 til S. 206,9 og Noterne S. 421 f.).
[3s257] anonym [Campistron]: Achilles og Polixene (1921, dramatik)
af Jean-Galbert de Campistron (1656-1723, sprog: fransk)
oversat af Joachim Wielandt (1690-1730)
noter af Poul Nørlund (1888-1951)
1725 1. udgave: Achilles og Polixene. Forestillede udi en Tragedie. [Oversat af] J.W. Kbh. 1725
kollaps Noter
 note til oversat titel Gengivet efter den trykte Udgave (1725), hvis Titelblad forefindes in facsimile.
[3s315] anonym [Fatouville, Nolan de]: Columbine Procurator (1921, dramatik)
af Nolan de Fatouville (sprog: fransk)
oversat af Anonym
noter af Jørgen Glahder (1892-1967)
kollaps Noter
 note til oversat titel Gengivet efter et Tryk fra 1730, hvis Titelblad forefindes in facsimile [side 317].
[4s001] anonym [Paulli, J. R.]: Den seendes Blinde (1922, dramatik)
af Joachim Richard Paulli (1691-1759)
noter af Poul Nørlund (1888-1951)
kollaps Noter
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 3].
[4s111] anonym [Paulli, J. R.]: Julestuen og Maskeraden (1922, dramatik)
af Joachim Richard Paulli (1691-1759)
noter af Jørgen Glahder (1892-1967)
1724 1. udgave: Jule-Stuen og Masqueraden. Et Skuespil paa 3 Acter. Sammenskrevet Aar 1724. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 113].
 note til titel Aldrig opført.
[4s207] anonym [Paulli, J. R.]: Den politiske Kandestøber (1922, dramatik)
af Joachim Richard Paulli (1691-1759)
noter af C. Behrend (1862-1937)
1724 1. udgave: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad er forefindes in fascimile [side 209].
[4s327] anonym [Paulli, J. R.]: Naturen over Optugtelsen (1922, dramatik)
af Joachim Richard Paulli (1691-1759)
noter af Jørgen Olrik (1875-1941)
1724 1. udgave: Naturen over Optugtelsen. Eet Skuespil paa 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Hieronymus Christian Paulli, 1724. 84 sider
kollaps Noter
 note til titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad forefindes in fascimile [side 329].
 note til titel Det vides ikke med sikkerhed om stykket har været opført.
[4s421] anonym [Paulli, J. R.]: Kort Undervisning (1922, tekster)
af Joachim Richard Paulli (1691-1759)
[5s001] Vanbrugh, John: Æsopus (1924, dramatik)
af John Vanbrugh (1664-1726, sprog: engelsk)
oversat af Tøger Reenberg (1656-1742)
noter af Jørgen Glahder (1892-1967)
1730? 1. udgave: Den lære-rige Æsopus og den ærgierrige Amtmand. ♦ Trykt hos Johann Christoph Groth, [1722]. 86 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt efter Haandskriftet i Rostgaardske Saml. 4to Nr. 238 i Universitetsbiblioteket i København.
[5s109] anonym [Steele, Richard]: Lyveren (1924, dramatik)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
oversat af Carl Gyllenborg (1679-1746, sprog: svensk)
oversat af Anonym
noter af Jørgen Glahder (1892-1967)
kollaps Noter
 note til oversat titel Gengivet er den trykte Udgave, hvis Titelblad forefindes in fascimile [side 111].

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.