Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Didrik Seckman (1684-1743)

 Om personen Oplysninger om Didrik Seckman

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Molière]: Fusentast eller Den som fordærver god Leeg. Comoedie oversat af L'Etourdi [ved Did. Seckmann?]. ♦ Kjøbenhavn, findes tilkiøbs hos Hieronymus Christian Paulli, Boghandler sammesteds, 1723. 96 sider (1723, dramatik) BD4:sp404
originaltitel: L'étourdi
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1869 i: Lystspil [1s011] Senere udgave: Fusentasten
1920 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [1s237] Senere udgave: Fusentast
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Trykt i Povel Joh. Phønixbergs Bogtrykkerie i Closterstræde Aar 1723.
 note til oversat titel På titelbladet også: Acteurs [rolleliste].
 Bog (oversætter) anonym [Molière]: Amphitryon. Comedie [af Molière, Oversat af Did. Seckmann]. ♦ [Kbh., 1724] (s.a., dramatik) AEJ 91 BD1:sp404
originaltitel: Amphitryon
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1748 Senere udgave: Comoedie, kaldet Amphitryon, udi 3 Acter. Efter den forrige danske Version, men bliver i Henseende til visse Ord og Talemaader forandret, ved Forestillingen paa den danske Skue-Plads udi Kiøbenhavn. [Overs. af Did. Seckmann?]. ♦ Kbh., 1748
1869 i: Lystspil [2g] Senere udgave: Amfitryon
1879 Senere udgave: Amphitryon. Komedie paa rimede Vers. Overs. af R. Kaufmann. ♦ Reitzel, 1879.
1901 Senere udgave: Amphitryon. Komedie i 3 Akter og en Epilog. Oversat af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1901. 144 sider. Pris: kr. 1,75
1920 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [1s157] Senere udgave: Amphitryon
 Bog (oversætter) anonym [Molière]: Le depit Amoreux eller den kiærlige Forbittrelse. Comoedie [oversat af Didr. Seckmann?]. ♦ Kbh., 1724 (1724, dramatik) BD4:sp404
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Moliere, J. B. P. de: Fruentimmerets Skole. Overs. af Molières l'École des femmes. Comoedie. ♦ Kbh. 1724 (1724, dramatik) BD4:sp404
originaltitel: L'École des femmes
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1847 Senere udgave: Fruentimmer-Skolen. Comedie i fem Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1847]. 46 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 162)
1885 Senere udgave: Fruentimmerskolen
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Molières Fruentimmerskole, side 303-18.
 Bog (oversætter) Molière, J. B. P.: Comoedie om Gamle Jens Gnier eller Penge-Puger, oversat til det Danske Theatri Brug efter det bekandte Franske Stycke, af Molieres, kaldet l'Avare. ♦ Kjøbenhavn, 1724 (1724, dramatik) BD4:sp404
originaltitel: L'Avare, 1668
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1756 Senere udgave: Den Gierrige eller Gnieren. Comoedie i 5 Acter, paa nye oversat og indrettet til den danske Skue-Pladses Brug. ♦ Kbh., 1756
1841 Senere udgave: Den Gjerrige. Comedie i 5 Acter af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 129)
1951 Senere udgave: »Igl garbizzal« tarmagl da Molière. Scurzanieu a rumàntcho antras igl Meer digl Patnal. ♦ Munksgaard, 1951. 32 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Molière]: Tartuffe eller Den Skinhellige. Comoedie i 5 Acter. Forestillet paa den danske Skueplads. [Oversat af Did. Sekmann]. ♦ Kbh., 1724 (1724, dramatik) BD4:sp404
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1d] Senere udgave: Tartuffe
1869 i: Lystspil [2f] Senere udgave: Tartuffe
1870 Senere udgave: Tartuffe eller den Skinhellige. Komedie i 5 Handlinger. Oversat af Alfred Flinch. ♦ Schubothe, 1870. 48 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 199)
1871 Senere udgave: Tartuf Versificeret Comedie i 5 Acter. Oversat af H. Larpent. ♦ Aalborg, Magnus A. Schultz, 1871. 102 sider
1914 Senere udgave: Tartuffe
1935 Senere udgave: Tartuffe
1974 Senere udgave: Tartuffe eller Den skinhellige. Overs. fra fransk af Frank Jæger. Ill.: Jean Luc Giraud. ♦ Hernov, 1974. 125 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag?] 1747.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Molières Tartuffe, side 319-37.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 70-75.
 Bog (oversætter) Regnard: De forliebtes Galenskaber eller Les folies amoureuses. Comoedie. Oversat paa Danske [af Didr. Sechman]. ♦ Kbh., 1725 (1725, dramatik) BD4:sp409
originaltitel: Les folies amoureuses, 1704
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
1788 Senere udgave: De forliebtes Galenskaber. Comedie i 3 Acter. ♦ Kbh., 1788
1812 Senere udgave: De forliebtes Galenskaber. Comedie i 3 Acter, frit oversat paa ny af K.L. Rahbek. ♦ Kbh., 1812
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s129] Senere udgave: De Forliebtes Galenskaber
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Regnard]: Comoedie om Dobleren. Oversat til Det Danske Theatri brug efter det bekandte franske Stykke Le Joueur. ♦ Kjøbenhavn, 1725 (1725, dramatik)
originaltitel: Le joueur, 1697
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
1776 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [2d] Senere udgave: Dobleren. Comoedie i fem Acter af Regnard. Oversat til Brug for den danske Skueplads [af Did. Sekman efter: Le joueur]. 132 sider
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s001] Senere udgave: Comoedie om Dobleren. Side [1]-127
kollaps Noter
 note til titel Bogen findes ikke på noget dansk bibliotek. Det eneste kendte eksemplar tilhører Videnskabsselskabet i Trondhjem, Norge.
 note til titel Oversætteren formodes at være Didrik Seckman.
 Bog (oversætter) anonym [Molière]: Comoedie, kaldet Amphitryon, udi 3 Acter. Efter den forrige danske Version, men bliver i Henseende til visse Ord og Talemaader forandret, ved Forestillingen paa den danske Skue-Plads udi Kiøbenhavn. [Overs. af Did. Seckmann?]. ♦ Kbh., 1748 (1748, dramatik) BD4:sp404
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
s.a. 1. udgave: Amphitryon. Comedie [af Molière, Oversat af Did. Seckmann]. ♦ [Kbh., 1724]
 Bog (oversætter) Regnard: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [2d]] Dobleren. Comoedie i fem Acter af Regnard. Oversat til Brug for den danske Skueplads [af Did. Sekman efter: Le joueur]. 132 sider (1776, dramatik) AEJ175 BD4:sp289 👓
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
1725 1. udgave: Comoedie om Dobleren. Oversat til Det Danske Theatri brug efter det bekandte franske Stykke Le Joueur. ♦ Kjøbenhavn, 1725
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 325) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Regnard: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [5s083]] Menechmi eller Tvilling-Brødrene. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Msr. Regnards Les Menechmes, ou les Jumeaux til det danske Theaters Brug [af Did. Sekman og Falck, revideret af L. Holberg]. Side [83]-212 (1779, dramatik) BD4:sp290 👓
originaltitel: Les ménechmes ou les jumeaux, 1706
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Premiere på Det kongelige Teater 19-7-1752.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Moliere: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s315]] Mændenes Skole. Komedie i 3 Akter. Oversat efter Hr. Molieres l'Ecole des Maris [ved Didrik Seckman]. Side [315]-80 (1783, dramatik) BD4:sp291 👓
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1b] Senere udgave: Mændenes Skole
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Regnard: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s129]] De Forliebtes Galenskaber (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
noter af C. Behrend (1862-1937)
1725 1. udgave: De forliebtes Galenskaber eller Les folies amoureuses. Comoedie. Oversat paa Danske [af Didr. Sechman]. ♦ Kbh., 1725
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
 Bog (oversætter) Molière: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [2s097]] Fruentimmerskolen (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
noter af Eiler Nystrøm (1874-1948)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
 Bog (oversætter) anonym [Regnard]: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s001]] Comoedie om Dobleren. Side [1]-127 (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
noter af Holger Sandvad (1892-1929)
1725 1. udgave: Comoedie om Dobleren. Oversat til Det Danske Theatri brug efter det bekandte franske Stykke Le Joueur. ♦ Kjøbenhavn, 1725
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Anmærkninger side 405-12.
 Bog (oversætter) Molière: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [2s001]] Den kiærlige Forbittrelse (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
noter af Eiler Nystrøm (1874-1948)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til oversat titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.
 Bog (oversætter) Molière: [Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [2s195]] Tartuffe (1921, dramatik) 👓
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
noter af Lis Jacobsen (1882-1961)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel Trykt efter det samtidige Tryk, hvis Titelblad er gengivet in fascimile.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Menechmi
eller Tvillingbrødrene, Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af Sechmann (1.-3. Akt) og Falk (4. og 5. Akt). Revideret af Holberg
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
(premiere ukendt år på Lille Grønnegade
premiere 19-07-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(oversætter) Mændenes Skole
Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat af D. Sechmann
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
(premiere 1723 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1755 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)
(oversætter) Amphitryon
Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat (i det 18. Aarh.) af D. Sechmann med Rettelser af B.J. Lodde, (i 1815-16:) af K.L. Rahbek og (fra 1879-80) af Richard Kaufmann, (opførsel 1922) af Peter Hansen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 1722 eller begyndelsen af 1723 på Lille Grønnegade
premiere 22-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45, 1889-1975: 15)
(oversætter) Den kærlige Forbitrelse
Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat af D. Sechmann
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 29-04-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
(oversætter) Fusentasten
eller Den, som fordærver god Leg, Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat af D. Sechmann
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
(premiere 1723 på Lille Grønnegade
premiere 20-12-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter) De Forliebtes Galenskaber
Komedie i 3 Akter af Regnard. Oversat af D. Sechmann og senere (1815-16) af K.L. Rahbek
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 10-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)
(oversætter) Dobleren
Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af D. Sechmann (fra 1773-74:) med Rettelser af Ch.D. Biehl
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 1726 på Lille Grønnegade
premiere 18-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
(oversætter) Fruentimmerskolen
Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat paa Prosa af D. Sechmann under titlen Fruentimmerets Skole
[Fra 1847 under titlen:] Fruentimmerskolen. Oversat på rimede Vers af Th. Overskou
[Fra 1887:] Oversættelse: P. Hansen
[Fra 1970:] Musik: »Concert Royal« af François Couperin
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
musik af François Couperin (1668-1733, sprog: ukendt)
(premiere 1723-24 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 74, 1889-1975: 176)
(oversætter) Tartuffe
eller Den Skinhellige, Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat (paa Prosa) af D. Sechmann
[Fra 1810:] Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1871:] Oversat af Alfred Flinch (paa rimede Vers)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Alfred Carl Johs. Flinch (1840-1910)
(premiere 1726 ? på Lille Grønnegade
premiere 20-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 105, 1889-1975: 53)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden