Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Digterværker

Oehlenschläger: Digterværker, (1835-40, dansk) BDsupp:sp
af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Digterværker. ♦ Forfatterens Forlag, 1835-40. 1-10 Deel
kollaps Noter
 note til titel Deel 1 udkom december 1834, men titelbladet har årstallet 1835.
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Sanct Hansaftenspil. Side 1-92 (1835, digte)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
[1b] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Side 93-172 (1835, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s001] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side [1]-74
1972 Senere udgave: Valundurs Saga. Fotografisk optryk [fra] Poetiske Skrifter, bd. 2. ♦ Århus, Akademisk Boghandel, 1972. 60 sider
[1c] Oehlenschläger: Aly og Gulbyndy. Et Eventyr (med Indledningsdigtet). Side 173-301 (1835, digte)
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360
[2] Oehlenschläger: Noveller. 327 sider (1835, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Riechmuth von Adocht, Maleriet, Lykkeridderne, Straffen efter Døden, Munkebrødrene, Eremiten, Den billige Kunstdommer.
[3a] Oehlenschläger: Helge. Side 1-118 (1835, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
[3b] Oehlenschläger: Yrsa. Side 119-98 (1835, digte)
1814 indgår i: Helge [b] 1. udgave: Yrsa. Tragødie. Side [119]-98
[3c] Oehlenschläger: Hroars Saga. Side 199-404 (1835, roman)
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)
[4] Oehlenschläger: Fiskeren og hans Datter. Dramatisk Eventyr. 300 sider (1836, digte)
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
kollaps Noter
 note til titel Omarbejdelse af Fiskeren, udgivet 1816.
[5] Oehlenschläger: Romancer og Fortællende Digte. Oder og Sange. Mindedigte. Forspil, Prologer og Epiloger. 383 sider (1836, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Nyere Digte af Oehlenschläger.
[6] Oehlenschläger: Aladdin. Et Dramatisk Eventyr. 381 sider (1837, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s075] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Side [75]-436
[7] Oehlenschläger: Nordens Guder. 400 sider (1837, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Nordens Guder. Et episk Digt af Oehlenschläger.
[8a] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Side 3-256 (1837, digte)
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kiöbenhavn, Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos H.F. Popp, 1828. xviii + 252 sider
[8b] Oehlenschläger: Den blege Ridder. [Novelle]. Side 257-324 (1837, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Prometheus, september 1832, side 1-36, oktober 1832, side 97-116 og november 1832 [udkom januar 1833], side 193-221.
[8c] Oehlenschläger: Digterbesøget. [Novelle]. Side 325-52 (1837, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7i] Senere udgave: Digterbesøget. Side 185-201
1854 i: Udvalgte Værker [2n] Senere udgave: Digterbesøget. Side 486-91
1861 i: Poetiske Skrifter [26f] Senere udgave: Digterbesøget. Side [145]-171
1903 indgår i: Tre Fortællinger [c] Senere udgave: Digterbesøget
kollaps Noter
 note til titel Trykt første gang i Prometheus, september 1833 [udkom i slutningen af december], side 1-33.
[9] Oehlenschläger: [Lystspil og Syngespil. Første Deel]. 383 sider (1839, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Lystspil og Syngespil af Oehlenschläger. Første Deel.
[9a] Oehlenschläger: Den lille Skuespiller. Comødie i fire Akter. Side 1-122 (1839, dramatik)
1845 i: Digterværker [9b] Senere udgave: Den lille Skuespiller. Side 99-186
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [10b] Senere udgave: Den lille Skuespiller. Et Lystspil. Side [81]-156
1860 i: Poetiske Skrifter [17a] Senere udgave: Den lille Skuespiller. Side [1]-97
kollaps Noter
[9b] Oehlenschläger: Robinson i England. Comødie i fire Akter. Side 123-302 (1839, dramatik)
1819 1. udgave: Robinson i England. Comødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1819. 188 sider
[9c] Oehlenschläger: Den skinsyge Møller. Comødie i to Akter. Side 303-83 (1839, dramatik)
1813 [Oprindelig titel: Kanarifuglen] 1. udgave: Kanarifuglen. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 142 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere titel: Kararifuglen.
[10] Oehlenschläger: [Lystspil og Syngespil. Anden Deel]. 387 sider (1840, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Lystspil og Syngespil af Oehlenschläger. Anden Deel.
[10a] Oehlenschläger: Sibylle-Tempelet. Lystspil med Sange. Side 1-84 (1840, dramatik)
1845 i: Digterværker [9c] Senere udgave: Sibylle-Tempelet. Side 187-250
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [10c] Senere udgave: Sibylle-Templet. Et Lystspil med Sange. Side [157]-212
1860 i: Poetiske Skrifter [17b] Senere udgave: Sibylle-Templet. Side [99]-165
[10b] Oehlenschläger: Tordenskiold. Syngespil. Side 85-198 (1840, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider
[10c] Oehlenschläger: Røverborgen. Syngespil. Side 199-330 (1840, dramatik)
1814 1. udgave: Røverborgen. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 159 sider
[10d] Oehlenschläger: Ærlighed varer længst. Idyl. Side 331-387 (1840, dramatik)
1813 1. udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 82 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.