Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Dramatiske Værker

Hertz, Henrik: Dramatiske Værker, (1854-73, dramatik, dansk)
af Henrik Hertz
Detaljer
Dramatiske Værker. ♦ C.A. Reitzel, 1854-73. 1-18 Deel
kollaps Noter
 note til titel Også med ekstra titelblad: Henrik Hertz's Samlede Skrifter. Dramatiske Værker.
kollaps Indhold

[1s001] Hertz, Henrik: Amors Geniestreger. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Første Gang opført paa det kongl. Theater d. 31te Marts 1830. Revideret Udgave. Side [1]-139 (1854, dramatik)
1830 1. udgave: Amors Geniestreger. Versificeret Lystspil i to Acter af Forfatteren til Lystspillet Hr. Burchardt og hans Familie etc. Udgivet af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1830
kollaps Noter
 note til titel Side [351]: Trykfejl i første Bind.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s141] Hertz, Henrik: De fattiges Dyrehave. Vaudeville i een Act. Side [141]-252 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [5b] Senere udgave: De Fattiges Dyrehave. Vaudeville i een Act. Side 93-211
kollaps Noter
 note til titel Side [348]: Anmærkninger.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s253] Hertz, Henrik: Indqvarteringen. Lystspil i een Act. Opført første Gang paa det kongl. Theater d. 4de Septbr. 1841. Side [1253]-347 (1854, dramatik)
1841 1. udgave: Indqvarteringen. Lystspil i 1 Act. ♦ Schubothe, 1841
kollaps Noter
 note til titel Side [348-59]: Anmærkninger.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2s001] Hertz, Henrik: Et Offer. Skuespil i fire Acter. Side [1]-138 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [7a] Senere udgave: Et Offer. Skuespil i fire Acter. Side 1-145
kollaps Noter
[2s139] Hertz, Henrik: Amanda. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side [139]-331 (1854, dramatik)
kollaps Noter
[3a] Hertz, Henrik: Flyttedagen. Lystspil i fem Acter. Side 1-179 (1854, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [b] 1. udgave: Flyttedagen
kollaps Noter
 note til titel Side 314: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3b] Hertz, Henrik: De Deporterede. Skuespil i tre Acter. Side 181-313 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [6c] Senere udgave: De Deporterede. Skuespil i tre Acter. Side 247-388
kollaps Noter
 note til titel Side 314-16: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[4a] Hertz, Henrik: Den eneste Feil. Lystspil i rimede Vers, i to Acter. Side 1-130 (1854, dramatik)
1836 indgår i: Kiærligheds Veie [?] 1. udgave: Den eneste Feil
kollaps Noter
[4b] Hertz, Henrik: Fristelsen. Skuespil i een Act. Side 131-218 (1854, dramatik)
1842 1. udgave: Fristelsen eller Onde Tanker kommer, men maae ikke huses. Skuespil i een Act af Forfatteren til "Indqvarteringen". ♦ [Schubothe, 1842]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 147)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[4c] Hertz, Henrik: Audiensen. Lystspil i een Act. Side 219-305 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [6b] Senere udgave: Audiensen. Lystspil i een Act. Side 153-246
kollaps Noter
[5a] Hertz, Henrik: Emma eller Den hemmelige Forlovelse. Lystspil i fem Acter. Side 1-174 (1854, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [c] 1. udgave: Emma eller den hemmelige Forlovelse
kollaps Noter
[5b] Hertz, Henrik: Arvingerne. Vaudeville i een Act. Side 175-275 (1854, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 348: Anmærkninger [I Prof. Overskous Fortegnelse over de paa det kongelige Theater opførte Skuespil etc. anføres der, at denne Vaudeville fra den anden Opførelse har været givet i to Acter, hvilket maa beroe paa en Feiltagelse. Den har altid været spillet i een Act, men paa Grund af dens Længde blev den til den anden Forestilling betydelig forkortet. I nærværende Revision har Stykket desforuden undergaaet flere Forandringer, deels i Dialogen, deels i en nøiere Bestemmelse af Motiverne].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[5c] Hertz, Henrik: 11. 18. 35. eller Enhver er sig selv nærmest. Dramatiseret Ordsprog i een Act. Side 277-330 (1854, dramatik)
kollaps Noter
[5d] Hertz, Henrik: Perspectivkassen. En Dyrehavs-Scene. Side 331-347 (1854, dramatik)
kollaps Noter
[6a] Hertz, Henrik: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i fire Acter. Side 1-172 (1854, dramatik)
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
kollaps Noter
 note til titel Side 312-13: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[6b] Hertz, Henrik: Svanehammen. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 173-311 (1854, dramatik)
1841 1. udgave: Svanehammen. Romantisk Skuespil. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 130 sider
kollaps Noter
[7a] Hertz, Henrik: En Aften i Foyeen. Vaudeville i een Act. (Skreven 1842). Side 1-129 (1854, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[7b] Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt, Lystspil i tre Acter. Side 131-265 (1854, dramatik)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[7c] Hertz, Henrik: Kjærlighed og Politie. Vaudeville i een Act. Opført første Gang paa det kongelige Theater den 18de November 1827. (Omarbeidet). Side 267-357 (1854, dramatik)
1827 1. udgave: Kjærlighed og Politi. Vaudeville i 1 Act. Udgiven af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1827
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8a] Hertz, Henrik: Den Yngste. Lystspil i fire Acter. Side 1-182 (1855, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [7b] Senere udgave: Den Yngste. Lystspil i fire Acter. Side 147-333
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1855.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8b] Hertz, Henrik: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 183-276 (1855, dramatik)
1831 indgår i: Anonym Nytaarsgave for 1832 [3] 1. udgave: En Dag paa Øen Als. Af Forf. til Amors Geniestreger
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8c] Hertz, Henrik: Et Eventyr i Dyrehaven eller Cassanders opdagede Trædskhed. Maske-Comedie i een Act. (Skrevet i Begyndelsen af 1839). Side 277-382 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[9a] Hertz, Henrik: Onkel Jokums Idee. Romantisk Lystspil i tre Acter. (Skrevet 1852). Side 1-139 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[9b] Hertz, Henrik: Federigo. Syngestykke i tre Acter. Side 141-263 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Federigo. Syngestykke i 3 Acter (Musiken af H. Rung). ♦ C.A. Reitzel, 1848. vi + 98 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 354-58: Anmærkninger.
 note til titel Fuld visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[9c] Hertz, Henrik: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. Side 265-353 (1855, dramatik)
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
kollaps Noter
 note til titel Side 358: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[10a] Hertz, Henrik: Debatten i Politievennen. Vaudeville i to Acter. Side 1-143 (1855, dramatik)
1835 1. udgave: Debatten i Politievennen. Vaudeville i 2 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1836
kollaps Noter
 note til titel Opført første Gang paa det kongelige Theater den 3die December 1835.
 note til titel Side 375: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10b] Hertz, Henrik: En Aften i 1722. Forspil, opført første Gang ved den politiske Kandestøbers Jubilæum paa det kongelige Theater, den 17de Mai 1844. Side 145-79 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 375-89: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10c] Hertz, Henrik: Mademoiselle Lenormand. Skuespil i to Acter. Side 181-272 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 355-74: Om "Mademoiselle Lenormand" og "Stivbørnene".
 note til titel Side 389: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10d] Hertz, Henrik: Stivbørnene. Skuespil i een Act. Side 273-364 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 355-74: Om "Mademoiselle Lenormand" og "Stivbørnene".
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[11a] Hertz, Henrik: Valdemar Atterdag. Drama i fem Acter. Side 1-180 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Valdemar Atterdag. Drama i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. viii + 174 sider
kollaps Noter
 note til titel Opført første Gang paa det kongelige Theater den 12te Januar 1839.
 note til titel Side 386-393: Anmærkninger. [Side 397:] Rettelse i 10de Bind.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
[11b] Hertz, Henrik: Scheik Hassan. Lystspil i tre Acter. Side 181-295 (1855, dramatik)
1851 1. udgave: Scheik Hassan. Lystspil i tre Acter. ♦ Kbh., Reitzel, 1851. 107 + [2] sider
kollaps Noter
[11c] Hertz, Henrik: Flugten til Sprogø. Vaudeville i een Act. Side 297-385 (1855, dramatik)
kollaps Noter
[12a] Hertz, Henrik: Ninon. Skuespil i fem Acter. Side 1-191 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Ninon. Skuespil i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. 184 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 340-42: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[12b] Hertz, Henrik: Tonietta. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 193-339 (1855, dramatik)
1850 1. udgave: Tonietta. Lystspil i 4 Acter. ♦ Kbh., Stinck, 1850
kollaps Noter
 note til titel Opført første Gang paa det kongelige Theater den 31te October 1849.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
[13a] Hertz, Henrik: Estrella. Romantisk Skuespil i fire Acter. Side 1-171 (1856, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1856.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[13b] Hertz, Henrik: Hundrede Aar. Polemisk Comedie i fire Decorationer med Forspil, Efterspil og Parabaser. (Udkom 1849). Side 173-341 (1856, dramatik)
1849 1. udgave: Hundrede Aar. Polemisk Comedie i fire Decorationer med Forspil, Efterspil og Parabaser. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 208 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 342-355: Anmærkninger til den polemiske Comedie "Hundrede Aar".
 note til titel Side 356: Efterskrift 1856.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[14a] Hertz, Henrik: Besøget i Kjøbenhavn. Lystspil i fire Acter. Side 1-155 (1860, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [8a] Senere udgave: Besøget i Kjøbenhavn. Lystspil i fire Acter. Side 1-174
kollaps Noter
 note til titel Side 348-56: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[14b] Hertz, Henrik: Corsarerne. Opera i tre Acter. (Omarbeidet). Side 157-247 (1860, dramatik)
1835 1. udgave: Corsarerne. Opera i 3 Akter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[14c] Hertz, Henrik: En forklædt Frier. Vaudeville i een Act. Side 249-347 (1860, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 356: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[15a] Hertz, Henrik: Advokaten og hans Myndling. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 1-160 (1865, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [8c] Senere udgave: Advokaten og hans Myndling. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 281-441
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Tre Lystspil (Advokaten og hans Myndling. En Cuurmethode. Portraitet). C.A. Reitzel, 1865.
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1865. 160 sider.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[15b] Hertz, Henrik: En Cuurmethode. Lystspil i tre Acter. Side 161-264 (1865, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [8b] Senere udgave: En Cuurmethode. Lystspil i tre Acter. Side 175-280
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Tre Lystspil (Advokaten og hans Myndling. En Cuurmethode. Portraitet). C.A. Reitzel, 1865.
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1865.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[15c] Hertz, Henrik: Portraitet. Lystspil i een Act. Side 265-345 (1865, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Tre Lystspil (Advokaten og hans Myndling. En Cuurmethode. Portraitet). C.A. Reitzel, 1865.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[16a] Hertz, Henrik: Juveelskrinet. Drama i fem Acter. Side 1-182 (1867, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side [392]-99: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[16b] Hertz, Henrik: Svogeren fra Californien. Skuespil i to Acter. Side 183-270 (1867, dramatik)
kollaps Noter
[16c] Hertz, Henrik: Tordenskjold i Dynekilen. Syngestykke i tre Acter. Side 271-391 (1867, dramatik)
baseret på værk af J. L. Lyser (1804-1870, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Side 399-401: Anmærkninger.
 note til titel Omarbejdelse af en tysk tekst af J.P. Lyser.
 note til titel Side 400: Af de to første Acter var jeg under min Omarbeidelse nødt til at beholde, men i en fri Behandling, Syngenummerne, der allerede vare componerede ... Dialogen, der var ganske ubrugelig, maatte jeg fra Først til Sidst omskrive og give et nyt, for Situationen mere characteristisk Indhold ... Men Hoved-vanskeligheden laae i den tredie Act ... jeg [havde] ingen anden Udvei end at skrive en ny tredie Act ... Med det her Anførte troer jeg at have godtgjort min Ret til at optage dette Stykke blandt mine samlede Skuespil.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[17a] Hertz, Henrik: Tre Dage i Padua. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 1-121 (1869, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også separat med titlen: Tre nye Skuespil. (Tre Dage i Padua. Paschaens Datter. Et Herreselskab). C.A. Reitzel, 1869, pris: 1 Rd. 48 sk.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[17b] Hertz, Henrik: Paschaens Datter. Syngestykke i fire Acter. Side 123-237 (1869, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også separat med titlen: Tre nye Skuespil. (Tre Dage i Padua. Paschaens Datter. Et Herreselskab). C.A. Reitzel, 1869.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[17c] Hertz, Henrik: Et Herreselskab. Lystspil i to Acter. Side 239-319 (1869, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også separat med titlen: Tre nye Skuespil. (Tre Dage i Padua. Paschaens Datter. Et Herreselskab). C.A. Reitzel, 1869.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[18a] Hertz, Henrik: Hr. Burchardt og hans Familie. Lystspil i fem Acter. Side 1-178 (1873, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Hr. Burchardt og hans Familie
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[18b] Hertz, Henrik: Skibsværftet. Vaudeville i een Act. Side 179-266 (1873, dramatik)
kollaps Noter
[18c] Hertz, Henrik: Justitsraaden. Originalt Lystspil i 1 Act. Side 267-321 (1873, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[18d] Hertz, Henrik: En Mand, der er elsket af Alle. Lystspil i 2 Acter. Side 323-407 (1873, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[18e] Hertz, Henrik: Søsterlig Kjærlighed. Vaudeville i een Act. (1870). Side 409-84 (1873, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel [Note på titelblad:] Endskjøndt denne Vaudeville ikke er fuldført fra Forfatterens Haand, idet flere af Sangene ikke ere tildigtede, har man dog troet at burde optage den som den forelaae i Manuscriptet. De Steder, hvor Sangene mangler, ere betegnede med 3 Stjerner.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust