Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Holger Danske

Ingemann, B. S.: Holger Danske, (1837, digte, dansk) BDsupp:sp776
af B.S. Ingemann
Detaljer
Holger Danske. Et Digt. Kbh., 1837. 164 sider
Oversigt over andre udgaver:
1845 i: Samlede Skrifter [6c] Senere udgave: Holger Danske
1845 indgår i: Ahasverus og Holger Danske [b] Senere udgave: Holger Danske
1847 Senere udgave: Holger Danske. Et Digt i fem Sangkredse. 3. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1847. viii + 111 sider
1864 i: Samlede Skrifter [6c] Senere udgave: Holger Danske
1893 Senere udgave: Holger Danske. Et Digt i fem Sangkredse af B. S. Ingemann. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Kristoffer Nyrop. Kbh., 1893. 100 sider
1912 indgår i: Valdemar den Store og hans Mænd, [b] Senere udgave: Holger Danske
1914 Senere udgave: Holger Danske. Med Forfatterens Portræt. Kbh., [1914]. (Gyldendals Prisnedsættelses-Serie)
1944 Senere udgave: Holger Danske. Udvalg og Indledning ved C. P. O. Christiansen. Illustrationer af V. Guttorm Pedersen. Kbh., Duplex-Trykkeriet, 1944. 61 sider
1945 Senere udgave: Holger Danske. Udvalg. Tegninger af Georg Poulsen. ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1945. 64 sider. Pris: kr. 2,75

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.