Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput

Swift, Jonathan: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput, (1768, roman, engelsk) BD4:sp487
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
oversat af Sejer Olrog
Detaljer
Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
originaltitel: Travels into several remote nations of the world. In four parts. By Lemuel Gulliver, 1726
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter kun første rejse.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Swifts Gullivers Rejser, side 447-67.
Oversigt over andre udgaver:
1775 Senere udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
1786 Senere udgave: Lemuel Gullivers Reise nach Lilliput. Aufs neue frei verdeutscht von C. H. K....n. ♦ Kopenhagen, Ole Hegelund und in Kommission bey Korte in Flensburg, 1786. 103 sider
1836 Senere udgave: Gullivers Reise til adskillige fjerne Folkeslag i Verden. Overs af Engelsk ved C. Jansen. ♦ 1836. 579 sider + 3 tavler
1839 Senere udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Kiæmpernes Land Brobdignack, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 48 sider + 16 farvelagte tavler
1839 Senere udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Lilliputernes Land, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 40 sider + 16 farvelagte tavler
1850 Senere udgave: Gulliver's sælsomme og eventyrlige Hændelser i det vidunderlige Land Lilliput. ♦ [ca. 1850]. Tværformat, 44 sider + 2[?] farvelagte tavler
1864 Senere udgave: Gullivers Reise til Lilliput og Brobdingnag. Overs. fra Engelsk. Med 6 Billeder. ♦ 1864. 108 sider + 6 lithografier
1888 Senere udgave: Gullivers Reise til Lilliput. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ [1888]. 104 sider. (Dansk Folkebibliothek, 51)
1898 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa dansk ved L. Budde. Med 32 Træsnit. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1908 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa Dansk ved L. Budde. M. 32 Tegn. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 254 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1908 Senere udgave: Gullivers Rejser til Kæmpernes og Dværgenes Land. Bearb. af M. Laursen. 30 Illustr. af F. Bergen. ♦ E. Jespersen, 1908. 120 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1923 Senere udgave: Gullivers Rejser. Paa Dansk ved Theodor Ewald. Illustr. af Rolf Winkler. ♦ Gyldendal, 1923. 150 sider, 8 tavler
1924 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilleputternes Land. Paa Dansk ved L. Budde. Med 14 Træsnit. Fjerde Oplag. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1924. 96 sider, 14 træsnit. (Trykkeri: Løvgreens Bogtrykkeri, København B.)
1924 Senere udgave: Gullivers reiser til Lilleput og til kjempernes land. (På norsk ved J. Bohr-Nilssen). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 128 sider, 8 tavler
1936 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilliput. Illustr. i denne Bog stammer fra Sovjet-Storfilmen "Den nye Gulliver". (Produktion Sojusintorgkino, Moskva). Vignetter af Beate Neergaard. (Bearbejdelse af L. Buddes Oversættelse samt Indledning og Noter ved Ebbe Neergaard). ♦ Chr. Erichsen, 1936. 124 sider, 8 tavler
1936 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilliput. (Paa Dansk ved Theodor Ewald). (Illustr. af Rolf Winkler). ♦ Gyldendal, 1936. 74 sider, illustreret
1943 Senere udgave: Gullivers Rejser. Overs. af H. C. Huus. Med Forord af Kai Friis Møller. ♦ Branner, 1943. 336 sider, illustreret. Pris: kr. 15,50
1944 Senere udgave: Gullivers Rejse. Bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1945 Senere udgave: Gulliver i Lilleputternes Land. (Overs. fra Svensk efter "Gullivers underbare resa i lilleputtarnes land" af Detleff Boolsen. Ill. af Withus). ♦ Ungdommens Forlag, 1945. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
1947 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilliput og Brobdingnag. (Overs. af H. C. Huus. Ill. af Robert Högfeldt). ♦ Thorkild Beck, 1947. 196 sider, illustreret. Pris: kr. 13,50
1970 Senere udgave: Gullivers rejse til Lilleput. Optryk [af den norske udgave] fra 1878. ♦ Teknisk Forlag [Kun for forretningsforbindelser], 1970. 71 sider, illustreret + miniatureudgave (71 sider, illustreret)
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Uforkortet overs. fra engelsk af H. C. Huus, der også har forsynet denne nye gennemsete udg. med efterskrift og noter. Ill. af Gavarni. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 363 sider, 10 tavler
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Efterskrift af Kai Friis Møller. Overs. af H. C. Huus. Ill. af Granville. ♦ Lademann, [1972]. 1.-2. bind, 239 + 238 sider, illustreret
1972 Senere udgave: Gullivers rejse. Efter Jonathan Swift. Ill. af Lillian Chestney. ♦ Williams Forlag, 1972. [47] sider, illustreret
1973 Senere udgave: Gullivers rejser. [Ny forkortet udgave.] På dansk ved Mona Giersing. Ill. af Jean-Jacques Vayssières. ♦ Lademann, 1973. 144 sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.