Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Mindre poetiske Skrifter

Holberg, Ludvig: Mindre poetiske Skrifter, (1746, digte, dansk) BD4:sp231 👓
af Ludvig Holberg
Detaljer
Mindre poetiske Skrifter. Udi en Samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er nettere og meere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker. ♦ Kiøbenhavn, Med Autors Tilladelse paa nye trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1746. [6] 324 sider, portrættavle + 3 tavler
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukket portræt.
 note til titel 6 upaginerede sider: Fortale.
 note til titel Side [289]-324: Ortographiske Anmerkninger, hvorudi Autors Skrive-Maade med Exempler af Metamorphosi forklares.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nye Tidender, om Lærde og curieuse Sager, No. 21 (27-5-1746), side [321]-25.
Oversigt over andre udgaver:
1767 Senere udgave: Mindre poetiske Skrifter. Udi en Samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er forøget, nettere og mere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Brødrene I.C. og G.C. Berling, 1767. 280 sider, 3 tavler
kollaps Indhold

[s001] Holberg, Ludvig: Metamorphosis eller Forvandlingers Første Bog. Side [1]-[54] (1746, digte)
1726 1. udgave: Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mikkelsen Borg og Indvaaner udi Callundborg med nogle orthographiske Anmerkninger. ♦ Kbh., 1726
[s055] Holberg, Ludvig: Metamorphosis eller Forvandlingers Anden Bog. Side [55]-112 (1746, digte)
1726 1. udgave: Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mikkelsen Borg og Indvaaner udi Callundborg med nogle orthographiske Anmerkninger. ♦ Kbh., 1726
[s113] Holberg, Ludvig: Fire Skiemte-Digte med tvende Fortaler. Side [113]-218 (1746, digte)
1722 1. udgave: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider]
[s219] Holberg, Ludvig: Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Med en Epistel til Hans Mikkelsen. Side [219]-60 (1746, digte)
1722 1. udgave: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider]
[s261] Holberg, Ludvig: Den Jydske Feyde. Side [261]-70 (1746, digte)
1729 1. udgave: Den Jydske Feide. ♦ [Ukendt udgiver], [1729]. [7] sider
[s271] Holberg, Ludvig: Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad. Side [271]-88 (1746, digte)
1866 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s247] Senere udgave: Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad. Side [247]-59

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.