Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Procne

Ingemann, B. S.: Procne, (1813, digte, dansk) BD4:sp234
af B.S. Ingemann
Detaljer
Procne. En Samling af Digte ved B. S. Ingemann. ♦ Kiøbenhavn, forlagt af Boas Brünnich, 1813. 450 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [287]-447: Turnus, Tragoedie i fem Akter. Side 448-450: Epilog [til Turnus].
 note til titel Side [451]: Trykfeil.
 note til titel Findes i nyt oplag/udgave fra 1820 (haves ikke i Det kgl. Bibliotek).
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1845 i: Samlede Skrifter [2a] Senere udgave: Ungdomsdigte 3. Digte fra 1813-1818. Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. 213 sider
1863 i: Samlede Skrifter [2] Senere udgave: Ungdomsdigte 3. Digte fra 1813-1818. 2. Udgave. Kbh., C.A. Reitzel, 1863
kollaps Indhold

[s287-450] Ingemann, B. S.: Turnus. Tragoedie i fem Akter (1813, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Indsendt til Det kgl. Teater [1813?] og antaget. Aldrig spillet.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.