Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Skrifter

Andersen, H. C.: Samlede Skrifter, (1853-77, samling, dansk)
af H.C. Andersen
Detaljer
Samlede Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bog og Arvinger, 1854-79 [ie: 1853-79]. 1.-33. Bind + supplementsbind
kollaps Noter
 note til titel Første Bind og Andet Bind udkom 7-11-1853.
 url Fuld visning af bind 1-33 på: Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1876-80 Senere udgave: Samlede Skrifter. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876-80. Bind 1-15
kollaps Indhold

[1-2] Andersen, H. C.: Improvisatoren (1853, roman)
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
[3] Andersen, H. C.: O. T. (1853, roman)
1836 1. udgave: O. T. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1836. 1-2. Deel, 178 + 214 sider
[4] Andersen, H. C.: De to Baronesser (1853, roman)
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
[5-6] Andersen, H. C.: Kun en Spillemand (1854, roman)
1837 1. udgave: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 1-3. Deel, 164 + 162 [1] + 133 [1] sider
[7] Andersen, H. C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager. Billedbog uden Billeder. Silkeborg. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reizels Bo og Arvinger, 1854. [3] 168 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1854, roman)
1829 1. udgave: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. Udgiven af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, paa Forfatterens Forlag, 1829. 136 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold til Fodreisen.
 note til titel Side [109]-13: Bilag. Med tredie Oplag af Fodreisen. (1840). [Efter teksten:] J. L. Heiberg.
[7s115] Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. Side [115]-56 (1854, roman)
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. Af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel, 1840. 48 sider. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Indeholde 1.-33. Aften.
 note om føljeton To og Tredivte Aften trykt i: Dansk Folkekalender for 1848, side 140-41, under fællestitlen: Fortællinger og Digte af H. C. Andersen. Fortsættelse af Billedbog uden Billeder.
 note om føljeton Tre og Tredivte Aften trykt i: Dansk Folkekalender for 1848, side 141-43, under fællestitlen: Fortællinger og Digte af H. C. Andersen. Fortsættelse af Billedbog uden Billeder.
 url Fuld visning (side 114-15 mangler) af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[7s157] Andersen, H. C.: Silkeborg. (1853). Side [158]-69 (1854, tekster)
[8] Andersen, H. C.: Skyggebilleder. I Sverrig (1854, roman)
[9-10] Andersen, H. C.: En Digters Bazar (1854, tekster)
[11a] Andersen, H. C.: Kjærlighed på Nicolai Tårn (1854, dramatik)
[11b] Andersen, H. C.: Skilles og mødes (1854, dramatik)
[11c] Andersen, H. C.: Den Usynlige paa Sprogø (1854, dramatik)
[11d] Andersen, H. C.: Mikkels Kjærligheds Historie i Paris (1854, dramatik)
[11e] Andersen, H. C.: Indledning til Carnevalet (1854, dramatik)
1878 i: Samlede Skrifter [11s157] Senere udgave: Indledning til Carnevalet. (Casino 1853-54). Side [157]-68
[11f] Andersen, H. C.: Fuglen i Pæretræet (1854, dramatik)
[11g] Andersen, H. C.: Den nye Barselstue (1854, dramatik)
[12a] Andersen, H. C.: Mulatten (1854, dramatik)
1840 1. udgave: Mulatten. Original romantisk Drama i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1840. [3] 112 sider
[12b] Andersen, H. C.: Liden Kirsten (1854, dramatik)
1846 1. udgave: Liden Kirsten. Originalt, romantisk Syngestykke i een Act. Af H. C. Andersen. Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ C.A. Reitzel, 1846. 8 sider
[12c] Andersen, H. C.: En rigtig Soldag (1854, dramatik)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s053] 1. udgave: En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act. Side 53-88
[12d] Andersen, H. C.: Brylluppet ved Como-Søen (1854, dramatik)
[13a] Andersen, H. C.: Maurerpigen. Maurerpigen. Original Tregedie i fem Acter. Musiken af J. P. E. Hartmann. Side [1]-87 (1854, dramatik)
1840 1. udgave: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter. Musiken af Secretair Hartmann, R. af D.. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1840. 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[13b] Andersen, H. C.: Kongen drømmer. Original romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af H. Rung. Side [89]-123 (1854, dramatik)
1844 1. udgave: Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 46 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[13c] Andersen, H. C.: Nøkken. Opera i een Act. Musiken af F. Gläser. Side [125]-58 (1854, dramatik)
1853 1. udgave: Nøkken. Opera i 1 Akt. ♦ Reitzel, 1853
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[13d] Andersen, H. C.: Fire Aarstider. Dialogiserede Digtninger. (Af: "Aarets tolv Maaneder"). (1832). Side [159]-93 (1854, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: April. I Skærsommer. November-Phatasier. Juelaften.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[13e] Andersen, H. C.: Vandring gjennem Opera-Galleriet. Declamatorisk Ramme for en Scene-Række af ældre og nyere Componisters Arbeider paa den danske Scene. Side [195]-210 (1854, dramatik)
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel Trykt i Figaro 1841, bind 2, side 289-301.
 url Fuld visning af teksten fra Figaro på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[13f] Andersen, H. C.: Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848. Side [211]-24 (1854, dramatik)
1848 1. udgave: Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, [1848]. 22 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[14a] Andersen, H. C.: Lykkens Blomst (1854, dramatik)
[14b] Andersen, H. C.: Meer end Perler og Guld (1854, dramatik)
[14c] Andersen, H. C.: Ole Lukøie (1854, dramatik)
[14d] Andersen, H. C.: Hyldemoer (1854, dramatik)
1851 1. udgave: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1851. 60 sider
[15] Andersen, H. C.: Digte Af H. C. Andersen. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger, 1854. x + 211 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1854, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [vii]-x: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf bind 15-16) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf bind 15-16) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[16] Andersen, H. C.: Digte. Af H. C. Andersen. Anden Deel. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger, 1854. x + 198 sider. (Trykkested: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1854, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [vii]-x: Indhold.
[17s001] Andersen, H. C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt i to Dele. Side [1]-96 (1855, dramatik)
1834 1. udgave: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt. ♦ Kjøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1834. [3] 138 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf, bind 17-18) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf, bind 17-18) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[17s097] Andersen, H. C.: Ahasverus. (1847). Side [97]-215 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Ahasverus. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1848. 158 sider
1878 i: Samlede Skrifter [11s549] Senere udgave: Ahasverus. (1847). Side [549]-656
[18] Andersen, H. C.: Historier (1855, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Udkom 8-5-1855.
 note til titel I bindet også side [111]-33: Biographiske Skizzer og Anmeldelser.
 note til titel Upagineret side: Indhold [til Historier].
[19-20] Andersen, H. C.: Eventyr (1855, novelle(r))
[21-22,Supp] Andersen, H. C.: Mit Livs Eventyr (1855-67, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Suplementsbindet udkom 1877: Mit Livs Eventyrs Fortsættelse.
[23] Andersen, H. C.: "At være eller ikke være". Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1857. [3] 295 sider (1857, roman)
1877 i: Samlede Skrifter [5b] Senere udgave: At være eller ikke være
1877 Senere udgave: »At være eller ikke være«. Roman i tre Dele. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1877. 250 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-5-1857.
 note til titel Upagineret side: Mine Venner Digteren B.S. Ingemann og Philosphen F.C. Sibbern tilegnet.
 note til titel H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 405. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[24] Andersen, H. C.: I Spanien (1863, tekster)
[25] Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. Af H. C. Andersen. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. [1] 186 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1868, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Udkom 27-10-1868.
 note til titel Upagineret side: Indhold af første Deel.
[25s001] Andersen, H. C.: Suppe paa en Pølsepind. Side [1]-14 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Suppe paa en Pølsepind. Side [1]-20
[25s015] Andersen, H. C.: Flaskehalsen. Side 15-25 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s021] 1. udgave: Flaskehalsen. Side [21]-35
[25s026] Andersen, H. C.: Pebersvendens Nathue. Side 26-39 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s037] 1. udgave: Pebersvendens Nathue. Side [37]-55
[25s039] Andersen, H. C.: "Noget". Side 39-46 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: "Noget". Side [57]-67
[25s046] Andersen, H. C.: Det gamle Egetræes sidste Drøm. Et Jule-Eventyr. Side 46-52 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s069] 1. udgave: Det gamle Egetræes sidste Drøm. (Et Jule-Eventyr). Side [69]-78
[25s053] Andersen, H. C.: Abc-Bogen. Side 53-58 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s079] 1. udgave: ABC-Bogen. Side [79]-88
[25s059] Andersen, H. C.: Dynd-Kongens Datter. Side 59-99 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Dynd-Kongens Datter. Side [1]-51
[25s100] Andersen, H. C.: Hurtigløberne. Side 100-03 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s053] 1. udgave: Hurtigløberne. Side [53]-59
[25s103] Andersen, H. C.: Klokkebybet. Side 103-06 (1868, novelle(r))
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s061] 1. udgave: Klokkedybet. Side [61]-67
[25s107] Andersen, H. C.: Metalsvinet. (En Historie). Side 107-19 (1868, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s264] 1. udgave: Metalsvinet
[25s120] Andersen, H. C.: Venskabspagten. Side 120-29 (1868, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s281] 1. udgave: Venskabs-Pagten
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 119.
[25s129] Andersen, H. C.: En Rose fra Homers Grav. Side 129-30 (1868, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s295] 1. udgave: En Rose fra Homers Grav
[25s131] Andersen, H. C.: Den onde Fyrste (Et Sagn). Side 131-33 (1868, novelle(r))
1880 i: Samlede Skrifter [14s220] Senere udgave: Den onde Fyrste. (Et Sagn). Side 220-22
1919 i: Eventyr [3s342] Senere udgave: Den onde Fyrste. (Et Sagn). Side 342-[46]
1940 Senere udgave: Den onde Fyrste
1942 indgår i: Alt paa sin rette Plads [s075] Senere udgave: Den onde Fyrste. (Et Sagn). Side [75]-79
1945 Senere udgave: Den onde Fyrste. Et Sagn. Ill. af Hjortlund. Forord af Svend Larsen. ♦ Odense, Fyns Boghandels Forlag, 1945. 20 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1946 Senere udgave: La malbona suvereno. Esperanta traduko de H. P. Frodelund. ♦ Odense, H.P. Frodelund, [1946]. 6 sider. Pris: kr. 0,40
1947 Senere udgave: Den onde Fyrste. Eventyr for Børn og voksne. Ill. af Palle Wennerwald. Forord og Moral af Aage Hermann. ♦ Alex. Vincent's Kunstforlag, [1947]. [20] sider, illustreret (oktav i tværformat). Pris: kr. 2,50
1958 i: Eventyr og historier [2s260] Senere udgave: Den onde fyrste. Side [260]-62
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [2s257] Senere udgave: Den onde Fyrste. (Et Sagn). Side [257]-59
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [2s284] Senere udgave: Den onde Fyrste. Et Sagn. Side 284-[86]
1974 Senere udgave: Den onde Fyrste. Et Eventyr. (Gjenfortalt efter en mundtlig Meddelelse). ♦ Poul A. Andersen, 1974. [8] sider, illustreret
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [3s085] Senere udgave: Den onde fyrste. (Et sagn). Side 85-89
kollaps Noter
del af: Salonen
 note om føljeton Trykt i Salonen, 1840, 1. bind, 1 hæfte (oktober), side 29-31.
[25s133] Andersen, H. C.: "Ærens Tornevei". Side 133-37 (1868, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1880 i: Samlede Skrifter [14s097] Senere udgave: "Ærens Tornevei". Side 97-101
1919 i: Eventyr [3s137] Senere udgave: "Ærens Tornevei". Side 137-[43]
1958 i: Eventyr og historier [2s149] Senere udgave: "Ærens tornevej". Side [149]-52
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [2s136] Senere udgave: "Ærens Tornevei". Side [136]-39
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [2s146] Senere udgave: "Ærens Tornevei". Side 146-[50]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [5s011] Senere udgave: "Ærens tornevej"
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Folkekalender for Danmark. 1856. 5. Aargang, side 32-36. Med lllustration af V. Pedersen. [Udkom december 1855].
[25s138] Andersen, H. C.: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. Side 138-49 (1868, novelle(r))
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. Side [1]-17
[25s150] Andersen, H. C.: Pigen, som traadte paa Brødet. Side 150-59 (1868, novelle(r))
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s019] 1. udgave: Pigen, som traadte paa Brødet. Side [19]-32
[25s159] Andersen, H. C.: Taarnvægteren Ole. Side 159-65 (1868, novelle(r))
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s033] 1. udgave: Taarnvægteren Ole. Side [33]-43
[25s166] Andersen, H. C.: Anne Lisbeth. Side 166-77 (1868, novelle(r))
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s045] 1. udgave: Anne Lisbeth. Side [45]-61
[25s177] Andersen, H. C.: Børnesnak. Side 177-79 (1868, novelle(r))
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s063] 1. udgave: Børnesnak. Side [63]-67
[25s180] Andersen, H. C.: Et Stykke Perlesnor. Side 180-86 (1868, novelle(r))
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Et Stykke Perlesnor. Side [69]-79
[26] Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. Af H. C. Andersen. Anden Deel. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. [1] 138 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1868, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Udkom 27-10-1868.
 note til titel Upagineret side: Indhold af andet Bind.
[26s001] Andersen, H. C.: Pen og Blækhuus. Side [1]-3 (1868, novelle(r))
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Pen og Blækhuus. Side [1]-6
[26s004] Andersen, H. C.: Barnet i Graven. Side 4-8 (1868, novelle(r))
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s007] 1. udgave: Barnet i Graven. Side [7]-15
[26s009] Andersen, H. C.: Gaardhanen og Veirhanen. Side 9-11 (1868, novelle(r))
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s017] 1. udgave: Gaardhanen og Veirhanen. Side [17]-22
[26s011] Andersen, H. C.: "Deilig!". Side 11-19 (1868, novelle(r))
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s023] 1. udgave: "Deilig!". Side [23]-34
[26s019] Andersen, H. C.: En Historie fra Klitterne. Side 19-57 (1868, novelle(r))
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s035] 1. udgave: En Historie fra Klitterne. Side [35]-82
[26s057] Andersen, H. C.: Fugl Phønix. Side 57-58 (1868, novelle(r))
1851 indgår i: I Sverrig [s016] 1. udgave: Fugl Phønix. Side 16-18
[26s058] Andersen, H. C.: Bedstemoder. Side 58-60 (1868, novelle(r))
1851 indgår i: I Sverrig [s025] 1. udgave: Bedstemoder. Side 25-28
[26s060] Andersen, H. C.: Marionetspilleren. Side 60-65 (1868, novelle(r))
1851 indgår i: I Sverrig [s060] 1. udgave: Marionetspilleren. Side 60-66
[26s065] Andersen, H. C.: En Historie. Side 65-70 (1868, novelle(r))
1851 indgår i: I Sverrig [s087] 1. udgave: En Historie. Side 87-94
[26s070] Andersen, H. C.: Den stumme Bog. Side 70-72 (1868, novelle(r))
1851 indgår i: I Sverrig [s115] 1. udgave: Den stumme Bog. Side 115-17
[26s072] Andersen, H. C.: Jødepigen. Side 72-77 (1868, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1880 i: Samlede Skrifter [14s102] Senere udgave: Jødepigen. Side 102-06
1919 i: Eventyr [3s144] Senere udgave: Jødepigen. Side 144-[51]
1958 i: Eventyr og historier [2s153] Senere udgave: Jødepigen. Side [153]-56
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [2s140] Senere udgave: Jødepigen. Side [140]-43
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [2s151] Senere udgave: Jødepigen. Side 151-[56]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [5s207] Senere udgave: Jødepigen
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark, 1856, 5. Aargang, side 1343-39. Med 3 Illustrationer af V. Pedersen.
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Stifts-Tidende 10-2-1856, under titlen: Jødepigen. [Efter teksten]: (H.C. Andersen, "Folkekalender for Danmark", 1856). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[26s077] Andersen, H. C.: To Brødre. Side 77-79 (1868, novelle(r))
1870 i: Eventyr og Historier [3s327] Senere udgave: To Brødre
1880 i: Samlede Skrifter [14s324] Senere udgave: To Brødre. Side 324-26
1919 i: Eventyr [4s114] Senere udgave: To Brødre. Side 114-[16]
1958 i: Eventyr og historier [3s075] Senere udgave: To brødre. Side [75]-76
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [2s360] Senere udgave: To Brødre. Side [360]-61
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [2s399] Senere udgave: To Brødre. Side 399-[400]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [3s217] Senere udgave: To brødre. Side 217-18
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1. Bind, Nr. 13 (25-12-1859), side 103.
[26s079] Andersen, H. C.: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 79-84 (1868, novelle(r))
illustrationer af Anonym
1870 i: Eventyr og Historier [3s330] Senere udgave: Den gamle Kirkeklokke
1880 i: Samlede Skrifter [14s326] Senere udgave: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 326-31
1919 i: Eventyr [4s117] Senere udgave: Den gamle Kirkeklokke. Side 117-[24]
1958 i: Eventyr og historier [3s077] Senere udgave: Den gamle kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side [77]-80
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [2s362] Senere udgave: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side [362]-65
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [2s401] Senere udgave: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 401-[05]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [1s183] Senere udgave: Den gamle kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 183-87
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt på tysk i: Schiller-Album der Allgemeinen deutschen National-Lotterie zum Besten der Schiller- und Tiedge-Stiftungen, 1861, under titlen "Die alte Kirchenglocke".
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark, 1862 [Udkom december 1861], 11. Aargang, side 46-51. Med 2 Illustrrationer.
[26s084] Andersen, H. C.: Tolv med Posten. Side 84-88 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
[26s089] Andersen, H. C.: Skarnbassen. Side 89-97 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s009] 1. udgave: Skarnbassen
[26s097] Andersen, H. C.: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige. Side 97-102 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s023] 1. udgave: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
[26s102] Andersen, H. C.: De Vises Steen. Side 102-19 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s033] 1. udgave: De Vises Steen
[26s119] Andersen, H. C.: Sneemanden. Side 119-25 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: Sneemanden
[26s125] Andersen, H. C.: I Andegaarden. Side 125-31 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s067] 1. udgave: I Andegaarden
[26s132] Andersen, H. C.: Det nye Aarhundredes Musa. Side 132-38 (1868, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s077] 1. udgave: Det nye Aarhundredes Musa. Side [77]-86
[27] Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. Af H. C. Andersen. Tredie Deel. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. [1] 208 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1868, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Udkom 19-11-1868.
 note til titel Upagineret side: Indhold af tredie Deel.
 note til titel Side [185]-208: [Bemærkninger, signeret: "Rolighed", August 1868].
[27s001] Andersen, H. C.: Iisjomfruen. Side [1]-54 (1868, novelle(r))
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Iisjomfruen. Side [1]-68
[27s055] Andersen, H. C.: Sommerfuglen. Side 55-57 (1868, novelle(r))
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s069] 1. udgave: Sommerfuglen. Side [69]-74
[27s057] Andersen, H. C.: Psychen. Side 57-71 (1868, novelle(r))
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s075] 1. udgave: Psychen. Side [75]-93
[27s071] Andersen, H. C.: Sneglen og Rosenhækken. Side 71-73 (1868, novelle(r))
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s095] 1. udgave: Sneglen og Rosenhækken. Side [95]-100
[27s074] Andersen, H. C.: Lygtemændene ere i Byen sagde Mosekonen. Side 74-87 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
[27s088] Andersen, H. C.: Veirmøllen. Side 88-90 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s021] 1. udgave: Veirmøllen
[27s090] Andersen, H. C.: Sølvskillingen. Side 90-95 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s027] 1. udgave: Sølvskillingen
[27s095] Andersen, H. C.: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Side 95-102 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s035] 1. udgave: Bispen paa Børglum og hans Frænde
[27s102] Andersen, H. C.: I Børnestuen. Side 102-06 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s047] 1. udgave: I Børnestuen
[27s107] Andersen, H. C.: Guldskat. Side 107-16 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s055] 1. udgave: Guldskat
[27s116] Andersen, H. C.: Stormen flytter Skilt. Side 116-20 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Stormen flytter Skilt
[27s120] Andersen, H. C.: Theepotten. Side 120-22 (1868, novelle(r))
1880 i: Samlede Skrifter [15s062] Senere udgave: Theepotten. Side 62-63
1919 i: Eventyr [4s372] Senere udgave: Theepotten. Side 372-[74]
1958 i: Eventyr og historier [3s219] Senere udgave: Tepotten. Side [219]-20
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s133] Senere udgave: Theepotten. Side [133]-34
1961 i: Eventyr [3s071] Senere udgave: Tepotten. Side 71-74
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [3:171] Senere udgave: Theepotten. Side 171-[72]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [1s199] Senere udgave: Tepotten. Side 199-200
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark. 1864,13. Aargang, side 97-98.
[27s122] Andersen, H. C.: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 122-25 (1868, novelle(r))
1880 i: Samlede Skrifter [15s064] Senere udgave: Folkesangens Fugl. Side 64-66
1919 i: Eventyr [4s375] Senere udgave: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 375-[80]
1942 indgår i: Alt paa sin rette Plads [s092] Senere udgave: Folkesangens Fugl. Side [92]-96
1944 Senere udgave: Folkesangens Fugl. H. C. Andersen. Tegninger af Johs. Bonde. ♦ Arthur Jensens Kunstforlag, 1944. [14] sider, illustreret
1958 i: Eventyr og historier [3s221] Senere udgave: Folkesangens fugl. En stemning. Side [221]-24
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s135] Senere udgave: Folkesangens Fugl. Side [135]-38
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [3:173] Senere udgave: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 173-[76]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [1s201] Senere udgave: Folkesangens fugl. En stemning. Side 201-03
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark. 1865, 14. Aargang, side 145-47. [Udkom december 1864].
[27s126] Andersen, H. C.: De smaa Grønne. Side 126-27 (1868, novelle(r))
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s035] 1. udgave: De smaa Grønne. Side [35]-38
[27s128] Andersen, H. C.: Nissen og Madamen. Side 128-32 (1868, novelle(r))
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
1880 i: Samlede Skrifter [15s068] Senere udgave: Nissen og Madamen. Side 68-73
1919 i: Eventyr [4s385] Senere udgave: Nissen og Madamen. Side 385-[92]
1958 i: Eventyr og historier [3s227] Senere udgave: Nissen og madammen. Side [227]-31
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s141] Senere udgave: Nissen og Madamen. Side [141]-45
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [3:180] Senere udgave: Nissen og Madamen. Side 180-[84]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [1s205] Senere udgave: Nissen og madammen. Side 205-09
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark. 1868. 17. Aargang, side 64-69. Med Illustration af Carl Bøgh. [Udkom december 1867].
[27s133] Andersen, H. C.: Peiter, Peter og Peer. Side 133-38 (1868, novelle(r))
1871 i: Eventyr og Historier [4s257] Senere udgave: Peiter, Peter og Peer
1880 i: Samlede Skrifter [15s073] Senere udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 73-78
1919 i: Eventyr [4s393] Senere udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 393-[400]
1945 i: Eventyr og Historier [13s007] Senere udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 7-16
1958 i: Eventyr og historier [3s232] Senere udgave: Peiter, Peter og Per. Side [232]-35
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s146] Senere udgave: Peiter, Peter og Per. Side [146]-50
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [3:185] Senere udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 185-[89]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [5s059] Senere udgave: Peiter, Peter og Per
kollaps Noter
del af: Figaro
 note om føljeton Trykt i Fiagaro, Nr. 94 (12-1-1868).
 url Artikel om eventyret på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
[27s138] Andersen, H. C.: Gjemt er ikke glemt. Side 138-41 (1868, novelle(r))
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Gjemt er ikke glemt
[27s141] Andersen, H. C.: Portnerens Søn. Side 141-61 (1868, novelle(r))
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s009] 1. udgave: Portnerens Søn
[27s162] Andersen, H. C.: Flyttedagen. Side 162-66 (1868, novelle(r))
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s037] 1. udgave: Flyttedagen
[27s166] Andersen, H. C.: Sommergjækken. Side 166-70 (1868, novelle(r))
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s045] 1. udgave: Sommergjækken
[27s170] Andersen, H. C.: Moster. Side 170-76 (1868, novelle(r))
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s053] 1. udgave: Moster
[27s177] Andersen, H. C.: Skrubtudsen. Side 177-84 (1868, novelle(r))
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s063] 1. udgave: Skrubtudsen
[28] Andersen, H. C.: Reiseskizzer og Pennetegninger (1868, tekster)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[28s071] Andersen, H. C.: Vænø og Glænø (1868, novelle(r))
1880 i: Samlede Skrifter [15s149] Senere udgave: Vænø og Glænø. Side 149-50
1919 i: Eventyr [5:s118] Senere udgave: Vænø og Glænø. Side 118-[20]
1958 i: Eventyr og historier [4s009] Senere udgave: Vænø og Glænø. Side [9]-10
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s222] Senere udgave: Vænø og Glænø. Side [222]-23
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [3:270] Senere udgave: Vænø og Glænø. Side 270-[71]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [5s033] Senere udgave: Vænø og Glænø
kollaps Noter
del af: Figaro
 note om føljeton Trykt i Figaro, Nr. 73 (18-8-1867).
[28s075] Andersen, H. C.: Gudfaders Billedbog. Side [75]-104 (1868, novelle(r))
1874 i: Eventyr og Historier [5s001] Senere udgave: Gudfaders Billedbog
1880 i: Samlede Skrifter [15s121] Senere udgave: Gudfaders Billedbog. Side 121-47
1890 indgår i: Billedbog uden Billeder [b] Senere udgave: Gudfaders Billedbog
1919 i: Eventyr [5:s71] Senere udgave: Gudfaders Billedbog. Side 71-[114]
1945 i: Eventyr og Historier [13s109] Senere udgave: Gudfaders Billedbog. Side 109-67
1958 i: Eventyr og historier [3s274] Senere udgave: Gudfaders billedbog. Side [274]-98
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s191] Senere udgave: Gudfaders Billedbog. Side [191]-219
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [3:235] Senere udgave: Gudfaders Billedbog. Side 235-[67]
1966 Senere udgave: Gudfaders Billedbog. Med Efterskrift af H. Topsøe-Jensen. Ill. af Alex Secher
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [4s072] Senere udgave: Gudfaders billedbog
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 9. bind, Nr. 434 (19-1-1868), side 140-42, Nr. 435 (26-1-1868), side 148-49 og Nr. 436 (2-2-1868), side 155-56. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Artikel om eventyret på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[29] Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. Af H. C. Andersen. Fjerde Deel. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [1] 186 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1876, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Udkom 30-11-1868.
 note til titel Upagineret side: Indhold af fjerde Deel.
 note til titel Side [163]-86: Bemærkninger til "Nye Eventyr og Historier", 1ste-3die Bind. 1874. [Signeret: "Rolighed" den 6 September 1874. H.C. Andersen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[29s001] Andersen, H. C.: Dryaden. Side [1]-25 (1876, novelle(r))
1868 1. udgave: Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. 60 sider
[29s025] Andersen, H. C.: Hønse-Grethes Familie. Side 25-39 (1876, novelle(r))
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s007] 1. udgave: Hønse-Grethes Familie. Side [7]-41
[29s040] Andersen, H. C.: Hvad Tidselen oplevede. Side 40-44 (1876, novelle(r))
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s043] 1. udgave: Hvad Tidselen oplevede. Side [43]-54
[29s044] Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte paa. Side 44-48 (1876, novelle(r))
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa. Side [55]-64
[29s048] Andersen, H. C.: Laserne. Side 48-50 (1876, novelle(r))
1874 i: Eventyr og Historier [5s048] 1. udgave: Laserne
[29s050] Andersen, H. C.: Loppen og Professoren. Side 50-54 (1876, novelle(r))
1874 i: Eventyr og Historier [5s222] 1. udgave: Loppen og Professoren
[29s055] Andersen, H. C.: Lykken kan ligge i en Pind. Side 55-57 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Lykken kan ligge i en Pind
[29s057] Andersen, H. C.: Kometen. Side 57-62 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s005] 1. udgave: Kometen
[29s062] Andersen, H. C.: Ugedagene. Side 62-64 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s011] 1. udgave: Ugedagene
[29s065] Andersen, H. C.: Solskins-Historier. Side 65-68 (1876, novelle(r))
1869 indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s029] 1. udgave: Solskinshistorier. Af H. C. Andersen Side [29]-37
[29s068] Andersen, H. C.: Oldefa'er. Side 68-73 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s019] 1. udgave: Oldefa'er
[29s073] Andersen, H. C.: Hvem var den Lykkeligste? Side 73-77 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s025] 1. udgave: Hvem var den Lykkeligste
[29s078] Andersen, H. C.: Lysene. Side 78-80 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s031] 1. udgave: Lysene
[29s081] Andersen, H. C.: Det Utroligste. Side 81-85 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s035] 1. udgave: Det Utroligste
[29s085] Andersen, H. C.: Hvad hele Familien sagde. Side 85-88 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s041] 1. udgave: Hvad hele Familien sagde
[29s088] Andersen, H. C.: "Dandse, dandse Dukke min!". Side 88-89 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s045] 1. udgave: Dandse, dandse Dukke min!
[29s090] Andersen, H. C.: Spørg Amagermo'er. Side 90-91 (1876, digte)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s048] 1. udgave: Spørg Amagermo'er
[29s091] Andersen, H. C.: Den store Søslange. Side 91-102 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s050] 1. udgave: Den store Søslange
[29s102] Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet. Side 102-09 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s064] 1. udgave: Gartneren og Herskabet
[29s110] Andersen, H. C.: Hvad gamle Johanne fortalte. Side 110-26 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Hvad gamle Johanne fortalte
[29s126] Andersen, H. C.: Portnøglen. Side 126-39 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s023] 1. udgave: Portnøglen
[29s139] Andersen, H. C.: Krøblingen. Side 139-50 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s041] 1. udgave: Krøblingen
[29s150] Andersen, H. C.: Tante Tandpine. Side 150-62 (1876, novelle(r))
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s057] 1. udgave: Tante Tandpine
[30] Andersen, H. C.: Lykke Peer. Reiseskizzer. Bertel Thorvaldsen. Kong Saul (1876, roman)
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
[30s115-48] Andersen, H. C.: Kong Saul. Opera i fem Acter (1876, dramatik)
1878 i: Samlede Skrifter [11s435] Senere udgave: Kong Saul. Opera i fem Acter. Side [435]-66
[31-32] Andersen, H. C.: Dramatiske Arbeider (1876, dramatik)
[33] Andersen, H. C.: Digte (1879, digte)