Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Tom Jones Historie

Fielding, Henry: Tom Jones Historie, (1781, roman, engelsk) EMP 609 BD4:sp483
af Henry Fielding (1707-1754, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
Detaljer
Tom Jones Historie eller Hittebarnet. Oversat fra det Engelske. ♦ Gyldendal, 1781. Deel 1-4, (xii + 240 + 253) + (x + 283 + 271) + (vii + 214 + 260) + (viii + 320 + 262) sider
originaltitel: The history of Tom Jones, a foundling, 1749
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1813 [uden siderne med romertal, dvs. indholdsfortegnelserne].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Fieldings Tom Jones, side 503-16.
Oversigt over andre udgaver:
1854-55 Senere udgave: Tom Jones. Fortælling af Fielding. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Sally B. Salomon, 1854-55. 1.-2. Deel, 338 + 336 sider
1966 Senere udgave: Tom Jones. Overs. fra engelsk og forkortet af Sven Hakon Rossel
1967 Senere udgave: Tom Jones. Et hittebarns historie
1967 Senere udgave: Tom Jones. Et hittebarns historie

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.