Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Eventyr

Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr, (1906, børnebog, dansk)
af Christian Molbech
Detaljer
Udvalgte Eventyr. En Bog for Ungdommen. 5. gennems. og forkortede Udg. ♦ Gyldendal, 1906. [Bind] I-II, 166 + 166 sider. Pris: à 2,00 kr
Oversigt over andre udgaver:
1843 1. udgave: Udvalgte Eventyr og Fortællinger. En Læsebog for Folket og for den barlige Verden. Ved C. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1843. xxiv + 487 sider. Pris: 2 Rbd. 2 Mk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)