Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Moderne dansk Prosa

antologi: Moderne dansk Prosa, (1930, roman, dansk) 👓
forord af Thorkild Gravlund
omslag af Mogens Zieler
Detaljer
Moderne dansk Prosa. En Antologi. ♦ København, Woels Forlag (Cai M. Woel), 1930. [4] 376 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord af Thorkild Gravlund.
 note til titel 1 upagineret side: [Forord, signeret: Forlaget].
 note til titel Omslagstegning af Mogens Zieler.
 note til titel Hvert bidrag indledes med en korte bibliografi.
kollaps Indhold

[s001] Bertelsen, Erik: Hans sidste Havtur. Side [1]-9 (1930, novelle(r))
af Erik Bertelsen (1898-1969)
[s010] Becker, Knuth: Saavel Dyr som Mennesker. Side 10-20 (1930, novelle(r))
af Knuth Becker (1891-1974)
kollaps Noter
 note til titel I bogen nogle steder fejlagtigt stavet Becher.
[s021] Brodersen, Aage: Foraarsaften. Fra Novellesamlingen "Pelargonien". Side 21-30 (1930, novelle(r))
af Aage Brodersen (1883-1966)
1926 indgår i: Pelargonien [i] 1. udgave: Foraarsaften
[s031] Bruun-Rasmussen, Knud: Den yndige unge Pige. Afsnit af "En Herre viser sig". Side 31-40 (1930, novelle(r))
af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
1929 1. udgave: En Herre viser sig
[s040] Christensen, Steen: [Uddrag af Landlyst]. Afsnit af Romanen "Landlyst". Side 40-50 (1930, novelle(r))
af Steen Christensen (1896-1967)
1929 [Uddrag] 1. udgave: Landlyst. Roman. ♦ Woel, 1929. 168 sider. Pris: kr. 4,50
[s050] Clausen, Sven: Epistel. Til en ung Digter, der spørger mig, om han ikke før Debuten bør forandre sit Navn: Hans Frandsen til Hans Frankenow. (Fragment af et større Værk: "Øst eller Vest"). Side 50-62 (1930, novelle(r))
af Sven Clausen (1893-1961)
[s062] Elkjær, Sigurd: Sanct Kjeld. Side 62-71 (1930, novelle(r))
af Sigurd Elkjær (1885-1968)
[s072] Ewald, Jesper: Idyl. Side 72-79 (1930, novelle(r))
af Jesper Ewald (1893-1969)
[s079] Fischer, Leck: [Uddrag af En Dag af Aaret]. Afsnit af Romanen "En Dag af Aaret". Side79-89 (1930, novelle(r))
af Leck Fischer (1904-1956)
1929 [Uddrag] 1. udgave: En Dag af Aaret. ♦ Woel, 1929. 164 sider. Pris: kr. 4,50
[s089] Frederiksen, Carla: Barndommen. Afsnit af Romanen "Thorborg". Side 89-97 (1930, novelle(r))
af Karla Frederiksen (1893-1961)
1929 1. udgave: Thorborg. ♦ Woel, 1929. 93 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
[s097] Frifelt, Salomon J.: Arv og Gæld. Afsnit af 8de Kapitel af Romanen: "Mellem to Taarne". Side 97-106 (1930, novelle(r))
af Salomon J. Frifelt (1889-1973)
1926 1. udgave: Mellem to Taarne. En Roman om Arv og Gæld. ♦ Aschehoug, 1926. 180 sider. Pris: kr. 5,00
[s107] Gandrup, Carl: Musernes Flugt. En næsten sandfærdig Historie. Side 107-16 (1930, novelle(r))
af Carl Gandrup (1880-1936)
[s117] Hansen, H. P. E.: De Forulykkede. Afsnit af Romanen "De Forulykkede". Side 117-26 (1930, novelle(r))
af H.P.E. Hansen (1888-1946)
1928 [Uddrag] 1. udgave: De Forulykkede. Nocturne. ♦ Hagerup, 1928. 173 sider. Pris: kr. 5,00
[s126] Herdal, Harald: Arbejdet. Side 126-31 (1930, novelle(r))
af Harald Herdal (1900-1978)
1966 indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s250] Senere udgave: Arbejdet. 1920. Side [250]-52
[s131] Houmann, Børge: Lirekassen. Side 131-41 (1930, novelle(r))
af Børge Houmann (1902-1994)
[s141] Jacobsen, H. P.: Alverden gaar omkring -. Side 141-51 (1930, novelle(r))
af H.P. Jacobsen (1892-1973)
[s151] Jacobsen, Jo: Huset Hansen. Afsnit af Romanen "Huset Hansen". Side 151-61 (1930, novelle(r))
af Jo Jacobsen (1884-1963)
1925 [Uddrag] 1. udgave: Huset Hansen. Skæmteroman fra Tidens København. ♦ Woel, 1925. 278 sider. Pris: kr. 8,50
[s161] Jensen, Viggo: Ordene. Brudstykke af en Roman. Side 161-74 (1930, novelle(r))
af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
[s175] Kirk, Hans: [Uddrag af Fiskerne]. Af Romanen "Fiskerne". Side 175-84 (1930, novelle(r))
af Hans Kirk (1898-1962)
1928 [Uddrag] 1. udgave: Fiskerne. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1928. 277 sider. Pris: kr. 6,75. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
[s185] Kristensen, Erling: Mennesker. Side 185-91 (1930, novelle(r))
af Erling Kristensen (1893-1961)
[s191] la Cour, Paul: [Uddrag af Aske]. Afsnit af Romanen "Aske". Side 191-201 (1930, novelle(r))
af Paul la Cour (1902-1956)
1929 [Uddrag] 1. udgave: Aske. Roman. ♦ Woel, 1929. 196 sider. Pris: kr. 6,00
[s201] Lauesen, Marcus: Wanja. Side 201-12 (1930, novelle(r))
af Marcus Lauesen (1907-1975)
1949 indgår i antologien: Tyve nordiske fortællinger [s068] Senere udgave: Wanja. Side 68-75
1966 indgår i antologien: 30rnes danske novelle [s060] Senere udgave: Wanja. Side 60-69
[s213] Løkken, Thomas Olesen: Timen. En Skitse. Side 213-18 (1930, novelle(r))
af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
kollaps Noter
 note til titel Indledningstekst i parentes: (I mit første Manuskript til Niels Halds Hustru var der fem Kapitler med Niels Halds Drømmesyner, da han laa i Febervildelsen. - Her er et Afsnit, der lader Niels Hald opleve igen at sidde på Højskolebænken, som ung Mand, i Kammeraternes Flok, i Sangens Vold, i Rytmens og Tonernes Verden, som han ogsaa kender den fra Violinens fire levende Strenge).
[s218] Møller, Viggo F.: Den rigtige Opskrift. Side 218-28 (1930, novelle(r))
af Viggo F. Møller (1887-1955)
[s229] Nielsen, Antonius: Det bliver Sommer. Et Kapitel fra "Et Aar". Side 229-36 (1930, novelle(r))
af Antonius Nielsen (f. 1894)
1919 [Uddrag] 1. udgave: Et Aar. ♦ Kjøbenhavn, H. Aschehoug & Co., 1919. 163 sider
[s236] Nielsen, Antonius: Paa Moders Skød. [Uddrag af] Kongevejen, 1923. Side 236-38 (1930, novelle(r))
af Antonius Nielsen (f. 1894)
1923 1. udgave: Kongevejen. (Omsl. og Vign. af Asta Ring Schultz). ♦ Aschehoug, 1923. 164 sider. Pris: kr. 5,00
[s238] Nielsen-Stevns, Edv.: Uddrag af Det er mere mellem Himmel og Jord -. Afsnit af "Der er mere mellem Himmel og Jord -". Side 238-47 (1930, novelle(r))
af Edvard Nielsen-Stevns (1880-1949)
kollaps Noter
 note til titel Forfatteren udgav 1926 "Der er mere mellem Himmel og Jord -. Mærkelige Oplevelser". Bogen er i folkebiblioteker opstillet under 99.4 Nielsen-Stevns, E.
[s247] Nielsen-Stevns, Sara: Uddrag af Til Midnatsolens Land. Afsnit af "Til Midnatssolens Land". Side 247-58 (1930, novelle(r))
af Sara Nielsen-Stevns (1891-1965)
kollaps Noter
 note til titel Forfatteren udgave 1926: "Til Midnatsolens Land". I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket 45.3.
[s259] Nordkild, Georg: Den sidste Kulmile. Side 259-71 (1930, novelle(r))
af Georg Nordkild (1879-1964)
[s271] Olesen, Otto Carl: Pantelaaneren i Skærsildsgade. Side 271-78 (1930, novelle(r))
af Otto Carl Olesen (1889-1962)
[s279] Olrik, Ingeborg: Röslein. Afsnit af Novellesamlingen "Mennesker". Side 279-86 (1930, novelle(r))
af Ingeborg Olrik (1882-1974)
1927 indgår i: Mennesker [a] 1. udgave: Röslein
[s287] Paludan, Jacob: [Uddrag af Fugle omkring Fyret]. Afsnit af "Fugle omkring Fyret". Side 287-95 (1930, novelle(r))
af Jacob Paludan (1896-1975)
1925 [Uddrag] 1. udgave: Fugle omkring Fyret. Roman. ♦ Hasselbalch, 1925. 237 sider. Pris: kr. 7,50
[s295] Povlsen, Hans: [Uddrag af Julie Pandum]. Afsnit af Romanen "Julie Pandum". Side 295-304 (1930, novelle(r))
af Hans Povlsen (1886-1973)
1926 [Uddrag] 1. udgave: Julie Pandum. ♦ Gyldendal, 1926. 226 sider. Pris: kr. 6,75
[s304] Wang, Otto: Odette. Afsnit af en utrykt Pariserroman: "Familien Batignolles". Side 304-12 (1930, novelle(r))
af Poul Frost-Hansen (1887-1961)
[s313] Weltzer, Johannes: Vandring. Afsnit af Novellesamlingen "Vandring mod Gud". Side 313-22 (1930, novelle(r))
af Johannes Weltzer (1900-1951)
1923 indgår i: Vandring mod Gud [?] 1. udgave: Vandring
[s322] Wiinblad, Robert: Anklag Hende! Side 322-30 (1930, novelle(r))
af Robert Wiinblad (1883-1966)
illustrationer i periodicum: Axel Mathiesen (1882-1973)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1916, Nr. 2 (15-7-1916), side [33]-39, [illustreret af Axel Mathiesen].
[s331] Woel, Cai M.: [Uddrag af Gloria]. Af Novellesamlingen "Gloria". Side 331-38 (1930, novelle(r))
af Cai M. Woel (1895-1963)
1929 [Uddrag] 1. udgave: Gloria. Noveller. ♦ Woel, 1929. 104 sider. Pris: kr. 3,50
[s339] Wulff, Johannes: [Uddrag af O Ungdom]. Afsnit af Romanen "O, Ungdom". Side 339-46 (1930, novelle(r))
af Johannes Wulff (1902-1980)
1929 [Uddrag] 1. udgave: O, Ungdom!. ♦ Woel, 1929. 180 sider. Pris: kr. 5,50
[s347] Kjarval, Tove: [Uddrag af Af Støv er Du kommen]. Afsnit af Romanen: "Af Støv er Du kommen". Side 347-51 (1930, novelle(r))
af Tove Kjarval (1890-1958)
1917 [Uddrag] 1. udgave: Af Støv er du kommet -. ♦ Henrik Koppels Forlag, 1917. 228 sider
[s351] Kjarval, Tove: [Uddrag af Lille Madonna]. Afsnit af Romanen "Lille Madonna". Side 351-58 (1930, novelle(r))
af Tove Kjarval (1890-1958)
1928 [Uddrag] 1. udgave: Lille Madonna. ♦ Aschehoug, 1928. 255 sider. Pris: kr. 6,50
[s358] Hansen, Christen: [Uddrag af Birgitte fra Bigum]. Afsnit af Romanen "Birgitte fra Bigum". Side 358-68 (1930, novelle(r))
af Christen Hansen (f. 1893)
1920 1. udgave: Birgitte fra Bigum. ♦ Gyldendal, 1920. 134 sider. Pris: kr. 6,00
[s369] Müller, Bertel Budtz: Den thylandske Vaar. Brudstykke fra Novellesamlingen: "Thyboer". Side 369-76 (1930, novelle(r))
af Bertel Budtz Müller (1890-1946)
1922 indgår i: Thyboer [g] 1. udgave: Den thylandske Vaar

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.