Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Yoricks Følsomme Reise

anonym [Sterne, Laurence]: Yoricks Følsomme Reise, (1775, roman, engelsk) EMP1306 BD4:sp486
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
oversat af H.J. Birch
Detaljer
Yoricks Følsomme Reise igiennem Frankrig og Italien i Tvende Deele. Af det Engelske overs. ved H.J. Birch. ♦ Gyldendal, 1775. 240 sider
originaltitel: A sentimental journey through France and Italy, 1768
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Oversætteren til Læseren [De to ægte dele, de to falske til fortsættelse udeladt].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
Oversigt over andre udgaver:
1815 Senere udgave: Voyage sentimental. Traduit de l'Anglais. ♦ Copenh., 1815
1815 Senere udgave: Yorick's sentimental journey. A new edition. For the use of schools. ♦ Copenhagen, 1815
1841 Senere udgave: Yorick's sentimentale Reise giennem Frankrig og Italien. Efter Laurence Sterne ved J. C. Magnus. ♦ Kiøbenhavn, S. Triers Frolag og Tryk, 1841. [2] 181 [1] sider
1942 Senere udgave: En følsom Rejse gennem Frankrig og Italien. Paa Dansk ved Jens Kruuse. Illustr. af Preben Zahle. ♦ Thaning & Appel, 1942. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1959 Senere udgave: En følsom rejse gennem Frankrig og Italien

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.