Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Den guddommelige Komedie

Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie, (1851-64, digte, italiensk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
oversat af Christian K.F. Molbech
Detaljer
Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
originaltitel: Divina Commedia
se også: Helvede
kollaps Noter
 note til titel I. Helvede, 1851. II. Skærsilden, 1855. III. Paradiset, 1864.
 note til titel Se også fragment oversat af P.L. Møller i Gæa, 1847, side 137-41: Dantes Helvede.
 note til titel Påbegyndt 1307, fuldendt kort før hans død, men cirkulerede som manuskript allerede i samtiden.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Dantes guddommelige Komedie, side 1-24.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 48-53.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018  Web link link til hele listen 8, side [52]-[57]: Dante Alighieri: Den gyddommelige komedie.
Oversigt over andre udgaver:
1865-66 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Anden Udgave m. Photogr. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1865-66. 1.-4. Deel. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1878 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1878. 1.-3. Deel, 132 + 216
1908-09 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 4. Udg. M. en Indledn. af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1908-09. 528 sider. Pris: kr. 10,00
1919 Senere udgave: Guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 5. Udg. Med en Indledning af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1919. 528 sider
1929 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (Udg. med Understøttelse af Ny Carlsberg Fondet). ♦ Gad, 1929. 622 sider. Pris: kr. 10,00
1948 Senere udgave: Guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (6. Udg. 2. Opl.). ♦ Gad, 1948. 622 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00
1963 Senere udgave: Den guddommelige Komedie
1966 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. fra italiensk af Chr. K. F. Molbech efter "La divina commedia". Overs. revideret ved O. C. Molbech. Udg. med noter og efterskrift af Jørn Moestrup
1967 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af Chr. K. F. Molbech. Forord og Indledning af Valdemar Vedel. Ill.: Gustave Doré