Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning

serie: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, (1891-)
Detaljer
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. Udgivne af Det philologisk-historiske Samfund
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, serie
21 se: Evangeliesagn (1895) (Nielsen, Oluf)
25-26 se: Skyerne (1917) (Aristofanes)
30 se: Kong Ødipus (1897) (Sofokles)
30 se: Kong Ødipus (1918) (Sofokles)
30 se: Kong Ødipus (1925) (Sofokles)
46 se: Beschen og Menische (1900) (Firdusi)
54 se: Kalevala (1902) (anonym)
75 se: Romanen om Bahrâm Tschôbin (1908) (Christensen, Arthur)
83 se: Prologen til Kanterborg-Historier (1911) (Chaucer, Gotfred)
87 se: Udvalg af spansk Lyrik fra 16. og 17. Aarhundrede (1912) (antologi)
90 se: Af Chaucers og Langlands Digtning (1913) (antologi)
100 se: Eumeniderne (1915) (Aischylos)
102 se: Euthyphron (1916) (Platon)