Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Folkeudgave

Goldschmidt, M.: Folkeudgave, (1908-10, samling, dansk) 👓
af Meïr Aron Goldschmidt
redigeret af Julius Salomon
Detaljer
Folkeudgave. Udvalget og Tekstrevisionen ved Raadhusbibliothekar Julius Salomon. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908-10. [I]-VIII Bind, (viii + [1] 549 [1]) + 607 + 340 + (424 [1]) + (389 [1]) + (419 [1]) + (481 [1]) + (502 [6]) sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note til titel Udkom i hefter à 0,50 kr.
 note til titel Bind 1, side i-viii: [Forord, signeret: Ovenstaaende Levnedsskildring er oprindelig skrevet til Salmonsens Konversationslektikon af nærværende Udgiver].
 note til titel Bind 1, side [551]: Indholdsfortegnelse til 1. Bind.
 note til titel Bind 4, side [425]: Indholdsfortegnelse til 4. Bind.
 note til titel Bind 5, side [389]: Indholdsfortegnelse til 5. Bind.
 note til titel Bind 6, side [420]: Indholdsfortegnelse til 6. Bind.
 note til titel Bind 7, side [483]: Indholdsfortegnelse til 7. Bind.
 note til titel Bind 8, side [503-04]: Efterskrift [signeret: Frederiksberg, Platanvej, i Marts 1910, Julius Salomon].
 note til titel Bind 8, side [505]: Indholdsfortegnelse til 8. Bind.
 note til titel Bind 8, side [506-08]: Register til hele Værket.
kollaps Indhold

[1s001] Goldschmidt, M.: En Jøde. Side [1]-284 (1908, roman)
1845 1. udgave: En Jøde. Novelle af Adolph Meyer. Udgiven og forlagt af M. Goldschmidt. ♦ Kbh., 1845
[1s285] Goldschmidt, M.: Henrik Wergeland. (1845). Side [285]-90 (1908, novelle(r))
om: Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
[1s291] Goldschmidt, M.: Erindringer fra min Onkels Hus. (1846). Side [291]-350 (1908, novelle(r))
[1s351] Goldschmidt, M.: Aron og Esther eller Et Afsnit af Rabbi Nathan Clauseners Liv. (1846). Side [351]-82 (1908, novelle(r))
[1s383] Goldschmidt, M.: For otte Skilling Hvedebrød. (1846). Side [383]-409 (1908, novelle(r))
[1s411] Goldschmidt, M.: Slaget ved Marengo. (1846). Skrevet omtrent 1840. Side [411]-19 (1908, novelle(r))
[1s421] Goldschmidt, M.: Watteau's Maleri eller Saadan ere Mandfolkene. (1846). Side [421]-31 (1908, novelle(r))
[1s433] Goldschmidt, M.: Kejser Napoleon. Et Æventyr for Børn. (1846). Side [433]-47 (1908, novelle(r))
[1s449] Goldschmidt, M.: Et Dagbogsblad fra Rom. Titusbuen. (1847). Side [449]-53 (1908, novelle(r))
[1s455] Goldschmidt, M.: En Tørvebonde. (1848). Side [455]-61 (1908, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note om føljeton Trykt i Nord og Syd, Maanedskrift, Tredie Bind, Tredie Qvartal 1848.
[1s463] Goldschmidt, M.: Fra Paris. (1850). Side [463]-78 (1908, novelle(r))
[1s479] Goldschmidt, M.: Phantasibilleder af Livet. (1850). Side [479]-87 (1908, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note til titel Indhold: I: En Sporvej. II: Maskeraden.
 note om føljeton Trykt i Nord og Syd, Ny Række, 1ste Bind, 1852.
[1s489] Goldschmidt, M.: Fra Verdensudstillingen 1851. Side [489]-510 (1908, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Fra Verdensudstillingen i London 1851.
[1s511] Goldschmidt, M.: Rigolette. (1851). Side [511]-18 (1908, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 9-2-1911, uden forfatterangivelse, men med undertitlen: En Fortælling fra 1850. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[1s519] Goldschmidt, M.: Maske-Lykke. (1851). Side [519]-32 (1908, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note om føljeton Trykt i Nord og Syd, Ugeskrift, Sjette Bind, 1851.
[1s533] Goldschmidt, M.: Thorgeir Audunsen. Violinspilleren paa Haukelidfjeldet. (1851). Side [533]-41 (1908, novelle(r))
[1s543] Goldschmidt, M.: En Almuefest. (1852). Side [543]-49 (1908, novelle(r))
1859 i: Blandede Skrifter [2s011] 1. udgave: En Almuefest. (1852). Side 11-17
[2-3] Goldschmidt, M.: Hjemløs. En Fortælling (1909, roman)
1853-57 1. udgave: Hjemløs. En Fortælling. Deel 1-3 [2. Deel i 3 Hefter]. ♦ A. F. Høst, 1853-57
[4:s5] Goldschmidt, M.: Paa Donau og mellem Bjergene. (1856). Side [5]-23 (1909, novelle(r))
[4:s25] Goldschmidt, M.: En Opvartningspige. (1856). Side [25]-30 (1909, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note om føljeton Trykt i Nord og Syd, Ugeskrift, 4. Qvartal 1856.
[4:s31] Goldschmidt, M.: Paa tredie Klasse. (1856). Side [31]-37 (1909, novelle(r))
[4:s39] Goldschmidt, M.: Rabbi Raschi. (1856). Side [39]-45 (1909, novelle(r))
[4:s47] Goldschmidt, M.: Don Cleophas. (1856). Side [47]-113 (1909, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nord og Syd
 note om føljeton Trykt i Nord og Syd, Ugeskrift, 1.-2. Qvartal 1856.
[4:s115] Goldschmidt, M.: Hvorledes man lever i Rom. (1863). Side [115]-38 (1909, novelle(r))
[4:s139] Goldschmidt, M.: En Jul paa Landet. (1863). Side [139]-206 (1909, novelle(r))
[4:s207] Goldschmidt, M.: Karnevalet. (1863). Side [207]-13 (1909, novelle(r))
[4:s215] Goldschmidt, M.: Dagbog fra en Rejse paa Vestkysten af Vendsyssel og Thy. 1865. Side [215]-387 (1909, novelle(r))
[4:s389] Goldschmidt, M.: En Soirée. (1865). Side [389]-418 (1909, novelle(r))
[4:s419] Goldschmidt, M.: Peterskirkens Belysning. Første Paaskedags Aften, 5. april 1863. (1865). Side [419]-24 (1909, novelle(r))
[5:s5] Goldschmidt, M.: Ghetto. (1865). Side [5]-31 (1909, novelle(r))
[5:s33] Goldschmidt, M.: Arvingen. (1865). Side [33]-266 (1909, roman)
[5:s267] Goldschmidt, M.: Breve fra Koleratiden eller En Roman i Breve. (1865). Side [267]-340 (1909, roman)
[5:s341] Goldschmidt, M.: Den vægelsindede paa Graahede. (1866). Side [341]-89 (1909, novelle(r))
[6:s5] Goldschmidt, M.: En Hederejse i Viborgegnen. (1887). Side [5]-152 (1909, roman)
[6:s153] Goldschmidt, M.: Ravnen. (1867). Side [153]-419 (1909, roman)
[7:s5] Goldschmidt, M.: Kærlighedshistorier fra mange Lande. (1867). Side [5]-113 (1910, novelle(r))
1867 1. udgave: Kjærlighedshistorier fra mange Lande. Af M. Goldschmidt. ♦ Kjøbnehavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1867. 187 [3] sider
[7:s115] Goldschmidt, M.: Fra Paris. (1868). Side [115]-43 (1910, novelle(r))
1869 indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s069] 1. udgave: Fra Paris. Af M. Goldschmidt. Side [69]-148
kollaps Noter
 note til titel Første sætning: En af mine Fornøjelser i Paris bestaar i at lade mig tromme ud af Tuileriernes Have.
[7:s145] Goldschmidt, M.: Maser. En Episode af Simon Levis Liv. (1868). Side [145]-78 (1910, novelle(r))
1868 i: Smaa Fortællinger [1s005] 1. udgave: Maser. En Episode af Simon Levis Liv. Side [5]-64
[7:s179] Goldschmidt, M.: Den flyvende Post. (1868). Side [179]-207 (1910, novelle(r))
[7:s209] Goldschmidt, M.: Hævnen. (1868). Side [209]-44 (1910, novelle(r))
[7:s245] Goldschmidt, M.: Bjergtagen. (1868). Side [245]-67 (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Delenes titler: I. Efter et Sagn. II. [Uden titel].
[7:s269] Goldschmidt, M.: I en Postvogn. (1868). Side [269]-91 (1910, novelle(r))
[7:s293] Goldschmidt, M.: Ekkoet. (1868). Side [293]-376 (1910, novelle(r))
[7:s377] Goldschmidt, M.: Nemesis-Billeder. Forskjellige Faser af Nemesisideens Opfattelse (Nr. 1-3: 1870). Nr. (4-6: 1877). Side [377]-90 (1910, novelle(r))
[7:s391] Goldschmidt, M.: Fra Frederiksberg Have. (1870). Side [391]-95 (1910, novelle(r))
[7:s397] Goldschmidt, M.: En fransk Landsbyfest. (1871). Side [397]-416 (1910, novelle(r))
[7:s417] Goldschmidt, M.: Fra Paris. (1871). Side [417]-31 (1910, novelle(r))
[7:s433] Goldschmidt, M.: Avrohmche Nattergal. (1871). Side [433]-63 (1910, novelle(r))
[7:s467] Goldschmidt, M.: Breve. Side [467]-81 (1910, tekster)
kollaps Noter
 note til titel [1]: Hauchs Dødsleje (Rom, d. 28de Februar 1872).
 note til titel [2]: Czaren i Paris og i Albert-Hall (London, d. 19de Maj 1874).
[8:s5] Goldschmidt, M.: Livserindringer og Resultater. (1877). Side [5]-245 (1910, tekster)
[8:s246] Goldschmidt, M.: Gift. (1877). Side [246]-75 (1910, novelle(r))
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s307] 1. udgave: Gift. Side [307]-55
[8:s277] Goldschmidt, M.: Ulykkelig Kærlighed. (1877). Side [277]-80 (1910, novelle(r))
[8:s281] Goldschmidt, M.: Trommeslageren ved Arcole. (1877). Side [281]-84 (1910, novelle(r))
[8:s285] Goldschmidt, M.: Fra London og København. (1877). Side [285]-307 (1910, novelle(r))
[8:s309] Goldschmidt, M.: Fortælling om to Børn eller Hvordan Mdm. Skau fik sin Vilje. (1883). Side [309]-411 (1910, novelle(r))
[8:s413] Goldschmidt, M.: Levi og Ibald. (Side 1883). Side [413]-48 (1910, novelle(r))
[8:s449] Goldschmidt, M.: Mendel Hertz. (1883). Side [449]-58 (1910, novelle(r))
[8:s459] Goldschmidt, M.: En Dampskibstur. (1883). Side [459]-63 (1910, novelle(r))
[8:s465] Goldschmidt, M.: Næsten et Geni. (1885). Side [465]-76 (1910, novelle(r))
[8:s477] Goldschmidt, M.: "Masaniello". (1885). Side [477]-502 (1910, novelle(r))

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.