Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Larsson (1853-1919)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) Bøgh, Erik: Sandhedens Pilegrimsgang. Af Erik Bögh. Med 33 Tegninger af Maleren Carl Larsson. ♦ Stockholm, (F.H. Eibe i Commission), 1883. 63 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Ivar Høggströms Bogtrykkeri) (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Erik Bøgh (1822-1899)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet med titlen: Sanningens vallfärd. Af Erik Bögh. På svenska af V.E. Öman. Med tretiitre illustrationer af Carl Larsson. Stockholm, C.E. Fritze's K. Hofbokhandel, 1883.
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Paa C.E. Fritze's K. Hofboghandels Forlag, 1883.
 note til titel Side [5]: Til Professor Fr. Scholander.
 note til titel Side [7]: [Dedikationsdigt, første linie: Alle de Smaa den lige Vei. Signeret: E.B.].
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under klassemærket: Danske Digte.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Billede (illustrationer) Becker, Hugo v.: Gudfar's Æventyr. Paa Dansk ved Helga Westergaard. Med 22 Tegninger af Carl Larsson. ♦ Gyldendal, 1886. 255 sider, illustreret (1886, novelle(r)) EMP3245
originaltitel: Guffars sagor. Ill. af C. Larsson, 1885
Detaljer
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
oversat af Helga Westergaard (1846-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [af overs. (om H.v.B.)].
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 13-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[a] Becker, Hugo v.: Hvorledes Hesten gik ud for at søge Natteherberg (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[b] Becker, Hugo v.: Stærke Matti (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[c] Becker, Hugo v.: Den gamle Soldat og hans Tjener (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[d] Becker, Hugo v.: Havremarken (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[e] Becker, Hugo v.: Jætterne i Sharkadalen (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[f] Becker, Hugo v.: Skrinkelben (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[g] Becker, Hugo v.: Den eftertænksomme Hustru (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[h] Becker, Hugo v.: Kikelkakkels Æventyr (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[i] Becker, Hugo v.: De tre Gaver (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[j] Becker, Hugo v.: Lumpupaitas Hat (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[k] Becker, Hugo v.: Hvorledes Hans solgte Smørret og gjorde sin Lykke (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[l] Becker, Hugo v.: Lundeberg og Prinsessen (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[m] Becker, Hugo v.: Den fortryllede Skov (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
 Bog (illustrationer) Wallin, J. O.: Dødens Engel. Med Tegninger af Carl Larsson. I dansk Gjengivelse af Chr. Richardt. ♦ Gad, 1889. 39 sider, illustreret (1889, digte)
Detaljer
af Johan Olof Wallin (1779-1839, sprog: svensk)
oversat af Christian Richardt (1831-1892)
1856 1. udgave: Dødens Engel. Et Digt. Paa Dansk ved B.S. ♦ Jacob Lunds Forlag, 1856 [ie: 1855]. 16 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgaven med illustrationer af Carl Larsson blev udgivet i Sverige 1880.
 anmeldelse Østsjællands Folkeblad 30-11-1889, side 1 [Anmeldelse]. Samme i: Silkeborg Avis 3-12-1889, side 1  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Topelius, Zacharias: Feltlægens Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Illustreret af Carl Larsson. Af Forfatteren autoriseret Udgave. ♦ Philipsen, 1894-95. Bind 1-6 (1894-95, roman) EMP3624
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 opført med årstallet 1896.
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Gustav Adolf og Trediveaarskrigen. Tre Historier. ♦ 1894. 277 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
[2] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tiende Gustavs og Karl den ellevtes Tid. Tre Historier. ♦ 1894. 362 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1864 1. udgave: Spaadommen. Romantisk Skildring. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen, 1864. 302 sider
[3] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1895. 324 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1880 i: Feltlægens Historier [3] 1. udgave: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 324 sider
[4] Topelius, Zacharias: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historie. ♦ 1895. 348 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [4] 1. udgave: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. ♦ 1881. 340 sider
[5] Topelius, Zacharias: Fra Adolf Fredriks Tid. En Historie. ♦ 1895. 250 sider, illustreret (1895, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [5] 1. udgave: Fra Adolf Frederiks Tid. En Historie. ♦ 1881. 249 sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Prinsessen af Wasa.
[6] Topelius, Zacharias: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historie. ♦ 1895. 424 sider, illustreret (1895, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1882 i: Feltlægens Historier [6] 1. udgave: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historier. ♦ 1882. 416 sider
 Bog (illustrationer) Rydberg, Viktor: Singoalla. Et Prosadigt. Overs. af Otto Borchsenius. Med Tegninger af Carl Larsson. ♦ 1895. 291 sider, illustreret (1895, roman) EMP3476
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
1866 1. udgave: Singoalla. Overs. fra det Svenske. ♦ Helsingør, 1866. 142 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 1-2 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer) Topelius, Zacharias: Børnenes Bog. M. Illustr. af Alb. Edelfelt, Carl Larsson, Acke m. fl. Oversat af Ida Falbe-Hansen. For Digtenes Vedkommende af Ludv. Holstein og L. C. Nielsen. ♦ 1907-10. Pris: à 2,00 (1907-10, børnebog)
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af Albert Edelfelt (1854-1905, sprog: svensk)
illustrationer af Johan Axel Gustaf Acke (1859-1924, sprog: svensk)
illustrationer af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
oversat af Ludvig Holstein (1864-1943)
oversat af L.C. Nielsen (1871-1930)
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 19-12-1907, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 112, [II. Samling, anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side [113], [II. Samling], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 134 [III og IV. samling, anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, [5-6. Samling] Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, [5-6. Samling] Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen Børnenes Bog. 1-6.
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Til de hvide Kirsebærblomster. ... 61 sider (1907, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Til de hvide Kirsebærblomster. Sampo Lappelil. Unda Marinas Fodspor. Unda Marina fortæller om Slavehandleren. Birkens store planer i Museøretiden. Nissen paa Åbo Slot. Adalminas Perle. Det gamle Hus. Da farmor gik i Skole. Skolen i Morfars Tid. Prinsesse Lindeguld. Refanut. Matrosen paa Sortehavet.
[2] Topelius, Zacharias: Prinsesse Tornerose. ... 64 sider (1908, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Prinsesse Tornerose. Pikku Matti. Havkongens Gave. Ær din Fader og din Moder. Fæstningen Helteborg. Vintereventyret om Himmelhøj og Skyskæg. Rimtussen. Visen om lille Maja. Hindbærormen. Hvordan Skovens smaa Børn lærte at læse. Jomfru Maries Nøglepige. Skysmeden.
[3] Topelius, Zacharias: Syne i Sommarby. Til en Dreng. Troldenes Jul. Unda Marinas Sølvskaal. Fablen om Lilli's Næse. Kirkeklokkerne. 32 sider (1909, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
[4] Topelius, Zacharias: Mirza og Mirjam. Taageøerne. Birken og Stjernen. Til en lille Pige. Det lille røde Hus. Kilden. Krybskytterne. Tom. 32 sider (1909, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
[5] Topelius, Zacharias: Vejrhanen. Den tapre Walters Eventyr. 32 sider (1910, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
[6] Topelius, Zacharias: Den tapre Walters Eventyr. Verna Rose. Vipplustig. Lille Genius. Ride Ranke. 32 sider (1910, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
 Bog (illustrationer) Andersen, H. C.: Tommelise. Med tegninger af Marta Seitz og Carl Larsson. ♦ København, Litas, [1958]. [28] sider, illustreret (kvartformat) (1958, børnebog)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Marta Seitz (1915-2001, sprog: tysk)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Hälsingborg.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden