Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Larsson (1853-1919)

Sprog: svensk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) Bøgh, Erik: Sandhedens Pilegrimsgang. Af Erik Bögh. Med 33 Tegninger af Maleren Carl Larsson. ♦ Stockholm, (F.H. Eibe i Commission), 1883. 63 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Ivar Høggströms Bogtrykkeri) (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Erik Bøgh (1822-1899)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet med titlen: Sanningens vallfärd. Af Erik Bögh. På svenska af V.E. Öman. Med tretiitre illustrationer af Carl Larsson. Stockholm, C.E. Fritze's K. Hofbokhandel, 1883.
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Paa C.E. Fritze's K. Hofboghandels Forlag, 1883.
 note til titel Side [5]: Til Professor Fr. Scholander.
 note til titel Side [7]: [Dedikationsdigt, første linie: Alle de Smaa den lige Vei. Signeret: E.B.].
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under klassemærket: Danske Digte.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Becker, Hugo v.: Gudfar's Æventyr. Paa Dansk ved Helga Westergaard. Med 22 Tegninger af Carl Larsson. ♦ Gyldendal, 1886. 255 sider, illustreret (1886, novelle(r)) EMP3245
originaltitel: Guffars sagor. Ill. af C. Larsson, 1885
Detaljer
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
oversat af Helga Westergaard (1846-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [af overs. (om H.v.B.)].
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 13-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[a] Becker, Hugo v.: Hvorledes Hesten gik ud for at søge Natteherberg (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[b] Becker, Hugo v.: Stærke Matti (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[c] Becker, Hugo v.: Den gamle Soldat og hans Tjener (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[d] Becker, Hugo v.: Havremarken (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[e] Becker, Hugo v.: Jætterne i Sharkadalen (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[f] Becker, Hugo v.: Skrinkelben (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[g] Becker, Hugo v.: Den eftertænksomme Hustru (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[h] Becker, Hugo v.: Kikelkakkels Æventyr (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[i] Becker, Hugo v.: De tre Gaver (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[j] Becker, Hugo v.: Lumpupaitas Hat (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[k] Becker, Hugo v.: Hvorledes Hans solgte Smørret og gjorde sin Lykke (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[l] Becker, Hugo v.: Lundeberg og Prinsessen (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
[m] Becker, Hugo v.: Den fortryllede Skov (1886, novelle(r))
af Hugo von Becker (1834-1911, sprog: svensk)
 Bog (illustrationer) Wallin, J. O.: Dødens Engel. Med Tegninger af Carl Larsson. I dansk Gjengivelse af Chr. Richardt. ♦ Gad, 1889. 39 sider, illustreret (1889, digte)
Detaljer
af Johan Olof Wallin (1779-1839, sprog: svensk)
oversat af Christian Richardt (1831-1892)
1856 1. udgave: Dødens Engel. Et Digt. Paa Dansk ved B.S. ♦ Jacob Lunds Forlag, 1856 [ie: 1855]. 16 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgaven med illustrationer af Carl Larsson blev udgivet i Sverige 1880.
 anmeldelse Østsjællands Folkeblad 30-11-1889, side 1 [Anmeldelse]. Samme i: Silkeborg Avis 3-12-1889, side 1 Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Topelius, Zacharias: Feltlægens Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Illustreret af Carl Larsson. Af Forfatteren autoriseret Udgave. ♦ Philipsen, 1894-95. Bind 1-6 (1894-95, roman) EMP3624
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 opført med årstallet 1896.
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Gustav Adolf og Trediveaarskrigen. Tre Historier. ♦ 1894. 277 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
[2] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tiende Gustavs og Karl den ellevtes Tid. Tre Historier. ♦ 1894. 362 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1864 1. udgave: Spaadommen. Romantisk Skildring. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen, 1864. 302 sider
[3] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1895. 324 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1880 i: Feltlægens Historier [3] 1. udgave: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 324 sider
[4] Topelius, Zacharias: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historie. ♦ 1895. 348 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [4] 1. udgave: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. ♦ 1881. 340 sider
[5] Topelius, Zacharias: Fra Adolf Fredriks Tid. En Historie. ♦ 1895. 250 sider, illustreret (1895, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [5] 1. udgave: Fra Adolf Frederiks Tid. En Historie. ♦ 1881. 249 sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Prinsessen af Wasa.
[6] Topelius, Zacharias: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historie. ♦ 1895. 424 sider, illustreret (1895, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1882 i: Feltlægens Historier [6] 1. udgave: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historier. ♦ 1882. 416 sider
 Bog (illustrationer) Rydberg, Viktor: Singoalla. Et Prosadigt. Overs. af Otto Borchsenius. Med Tegninger af Carl Larsson. ♦ 1895. 291 sider, illustreret (1895, roman) EMP3476
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
1866 1. udgave: Singoalla. Overs. fra det Svenske. ♦ Helsingør, 1866. 142 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 1-2 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer) Topelius, Zacharias: Børnenes Bog. M. Illustr. af Alb. Edelfelt, Carl Larsson, Acke m. fl. Oversat af Ida Falbe-Hansen. For Digtenes Vedkommende af Ludv. Holstein og L. C. Nielsen. ♦ 1907-10. Pris: à 2,00 (1907-10, børnebog)
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af Albert Edelfelt (1854-1905, sprog: svensk)
illustrationer af Johan Axel Gustaf Acke (1859-1924, sprog: svensk)
illustrationer af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
oversat af Ludvig Holstein (1864-1943)
oversat af L.C. Nielsen (1871-1930)
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 19-12-1907, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 112, [II. Samling, anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side [113], [II. Samling], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 134 [III og IV. samling, anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, [5-6. Samling] Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, [5-6. Samling] Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen Børnenes Bog. 1-6.
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Til de hvide Kirsebærblomster. ... 61 sider (1907, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Til de hvide Kirsebærblomster. Sampo Lappelil. Unda Marinas Fodspor. Unda Marina fortæller om Slavehandleren. Birkens store planer i Museøretiden. Nissen paa Åbo Slot. Adalminas Perle. Det gamle Hus. Da farmor gik i Skole. Skolen i Morfars Tid. Prinsesse Lindeguld. Refanut. Matrosen paa Sortehavet.
[2] Topelius, Zacharias: Prinsesse Tornerose. ... 64 sider (1908, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Prinsesse Tornerose. Pikku Matti. Havkongens Gave. Ær din Fader og din Moder. Fæstningen Helteborg. Vintereventyret om Himmelhøj og Skyskæg. Rimtussen. Visen om lille Maja. Hindbærormen. Hvordan Skovens smaa Børn lærte at læse. Jomfru Maries Nøglepige. Skysmeden.
[3] Topelius, Zacharias: Syne i Sommarby. Til en Dreng. Troldenes Jul. Unda Marinas Sølvskaal. Fablen om Lilli's Næse. Kirkeklokkerne. 32 sider (1909, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
[4] Topelius, Zacharias: Mirza og Mirjam. Taageøerne. Birken og Stjernen. Til en lille Pige. Det lille røde Hus. Kilden. Krybskytterne. Tom. 32 sider (1909, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
[5] Topelius, Zacharias: Vejrhanen. Den tapre Walters Eventyr. 32 sider (1910, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
[6] Topelius, Zacharias: Den tapre Walters Eventyr. Verna Rose. Vipplustig. Lille Genius. Ride Ranke. 32 sider (1910, tekster)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
 Bog (illustrationer) Andersen, H. C.: Tommelise. Med tegninger af Marta Seitz og Carl Larsson. ♦ København, Litas, [1958]. [28] sider, illustreret (kvartformat) (1958, børnebog)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Marta Seitz (1915-2001, sprog: tysk)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Hälsingborg.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: Eventyr og historier. Redaktion dr. phil. Bo Grønbech. Under medvirken af cand. mag. Birte Dupont. Med tegninger af Vilhelm Pedersen, Stefan Viggo Pedersen, Lorenz Frølich, Carl Larsson, Isidor Törnblom. ♦ Arnkrone, [1958]. [Bind 1-4], 302 + 290 + 300 + 288 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Fyens Stiftsbogtrykkeri) (1958, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Bo Grønbech (1907-2006)
redigeret af Birte Dupont (f. 1930)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Også udkommet som 24 hefter.
 note til titel Bindnummereringen fremgår kun af antal stjernet under rygtitlern.
 note til titel Hvert bind med portrættavle. [Bind 4, side 284: Portrættet af H. C. Andersen er en reproudktion af C. A. Jensens maleri, sign. 1836 (H. C. Andersens hus, Odense)].
 note til titel [Bind 3], side [299-300]: Indhold.
 note til titel [Bind 4], side [255]-81: Fortale og bemærkninger [H.C. Andersens egne forord og bemærkninger signeret henholdsvis 1837, 1862 og 1874].
 note til titel [Bind 4], side [282]: Note [Om de ekstra eventyr der er medtaget ud over det H.C. Andersen selv betegnede "eventyr og historier", og om at retskrivningen af 22-3-1948 som udgangspunkt er benyttet].
 note til titel [Bind 4], side [283]-84: Illustratorfortegnelse.
 note til titel [Bind 4], side [285]-87: Alfabetisk indholdsfortegnelse over H. C. Andersens eventyr og historier [for alle 4 bind].
 note til titel [Bind 4], side [288]: Indhold.
 note om oplag [Nyt oplag], [Bind 1-4] [1963].
kollaps Indhold

[1s011] Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
[1s017] Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
[1s027] Andersen, H. C.: Prinsessen på ærten (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
[1s029] Andersen, H. C.: Lille Idas blomster (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1835 indgår i: Eventyr [1s045] 1. udgave: Den lille Idas Blomster. Side 45-61
[1s035] Andersen, H. C.: Tommelise (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
[1s045] Andersen, H. C.: Den uartige dreng (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1835 indgår i: Eventyr [2s029] 1. udgave: Den uartige Dreng. Side 29-33
[1s048] Andersen, H. C.: Rejsekammeraten (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1835 indgår i: Eventyr [2s034] 1. udgave: Reisekammeraten. Side 34-76
[1s065] Andersen, H. C.: Den lille havfrue (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1837 indgår i: Eventyr [3s005] 1. udgave: Den lille Havfrue. Side [5]-51
[1s083] Andersen, H. C.: Kejserens nye klæder (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1837 indgår i: Eventyr [3s052] 1. udgave: Keiserens nye Klæder. Side 52-60
[1s087] Andersen, H. C.: Lykkens galocher (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s001] 1. udgave: Lykkens Kalosker. Side 1-52
[1s111] Andersen, H. C.: Gåseurten (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1838 indgår i: Eventyr [1s005] 1. udgave: Gaaseuten. Side [5]
[1s115] Andersen, H. C.: Den standhaftige tinsoldat (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1838 indgår i: Eventyr [1s014] 1. udgave: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23
[1s120] Andersen, H. C.: De vilde svaner (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1838 indgår i: Eventyr [1s023] 1. udgave: De vilde Svaner. Side 23-58
[1s134] Andersen, H. C.: Paradisets Have (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
1839 indgår i: Eventyr [2s001] 1. udgave: Paradisets Have. Side [1]-30
[1s145] Andersen, H. C.: Den flyvende kuffert (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1839 indgår i: Eventyr [2s031] 1. udgave: Den flyvende Kuffert. Side 31-43
[1s150] Andersen, H. C.: Storkene (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53
[1s154] Andersen, H. C.: Metalsvinet (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1862 i: Eventyr og Historier [1s264] 1. udgave: Metalsvinet
[1s163] Andersen, H. C.: Venskabspagten (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1862 i: Eventyr og Historier [1s281] 1. udgave: Venskabs-Pagten
[1s170] Andersen, H. C.: En rose fra Homers grav (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1862 i: Eventyr og Historier [1s295] 1. udgave: En Rose fra Homers Grav
[1s172] Andersen, H. C.: Ole Lukøje (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1842 indgår i: Eventyr [3s001] 1. udgave: Ole Lukøie. Side [1]-24
[1s181] Andersen, H. C.: Hyrdinden og skorstensfejeren (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s33] 1. udgave: Hyrdinden og Skorteensfeieren
[1s184] Andersen, H. C.: Rosenalfen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1842 indgår i: Eventyr [3s025] 1. udgave: Rosen-Alfen. Side 25-35
[1s189] Andersen, H. C.: Svinedrengen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
[1s193] Andersen, H. C.: Et billede fra kastelsvolden (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1847 indgår i antologien: Gæa [s299] 1. udgave: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301
[1s195] Andersen, H. C.: Boghveden (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1842 indgår i: Eventyr [3s046] 1. udgave: Boghveden. Side 46-49
[1s197] Andersen, H. C.: Engelen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s01] 1. udgave: Engelen
[1s200] Andersen, H. C.: Nattergalen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s07] 1. udgave: Nattergalen
[1s209] Andersen, H. C.: Kærestefolkene (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s25] 1. udgave: Kjærestefolkene
[1s212] Andersen, H. C.: Den grimme ælling (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
[1s220] Andersen, H. C.: Grantræet (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s01] 1. udgave: Grantræet
[1s227] Andersen, H. C.: Snedronningen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s17] 1. udgave: Sneedronningen
[1s252] Andersen, H. C.: Hyldemor (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 indgår i antologien: Gæa [s204] 1. udgave: Hyldemoer. Af H. C. Andersen. Side [204]-13
[1s258] Andersen, H. C.: Stoppenålen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1846 indgår i antologien: Gæa [s095] 1. udgave: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98
[1s262] Andersen, H. C.: Klokken (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1849 indgår i: Eventyr [s445] 1. udgave: Klokken. Side [445]-52
[1s266] Andersen, H. C.: Bedstemoder (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1851 indgår i: I Sverrig [s025] 1. udgave: Bedstemoder. Side 25-28
[1s268] Andersen, H. C.: Elverhøj (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s01] 1. udgave: Elverhøi
[1s274] Andersen, H. C.: De røde sko (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s15] 1. udgave: De røde Sko
[1s279] Andersen, H. C.: Springfyrene (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s27] 1. udgave: Springfyrene
[1s286] Andersen, H. C.: Holger Danske (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s43] 1. udgave: Holger Danske
[1s290] Andersen, H. C.: Den lille pige med svovlstikkerne (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
[1s294] Andersen, H. C.: Fra et vindue i Vartov (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1847 indgår i antologien: Gæa [s299] 1. udgave: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301
[1s296] Andersen, H. C.: Den gamle gadelygte (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s01] 1. udgave: Den gamle Gadeløgte
[2s007] Andersen, H. C.: Nabofamilierne (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s15] 1. udgave: Nabofamilierne
[2s015] Andersen, H. C.: Lille Tuk (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s41] 1. udgave: Lille Tuk
[2s019] Andersen, H. C.: Skyggen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
[2s028] Andersen, H. C.: Det gamle hus (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s07] 1. udgave: Det gamle Huus
[2s035] Andersen, H. C.: Vanddråben (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s23] 1. udgave: Vanddraaben
[2s037] Andersen, H. C.: Den lykkelige familie (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s35] 1. udgave: Den lykkelige Familie
[2s040] Andersen, H. C.: Historien om en moder (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
[2s045] Andersen, H. C.: Flipperne (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s55] 1. udgave: Flipperne
[2s047] Andersen, H. C.: Hørren (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1849 indgår i: Eventyr [s494] 1. udgave: Hørren. Side [494]-500
[2s051] Andersen, H. C.: Fugl Phønix (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1851 indgår i: I Sverrig [s016] 1. udgave: Fugl Phønix. Side 16-18
[2s053] Andersen, H. C.: En historie (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1851 indgår i: I Sverrig [s087] 1. udgave: En Historie. Side 87-94
[2s057] Andersen, H. C.: Den stumme bog (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1851 indgår i: I Sverrig [s115] 1. udgave: Den stumme Bog. Side 115-17
[2s059] Andersen, H. C.: "Der er forskel" (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s093] 1. udgave: "Der er Forskjel"
[2s063] Andersen, H. C.: Den gamle gravsten (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s109] 1. udgave: Den gamle Gravsteen
[2s066] Andersen, H. C.: Verdens dejligste rose (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1852 i: Historier [1s023] 1. udgave: Verdens deiligste Rose. Side 23-28
[2s068] Andersen, H. C.: Årets historie (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1852 i: Historier [1s007] 1. udgave: Aarets Historie
[2s075] Andersen, H. C.: den yderste dag (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1852 i: Historier [1s033] 1. udgave: Paa den yderste Dag
[2s078] Andersen, H. C.: Det er ganske vist! (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1852 i: Historier [1s043] 1. udgave: Det er ganske vist!
[2s080] Andersen, H. C.: Svanereden (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1852 i: Historier [1s049] 1. udgave: Svanereden
[2s082] Andersen, H. C.: Et godt humør (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1852 i: Historier [1s055] 1. udgave: Et godt Humeur
[2s086] Andersen, H. C.: Hjertesorg (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1853 i: Historier [2s007] 1. udgave: Hjertesorg
[2s088] Andersen, H. C.: Alt på sin rette plads (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1853 i: Historier [2s013] 1. udgave: Alt paa sin rette Plads
[2s096] Andersen, H. C.: Nissen hos spækhøkeren (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
[2s099] Andersen, H. C.: Om årtusinder (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1853 i: Historier [2s037] 1. udgave: Om Aartusinder
[2s102] Andersen, H. C.: Under piletræet (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1853 i: Historier [2s043] 1. udgave: Under Piletræet
[2s115] Andersen, H. C.: Fem fra en ærtebælg (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s099] 1. udgave: Fem fra en Ærtebælg
[2s118] Andersen, H. C.: Et blad fra himlen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s104] 1. udgave: Et Blad fra Himlen
[2s121] Andersen, H. C.: "Hun duede ikke" (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s146] 1. udgave: "Hun duede ikke"
[2s127] Andersen, H. C.: Den sidste perle (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1880 i: Samlede Skrifter [14s073] 1. udgave: Den sidste Perle. Side 73-75
[2s129] Andersen, H. C.: To jomfruer (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s156] 1. udgave: To Jomfruer
[2s131] Andersen, H. C.: Ved det yderste hav (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1880 i: Samlede Skrifter [14s078] 1. udgave: "Ved det yderste Hav". Side 78-79
[2s133] Andersen, H. C.: Pengegrisen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1880 i: Samlede Skrifter [14s080] 1. udgave: Pengegrisen. Side 80-82
[2s145] Andersen, H. C.: Klods-Hans (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
[2s149] Andersen, H. C.: "Ærens tornevej" (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1868 i: Samlede Skrifter [25s133] 1. udgave: "Ærens Tornevei". Side 133-37
[2s153] Andersen, H. C.: Jødepigen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1868 i: Samlede Skrifter [26s072] 1. udgave: Jødepigen. Side 72-77
[2s157] Andersen, H. C.: Flaskehalsen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s021] 1. udgave: Flaskehalsen. Side [21]-35
[2s164] Andersen, H. C.: De vises sten (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s033] 1. udgave: De Vises Steen
[2s176] Andersen, H. C.: Suppe på en pølsepind (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Suppe paa en Pølsepind. Side [1]-20
[2s188] Andersen, H. C.: Pebersvendens nathue (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s037] 1. udgave: Pebersvendens Nathue. Side [37]-55
[2s200] Andersen, H. C.: "Noget" (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: "Noget". Side [57]-67
[2s206] Andersen, H. C.: Det gamle egetræs sidste drøm (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s069] 1. udgave: Det gamle Egetræes sidste Drøm. (Et Jule-Eventyr). Side [69]-78
[2s211] Andersen, H. C.: ABC-bogen (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Frans Oskar Isidor Törnblom (1848-1876, sprog: svensk)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [1s079] 1. udgave: ABC-Bogen. Side [79]-88
[2s218] Andersen, H. C.: Dyndkongens datter (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Dynd-Kongens Datter. Side [1]-51
[2s252] Andersen, H. C.: Hurtigløberne (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s053] 1. udgave: Hurtigløberne. Side [53]-59
[2s256] Andersen, H. C.: Klokkedybet (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1858 i: Nye Eventyr og Historier [2s061] 1. udgave: Klokkedybet. Side [61]-67
[2s260] Andersen, H. C.: Den onde fyrste (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1868 i: Samlede Skrifter [25s131] 1. udgave: Den onde Fyrste (Et Sagn). Side 131-33
[2s263] Andersen, H. C.: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. Side [1]-17
[2s272] Andersen, H. C.: Pigen som trådte på brødet (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s019] 1. udgave: Pigen, som traadte paa Brødet. Side [19]-32
[2s281] Andersen, H. C.: Tårnvægteren Ole (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s033] 1. udgave: Taarnvægteren Ole. Side [33]-43
[3s007] Andersen, H. C.: Anne Lisbeth. Side [7]-17 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s045] 1. udgave: Anne Lisbeth. Side [45]-61
[3s018] Andersen, H. C.: Børnesnak. Side [18]-20 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s063] 1. udgave: Børnesnak. Side [63]-67
[3s021] Andersen, H. C.: Et stykke perlesnor. Side [21]-25 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1859 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Et Stykke Perlesnor. Side [69]-79
[3s026] Andersen, H. C.: Pen og blækhus. Side [26]-28 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Pen og Blækhuus. Side [1]-6
[3s029] Andersen, H. C.: Barnet i graven. Side [29]-33 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s007] 1. udgave: Barnet i Graven. Side [7]-15
[3s034] Andersen, H. C.: Gårdhanen og vejrhanen. Side [34]-36 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s017] 1. udgave: Gaardhanen og Veirhanen. Side [17]-22
[3s037] Andersen, H. C.: "Dejlig!". Side [37]-42 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s023] 1. udgave: "Deilig!". Side [23]-34
[3s043] Andersen, H. C.: En historie fra klitterne. Side [43]-70 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1860 i: Nye Eventyr og Historier [4s035] 1. udgave: En Historie fra Klitterne. Side [35]-82
[3s071] Andersen, H. C.: Marionetspilleren. Side [71]-74 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1851 indgår i: I Sverrig [s060] 1. udgave: Marionetspilleren. Side 60-66
[3s075] Andersen, H. C.: To brødre. Side [75]-76 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 i: Samlede Skrifter [26s077] 1. udgave: To Brødre. Side 77-79
[3s077] Andersen, H. C.: Den gamle kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side [77]-80 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1868 i: Samlede Skrifter [26s079] 1. udgave: Den gamle Kirkeklokke. (Skrevet til "Schillers Album"). Side 79-84
[3s081] Andersen, H. C.: Tolv med posten. Side [81]-85 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
[3s086] Andersen, H. C.: Skarnbassen. Side [86]-93 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s009] 1. udgave: Skarnbassen
[3s094] Andersen, H. C.: Hvad fatter gør, det er altid det rigtige. Side [94]-98 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s023] 1. udgave: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
[3s099] Andersen, H. C.: Snemanden. Side [99]-105 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s057] 1. udgave: Sneemanden
[3s106] Andersen, H. C.: I andegården. Side [106]-10 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s067] 1. udgave: I Andegaarden
[3s111] Andersen, H. C.: Det nye århundredes musa. Side [111]-15 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s077] 1. udgave: Det nye Aarhundredes Musa. Side [77]-86
[3s116] Andersen, H. C.: Isjomfruen. Side [116]-58 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Iisjomfruen. Side [1]-68
[3s159] Andersen, H. C.: Sommerfuglen. Side [159]-60 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s069] 1. udgave: Sommerfuglen. Side [69]-74
[3s161] Andersen, H. C.: Psyken. Side [161]-72 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s075] 1. udgave: Psychen. Side [75]-93
[3s173] Andersen, H. C.: Sneglen og rosenhækken. Side [173]-76 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1862 i: Nye Eventyr og Historier [2s095] 1. udgave: Sneglen og Rosenhækken. Side [95]-100
[3s177] Andersen, H. C.: Lygtemændene er i byen, sagde Mosekonen. Side [177]-88 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s001] 1. udgave: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
[3s189] Andersen, H. C.: Vejrmøllen. Side [189]-91 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s021] 1. udgave: Veirmøllen
[3s192] Andersen, H. C.: Sølvskillingen. Side [192]-96 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s027] 1. udgave: Sølvskillingen
[3s197] Andersen, H. C.: Bispen på Børglum og hans frænde. Side [197]-202 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s035] 1. udgave: Bispen paa Børglum og hans Frænde
[3s203] Andersen, H. C.: I børnestuen. Side [203]-06 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s047] 1. udgave: I Børnestuen
[3s207] Andersen, H. C.: Guldskat. Side [207]-14 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s055] 1. udgave: Guldskat
[3s215] Andersen, H. C.: Stormen flytter skilt. Side [215]-18 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Stormen flytter Skilt
[3s219] Andersen, H. C.: Tepotten. Side [219]-20 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1868 i: Samlede Skrifter [27s120] 1. udgave: Theepotten. Side 120-22
[3s221] Andersen, H. C.: Folkesangens fugl. En stemning. Side [221]-24 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 i: Samlede Skrifter [27s122] 1. udgave: Folkesangens Fugl. En Stemning. Side 122-25
[3s225] Andersen, H. C.: De små grønne. Side [225]-26 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s035] 1. udgave: De smaa Grønne. Side [35]-38
[3s227] Andersen, H. C.: Nissen og madammen. Side [227]-31 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 i: Samlede Skrifter [27s128] 1. udgave: Nissen og Madamen. Side 128-32
[3s232] Andersen, H. C.: Peiter, Peter og Per. Side [232]-35 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 i: Samlede Skrifter [27s133] 1. udgave: Peiter, Peter og Peer. Side 133-38
[3s236] Andersen, H. C.: Gemt er ikke glemt. Side [236]-38 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s001] 1. udgave: Gjemt er ikke glemt
[3s239] Andersen, H. C.: Portnerens søn. Side [239]-53 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s009] 1. udgave: Portnerens Søn
[3s254] Andersen, H. C.: Flyttedagen. Side [254]-57 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s037] 1. udgave: Flyttedagen
[3s258] Andersen, H. C.: Sommergækken. Side [258]-61 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s045] 1. udgave: Sommergjækken
[3s262] Andersen, H. C.: Moster. Side [262]-66 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s053] 1. udgave: Moster
[3s267] Andersen, H. C.: Skrubtudsen. Side [267]-73 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1866 i: Nye Eventyr og Historier [4s063] 1. udgave: Skrubtudsen
[3s274] Andersen, H. C.: Gudfaders billedbog. Side [274]-98 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 i: Samlede Skrifter [28s075] 1. udgave: Gudfaders Billedbog. Side [75]-104
[4s007] Andersen, H. C.: Laserne. Side [7]-8 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1874 i: Eventyr og Historier [5s048] 1. udgave: Laserne
[4s009] Andersen, H. C.: Vænø og Glænø. Side [9]-10 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 i: Samlede Skrifter [28s071] 1. udgave: Vænø og Glænø
[4s011] Andersen, H. C.: Hvem var den lykkeligste? Side [11]-15 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s025] 1. udgave: Hvem var den Lykkeligste
[4s016] Andersen, H. C.: Dryaden. Side [16]-35 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1868 1. udgave: Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. 60 sider
[4s036] Andersen, H. C.: Hønse-Grethes familie. Side [36]-47 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s007] 1. udgave: Hønse-Grethes Familie. Side [7]-41
[4s048] Andersen, H. C.: Hvad tidselen oplevede. Side [48]-51 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s043] 1. udgave: Hvad Tidselen oplevede. Side [43]-54
[4s052] Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte på. Side [52]-55 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa. Side [55]-64
[4s056] Andersen, H. C.: Lykken kan ligge i en pind. Side [56]-58 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Lykken kan ligge i en Pind
[4s059] Andersen, H. C.: Kometen. Side [59]-63 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s005] 1. udgave: Kometen
[4s064] Andersen, H. C.: Ugedagene. Side [64]-65 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s011] 1. udgave: Ugedagene
[4s066] Andersen, H. C.: Solskinshistorier. Side [66]-69 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1869 indgår i antologien: Fra nordiske Digtere [s029] 1. udgave: Solskinshistorier. Af H. C. Andersen Side [29]-37
[4s070] Andersen, H. C.: Oldefar. Side [70]-73 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s019] 1. udgave: Oldefa'er
[4s074] Andersen, H. C.: Lysene. Side [74]-76 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s031] 1. udgave: Lysene
[4s077] Andersen, H. C.: Det utroligste. Side [77]-81 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s035] 1. udgave: Det Utroligste
[4s082] Andersen, H. C.: Hvad hele familien sagde. Side [82]-84 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s041] 1. udgave: Hvad hele Familien sagde
[4s085] Andersen, H. C.: "Danse, danse dukke min!". Side [85]-86 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s045] 1. udgave: Dandse, dandse Dukke min!
[4s087] Andersen, H. C.: "Spørg Amagermor!". Side [87]-88 (1958, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s048] 1. udgave: Spørg Amagermo'er
[4s089] Andersen, H. C.: Den store søslange. Side [89]-96 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s050] 1. udgave: Den store Søslange
[4s097] Andersen, H. C.: Gartneren og herskabet. Side [97]-102 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s064] 1. udgave: Gartneren og Herskabet
[4s103] Andersen, H. C.: Loppen og professoren. Side [103]-06 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1874 i: Eventyr og Historier [5s222] 1. udgave: Loppen og Professoren
[4s107] Andersen, H. C.: Hvad gamle Johanne fortalte. Side [107]-18 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s001] 1. udgave: Hvad gamle Johanne fortalte
[4s119] Andersen, H. C.: Portnøglen. Side [119]-27 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s023] 1. udgave: Portnøglen
[4s128] Andersen, H. C.: Krøblingen. Side [128]-35 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s041] 1. udgave: Krøblingen
[4s136] Andersen, H. C.: Tante Tandpine. Side [136]-44 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1872 i: Nye Eventyr og Historier [2s057] 1. udgave: Tante Tandpine
[4s145] Andersen, H. C.: Det er dig, fabelen sigter til. Side [145]-46 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1835-44 1. udgave: Dansk Folkeblad. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ [Udgiveren], 1835-44. 1.-9. Aargang
kollaps Noter
 note til titel Note til ordet Tydske: Forfatterens Navn vides ikke.
 note om føljeton Trykt i Dansk Folkeblad, No. 35 (28-10-1836), side 139, under titlen: Det er Dig, Fabelen sigter til! [Under fællestitlen: Smaahistorier. (Efter det Tydske). 1]. [Efter teksten:] H.C. Andersen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[4s147] Andersen, H. C.: Talismanen. Side [147]-49 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Folkeblad, No. 36 (4-11-1836), side 143-44, under titlen: Talismanen. [Under fællestitlen: Smaahistorier. (Efter det Tydske). 2]. [Efter teksten:] H.C. Andersen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[4s150] Andersen, H. C.: Den gamle Gud lever endnu. Side [150]-51 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1835-44 1. udgave: Dansk Folkeblad. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ [Udgiveren], 1835-44. 1.-9. Aargang
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Folkeblad, No. 39 og 40 (18-11-1836), side 160, under titlen: Den gamle Gud lever endnu. [Under fællestitlen: Smaahistorier. (Efter det Tydske). 3]. [Efter teksten:] H.C. Andersen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[4s152] Andersen, H. C.: Herrebladene. Side [152]-54 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1909 indgår i antologien: Julebogen [s156-60] 1. udgave: Herrebladene. Et hidtil utrykt Æventyr af H. C. Andersen
[4s155] Andersen, H. C.: Kvæk. Side [155]-56 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
illustrationer i periodicum: Johannes Larsen (1867-1961)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende Nr. 93 (4-4-1926), under titlen: Qvæk. [Som 1. del af: To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. Efterskrift af Julius Clausen, og med farvelagt tegning af Johannes Larsen].
[4s157] Andersen, H. C.: Skriveren. Side [157]-58 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende Nr. 93 (4-4-1926), under titlen: Skriveren. [Som 2. del af: To ukendte Eventyr af H. C. Andersen.] [Efterskrift af Julius Clausen].
[4s159] Andersen, H. C.: Svinene. Side [159]-62 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1851 [Uddrag] 1. udgave: I Sverrig. Af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1851. [3] 210 sider. Pris: 1 Rbd. (Trykkeri: Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno)
[4s163] Andersen, H. C.: Poesiens Kalifornien. Side [163]-68 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1851 [Uddrag] 1. udgave: I Sverrig. Af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1851. [3] 210 sider. Pris: 1 Rbd. (Trykkeri: Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno)
[4s169] Andersen, H. C.: Billedbog uden billeder. Side [169]-92 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. Af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel, 1840. 48 sider. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)
[4s193] Andersen, H. C.: Lykke-Peer. Side [193]-254 (1958, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Billede (illustrationer) Segerstedt, Albreth: [indgår i antologien: Barndomslandet [4s164]] Kong Alarik og prinsesse Dunsa. Side 164-[66] (1964, novelle(r)) 👓
originaltitel: Kung Alarik och prinsessan Dunsa, 1883
Detaljer
af Albrekt Julius Segerstedt (1844-1894, sprog: svensk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af Albrekt Segerstedt. Fra »Nya sagor«. Bonniers, Stockholm 1883. Oversat af Anine Rud. Illustreret af Carl Larsson.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden