Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid

Corneille: Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid, (1696, dramatik, fransk) BD4:sp391
af Pierre Corneille (1606-1684, sprog: fransk)
oversat af Fr. Rostgaard
Detaljer
Dansk Oversettelse af den tredie Scena i dend tredie Act af Mr. Corneilles franske Tragoedie, som kaldis Cid gioort for tids-fordrivs skyld af Fr. d'Anholt [ie: Fred. Rostgaard] som i 19 aar haver opholdt sig i Danmark. ♦ [Paris, 1696]
originaltitel: Le Cid
kollaps Noter
 note til titel Findes i en anden udgave, også trykt i Paris, men uden år.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Corneilles Cid, side 272-89.
Oversigt over andre udgaver:
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [2a] Senere udgave: Le Cid. Tragédie. Nouvelle édition revuë & corrigée par Roussaut. Paris 1747
1753 Senere udgave: [Le Cid]. [Oversat af anonym til Det kgl. Teater. Dansk titel ukendt. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført]
1874 Senere udgave: Le Cid
1945 Senere udgave: Le Cid. Heroisk Drama i fem Akter. I dansk Gengivelse ved Jon Galster. ♦ Hagerup, 1945. 96 sider. Pris: kr. 8,50
1967 indgår i antologien: Fransk klassisk drama [s007] Senere udgave: Le Cid eller Sejrherren. Tragedie i fem Akter. På dansk ved Frank Jæger. Side [7]-[85]

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.