Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fræ wor Hjemmen

antologi: Fræ wor Hjemmen, (1902, roman, dansk) 👓
redigeret af Jeppe Aakjær
illustrationer af Achton Friis
af Steen Steensen Blicher
Detaljer
Fræ wor Hjemmen. Vers og Prosa i jydsk Mundart. Samlet af Jeppe Aakjær. Med Tegninger af Achton Friis. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1902. 220 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: Kjøbenhavn 23. Novb. 1902, Jeppe Aakjær].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til titel 3 upaginerede sider: Jenn' hjemm' [digt].
 anmeldelse Herning Folkeblad 2-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Middelfart Venstreblad 11-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: Klint]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

1. Afdeling. Den ældre Periode. Side [1]-23
[s003] anonym: En gammeldags Muncke-Prædiken om Hyrden, faarene og Reynskabet, holden af den lærde Munck Pater Wolle Pæjrsen udi Jarlov. De Lysthavende til villie oversat af høy Tydsk paa høy Jydsk. Side [3]-5 (1902, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 5: Kgl. Bibl. Hjelmstjernes Saml. Nr. 1930. Omkring Aar 1700.
[s006] anonym: En slem Skylle. Side [6] (1902, novelle(r))
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [6]: Af: Comoedie Om Gamle Jens Gnier Eller Penge-Puger. Oversat til det Danske Theatri Brug efter det bekandte franske Stycke af Molieres kaldet L'avare. (1724) S. 67.
[s007] anonym: Een Ram Jyde Battes Elskov. Til et honæt Fruentimmer ita in chartit eroneratum. Side [7]-8 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 8: Kgl. Bibl. Thottske Saml. Nr. 1524, S. 163.
[s009] Wadskiær, K. F.: En Mundfuld ram Jydsk til at aabne Magen med. Side [9] (1902, digte)
af C.F. Wadskiær (1713-1779)
kollaps Noter
 note til titel Note side [9]: K.F. Wadskiær: Poetiske Plukke-Finker, Bryllupsdigt til Prof. J.P. Anchersen og Fru Catharine Wiel 13/2 1757, 4o Kgl. Bibl.
[s00a] Aakjær, Jeppe: Jenn' hjemm'. [3 upaginerede sider] (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Efteraaret 1902, Jeppe Aakjær.
[s010] anonym: Den til Krig veludmonderede Jyde. Side [10]-15 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Note side 15: Kgl. Bibl. Sv. Grundtvigs Saml. XVIII. - Fra Slutningen af det 18. Aarhundrede Trykt i Haderslev.
[s016] anonym: Hververen og Jyden. Side [16]-20 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 20: Fra ca. 1760. - Nyerups Efterladenskaber 65. 4o. Univ. Bibl. - Udskudt 3 Vers foran Slutningsstrofen.
[s021] anonym: Hans og Kaaren. Side [21]-23 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 23: Flyveblad fra sidst i 18. Aarhundrede. Trykt i Haderslev. Kgl. Bibl.
2. Afdeling. Jydsk Folkedigtning. Side [25]-61
[s027] anonym: Di taaw dæ sku ur aa bæjl. (Jens Kamp). Side [27]-29 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 29: Danske Folkeminder (1877) S. 336.
[s030] anonym: Kræn o æ Res. (Svend Grundtvig). Side [30]-31 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Note side 31: Gamle danske Minder 1. Saml. 2. Udg. (1861) S. 22.
[s032] anonym: Den støst Løwn. (Jens Kamp). Side [32]-33 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 33: Danske Folkeminder (1877) S. 337.
[s034] anonym: En trolle Histaarri. (Jens Kamp). Side [34]-35 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 35: Danske Folkeminder.
[s036] anonym: Skjæmtesagn. Side [36] (1902, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [36]: "Skattegraveren". (1884) S. 47.
[s037] anonym: Knud Fut. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [37]-38 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
[s039] anonym: Helmisbruden. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [39]-41 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
[s042] anonym: Den slemme Kjælling. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [42]-44 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
[s045] anonym: Hønens Skriftemaal. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [45]-47 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
[s048] anonym: Fedri Mikkel. Side [48] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [48]: Optegnet i Fjends Herred. De tre sidste Vers uanstændige.
[s049] anonym: Bejleren. Side [49]-50 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [49]: Fra Holstebroegnen. De tre sidste Vers uanstændige.
[s051] anonym: Det fiede Baar. Side [51] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [51]: Efter en Opskrift af J.P. Jacobsen (?). Sml. "Skattegraveren" (1885) S. 39.
[s052] anonym: Laust aa Kjesten. Side [52]-54 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 54: Efter et Flyveblad, trykt i Vejle.
[s055] anonym: Elskovssang. (Drænge-Jydsk). Side [55] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [55]: "Sværmere" 1865. S. 179.
[s056] anonym: Smårim. Side [56]-61 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: [flere enkelte vers uden titel]. Leverim. Faaretælling (Manden kommer fuld hjem, mens Konen er ifærd med at tælle Faarene).
 note til titel Note side 61: "Smaarimene" tildels efter Jens Kamp og "Skattegraveren". Enkelte dog efter Udgiverens egen Opskrift.
3. Afdeling. Blichertiden. Side [63]-137
[s065] Blicher, Niels: Smaa Samtaler. Side [65]-68 (1902, novelle(r))
af Niels Blicher (1748-1839)
kollaps Noter
 note til titel Note side 68: Af "Vium Præstekald" (1794). S. 171 ff.
[s069] Blicher, Niels: Tri gue Mænd, A takker Gui for. Henrik, Anders, Jonas. (ie: Henrik Nic. Clausen - Anders Sandoe Ørsted - Jonas Collin). Side [69]-70 (1902, digte)
af Niels Blicher (1748-1839)
kollaps Noter
 note til titel Note side 70: "Dagen" 16. Juli 1832, Nr. 168. Undertegnet: "En Jyd". Vi gjætter paa Blichers Far, Niels Blicher, som Forfatter.
[s071] Blicher, St. St.: De forunelest Øer i Jens Jensens Lyu, ætter hans øjn Beskryels. Side [71]-74 (1902, novelle(r))
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 74: Blichers første Prosa-Forsøg i jydsk Mundart - her gjengivet med den Stavemaade som Bl. brugte, da Fortællingen stod trykt første Gang i "Nordlyset" 2. B. 1827. S. 216. Optoges senere i "E Bindstouw" (1842).
[s071] Blicher, St. St.: Faawal Marri. Side [77]-78 (1902, digte)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 78: Blichers første Digt i jydsk Mundart; trykt i "Nordlyset" 1828 VI. S. 113, hvor Bl. ledsager det med følgende Bemærkning: ... "Endelig vil Forfatteren, der skjøndt selv en fattig Fugl, lader haant om at pryde sig med stjaalne Fjedre, oprigtigen tilstaa, at et fornyligt trykket Digt i den skotske Dialekt af Skotten Laidlaw: "'Ewas when the wan leaf frae the birk tree was fa'in" - foranledige nærværende Forsøg, der ikke har til Hensigt at sætte Lattermusklerne i Bevægelse".
Digtet optoges senere i "E Bindstouw" (1842).
[s079] Blicher, St. St.: Den jænarmed Sældaat. Side [79]-83 (1902, digte)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 83: Trykt i "Nordlyset" XI. 1829. S. 1; optoges senere i "E Bindstouw" (1842).
[s084] Blicher, St. St.: Messingjens. Side [84]-91 (1902, novelle(r))
1842 E Bindstouw [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Notee side 91: "Æ Bindstouw" (1842). - Blicher ledsager Fortællingen med følgende Bemærkning: "Der er endnu (1842) Flere levende af dem, som kjendte Messingjens i levende Live, og hans Eftermæle lever, saavidt jeg veed, mellem de slesvigske Krysserer".
[s092] Blicher, St. St.: Øvli. Side [92]-93 (1902, digte)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 93: "E Bindstouw (1842).
[s094] Blicher, St. St.: E Staahkelsmand. Side [94]-101 (1902, novelle(r))
1842 E Bindstouw [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 101: "E Bindstouw" (1842). Alle de foranstaaende Stykker af "E Bindstouw" er sammenholdt med Originaludgaven.
[s102] Blicher, St. St.: Mads Doss. Side [102]-03 (1902, digte)
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
kollaps Noter
 note til titel Note side 103: Af "Kjærlighed paa Dagvognen" (1841).
[s104] Blicher, St. St.: Pe' Sywsprings Vihs. Side [104]-05 (1902, digte)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Note side 105: Af "Høstferierne" (1841).
[s106] Blicher, St. St.: Ell aa Visti. Side [106]-09 (1902, digte)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Note side 105: Af "Høstferierne" (1841).
[s110] Blicher, St. St.: E Buen aa e Herremand. Side [110]-11 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 111: Randers Amtsavis og Avertissementstidende, 1844, 1. Juni, Nr. 86.
[s112] Blicher, St. St.: Te H. C. Simonsen. Side [112] (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side [112]: Randers Amtsavis 23. Maj 1846. Undertegnet: "Stien"
H.C. Simonsen skrev Melodier til adskillige af Blichers jydske Viser.
[s113] Blicher, St. St.: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15 (1902, digte)
1846 1. udgave: Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i Gæa, 1846, side 19-20, under titlen: Ungdom og Løndom.
[s116] Blicher, St. St.: Jyden. Side [116]-17 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 117: Skrevet til en Folkefest, der var tænkt afholdt paa Hohøj ved Mariager 18. Septbr. 1846. - Melodien af H.C. Simonsen (født i Assens 1812, død i Odense 1876 som Organist ved St. Knuds Kirke). - Sangen fandtes efter Blichers Død og offentliggjordes første Gang i "Aalborg Stiftstidende" Nr. 109, 11. Maj 1849 og aftrykkes derpaa i "Fædrelandet" Nr. 110 for 14. Maj s. A.
Mindedigt over St. St. Blicher. Side [118]-27
[s118a] Eskesen, Morten: [Aa Jyllands brow'n Hih'r]. Side [118]-20 (1902, digte)
af Morten Eskesen (1826-1913)
1858 1. udgave: Hedelærken. Ungdoms-Kvæder. ♦ (Iversens Boghandel), 1858
kollaps Noter
 note til titel Note side 120: "Hedelærken" (1858) S. 62.
[s121] Tang Kristensen, Evald: [Dær æ en Kalgor saa gryw aa stowr]. Side [121]-22 (1902, digte)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Note side 122: "Steen Steensen Blicher's Liv og Gjærning". (1882). S. 95.
[s123] Tang Kristensen, Evald: [Han war en Mand, der lidd di Smo]. Side [123]-24 (1902, digte)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Note side 124: En festsang (1882).
[s125] Thomeskjær, Chr. Sørensen: [A sønge om en gammel Præjst]. Side [125]-27 (1902, digte)
af C. Sørensen Thomaskjær (1841-1919)
1883 1. udgave: Nowwe Smaafaatelenge aa Visse. Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre. ♦ Emil Flensborgs Forlag, 1883. 53 sider. Pris: kr. 0,75
kollaps Noter
 note til titel Note side 127: "Nowwe Smaafaatelenge aa Visse" (1883), S. 45.
[s128] Andersen, Niels: Skalle-Laust. Side [128]-37 (1902, digte)
af Niels Andersen (1794-1852)
1835 1. udgave: Faaklaaring aa Beskryuels öuer et faalæ villelæ Gild, dæ haa wot i Svinning akkeraat fiir aa tyv Dau ætte Helmes aa trøddæ Dau far Yulauten 1832. Randers, 1835
kollaps Noter
 note til titel Note side 137: "Faaklaaring aa Beskryuels ouer et faalæ villæ Gild, dæ haa wot i Svinning (osv.) 1832, beskrøuen aa Laust Skalle, Øuæfiskemeister aa Staatsmossekanter" (1835).
Stavemaaden fra Wistofts Udgave (1867).
4. Afdeling. Fra Blicher til os. Side [139]-220
[s141] Jacobsen, J. P.: Erik Grubbe og hans Husholder. Side [141]-45 (1902, novelle(r))
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 145: "Marie Grubbe" (1876) S. 9.
[s146] Skytte, Knud: Tosse Povl. Side [146]-49 (1902, digte)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
1883 1. udgave: Bedstemoster. Fortælling. ♦ Schønberg, 1883. 245 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note til titel Note side 149: I Wisbechs Almanak, 1869. Optoges derfra i "Bedstemoster" (1883) S. 74. Maalet fra Hobroegnen.
[s150] Eskesen, Morten: En busle Billeth. Side [150]-53 (1902, digte)
af Morten Eskesen (1826-1913)
1883 1. udgave: Digt og Sang. Julegave. Odensen, Milo, 1882
kollaps Noter
 note til titel Note side 153: "Digt og Sang" (1883) S. 9.
[s154] Lund, Chr. J. R.: Ljergravven. Side [154]-67 (1902, novelle(r))
1885 1. udgave: To Noveller i østvendsysselsk Mundart. ♦ Frederikshavn, i kommission hos Boghandler Jepsen, 1885. 34 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 167: "To Noveller fortalte i østvendsysselsk Mundart", 1885, S. 17.
[s168] Johanne: En baahne Knejt. Side [168]-70 (1902, digte)
1885 1. udgave: To nye Digte i jydsk Mundart. ♦ Randers, 1885
kollaps Noter
 note til titel Note side 170: Af "To nye Digte" (1885), S. 11.
[s171] Thomeskjær, Chr. Sørensen: Bette Tammes. Side [171]-73 (1902, digte)
af C. Sørensen Thomaskjær (1841-1919)
1883 1. udgave: Nowwe Smaafaatelenge aa Visse. Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre. ♦ Emil Flensborgs Forlag, 1883. 53 sider. Pris: kr. 0,75
kollaps Noter
 note til titel Note side 173: "Nowwe Smaafaatelenge aa Visse", 1883, S. 16.
[s174] Nielsen, Niels: Sessel aa Kresten. Erindring fra Okkupationen 1864. Side [174]-75 (1902, digte)
af Niels Nielsen (f. 1845)
1877 1. udgave: Sæjs nøj jysk Wisser fræ O'eskanten. ♦ Oscar Risom's Musikhandel, 1877. 19 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 175: Af "Sejs nøj jysk Wisser fræ O'eskanten", 1867. (Med Musik).
[s176] Jacobsen, J.: Æ Branderektør. Side [176]-83 (1902, novelle(r))
af J. Jacobsen, f 1856 (1856-1901)
1888 indgår i: Tæjelownssjow [1] 1. udgave: 1. Aften. ♦ Kolding, V. Pontoppidans Forlag, 1888. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 183: "Tejelownssjow" 1. Aften S. 28. Maalet fra Varde-Egnen.
[s184] Larsen, Thøger: Kræ-Tammesen. Side [184]-88 (1902, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Note side 188: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Lemvigkanten.
[s189] Alsted, Peter: Povl aa Ann. En Vegselsong. Side [189]-91 (1902, digte)
af Peter Alsted (1864-1944)
kollaps Noter
 note til titel Note side 191: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Horsens-Egnen.
[s192] Mickle, Julius: Sømandens Kone synger. (Ved Jakob Knudsen). Side [192]-93 (1902, digte)
af William Julius Mickle (1734-1788, sprog: engelsk)
oversat af Jakob Knudsen (1858-1917)
kollaps Noter
 note til titel Note side 193: Digtet tillægges Skotten Julius Mickle. Oversættelsen med Musik findes i "Højskolebladet", 27. Decb. 1901.
[s194] Aakjær, Jeppe: Mesterskytten. Side [194]-98 (1902, novelle(r))
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel Note side 198: Af "Bondens Søn" (1899). S. 47.
[s201] Aakjær, Jeppe: Hjorddrengen synger Tagfatvisen. Side [201]-02 (1902, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note side 202: "Derude fra Kjærene" (1899), S. 119.
[s203] Aakjær, Jeppe: Bakk'aal. Side [203]-09 (1902, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [d] 1. udgave: En Omløber
kollaps Noter
 note til titel Note side 209: Af Fortællingen "En Omløber" - ("Fandboer", 1901 S. 15. I). Maalet fra Fjends Herred.
[s210] Aakjær, Jeppe: Maren. Side [210]-11 (1902, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note side 211: "Derude fra Kjærene" (1899) S. 118.
[s212] Skjoldborg, Johan: Hjemm fræ. Side [212]-14 (1902, digte)
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
kollaps Noter
 note til titel Note side 214: Skrevet til dette Værk. Hannæsbomaal.
[s215] Grønborg, Andr. Th.: Høwerdrengi. Side [215]-16 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 216: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Øster Brønderslev Sogn i Vendsyssel.
[s217] Jensen, Johannes V.: Gi Husly! Side [217]-18 (1902, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 109 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Note side 218: Af Fortællingen "Vinteren" (1902). S. 39.
[s219] Jensen, Johannes V.: Godnat! Side [219]-20 (1902, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 109 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Note side 220: Af "Vinteren" (1902). S. 108. Maalet fra Himmerland.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.