Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Ivanhoe

Scott, Walter: Ivanhoe, (1822, roman, engelsk) EMP1208 BD4:sp484
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af C.J. Boye
Detaljer
Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
originaltitel: Ivanhoe, 1820
Oversigt over andre udgaver:
1831 i: Selections in prose and verse [1s158-182] Senere udgave: Ivanhoe. [kapitel VII-VIII, på engelsk]
1833 i: Samlede Skrifter [6-7] Senere udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. af C.J. Boye. [2. udgave]. ♦ 1833. Deel 1-2, 368 + 384 sider
1855 i: Samlede Romaner [2] Senere udgave: Ivanhoe. Overs. af C. J. Boye. [3. Udgave]. ♦ 1855. 580 sider
1871 [Uddrag] indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [c] Senere udgave: Turneringen. I hans Roman "Ivanhoe"
1871 Senere udgave: Turneringen. Af den engelske Forfatter Walter Scott, i hans Roman "Ivanhoe". Overs. ved F. W. Holm. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk af "Folkelæsning" 1871, [nr.] 43. ♦ 1871. 79 sider
1880 Senere udgave: Ivanhoe eller Den hemmelighedsfulde Ridder ... Ny illustreret Folkeudgave. Overs. af Vilh. Østergaard. ♦ [1880]. 761 sider + 35 tavler
1881 i: Samlede Romaner [2] Senere udgave: Ivanhoe. Anden Udgave. Overs. af P. V. Grove. ♦ P.G. Philipsen, 1881. 509 sider. (Samlede Romaner, 2)
1883 i: Romaner [1] Senere udgave: Ivanhoe. Roman. Overs. af P. V. Grove. Med 153 Afbildninger. ♦ P.G. Philipsen, 1883. 586 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 10,00
1884 Senere udgave: Ivanhoe. Fjerde Udgave. Overs. af P. V. Grove. ♦ 1884. 509 sider
1893 Senere udgave: Ivanhoe. Femte Udgave. Overs. af P. V. Grove. ♦ 1893. 513 sider
1899 Senere udgave: Ivanhoe. Historisk Roman. Forkortet Overs. ved P. V. Grove. Med Illustrationer. ♦ 1899. 304 sider, illustreret. (Frems Klassikerbibliothek)
1904 Senere udgave: Ivanhoe. Bearbejdet f. Ungdommen af E. Egebjerg og J. Engelstoft. M. mange Illustr. ♦ Nyt dansk Forlag, 1904. 368 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1909 Senere udgave: Ivanhoe. Hist. Roman. Oversat af E. Wermund. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1909. 448 sider
1910 Senere udgave: Ivanhoe. Fortalt for Ungdommen efter den forkortede engelske Udg. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1910. 168 sider
1910 Senere udgave: Ívar Hlújárn. Íslensk þýðing eftir Þorstein Gíslason. (Særtr. af "Lögrjetta"). ♦ Rykjavík, Arinbj. Sveinbjarnarson, 1910. 256 sider, 2 tavler
1911 Senere udgave: Ivanhoe. Oversat fra Engelsk af E. Smyth-Hansen. Illustr. af Hedvig Kinch. ♦ Hagerup, 1911. 198 sider, illustreret
1912 Senere udgave: Ivanhoe. Paa Dansk ved Edv. Egeberg og J. Engelstoft. Med Tegninger af Carl H. F. Schmidt og flere. Andet Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 256 sider, illustreret. Pris: kr. 0,80
1918 Senere udgave: Ivanhoe. Historisk Roman. (Ny forkortet Udg. efter P. V. Groves Oversættelse). ♦ Gyldendal, 1918. 256 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Ivanhoe. Historisk Roman. Oversat af E. Wermund. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1918. 448 sider
1921 Senere udgave: Ivanhoe. Paa Dansk ved Edv. Egeberg og J. Engelstoft. M. 25 Tegn. af Carl H. F. Schmidt og flere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 230 sider, illustreret
1941 Senere udgave: Ivanhoe. Illustr. af Sikker Hansen. Overs. af og i Uddrag for Ungdommen ved Otto Gelsted. ♦ Athenæum, 1941. 194 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1943 Senere udgave: Ivanhoe. Fortalt i Tegninger af Oluf Nielsen. Frit efter Walter Scotts berømte Roman. ♦ Illustrationsforlaget, [1943]. 240 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1944 Senere udgave: Ivanhoe. Overs. af Ellen Kirk. Illustreret af Kirsten Hoffmann. ♦ Arthur Jensen, 1944. [Bind 1-2], 190 + 196 sider, illustreret. Pris: à 2,85 kr
1944 Senere udgave: Ivanhoe. Forkortet og tilrettelagt for Ungdommen ved Henrik Madsen. ♦ Gyldendal, 1944. 318 sider. Pris: kr. 4,25
1944 Senere udgave: Ivanhoe. ♦ Politiken, 1944. 64 sider. Pris: kr. 0,60. (Politikens Stjerne-Hæfte, 13)
1950 Senere udgave: Ivanhoe. På dansk ved Edv. Egeberg og J. Engelstoft. (6. oplag). ♦ Erichsen, 1950. 188 sider, illustreret. Pris: kr. 4,25
1950 Senere udgave: Ivanhoe. ♦ Samleren, 1950. 176 sider. Pris: kr. 2,00
1953 Senere udgave: Ivanhoe. Bearbejdet for ungdommen af Alfr. Jeppesen. ♦ Ungdommens Forlag, 1953. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 4,25
1955 Senere udgave: Ivanhoe. [Ny udg.] En historisk fortælling fra riddertiden. Med ill. af Svend Otto. Overs. fra engelsk. ♦ Samleren, 1955. 175 sider, illustreret
1957 Senere udgave: Ivanhoe. [Af] Sir Walter Scott. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1957 Senere udgave: Ivanhoe. Overs. fra engelsk og bearbejdet af Poul Steenstrup. Ill. af Svend Bülow. ♦ Gyldendal, [1957]. 225 sider, illustreret. (Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 4)
1964 Senere udgave: Ivanhoe. Genfortalt af Kjartan Holm. Ill. af Jacques Poirier
1971 Senere udgave: Ivanhoe. På dansk ved Poul Steenstrup. Tegninger af Svend Bülow. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1971. 225 sider, illustreret
1971 Senere udgave: Ivanhoe. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 47 sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.