Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Romaner

Scott, Walter: Samlede Romaner, (1855-71, roman, engelsk) EMP1242
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
Detaljer
Samlede Romaner. Bd. 1-20
kollaps Indhold

[1] Scott, Walter: Nigels Hændelser. Overs. af V. Herrmann. ♦ 1855. 592 sider (1855, roman)
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
1823 1. udgave: Lord Nigels Hændelser. Overs. af Fridr. Schneider. ♦ 1823. Deel 1-3, 285 + 304 + 328 sider
[2] Scott, Walter: Ivanhoe. Overs. af C. J. Boye. [3. Udgave]. ♦ 1855. 580 sider (1855, roman)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], 1866. 580 sider.
[2] Scott, Walter: Ivanhoe. Anden Udgave. Overs. af P. V. Grove. ♦ P.G. Philipsen, 1881. 509 sider. (Samlede Romaner, 2) (1881, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fyens Stiftstidende 1-12-1880, side 4: Subskriptionsindbydelse paa Ivanhoe. Historisk Roman af Walter Scott. Anden Udgave, paa Dansk ved P. V. Grove ... fem Leveringer, hver paa ca. 6 Ark ... Første Levering er udkommet ... [signeret: P.G. Philipsen].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 27-1-1881 om prisforandring paa Walter Scotts Romaner: Ivanhoe udkommer for Tiden i ny Oversættelse ved P. V. Grove og udgives i fem Leveringer à 50 Øre... [signeret: P.G. Philipsen, Høibroplads].
[3] Scott, Walter: Rob Roy. En Fortælling. Overs. af C.J. Boye. [2. udg.]. ♦ 1856. x + 426 sider (1856, roman)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
1821 1. udgave: Røde Robin. En Fortælling. Overs. af J.C. Boye [ie: C.J. Boye]. ♦ Kbh., 1821. Del 1-2, XVI + 308 +342 sider
[4] Scott, Walter: Talismanen eller Richard Løvehjerte i Palæstina. En Fortælling fra Korsriddernes Tid. Overs. af A. E. Boye. [3. Udgave]. ♦ 1856. 410 sider (1856, roman)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1826-27 1. udgave: Talismanen. En romantisk Skildring fra Korstogenes Tider. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1826-27. Deel 1-2, 289 + 336 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1876. 420 sider.
[5] Scott, Walter: Guy Mannering eller Astrologen. En Fortælling. Overs. af C.W. Hviding. Anden gjennemsete og forbedrede Udgave (1857, tekster)
oversat af Christian Werner Hviding (1775-1826)
1823 1. udgave: Guy Mannering eller Stjernetyderen. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1823. Deel 1-3, 251 + 269 + 272 sider
[6] Scott, Walter: Wawerley eller Skotland for 60 Aar siden. En historisk Roman. Overs. af A. P. Ljunge. Anden gjennemsete og forbedrede Udgave. ♦ 1857. 580 sider (1857, roman)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1826 1. udgave: Waverley eller Skotland for 60 Aar siden. Overs., efter Originalens syvende Udgave, af A. P. Liunge. ♦ 1826. Deel 1-2, 409 + 376 sider
[7] Scott, Walter: Mid-Lothians Hjerte eller Fængslet i Edinburgh. En Fortælling. Overs. ved C. J. Boye. [3. Udgave]. ♦ 1859. 764 sider (1859, roman)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
1822 1. udgave: Midlothians Hjerte eller Fængslet i Edinburgh. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-4, 268 + 292 + 291 + 299 sider
[8a] Scott, Walter: Montrose. En Fortælling. Overs. af C. J. Boye. [3. Udgave]. ♦ P.G. Philipsen, 1859. 283 sider. Pris: 1 Rd. 12 Sk. (1859, roman)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
1825 1. udgave: En Fortælling om Montrose. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1825. Deel 1-2, 128 + 230 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindet består af to afdelinger. Denne fortælling er betegnet: 1ste Afdeling.
[8b] Scott, Walter: Den sorte Dværg. Oversat af L. Moltke. ♦ 1862. 198 sider (1862, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1825 1. udgave: Den sorte Dværg. Et skotsk Folkesagn. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1825. viii + 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-11: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Bindet består af to afdelinger. Denne fortælling er betegnet: 2den Afdeling.
[9] Scott, Walter: St. Valentins Dag eller Perths fagre Mø. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1860. 659 sider (1860, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1828-29 1. udgave: Sanct Valentine's Dag eller den smukke Pige i Perth. Overs. efter den engelske Original ved S. Meisling. ♦ 1828-29. Bd. 1-3, 220 + 200 + 248 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-9: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Side 10-22: Indledning [af forf.].
[10] Scott, Walter: Quentin Durward. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1861. 668 sider (1861, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1825 1. udgave: Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-15: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Side 16-46: Forord [af forf.].
[11] Scott, Walter: Woodstock eller Cavaleren. En Fortælling for Aaret 1652. Overs. af L. Moltke. ♦ 1862. 681 sider (1863, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1827 1. udgave: Woodstock eller Cavalieren. En romantisk Skildring fra Cromwells Tider. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1827. Deel 1-3, 290 + 306 + 341 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-19: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Side 20-26: Fortale [af forf.].
[12] Scott, Walter: Kenilworth. Overs. af L. Moltke. ♦ 1863. 654 sider (1863, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1824-25 1. udgave: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-8: Indledning [af forf.].
[13] Scott, Walter: Oldgranskeren. En Fortælling. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1864. 591 sider (1864, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1824 1. udgave: Oldgranskeren. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1824. Deel 1-3, 236 + 250 + 262 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-15: Oldgranskeren. Til Efterretning for Læseren [af forf.].
 url Fuld visning af denne danske udgave på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[15-16/14-15] Scott, Walter: Peveril fra Aasen. Overs. af L. Moltke. I to Dele. ♦ Philipsen, 1866. 397 + 473 sider (1866, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1825 1. udgave: Ridder Peveril paa Høien. En Fortælling. ♦ 1825. Deel 1-4, 248 + 271 + 287 + 296 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-10: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Side 11-29: Indledende Brev [af forf.].
 note til oversat titel Bindene er fejlagtigt betegnet 15 og 16, det korrekte er 14 og 15.
 note til oversat titel Udkom i hefter fra juni 1865.
[16] Scott, Walter: Klosteret. Overs. af L. Moltke. ♦ 1867. 519 sider (1867, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1823-24 1. udgave: Klosteret. En romantisk Skildring. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1823-24. Deel 1-3, 200 + 208 + 214 sider
[17] Scott, Walter: Abbeden. Overs. af L. Moltke. ♦ 1868. 596 sider (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1823 1. udgave: Abbeden. En romantisk Skildring. Overs. af A. Rasmussen. ♦ 1823. Deel 1-3, 235 + 244 + 272 sider
[18] Scott, Walter: Fortællinger fra Canongate. I. De to Qvægdrivere. II. Den høilandske Enke. III. Lægens Datter. Overs. af L. Moltke. ♦ 1869. 329 sider (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1828 1. udgave: Kröniker fra Canongate. Oversatte, efter den engelske Original, af A. P. Liunge og Pastor Broager. ♦ Kjöbenhavn, Forlagt af A. Solding, 1828. 1.-2. Bind, 250 + 253 sider. (Trykkeri: Trykt hos C. Græbe)
[18a] Scott, Walter: De to Qvægdrivere (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1828 i: Kröniker fra Canongate [1s210] 1. udgave: De tvende Qvægdrivere. Side 210-50
[18b] Scott, Walter: Den høilandske Enke (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1828 i: Kröniker fra Canongate [1s117] 1. udgave: Enken i Høilandene. Side 117-260
[18c] Scott, Walter: Lægens Datter (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1828 i: Kröniker fra Canongate [2s022] 1. udgave: Districtschirurgens Datter. Side 22-249
[19] Scott, Walter: De skotske Presbyterianere. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1870. 570 sider (1870, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1824-25 1. udgave: Den gamle Gravmand. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1824-25. Deel 1-2, 377 + 366 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-15: Indledning [af forf.].
[20] Scott, Walter: Bruden fra Lammermoor. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1871. 432 sider (1871, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1823 1. udgave: Bruden fra Lammermoor. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1823. Deel 1-2, 276 + 358 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-9: Fortale [af forf.].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.