Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Læsning for det smukke Kjøn

antologi: Læsning for det smukke Kjøn, (1802, roman, flere sprog) EMP 2 BD4:sp439
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Jens Kragh Høst
oversat af Christen Georg Høst
kollaps Indhold

[a] Herder: Eloise. Af Herder, overs. ved J.K. Høst (1802, tekster)
af Johann Gottfried Herder (1744-1803, sprog: tysk)
[b] Lafontaine: Moderen eller den ædle Hævn af Lafontaine, overs. ved C.G. Høst (1802, tekster)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
[c] Huber: Lais's Spejl. Af Huber, ved samme [ie: C.G. Høst] (1802, tekster)
af Therese Huber (1764-1829, sprog: tysk)
[d] Leopold: Kræet eller de tre tunge Ord. Græsk Fortælling af Leopold, ved J.K. Høst (1802, tekster)
af Carl Gustaf af Leopold (1756-1829, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til forfatter EMP angiver forfatteren til at være Georg August Julius Leopold, tysk forfatter, 1755-1827.
 note til forfatter Mere sandsynligt er dog den svenske Carl Gustaf af Leopold, der har skrevet en novelle ved navn Kräket.
[e] Saint-Joir: Sybilla. Af Saint-Joir, ved C.G. Høst (1802)
af ukendt (sprog: ukendt)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.