Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Nye originale Skuespil

antologi: Nye originale Skuespil, (1776-90, dramatik, dansk) 👓
af uidentificeret
Detaljer
Nye originale Skuespil. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendals Forlag, 1776-90. Bind 1-5
kollaps Noter
 note til titel De enkelte skuespil har egen paginering, men oftest intet årstal på titelsiden.
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 2 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 3 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 4 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Wandall, Peder Topp: Efterretninger om Danske Skuespil fra det sextende Aarhundrede. Som en Fortale til det første Bind af nye Originale Skuespil af Peder Topp Wandall. 44 sider (1776, dramatik)
af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 11, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1b] Wessel, Johan Herman: Kierlighed uden Strømper. Et Sørgespil i 5 Optog. [Musik af Paolo Scalabrini]. 96 sider (1776, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, A.H. Godiches Efterleverske, ved F.C. Godiche, 1772. 87 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 53, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1bb] Wessel, Johan Herman: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 89-96 (1776, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1787 indgår i: Samtlige Skrivter [s109] Senere udgave: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 109-22
1848 indgår i: Værker [d] Senere udgave: Epilogue til Kierlighed uden Strømper
1891 indgår i: Kærlighed uden Strømper [b] Senere udgave: Epilog til Kærlighed uden Strømper. Side [71]-76
kollaps Noter
 note til titel Note side [88]: Følgende Tillæg vilde Læseren uden Tvivl troe, at Forfatteren uden Skade enten for dem eller ham angerløs kunde have udeladet, og saa troede Forfatteren, som af ingen anden Aarsag udgiver dette, end blot af Frygt for at see det trykt med flere Feil end hans egne.
[1c] Wessel, Johan Herman: Lykken bedre end Forstanden. Et Lystspil i 5 Optog. 112 sider (1776, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
s.a. Senere udgave: Lykken bedre end Forstanden. Et Lystspil i 5 Optog. ♦ U.St., o.A.
1848 indgår i: Værker [e] Senere udgave: Lykken bedre end Forstanden
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 149, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [24-2-1776] Læst Lykken bedre end Forstanden. Non placuit. Den blev ei opført, fordi en af Acteurerne blev arresteret for Gield [planlagt til 23-2-1776, men udskudt til 8-3-1776].
[1d] Bredal, N. K.: Tronfølgen i Sidon. En original lyrisk Tragi-Comedie udi to Handlinger. Til den Kongelige danske Skuespladses Brug forfattet af N. K. Bredal. [Musiken af Giuseppe Sarti, forøget af Thomas Walter.] Andet og forbedrede Oplag. 40 sider (1776, dramatik)
af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1776 i: Nye originale Skuespil [1d] 1. udgave: Tronfølgen i Sidon. En original lyrisk Tragi-Comedie udi to Handlinger. Til den Kongelige danske Skuespladses Brug forfattet af N. K. Bredal. [Musiken af Giuseppe Sarti, forøget af Thomas Walter.] Andet og forbedrede Oplag. 40 sider
1776 i: Nye originale Skuespil [1d] Senere udgave: Tronfølgen i Sidon. En original lyrisk Tragi-Comedie udi to Handlinger. Til den Kongelige danske Skuespladses Brug forfattet af N. K. Bredal. [Musiken af Giuseppe Sarti, forøget af Thomas Walter.] Andet og forbedrede Oplag. 40 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 261, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1e] M.*** [ie:Malling, Ove]: Belsor i Hytten eller den uventede Opdagelse. Et Synge-Spil i tvende Handlinger. Skrevet for den danske Skuesplads af M***. Musiken af Zielche. 64 sider (1776, dramatik)
af Ove Malling (1747-1829)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 301, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1f] Falsen, Envold de: Salvini og Adelson. En Borgerlig Tragoedie i fem Acter af Envold de Falsen. ♦ 1776. 124 sider (1776, dramatik)
af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
1821 i: Skrifter [2a] Senere udgave: Salvini og Adelson. (en borgerlig Tragoedie i fem Acter)
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider [3-5]: Til Læseren!
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 365, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2a] Wandall, Ped. Topp: Efterretninger om Danske Skuespil fra det 16. Aarhundrede. Andet Stykke (1778, dramatik)
af Peder Topp Wandall (1737-1794)
[2b] Brun, Joh. Nordahl: Zarine. Et Sørgespil i fem Optoge ved Johan Nordahl Brun. Opført paa den Kongelige Danske Skuesplads første Gang den 17. Februarii. 1772. ♦ 1778. 110 sider (1778, dramatik)
af Johan Nordahl Brun (1745-1816)
1778 i: Nye originale Skuespil [2b] 1. udgave: Zarine. Et Sørgespil i fem Optoge ved Johan Nordahl Brun. Opført paa den Kongelige Danske Skuesplads første Gang den 17. Februarii. 1772. ♦ 1778. 110 sider
1778 i: Nye originale Skuespil [2b] Senere udgave: Zarine. Et Sørgespil i fem Optoge ved Johan Nordahl Brun. Opført paa den Kongelige Danske Skuesplads første Gang den 17. Februarii. 1772. ♦ 1778. 110 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3-7]: Til Læseren.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[2c] Brun, Joh. Nordahl: Einer Tambeskielver. Et Sørgespil i 5 Optog til Brug for den Kgl. Danske Skuesplads. ♦ 1778. 110 sider (1778, dramatik)
af Johan Nordahl Brun (1745-1816)
[2d] Biehl, Charlotta Dorothea: Euphemia. Tragedie i fem Akter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Morten Hallager, 1778. 125 sider (1778, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
1775 1. udgave: Euphemia. Tragedie i fem Akter. ♦ Kbh., 1775
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet med udgivelsesåret: 1775.
[2e] W**** [ie: Wivet, Fr. Wilh.]: Datum in blanco eller Den af sin egen Last straffede Aagerkarl. Et Skuespil i 5 Optoge (1778, dramatik)
af Frederik Wilhelm Wivet (1728-1790)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1756, men først opført 3-1-1785.
[2f] Biehl, Charlotta Dorothea: Den prøvede Troskab. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1774 (1778, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
[3aa] Evald, Johan: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger, af Johan Evald. [Musiken af Joh. Hartmann d. Æ.].104 sider (1781, dramatik)
af Johannes Ewald (1743-1781)
1774 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [11s003] 1. udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt af Johan Ewald. Side [3]-126
kollaps Noter
 note til titel Side 100-04: Forklaring over gamle, især mythologiske Ord og Navne som forekomme i dette Stykke.
[3ab] Biehl, Charl. Dorothea: Den altfor lønlige Beiler eller den som giør en Hemmelighed af alle Ting. Coemedie udi 5 Acter (1781, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
1772 i: Comedier [1c] 1. udgave: Den alt for lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, 1772. 142 sider
[3b] Bruun, [T. C.]: Den uheldige Liighed eller Kierligheds og Mistankes Magt. Et Skue-Spil i fem Handlinger af Bruun. 116 sider (1781, dramatik)
af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
[3ca] Biehl, Charlotta Dorothea: Silphen. Et Syngespil i tre Acter af Charlotta Dorothea Biehl. 88 sider (1781, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
1773 1. udgave: Silphen. Et Syngespil i 3 Acter. Kbh., 1773
[3cb] Wessel, Johan Herman: Anno 7603. Skuespil i 6 Acter. ♦ 1781. 109 [1] sider (1781, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1785 1. udgave: Anno 7603. ♦ Kiøbenhavn, 1785. 109 sider
kollaps Noter
 note til titel Findes i Universitetsbibliotekets eksemplar i stedet for Biehls Silphen.
 note til titel Side [110]: Feil.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Natsjonalbiblioteket
[3d] Biehl, Charlotta Dorothea: Kierligheds-Brevene. Et Syngespil i tre Acter af Charlotta Dorothea Biehl. [Musikken af Giuseppe Sarti.]. 72 sider (1781, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
[3e] anonym [Falsen, Enevold]: De snorrige Fættere eller Testamentet. Comedie i to Acter. 96 sider (1781, dramatik)
af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter
[3f] Bech, Bernh. Henr.: Den lykkelige Feiltagelse. En Original Comoedie i fem Acter. Af Bernhard Henric Bech, Acteur i de Danske Skuespil. 152 sider (1781, dramatik)
af Bernh. Henr. Beck (1748-1797)
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Den Stormægtigste Dronning, Dronning Juiliane Marie! tilegnes dette allerunderdanigst af Forfatteren.
 note til titel Side [4-5]: Allernaadigste Dronning! [signeret: Kiøbenhavn, den 19 Januarii 1779. Bernhard Henric Bech].
[4a] Ewald, Johannes: Fiskerne. Et Syngestykke i 3 Handlinger. [Musiken af Joh. Hartmann d. Æ.] (1783, dramatik)
af Johannes Ewald (1743-1781)
1779 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [13s005] 1. udgave: Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt af Johannes Ewald. Side [5]-142
[4b] anonym [Biehl, Dorothea]: Den tavse Pige eller de ved Tavshed avlede Mistanker. En original Comoedie i 5 Acter (1783, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
[4c] Wibe, Johan v.: De nysgierrige Mandfolk. Comoedie i tre Acter af Johan von Wibe. ♦ 1783. 144 sider (1783, dramatik)
af Johan Vibe (1748-1782)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
[4d] anonym [Brun, Johan Nordahl]: Toldbetienten. Et Syngestykke i 3 Handlinger (1783, dramatik)
af Johan Nordahl Brun (1745-1816)
[4e] anonym [Brun, Johan Nordahl]: Væveriet. Et Skuespil i fem Handlinger. ♦ 1783. 105 [1] sider (1783, dramatik)
af Johan Nordahl Brun (1745-1816)
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Til alle Fogder i Norge [Signeret: Forfatteren].
 note til titel Upagineret side: Eftertale.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5a] Tode, J. C.: Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i fem Akter. Tredie afkortede og forbedrede Udgave. [Kbh., 1785]. 166 sider (1785, dramatik)
af Johann Clemens Tode (1736-1806)
1782 1. udgave: Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i 5 Akter af Forf. til Sundhedstidenden. Kbh. 1782
kollaps Noter
 anmeldelse L.Eft. 1785, side 198 [Anmeldelse af Rahbek]. Rahbek, Knud Lyne Knud Lyne Rahbek
[5b] Rein, Jonas: Hagen og Axel. Et original Sørgespil i fem Optog (1790, dramatik)
af Jonas Rein (1760-1821)
1786 1. udgave: Hagen og Axel. Et original Sørgespil i fem Optog. ♦ [Kbh.], [1786]. 88 [1] sider
[5c] Bruun, [T. C.]: Kierlighed paa Prøve. Comoedie i 5 Akter (1790, dramatik)
af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
[5da] Biehl, Charl. Dorothea: Den kierlige Mand. Comoedie udi 5 Acter, tilligemed 3 Prologer (1790, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
1764 1. udgave: Den kierlige Mand. Comedie udi fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke, 1764. 111 sider
[5db] Biehl, Charl. Dorothea: Melpomenes og Thaliæ Trætte. [Prolog] opf. den 2. Jan. 1765 (1790, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
[5dc] Biehl, Charl. Dorothea: Den glædede Thalia. [Prolog] opf. den 3. Oct. 1766 (1790, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
[5dd] Biehl, Charl. Dorothea: Den forvundne Angst. [Prolog] opf. den 4. Jan. 1768 (1790, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.