Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Den ynkværdige Hr. von Mildenburgs Historie

Knigge, Adolph v.: Den ynkværdige Hr. von Mildenburgs Historie, (1799, roman, tysk) EMP2256 BD4:sp461
af Adolf von Knigge (1762-1796, sprog: tysk)
oversat af Johan Diderich Tode
forord af Johann Clemens Tode
Detaljer
Den ynkværdige Hr. von Mildenburgs Historie. Udgivet i Breve. Af det Tydske. ♦ 1799. Deel 1-3, ([16] + 220) + ([18] + 210) + ([26] + 214) sider
originaltitel: Geschichte des armen Herrn von Mildenburg, 1789-97
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 3 anfører på titelbladet: Overs. af Johan Diderik Tode. Med en Fortale af Johan Clemens Tode.
 note til oversat titel Del 1, 4 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 3, 4 upaginerede sider: Fortale [af J.C.T.].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.