Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat

Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat, (1863, tekster, arabisk) 👓
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
oversat af Chr. Winther
illustrationer af anonym tysk (sprog: tysk)
Detaljer
De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
originaltitel: Die schönsten märchen der Tausend und einen nacht, 1842
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Billeder stammer fra den tyske udgave, men ikke kolorerede.
 note til oversat titel På tysk udkom 4. Oplag mellem 1859 og 1867. Den danske oversættelse er en komplet oversættelse af bogen 20 eventyr.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst (5. oplag, 1867) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (20-11-1863), side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 9-12-1863, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten Nr. 287 (10-12-1863), side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
Oversigt over andre udgaver:
1874 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidet for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Anden betydeligt forøgede Udgave. Med otte Billeder i Tontryk efter Tegninger af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [1] 388 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rd. 72 sk. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co.)
1884 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Tredje Udgave. Med tolv Billeder i Træsnit efter Tegninger Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. [1] 380 sider, 12 tavler. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
1900 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Fjerde Udgave. Med talrige Illustrationer af Louis Moe. ♦ Det nordisk Forlag, 1900. [Bind] I-II, 157 + 164 sider, illustreret
1912 Senere udgave: -1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Femte Udgave. Med Talrige Illustrationer af Louis Moe. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. Første-Anden Samling, 174 + 166 sider, illustreret. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
1923 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Med Illustrationer af Louis Moe. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00. (Trykkeri: Aarhus Stiftsbogtrykkeri)
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s075] Senere udgave: Prinsen af Sind og hans Æventyr. Side 75-86
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Franz: Agib, Kongesønnen. Side [1]-20 (1863, novelle(r))
originaltitel: Agib, der Königssohn
1757 i: Tusende og en Nat, [1s251] 1. udgave: Historie om Den tredie Calender, en Kongelig Prints. Side 251-301
[s020] Hoffmann, Franz: Harun al Raschid og Abdallah. Side 20-27 (1863, novelle(r))
originaltitel: Harun, al Raschid und Abdallah
1758 i: Tusende og en Nat, [3s394] 1. udgave: En liden Historie, af Calife Haroum Alraschids. Side 394-403
[s027] Hoffmann, Franz: Hassan, Rebslageren. Side 27-44 (1863, novelle(r))
originaltitel: Hassan, der Seiler
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 63-81
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s062] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 62-79
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s096] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 96-111
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s098] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 98-113
[s045] Hoffmann, Franz: Fiskeren og Aanden. Side 45-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Fischer und der Geist
1757 i: Tusende og en Nat, [1s073] 1. udgave: Historie om en Fiskere. Side 73-85
[s063] Hoffmann, Franz: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Hassan und Harun al Raschid
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s100] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 100-19
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s098] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 98-118
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s212] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 212-20
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s129] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 129-46
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s099] Senere udgave: Abu Mahommed, den lade. Side 99-116
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s131] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 131-48
[s083] Hoffmann, Franz: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Prinz von Sind
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s120] Senere udgave: Prindsen fra Sind og hans Eventyr. Side 120-30
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s118] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Æventyr. Side 118-28
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s146] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Evnetyr. Side 146-55
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s148] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Eventyr. Side 148-57
[s094] Hoffmann, Franz: Sindbad, Søfareren. Side 94-147 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sindbad, der Seefahrer
1757 i: Tusende og en Nat, [1s343] 1. udgave: Historie om Sindbad, den Søe-Erfarne. Side 343-443
[s147] Hoffmann, Franz: Den lille Kadi. Side 147-54 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der kleine Kadi
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s184] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 184-91
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s181] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 181-87
1890 indgår i: Æventyr af Tusind og en Nat [s079] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 79-84
1904 Senere udgave: Den lille Kadi. Fortælling for Ungdommen fra 1001 Nat. ♦ Rønne, O. Aarestrup, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s155] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 155-62
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s157] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 157-64
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s094] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 94-100
[s154] Hoffmann, Franz: Sultanen og Scheichen. Side 154-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Sultan und der Scheich
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s191] Senere udgave: Sultanen og Scheichen. Side 191-200
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s187] Senere udgave: Sultaten og Scheichen. Side 187-97
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s054] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 54-63
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s056] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 56-65
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s064] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 64-75
[s164] Hoffmann, Franz: De tre Prindser. Side 164-67 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Prinzen
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s201] Senere udgave: De tre Prindser. Side 201-05
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s197] Senere udgave: De tre Prinser. Side 197-201
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s162] Senere udgave: De tre Prinser. Side 162-65
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s164] Senere udgave: De tre Prinser. Side 164-68
[s168] Hoffmann, Franz: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sidi Numann und sein Rotz
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s205] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 205-16
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s201] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 201-12
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s063] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 63-75
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s065] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 65-77
[s179] Hoffmann, Franz: Abu og Niutyn. Side 179-87 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu und Niutyn
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s217] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 217-25
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s166] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 166-74
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s168] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 168-76
[s187] Hoffmann, Franz: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 187-211 (1863, novelle(r))
originaltitel: Prinz Achmet und Fee Paribanu
1758 i: Tusende og en Nat, [3s620] 1. udgave: Historie om Prints Ahmed og en Sangerinde, ved Navn Pari-Banon. Side 620-733
[s211] Hoffmann, Franz: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 211-19 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der todte Bucklinge auf Reisen
1757 i: Tusende og en Nat, [1s555] 1. udgave: Historie om En liden Pukkelrygget. Side 555-72
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Den døde Pukkelryggede paa Reiser.
[s219] Hoffmann, Franz: Albondocani. Side 219-41 (1863, novelle(r))
originaltitel: Albondocani, der Bandit
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s257] Senere udgave: Albondocani. Side 257-78
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s252] Senere udgave: Albondocani. Side 252-73
[s241] Hoffmann, Franz: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Mahomet, der Faulpelz
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s278] Senere udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 278-95
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s273] Senere udgave: Abu Mahomed, den lade. Side 273-90
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s101] Senere udgave: Abu Mahomed, den lade. Side 101-118
[s258] Hoffmann, Franz: Padmanaba og Hassan. Side 258-64 (1863, novelle(r))
originaltitel: Padmanaba und Hassn
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s296] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 296-302
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s290] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 290-96
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s116] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 116-23
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s118] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 118-25
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s086] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 86-93
[s265] Hoffmann, Franz: De tre Søstre. Side 265-90 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schwestern
1758 i: Tusende og en Nat, [3s774] 1. udgave: Historie om Tvende Søstre, som bar Had til deres yngste Søster. Side 774-830
[s290] Hoffmann, Franz: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 290-328 (1863, novelle(r))
originaltitel: Aladdin und die Wunderlampe
1758 i: Tusende og en Nat, [3s099] 1. udgave: Historie om Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 99-393
[s328] Hoffmann, Franz: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 328-348 (1863, novelle(r))
originaltitel: Ali Baba und die vierzig Räuber
1758 i: Tusende og en Nat, [3s522] 1. udgave: Historie om Ali-Baba og Fyrgetive Røvere, som veed en Slavinde blev udryddet. Side 522-94

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.