Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Brosbøll (1816-1900)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Aaret rundt, 1889
 Bog Carl [ie: Carl Brosbøll]: De to Studenter og Amors Skjærmydsler. Novelle af Carl og Novellette af H. [Frantz Joh. Hansen]. Udgivet som Nytaars-Skjärv af [Casp.] Claudius Rosenhoff. ♦ Forlagt af A.P. Liunge, 1838 [ie: 1837]. 217 sider (1838, novelle(r)) BDsupp:sp808
Detaljer
af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
udgiver: Claudius Rosenhoff (1804-1869)
kollaps Noter
 note til titel [Brosbøll i brev til H.C. Andersen, 26-7-1838] En Novelle omtrent i samme Genre [som "O.T."] uden derfor at kunne taale nogensomhelst Sammenligning, har Secretair Liunge udgivet som Nytaarsgave under Navn af "De to Studenter" - det var mit første literaire Forsøg. [Brevet gengivet i Carit Etlars Minder fortalt af ham selv. Kunstforlaget Danmark, 1913. Side 135]. Andersen, H.C. H.C. Andersen
 note til titel Adresseavisen 18-12-1837: Den bebudede Nytaarsgave for 1838 af originale Noveller, udgivne af Claudius Rosenhoff, vil blive Subscribenterne tilbragt i Slutningen af denne uge. De paategnede Planer bedes behageligst tilbageleverede til Udgiveren, Lavendelstræde Nr. 90, 1ste Sal, eller paa Hjørnet af Adelgaden og Gothersgaden Nr. 8, i Stuen, inden Onsdagen den 20de Dennes, da Subscription efter den Tid ikke længere modtages.
 note til titel [H.C. Andersens Almanakker, 8-8-1838] Brev fra Forfatteren til De to Studenter hvormed en ny Novelle Smuglerens Søn, Paa Badehuset med Wilken H. Fransk Comedie. Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af teksten efter login på: Link til ekstern webside Carit Etlar
kollaps Indhold

[b] H. [ie: Frantz Joh. Hansen]: Amors Skjærmydsler (1838, novelle(r))
af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
 Trykt i periodicum Erlar, Carit: Malerens Brud (1838, novelle(r))
del af: Kjøbenhavns Morgenblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Kjøbenhavns Morgenblad fra 28-10-1838.
 url Artikel om novellen på: Link til ekstern webside Carit Etlar
 Bog Carl [ie: J. C. C. Brosbøll]: Organisten i Jellinge. Udg. af J. P. Grüne. Kbh., 1838 (1838, roman) BDsupp:sp808
udgiver: J.P. Grüne (1805-1878)
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: En Lysttour med Caledonia. Orig. Fortælling (1839, novelle(r))
del af: Portefeuillen
del af: Wisbechs Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Portefeuillen, 1839, side 173-85.
 note om føljeton Trykt i Wisbechs illustrerede Almanak for 1897 [udkom 1896], med tegninger af N. Wiwel.
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Slaven. Orig. Fortælling (1839, novelle(r))
del af: Portefeuillen
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Portefeuillen, 1839, side 221-36.
 Bog Carl [ie: J. C. C. Brosbøll]: Slægtskabet. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp809
Detaljer
1896 Senere udgave: Ungdoms Kampe. En Fortælling fra 1839. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1896. viii + 135 sider
1913 indgår i: Diggrevens Børn [d] Senere udgave: Ungdoms Kampe. En Fortælling. ♦ 174 sider, 1913.
 Bog Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider (1839, roman) BDsupp:sp809 👓
Detaljer
forord af Frederik Christian Sibbern (1785-1872)
1859 i: Skrifter [2] Senere udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling. (1839). ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1859. [2] 233 sider
1890 i: Skrifter [12] Senere udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 181 sider. Pris: kr. 1,25
1900 i: Skrifter [7] Senere udgave: Smuglerens Søn. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 166 sider, illustreret
1906 Senere udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling. 6. Udgave. ♦ V. Pio, 1906. 168 sider. Pris: kr. 1,25
1915 Senere udgave: Smuglerens Søn. Med 22 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen - [ikke i Bogh.], 1915. 188 sider
1923 Senere udgave: Smuglerens Søn. M. Illustr. af Poul Steffensen. 7. Udg. ♦ Pio, 1923. 134 sider. Pris: kr. 2,50
1942 Senere udgave: Smuglerens Søn. Med Illustr. af Poul Steffensen. (8. Udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1942. 202 sider, illustreret
1967 Senere udgave: Smuglerens søn. Med ill. af Poul Steffensen. 10. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1967. 150 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 4 upaginerede sider: Fortale [signeret: Kjøbenhavn den 10de Mai 1839, Sibbern].
 note til titel 6 upaginerede sider: Indledning [digt med titlen: Drømmen paa Heden].
 note til titel [H.C. Andersens Almanakker, 8-8-1838] Brev fra Forfatteren til De to Studenter hvormed en ny Novelle Smuglerens Søn ...
[14-8-1838] ... Læst ud Smuglerens Søn.
[15-8-1838] Besøg af Forfatteren til Smuglerens Søn. Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Diggrevens Børn. En Fortælling. Af Carit Etlar, Forfatteren til Smuglerens Søn, o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 130 sider (1840, roman) BDsupp:sp809
Detaljer
1866 i: Skrifter [20s165] Senere udgave: Diggrevens Børn. Side [165]-286
1889 i: Skrifter [8s131] Senere udgave: Diggrevens Børn. Side [131]-221
1913 Senere udgave: Diggrevens Børn. Fortælling
kollaps Noter
 note til titel Side [1]: [Forord].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Foldingbro. Fortællinger af Carit Etlar. Forfatteren til Smuglerens Søn, Hedemanden, osv.. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler C. Steen, 1840. 231 [1] sider (1840, novelle(r)) BDsupp:sp809 👓
Detaljer
1900 Senere udgave: Foldingbro. 2. omarbeidede Udgave. ♦ V. Pio's Boghandel, 1900. 200 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [1]-10: Indledning [om hvorfor samlingen hedder Foldingbro. Der mødte han nemlig "Barometermanden": Efterfølgende Fortællinger har jeg, saagodt jeg kunde, uddraget af hans Papirer].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s011] Etlar, Carit: Kjøbenhavnerinden. Side [11]-25 (1840, novelle(r))
[s025] Etlar, Carit: Sam. Side 25-42 (1840, novelle(r))
[s043] Etlar, Carit: Taterkonens Søn. En Skizze. Side 43-88 (1840, novelle(r))
[s089] Etlar, Carit: Dronningen. Et Folkesagn. Side 89-108 (1840, novelle(r))
[s109] Etlar, Carit: German. Side 109-45 (1840, novelle(r))
[s145] Etlar, Carit: Familien Steiner. Side 145-88 (1840, novelle(r))
[s188] Etlar, Carit: Adelskabet. Side 188-201 (1840, novelle(r))
[s201] Etlar, Carit: Et Offer. Side 201-31 (1840, novelle(r))
 Bog Etlar, Carit: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider (1840, roman) BDsupp:sp809 👓
Detaljer
1866 i: Skrifter [20s005] Senere udgave: Hedemanden. Side [5]-163
1889 i: Skrifter [8] Senere udgave: Hedemanden og Diggrevens Børn. To Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, 1889. V. Pio's Boghandels Forlag. Pris: kr. 1,75
1895 Senere udgave: Hedemanden og Diggrevens Børn. 4. Udg.
1901 indgår i: Tre danske Fortællinger [a] Senere udgave: Hedemanden
1913 indgår i: Diggrevens Børn [b] Senere udgave: Hedemanden. Fortælling. ♦ 1913. 110 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider (1841, roman) 👓
serietitel: Verdens-romanen, 4:07
Detaljer
1864 i: Skrifter [17] Senere udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1864. 279 sider
1890 i: Skrifter [13] Senere udgave: Madsalune. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 222 sider. Pris: kr. 2,50
1901 i: Skrifter [10] Senere udgave: Madsalune. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 202 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Madsalune. Med 39 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 238 sider
1922 Senere udgave: Madsalune. M. Illustr. af Poul Steffensen. 6. Udg. ♦ Pio, 1922. 164 sider. Pris: kr. 2,50
1941 Senere udgave: Madsalune. Med Illustr. af Poul Steffensen. (7. Udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1941. 216 sider, illustreret
1966 Senere udgave: Madsalune. Med ill. af Poul Steffensen. 9. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1966. 167 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Livets Conflicter. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler C. Steen, 1844. 302 sider (1844, roman) 👓
Detaljer
1883 Senere udgave: Livets Konflikter. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 204 sider. (Folkelivsbilleder, 2)
1902 Senere udgave: Livets Konflikter. Fortælling. 3. Udgave. ♦ V. Pio's Boghandel, 1902. 211 sider. Pris: kr. 1,75
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: Eiaghs Sønner. Drama. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst, 1845. 91 sider (1845, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret (1846, digte) 👓
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af C. Preetzmann (1822-1893)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Betty Melbye (1822-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af H.C. Ørsted (1777-1851)
digte af L. Koikjær
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
1856 indgår i: Digte, ældre og nyere [s099] Senere udgave: Mødet med Bacchus. Side 99-112
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s113] Senere udgave: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15
1907 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Vinens Antologi I ved K. Dorph-Petersens Vinlager. Illustr. af Vald. Andersen. ♦ Dorph-Petersens Vinlager, 1907. 14 sider, illustreret. Pris: gratis
1947 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. ♦ Forum, 1947. [24] sider. Pris: kr. 5,50
1971 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. Med en efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1971]. [69] sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet liste over bidrag: Oehlenschläger, St. St. Blicher, H. Hertz, C. R. Rosenkilde, Aarestrup, C. Bredahl, Caralis [ie: C. Preetzmann], Carit Etlar, H. C. Andersen, Chr. Winther, En Dame [Liane, ie: Betty Melbye], Adolph Meyer, Ludv. Bødtcher, H. V. Kaalund, F. J. Hansen, H. C. Ørsted, L. Koikjær, C. Hauch, P. L. Møller.
 note til titel På titelbladet liste over illustratorer: Gertner, Buntzen, Adelg. Herbst, A. Melbye, C. Liebert, Retsch, Lundbye, Klæstrup, Petersen, Skovgaard, Flintoe, D. Teniers, N. Simonsen, Ernst Meyer, Adam Müller, Thorvaldsen.
 note til titel Udkom december 1845.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Kunstnere.
 url Fuld visning af Aargang 1846 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 308 (29-12-1845), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten 29-12-1845, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]
[s035] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44 (1846, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1877 i: Efterladte Skrifter [2ab] Senere udgave: Nærighed. [Side 17-29]
[s051] Bredahl, C.: Fragmenter af fjerde og femte Act af Sokrates. Tragedie af C. Bredahl. Side [51]-82 (1846, dramatik)
af Chr. Bredahl (1784-1860)
kollaps Noter
 note til titel Nogle kilder anfører at den tidligere er afvist af Det Kongelige Teater, men den ses ikke at være officielt indsendt. Dermod blev den sendt til bedømmelse hos H.F.J. Estrup (direktør for Sorø Akademi) 5-4-1836. Estrups svar trykt i Danske Studier 1910, side 55 i artiklen: Molbech og Bredahl. Molbechs adfærd belyst ved Breve ved O. Thyregod, side 37-58. Fuld visning af artiklen 1910 (pdf) på: Link til ekstern webside Danske Studier
 omtale Nævnt i forbindelse med censurering af andre stykker i brev dateret 26-10-1836. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
[s095] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen
1849 indgår i: Eventyr [s453] Senere udgave: Stoppenaalen. Side [453]-58
1919 i: Eventyr [2s146] Senere udgave: Stoppenaalen. Side 146-[51]
1924 i: Eventyr og Historier [2s146] Senere udgave: Stoppenaalen. Side 146-[51]
1958 i: Eventyr og historier [1s258] Senere udgave: Stoppenålen. Side [258]-60
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [1s293] Senere udgave: Stoppenaalen. Side [293]-96
1961 i: Eventyr [2h] Senere udgave: Stoppenålen
1962 i: Samlede Eventyr og Historier [1s309] Senere udgave: Stoppenaalen. Side 309-[12]
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [2s153] Senere udgave: Stoppenålen
[s110] Meyer, Adolph: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29 (1846, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i: Fortællinger [ab] Senere udgave: Tømmerpladsen
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s032] Senere udgave: Tømmerpladsen. Side [32]-62
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [s155] Senere udgave: Min Onkels Tømmerplads. Side [155]-71
[s144] Møller, P. L.: Et Besøg i Sorø. Corpusfeuilleton af P. L. Møller. Side [144]-87 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
[s214] Møller, P. L.: Janus. Fortælling af P. L. Møller. Side [214]-38 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Lund
[s252] Møller, P. L.: Skizzer fra Norge. Side [252]-87 (1846, tekster)
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Johannes Flintoe (1787-1870)
 Bog Etlar, Carit: Skyggebilleder. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søns Forlag, 1846. 82 sider (1846, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende 19-3-1846, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Etlar, Carit: Ayella. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. 308 sider (1847, roman) 👓
Detaljer
1862 i: Skrifter [14-15] Senere udgave: Ingola. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 1.-2. Deel, 349 + 317 sider
1890 i: Skrifter [10] Senere udgave: Ingola. En Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 1.-2. Del, 520 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Side [309]: Efterskrivt. Stoffet til tre af denne Fortællings Episoder har tidligere været benyttet i Liunges Morgenblad, men fremkommer her i en aldeles omarbeidet Form. Ligheden mellem "Avensforth" og en Novelle, som for kort Tid siden stod i et af vore Dagblade, grunder sig derimod i, at jeg meddeelte Stoffet til en Bekjendt, som behandlede det med nogle Forandringer.
 note til forfatter I Dansk Bogfortegnelse under Etlar, Carit (J.C.C. Brosböll).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Gæa [s149]] Djævelens Bro. Et Folkesagn fortalt af Carit Etlar. Side [149]-56 (1847, novelle(r)) 👓
Detaljer
1866 i: Skrifter [19s053] Senere udgave: Djævelens Bro. Side 53-59
1891 i: Skrifter [17s044] Senere udgave: Djævelens Bro. Side 44-50
 Bog Etlar, Carit: Eventyr og Folkesagn fra Jylland. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. [10] + 317 sider (1847, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: Høivelbaarne Herr Conferentsraad J. Collin tilegnes denne Bog med inderlig Hengivenhed og Høiagtelse.
 note til titel 1 upagineret side: Indledning.
 note til titel [Uddrag af indledningen] Ved Justitsraad Thieles Samlinger er der udentvivl gjort Meget, for at bevare vore danske Folkesagn ... Imidlertid gives der dog endnu en talrig Mængde, baade Sang og Eventyr, som hidtil ere undgaaede Samlernes Opmærksomhed, uden just derfor at høre til de sletteste. Flere af disse har jeg opskrevet paa Reiser omkring i Jylland, og gjengiver dem her, som de ere blevne mig fortalte, andre lærte jeg at kjende af en gammel, haandskreven Krønike, der har tilhørt en Kjøbmand Schultz i Varde.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

Eventyr. Side [-2]-150
[s001] Etlar, Carit: Hvorledes Bryde blev Konge. Side [1]-18 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s172] Senere udgave: Livets Fugl. Side 172-92
1891 i: Skrifter [17s141] Senere udgave: Livets Fugl. Side 141-56
[s018] Etlar, Carit: Fosterbrødrene. Side 18-29 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s192] Senere udgave: Fosterbrødrene. Side 192-204
1891 i: Skrifter [17s157] Senere udgave: Fosterbrødrene. Side 157-66
[s029] Etlar, Carit: Bjergmandens Dreng. Side 29-35 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s204] Senere udgave: Bjergmandens Jens. Side 204-12
1891 i: Skrifter [17s166] Senere udgave: Bjergmandens Jens. Side 166-73
[s036] Etlar, Carit: Hexelærlingen. Side 36-42 (1847, novelle(r))
[s042] Etlar, Carit: Troldehulen. Side 42-47 (1847, novelle(r))
[s047] Etlar, Carit: Svends Bedrifter. Side 47-75 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s212] Senere udgave: Svends Bedrifter. Side 212-42
1891 i: Skrifter [17s173] Senere udgave: Svends Historie. Side 173-97
[s075] Etlar, Carit: Claus Soldat. Side 75-84 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s243] Senere udgave: Claus Soldat. Side 243-53
1891 i: Skrifter [17s197] Senere udgave: Klaus Soldat. Side 197-205
[s084] Etlar, Carit: Gjengangeren. Side 84-87 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s253] Senere udgave: Gjengangeren. Side 253-56
1891 i: Skrifter [17s205] Senere udgave: Hans fra Aabjerg. Side 205-08
[s087] Etlar, Carit: Karens Søn. Side 87-94 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s256] Senere udgave: Karens Søn. Side 256-64
1891 i: Skrifter [17s208] Senere udgave: Karens Søn. Side 208-14
[s094] Etlar, Carit: Bjergmandens Hammer. Side 94-101 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s265] Senere udgave: Bjergmandens Hammer. Side 265-72
1891 i: Skrifter [17s214] Senere udgave: Bjergmandens Hammer. Side 214-20
[s101] Etlar, Carit: Tollers Naboer. Side 101-07 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s165] Senere udgave: Høifolkene. Side [165]-72
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s098] Senere udgave: Højfolkene. (Af Carit Etlar). Side 98-106
1891 i: Skrifter [17s135] Senere udgave: Høifolkene. Side [135]-41
[s108] Etlar, Carit: Den kloge Munk. Side 108-10 (1847, novelle(r))
[s110] Etlar, Carit: Jens Underdyr. Side 110-23 (1847, novelle(r))
[s124] Etlar, Carit: Fristelserne. Side 124-33 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Første linier: I Vinding, nede ved Veile, boede der engang en fattig Huusmand, som fik i Dagleie for Folk. Hans Søn fik Kost og Logi hos Skjærup Præst, for at løbe Ærinder i By.
[s134] Etlar, Carit: Brødrene fra Hornsyld. Side 134-49 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s280] Senere udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 280-97
1891 i: Skrifter [17s227] Senere udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 227-40
[s150] Etlar, Carit: Fattigmands Lykke. Side 150-57 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s297] Senere udgave: Fattigmands Lykke. Side 297-306
1891 i: Skrifter [17s241] Senere udgave: Fattigmands Lykke. Side 241-48
Folkesagn. Side 159-317
[s161] Etlar, Carit: Guldsmeden. Side 161-65 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s005] Senere udgave: Polakkerhulen. Side [5]-12
1891 i: Skrifter [17s005] Senere udgave: Polakkerhulen. Side [5]-10
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
[s165] Etlar, Carit: Claus Skolemester. Side 165-74 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s035] Senere udgave: Klaus Skolemester. Side 35-44
1891 i: Skrifter [17s030] Senere udgave: Klaus Skolemester. Side 30-37
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Dansk Folkekalender for 1846, side 81-87.
[s174] Etlar, Carit: Testamentet. Side 174-80 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, Nr. 12 (14-1-1845), under titlen: Lembeks Testament. Et Folkesagn.
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[s180] Etlar, Carit: Spillemanden. Side 180-95 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s060] Senere udgave: Mosemanden. Side 60-75
1891 i: Skrifter [17s050] Senere udgave: Mosemanden. Side 50-62
1899 Senere udgave: Mosemanden. Et Folkesagn. (Af "Berl. Tid.") ♦ [Ikke i Bogh.], 1899. 24 sider
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
 note om føljeton Trykt som føljeton i Berlingske Tidende, 1844, fra Nr. 350 (27-12-1844) til Nr. 352 (29-12-1844), under titlen: Mosemanden. Et Folkesagn.
 url Fuld visning af teksten i Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[s196] Etlar, Carit: Den Hvervede. Side 196-98 (1847, novelle(r))
[s198] Etlar, Carit: Fribytteren. Side 198-206 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i Berlingske Tidende, Nr. 16 (18-1-1845), under titlen: Fribytterens Ægtestand.
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[s206] Etlar, Carit: En Valfart. Side 206-09 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s032] Senere udgave: En Valfart. Side 32-34
1891 i: Skrifter [17s027] Senere udgave: En Valfart. Side 27-29
[s209] Etlar, Carit: Ballet paa Koldinghuus. Side 209-13 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
 note om føljeton Oprindelig trykt i Berlingske Tidende 6-1-1845.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke, 7. Aarg., Nr. 57 (15-1-1845). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[s214] Etlar, Carit: Ligskaren. Side 214-16 (1847, novelle(r))
[s216] Etlar, Carit: Den Fredløse. Side 216-23 (1847, novelle(r))
[s223] Etlar, Carit: Kield. Side 223-35 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s020] Senere udgave: Kjeld. Side 20-31
1891 i: Skrifter [17s018] Senere udgave: Kjeld. Side 18-27
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i Berlingske Tidende 5-1-1845.
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
[s235] Etlar, Carit: Ravsamleren. Side 235-41 (1847, novelle(r))
[s241] Etlar, Carit: Ole Lysholdt. Side 241-50 (1847, novelle(r))
[s251] Etlar, Carit: Espen til Ahner. Side 251-61 (1847, novelle(r))
[s262] Etlar, Carit: Næssekongen. Side 262-74 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s075] Senere udgave: Næssekongen. Side 75-91
1891 i: Skrifter [17s062] Senere udgave: Næssekongen. Side 62-75
[s274] Etlar, Carit: Glob og Alger. Side 274-83 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s044] Senere udgave: Glob og Eiler. Side 44-52
1891 i: Skrifter [17s037] Senere udgave: Glob og Eiler. Side 37-44
[s284] Etlar, Carit: Ulle. Side 284-93 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s129] Senere udgave: Ulles Sønner. Side 129-39
1891 i: Skrifter [17s105] Senere udgave: Ulles Sønner. Side 105-13
[s293] Etlar, Carit: Den gamle Ægtemand. Side 293-303 (1847, novelle(r))
[s304] Etlar, Carit: Brudekammeret. Side 304-17 (1847, novelle(r))
 Bog Etlar, Carit: Singebok. En Samling af danske Folkeeventyr. Udgivne af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Andr.Fred. Høst, 1848. 205 [1] sider (1848, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Eventyrene indgår i en rammefortælling, der starter side 1, og som binder eventyrene sammen.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s005] Etlar, Carit: Bollerunes Eventyr. Side 5-16 (1848, novelle(r))
[s022] Etlar, Carit: Træerne i Haugen. Side 22-25 (1848, novelle(r))
[s025] Etlar, Carit: Den listige Degn. Side 32-45 (1848, novelle(r))
[s032] Etlar, Carit: Syv Raadmænd. Side 32-45 (1848, novelle(r))
[s045] Etlar, Carit: En bedragen Ægtemand. Side 45-51 (1848, novelle(r))
[s051] Etlar, Carit: Singebok. Side 51-82 (1848, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s306] Senere udgave: Singebok. Side 306-36
1891 i: Skrifter [17s248] Senere udgave: Singebok. Side 248-71
1900 Senere udgave: Singebok. En Samling af danske Folkeeventyr. ♦ V. Pio's Boghandel, 1900. 224 sider
[s082] Etlar, Carit: Fristelserne. Side 82-92 (1848, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Første linier: "Der boede engang en Herremand oppe i Landet. Han havde en smuk Datter, som han elskede meget høit, og lod oplære i Alt hvad der dengang udfordredes til en fuldendt Opdragelse.
[s092] Etlar, Carit: Svend Fællings Kjærlighed. Side 92-106 (1848, novelle(r))
[s106] Etlar, Carit: Blaamanden. Side 106-27 (1848, novelle(r))
[s127] Etlar, Carit: Tyvens Lykke. Side 127-35 (1848, novelle(r))
[s135] Etlar, Carit: Prindsessens Billede. Side 135-52 (1848, novelle(r))
[s153] Etlar, Carit: Den kloge Skade. Side 153-58 (1848, novelle(r))
[s159] Etlar, Carit: Tre Elskere. Side 159-66 (1848, novelle(r))
[s166] Etlar, Carit: Glaskisten. Side 166-80 (1848, novelle(r))
[s180] Etlar, Carit: Nattergalens Varsel. Side 180-200 (1848, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s336] Senere udgave: Nattergalens Varsel. Side 336-54
1891 i: Skrifter [17s271] Senere udgave: Nattergalens Varsel. Side 271-86
[s201] Etlar, Carit: Fru Guldbrand. Side 201-05 (1848, novelle(r))
 Bog Etlar, Carit: Jeanne Tuyon eller Kjøbenhavns Folkeliv. En Fortælling af Carit Etlar, i fire Dele. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1849. 258 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.G. Salomon) (1849, roman)
del af: Flyveposten
Detaljer
1883 Senere udgave: Krybskytten. Fortælling. Med Illustrationer tegnede af Knud Gamborg. ♦ Kjøbenhavn, A.C. Riemenscheiders Forlag, 1883. 491 sider, illustreret. (Folkelivsbilleder, 1)
1909 Senere udgave: Krybskytten. ♦ Hjemmets Bogsamling, 1909. 224 sider
1910 Senere udgave: Krybskytten. ♦ "Danskeren"s Forlag, 1910. 224 sider
1911 Senere udgave: Krybskytten. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 346 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse er titlen fejlagtigt opført som: Jeanne Tyon.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 2-4-1849 til 13-10-1849, endeligt titelblad den 13-10-1849. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1850 [s01]] En Skibsjournal. Af Carit Etlar. August 1849. Side 1-30 (1849, novelle(r)) 👓
 Dramatik Etlar, Carit: Tonne gaaer i Krigen. Comedie med Sang i een Act. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. 56 sider (1849, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note på ekstra titelblad: Opført første Gang paa det kgl. Theater den 16. Februar 1849.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2 (1853, roman)
se også: Gøngehøvdingen
serietitel: Verdens-romanen, 2:04
Detaljer
1855 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
1860 i: Skrifter [3-6] Senere udgave: Gjøngehøvdingen. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860 1.-4. Deel, 236 + 270 + 227 + 232 sider
1876 Senere udgave: Gjøngehøvdingen. 3. udg. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1876. 527 sider, illustreret
1890 i: Skrifter [15-16] Senere udgave: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Femte Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 640 sider. Pris: kr. 4,00
1897 Senere udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Med 216 Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1897. 477 sider, illustreret
1900 Senere udgave: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Ottende Udgave. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 640 sider
1901 Senere udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Illustreret af Ben Blessum. ♦ Chicago, John Anderson Publishing Co. - Eiere Skandinavens Boghandel, 1901. 637 sider
1903 Senere udgave: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, 1903. 670 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00
1909 Senere udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. ♦ V. Pio, 1909. 458 sider
1913 Senere udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. M. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Flor, 1913. 544 sider, illustreret
1920 Senere udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. M. Illustr. af Poul Steffensen. (87.-96. Tusinde). ♦ V. Pio, 1920. 528 sider. Pris: kr. 7,50
1926 Senere udgave: Gøngehøvdingen. Med 140 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsens Børneblad [ikke i boghandlen], 1926. 1.-2. Bind, 280 + 280 sider
1931 Senere udgave: Gjøngehøvdingen. Med Illustr. af Poul Steffensen. (172.-179. Tusinde). ♦ Jespersen & Pio, 1931. 320 sider, illustreret
1952 Senere udgave: Gjøngehøvdingen. Tegninger af Sven Brasch. ♦ Danmark, 1952. 270 sider, illustreret
1953 Senere udgave: Gjøngehøvdingen. ♦ Samleren, 1953. 288 sider
1957 Senere udgave: Gøngehøvdingen. [Ny udg.] Gennemgået og bearbejdet af Poul Steenstrup. Ill. af Ib Jørgensen. ♦ Gyldendal, [1957]. 276 sider, illustreret
1973 Senere udgave: Gjøngehøvdingen. Ill. af Poul Steffensen. Efterskrift af Palle Lauring. ♦ Lademann, [1973]. 348 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Verdensromanen, 2. årgang, nr. 4 (1-6-1950).
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listen
 Bog Etlar, Carit: Herregaardshistorier. Fortalte af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 274 sider (1853, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44 (1853, novelle(r))
1855 i: Tidsfordriv i Vinteraftener [3s381] Senere udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side 381-410
1860 i: Skrifter [9s203] Senere udgave: Undermaaleren. Side [203]-40
1879 indgår i antologien: Smaafortællinger [s097] Senere udgave: Undermaaleren fra Restrup. (Efter Sorø Av.). Side [97]-
1888 i: Skrifter [1s347] Senere udgave: Undermaaleren. Side [347]-76
1898 i: Skrifter [1s308] Senere udgave: Undermaaleren. Side [308]-34
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s183] Senere udgave: Undermaaleren. Side [183]-210
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [256] Senere udgave: Undermaaleren. Side [256]-95
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 282 (2-12-1852) til Nr. 285 (6-12-1852). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Horsens Social-Demokrat fra 26-5-1916 til 6-6-1916, under titlen: Undermaaleren. Af Carit Etlar. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s045] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190 (1853, novelle(r))
1860 i: Skrifter [9s005] Senere udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [5]-129
1888 i: Skrifter [1s193] Senere udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [193]-289
1898 i: Skrifter [1s168] Senere udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [168]-258
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende fra No. 286 (7-12-1852) til No 298 (21-12-1852), En Fortælling af Carit Etlar. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s191] Etlar, Carit: I Løndom. Side [191]-274 (1853, novelle(r))
1860 i: Skrifter [9s131] Senere udgave: I Løndom. Side [131]-202
1888 i: Skrifter [1s291] Senere udgave: I Løndom. Side [291]-346
1898 i: Skrifter [1s259] Senere udgave: I Løndom. Side [259]-307
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 14 (18-1-1853) til Nr. 21 (26-1-1853).
 url Fuld visning af teksten i Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider (1853, roman)
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
1860 i: Skrifter [7] Senere udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 224 sider
1889 i: Skrifter [3] Senere udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 170 sider. Pris: kr. 1,25
1892 Senere udgave: Strandrøveren. En Fortælling. 3. Udgave
1897 Senere udgave: Strandrøveren. En Fortælling. 4. Udgave
1901 i: Skrifter [11] Senere udgave: Strandrøveren. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 151 sider, illustreret
1917 Senere udgave: Strandrøveren. M. 28 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1917. 176 sider
1922 Senere udgave: Strandrøveren. M. Illustr. af Poul Steffensen. 6. Udg. ♦ Pio, 1922. 120 sider. Pris: kr. 2,00
1943 Senere udgave: Strandrøveren. Med Illustr. af Poul Steffensen. (7. Udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1943. 170 sider, illustreret
1967 Senere udgave: Strandrøveren. Med ill. af Poul Steffensen. 9. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1967. 152 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, 1853, fra Nr. 179 (5-8-1853) til Nr. 200 (30-8-1853).
 url Fuld visning af teksten i Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Hertuginde Teyano. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Sønn, 1854. 325 sider (1854, roman) 👓
Detaljer
1862 i: Skrifter [14-15] Senere udgave: Ingola. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 1.-2. Deel, 349 + 317 sider
1890 i: Skrifter [10] Senere udgave: Ingola. En Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 1.-2. Del, 520 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Tre Beilere. Fortællinger. 1855 (1855, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oplysninger om denne titel er kun fundet i Erslews forfatterleksikon (bind 3 side 251, udkom 1858).
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: For Gammel (1855, roman)
1857 indgår i: Haabløs [s001] Senere udgave: For gammel. Side [1]-41
1860 i: Skrifter [8s195] Senere udgave: For gammel. Side [195]-236
1889 i: Skrifter [4-2-s153] Senere udgave: For gammel. Side [153]-85
1893 i: Skrifter [4-3-s149] Senere udgave: For gammel. Side [149]-81
[b] Etlar, Carit: Herren til Skjern (1855, roman)
[c] Etlar, Carit: Echenoque (1855, roman)
1859 i: Skrifter [1s143] Senere udgave: Echenoque. Side [143]-229
1890 i: Skrifter [14s115] Senere udgave: Echenoque. Side [115]-82
1901 i: Skrifter [12s101] Senere udgave: Echenoque. Side [101]-61
 Bog Etlar, Carit: Flygtende. Fortællinger udgivne af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1855. 372 sider (1855, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Et Guldbæger. Side [1]-76 (1855, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, 1854, Nr. 260 (7-11-1854) til Nr. 266 (14-11-1854).
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s077] Etlar, Carit: Pilesmeden. Side [77]-317 (1855, novelle(r))
1883 Senere udgave: Pilesmeden. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 208 sider. (Folkelivsbilleder, 3)
1909 Senere udgave: Pilesmeden. Fortælling. ♦ Hjemmets Bogsamling, 1909. 124 sider
1914 Senere udgave: Pilesmeden. Fortælling. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 276 sider
[s319] Etlar, Carit: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72 (1855, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s197] Senere udgave: En Pranger. Side [197]-242
1888 i: Skrifter [1s157] Senere udgave: En Pranger. Side [157]-92
1898 i: Skrifter [1s137] Senere udgave: En Pranger. Side [137]-67
 Bog Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, C.W. Stincks Forlag, 1855. 252 sider (1855, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125 (1855, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s005] Senere udgave: Skiernerne. Side [5]-129
1890 i: Skrifter [9s001] Senere udgave: Skiernerne. Side [1]-102
1902 i: Skrifter [13s-2] Senere udgave: Skiernerne. Side [-2]-88
kollaps Noter
 note til titel Skiernerne betegner beboerne på Skiern Slot.
[s127] Etlar, Carit: Degnen. Side [127]-252 (1855, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s005] Senere udgave: Degnen. Side [5]-130
1888 i: Skrifter [1s005] Senere udgave: Degnen. Side [5]-103
1898 i: Skrifter [1s001] Senere udgave: Degnen. Side [1]-90
 Bog Etlar, Carit: [Tidsfordriv i Vinteraftener [3s381]] Undermaaleren fra Restrup. Side 381-410 (1855, novelle(r)) 👓
del af: Almuevennen
Detaljer
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Folkebladet [Almuevennen] fra 17-3-1855 til 27-3-1855. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider (1855, roman) 👓
serietitel: Verdens-romanen, 2:05
Detaljer
1853 Samhørende, 2. del af: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
1890 i: Skrifter [15-16s407] Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af "Gjøngehøvdingen". Side [407]-640
1897 indgår i: Gjøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Side 305-477
1900 indgår i: Gøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Side 407-640
1901 indgår i: Gjøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af "Gjøngehøvdingen". Side 404-637
1903 indgår i: Gøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester
1909 indgår i: Gjøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester
1913 indgår i: Gjøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester
1920 indgår i: Gjøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester
1927 Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Med 72 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsens Børneblad [ikke i boghandlen], 1927. 320 sider. (Trykkeri: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn.)
1933 Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Med Illustrationer af Poul Steffensen. [Folkeudgave]. ♦ Jespersen & Pio, 1933. 256 sider, illustreret
1952 indgår i: Gjøngehøvdingen [b] Senere udgave: Dronningens Vagtmester. Tegninger af Sven Brasch. ♦ Danmark, 1952. 180 sider, illustreret
1953 Senere udgave: Dronningens vagtmester. ♦ Samleren, 1953. 192 sider
1960 Senere udgave: Dronningens vagtmester. Gennemgået og bearbejdet af Poul Steenstrup. Ill. af Ib Jørgensen. ♦ Gyldendal, [1960]. 214 sider, illustreret
1964 Senere udgave: Dronningens vagtmester. ♦ Samleren, 1964. 176 sider
1973 Senere udgave: Dronningens vagtmester. Ill. af Poul Steffensen. ♦ Lademann, [1973]. 223 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelblad: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af Gjøngehøvdingen.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Den gamle Else. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Flinchs Forlag, 1856. 40 sider, illustreret (1856, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider (1856, roman)
del af: St. Paul Tidende
Detaljer
1861 i: Skrifter [11s005] Senere udgave: Vaabenmesteren. Side [5]-230
1889 i: Skrifter [5] Senere udgave: Vaabenmesteren. Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag,, 1889. 175 sider. Pris: kr. 1,25
1893 i: Skrifter [5] Senere udgave: Vaabenmesteren. Fortælling. 4. Udgave
1899 i: Skrifter [3] Senere udgave: Vaabenmesteren. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. 164 sider, illustreret
1917 Senere udgave: Vaabenmesteren. M. 31 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1917. 190 sider
1968 Senere udgave: Våbenmesteren. Med ill. af Poul Steffensen. 9. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1968. 146 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: St. Paul tidende (USA, Minnesota), 5-2-1915 til 18-6-1915. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Chronicling America
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Haabløs. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, C.W. Stincks Forlag, 1857. [1] 148 sider (1857, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: For gammel. Side [1]-41 (1857, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel
[s042] Etlar, Carit: Den Skibbrudnes Skat. Side 42-107 (1857, novelle(r))
[s108] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side 108-48 (1857, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s131] Senere udgave: Dyrekjøbt. Side [131]-72
1867 Senere udgave: Dyrekjøbt. En Fortælling. ♦ [1867]. 35 sider
1890 i: Skrifter [9s103] Senere udgave: Dyrekjøbt. Side [103]-38
1902 i: Skrifter [13s089] Senere udgave: Dyrekjøbt. Side [89]-119
 Samling Etlar, Carit: Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1859-69. 1.-24. Bind (1859-69, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Både udgivet som Bindudgave og Hefteudgave (ugentlige Hefter) [jævnfør annonce i Adresseavisen 15-12-1860].
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Reisende. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1859. 229 sider (1859, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [1]-6: Skriftemaal [af forfatteren].
 note til titel Side [7]-15: Reisende [rammefortælling for de følgende noveller].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s016] Etlar, Carit: Doktoren fra Sindbjerg. Side 16-68 (1859, roman)
1890 i: Skrifter [14s013] Senere udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side [13]-53
1901 i: Skrifter [12s007] Senere udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side [7]-46
[1s069] Etlar, Carit: En Mands Regimente. Side 69-142 (1859, roman)
1890 i: Skrifter [14s055] Senere udgave: En Mands Regimente. Side [55]-113
1901 i: Skrifter [12s047] Senere udgave: En Mands Regimente. Side [47]-100
[1s143] Etlar, Carit: Echenoque. Side [143]-229 (1859, roman)
1855 indgår i: Tre Beilere [c] 1. udgave: Echenoque
[2] Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling. (1839). ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1859. [2] 233 sider (1859, roman)
forord af Frederik Christian Sibbern (1785-1872)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Fortale [signeret: Kjøbenhavn den 10de Mai 1839, Sibbern].
 note til titel Side [1]-5: Drømmen paa Heden [digt].
 note til titel 3. Oplag, 1879.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Avertissements Tidende 27-12-1859, spalte 9-10 [Anmeldelse].
[3-6] Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860 1.-4. Deel, 236 + 270 + 227 + 232 sider (1860, roman)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning, bind 3-4, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, bind 5-6, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[7] Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 224 sider (1860, roman)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 236 [1] sider (1860, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-45 (1860, novelle(r))
1874 Senere udgave: To Bejlere. En Fortælling. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1874. 31 sider. (Særtryk, Nr. 63)
1889 i: Skrifter [4-2-s005] Senere udgave: To Beilere. Side [5]-37
1893 i: Skrifter [4-3-s005] Senere udgave: To Beilere. Side [5]-36
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s045] Senere udgave: To Beilere. Side [45]-73
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [60] Senere udgave: To Bejlere. Side [60]-101
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1860-61, side 330-31, 340-31.
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amtsavis fra 14-1-1880 til 21-1-1880. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[8s047] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [47]-125 (1860, novelle(r))
1889 i: Skrifter [4-2-s039] Senere udgave: Pouls Drømme. Side [39]-98
1893 i: Skrifter [4-3-s037] Senere udgave: Pouls Drømme. Side [37]-96
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt som føljeton i: Illustreret Tidende, 1860-61, side 229-30, 237-40 og 247-51.
[8s127] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [127]-94 (1860, novelle(r))
1889 i: Skrifter [4-2-s099] Senere udgave: En Skattegraver. Side [99]-151
1893 i: Skrifter [4-3-s097] Senere udgave: En Skattegraver. Side [97]-148
1901 indgår i: Tre danske Fortællinger [c] Senere udgave: En Skattegraver
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Føljeton i Danmark, fra Nr. 1 (1-4-1877) til Nr. 5 (29-4-1877). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8s195] Etlar, Carit: For gammel. Side [195]-236 (1860, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel
[9] Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 240 [1] sider (1860, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[9s005] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [5]-129 (1860, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s045] 1. udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190
[9s131] Etlar, Carit: I Løndom. Side [131]-202 (1860, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s191] 1. udgave: I Løndom. Side [191]-274
[9s203] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [203]-40 (1860, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
[10] Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. Anden Deel. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 242 [1] sider (1860, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[10s005] Etlar, Carit: Degnen. Side [5]-130 (1860, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s127] 1. udgave: Degnen. Side [127]-252
[10s131] Etlar, Carit: Marquards Bæger. Side [131]-96 (1860, novelle(r))
1888 i: Skrifter [1s105] Senere udgave: Marquards Bæger. Side [105]-56
1898 i: Skrifter [1s091] Senere udgave: Marquards Bæger. Side [91]-136
[10s197] Etlar, Carit: En Pranger. Side [197]-242 (1860, novelle(r))
1855 indgår i: Flygtende [s319] 1. udgave: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72
[11] Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. Tredie Deel. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 230 sider (1861, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[11s005] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Side [5]-230 (1861, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
[12] Etlar, Carit: Haabløs. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 246 [1] sider (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[12s005] Etlar, Carit: Skiernerne. Side [5]-129 (1862, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s001] 1. udgave: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125
[12s131] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side [131]-72 (1862, novelle(r))
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48
[12s173] Etlar, Carit: Else. Side [173]-216 (1862, novelle(r))
1890 i: Skrifter [9s139] Senere udgave: Else. Side [139]-73
1902 i: Skrifter [13s120] Senere udgave: Else. Side [120]-48
[12s217] Etlar, Carit: Dødsseileren. Side [217]-46 (1862, novelle(r))
1890 i: Skrifter [9s175] Senere udgave: Dødsseileren. Side [175]-98
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s161] Senere udgave: Dødsseileren. Side [161]-82
1902 i: Skrifter [13s149] Senere udgave: Dødssejleren. Side [149]-69
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [225] Senere udgave: Dødssejleren. Side [225]-55
[13] Etlar, Carit: Krøniker. Fortalte af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 252 sider (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[13s003] Etlar, Carit: Pantins Krønike. Side [3]-132 (1862, novelle(r))
1890 i: Skrifter [11s005] Senere udgave: Pantins Krønike. Side [5]-108
1900 i: Skrifter [8s001] Senere udgave: Pantins Krønike. Side [1]-96
[13s133] Etlar, Carit: Kains Slægt. Side 133-252 (1862, novelle(r))
1890 i: Skrifter [11s109] Senere udgave: Kains Slægt. Side [109]-206
1900 i: Skrifter [8s097] Senere udgave: Kains Slægt. Side [97]-186
kollaps Noter
 note til titel Side 135-44 [Indledning til de tre noveller under fællestitlen: Kains Slægt].
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark 1863 [udkom 1862], side 103-14.
[13s145] Etlar, Carit: En Polsk Fyrste. Side 145-85 (1862, novelle(r))
1890 i: Skrifter [11s119] Senere udgave: En polsk Fyrste. Side [119]-52
1900 i: Skrifter [8s104] Senere udgave: En polsk Fyrste. Side [104]-34
[13s186] Etlar, Carit: Skipper Ellen. Side 186-234 (1862, novelle(r))
1890 i: Skrifter [11s153] Senere udgave: Skipper Ellen. Side [153]-90
1900 i: Skrifter [8s135] Senere udgave: Skipper Ellen. Side [135]-72
[13s235] Etlar, Carit: Et Pleiebarn. Side 235-52 (1862, novelle(r))
1863 Senere udgave: Kains Slægt. En Fortælling. (Særskilt Aftryk af "Folkekalender for Danmark" for 1863). ♦ [1863]. 14 sider, illustreret
1890 i: Skrifter [11s191] Senere udgave: Et Pleiebarn. Side [191]-206
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s095] Senere udgave: Et Pleiebarn. Side [95]-110
1900 i: Skrifter [8s173] Senere udgave: Et Plejebarn. Side [173]-86
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [127] Senere udgave: Et Plejebarn. Side [126]-49
[14-15] Etlar, Carit: Ingola. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 1.-2. Deel, 349 + 317 sider (1862, roman)
1847 1. udgave: Ayella. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. 308 sider
1854 1. udgave: Hertuginde Teyano. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Sønn, 1854. 325 sider
kollaps Noter
 note til titel Samlet udgivelse af Ayella (1847) og Hertuginde Teyano (1854).
 url Fuld visning, Første Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, Anden Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[16] Etlar, Carit: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider (1863, roman)
1889 i: Skrifter [7] Senere udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar (Carl Brosbøll). Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 224 sider. Pris: kr. 1,75
1899 i: Skrifter [4] Senere udgave: Herverts Krønike. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. 210 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Herverts Krønike. Med 31 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 238 sider
1956 Senere udgave: Herverts krønike. ♦ København, Samlerens Forlag, 1956. 162 [2] sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Chr. Andersen, København K.)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[17] Etlar, Carit: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1864. 279 sider (1864, roman)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[18] Etlar, Carit: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1865, novelle(r))
1888 i: Skrifter [2] Senere udgave: Krigsbilleder. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 281 [1] sider. Pris: kr. 2,50
1898 i: Skrifter [2] Senere udgave: Krigsbilleder. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1898. [1] 226 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Krigsbilleder. Med 35 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Kbh., "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 231 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [5]-9: Indledning.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[18s005] Etlar, Carit: Indledning. [Frederik den Syvendes Død]. Side [5]-9 (1865, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen betegnet: Frederik den Syvendes Død.
[18s010] Etlar, Carit: Ved Oversø. Side 10-30 (1865, novelle(r))
[18s031] Etlar, Carit: Vor nye Lieutenant. Side 31-47 (1865, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende No. 105 (6-5-1864), anonymt under titlen: Vor nye Lieutenant. (Af vor Korrespondent ved Armeen). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Aarhuus Stifts-Tidende 4-7-1864 og 7-7-1864, under titlen: Vor nye Lieutenant. (Af "Brlg. Td."s Corresp. ved Armeen). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[18s048] Etlar, Carit: Rytterne ved Vorbasse. Side 48-53 (1865, novelle(r))
[18s054] Etlar, Carit: En fra Ambulancen. Side 54-79 (1865, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende No. 221 (20-9-1864) og No. 222 (21-9-1864), under titlen: En fra Ambulancen. Forfalt af Carit Etlar. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[18s080] Etlar, Carit: Valpladsen. Den 17de Marts. Side 80-91 (1865, novelle(r))
[18s092] Etlar, Carit: Hesten og Hunden. Side 92-104 (1865, novelle(r))
[18s105] Etlar, Carit: Fra Vognparken. Side 105-111 (1865, novelle(r))
[18s112] Etlar, Carit: Artillerisergeanten. Side 112-32 (1865, novelle(r))
[18s133] Etlar, Carit: Jordefærd. Side 133-38 (1865, novelle(r))
[18s139] Etlar, Carit: Gendarmen. Side 139-209 (1865, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note til titel Indhold: I: Paa sin Post. II: Efter ham.
 note om føljeton Trykt i Danmark, fra 1-1-1865.
[18s210] Etlar, Carit: En fornem Mand. Side 210-36 (1865, novelle(r))
[18s237] Etlar, Carit: Hvem? Side 237-72 (1865, novelle(r))
[18s273] Etlar, Carit: Da de mødtes. Side 273-350 (1865, novelle(r))
[19] Etlar, Carit: Sagn og Eventyr. Fortalte af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1866. 354 sider (1866, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
Sagn. Side [3]-162
[19s005] Etlar, Carit: Polakkerhulen. Side [5]-12 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s161] 1. udgave: Guldsmeden. Side 161-65
[19s012] Etlar, Carit: Paaskemorgens Jagt. Side 12-19 (1866, novelle(r))
1891 i: Skrifter [17s011] Senere udgave: Paaskemorgens Jagt. Side 11-17
[19s020] Etlar, Carit: Kjeld. Side 20-31 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s223] 1. udgave: Kield. Side 223-35
[19s032] Etlar, Carit: En Valfart. Side 32-34 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s206] 1. udgave: En Valfart. Side 206-09
[19s035] Etlar, Carit: Klaus Skolemester. Side 35-44 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s165] 1. udgave: Claus Skolemester. Side 165-74
[19s044] Etlar, Carit: Glob og Eiler. Side 44-52 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s274] 1. udgave: Glob og Alger. Side 274-83
[19s053] Etlar, Carit: Djævelens Bro. Side 53-59 (1866, novelle(r))
1847 indgår i antologien: Gæa [s149] 1. udgave: Djævelens Bro. Et Folkesagn fortalt af Carit Etlar. Side [149]-56
[19s060] Etlar, Carit: Mosemanden. Side 60-75 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s180] 1. udgave: Spillemanden. Side 180-95
[19s075] Etlar, Carit: Næssekongen. Side 75-91 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s262] 1. udgave: Næssekongen. Side 262-74
[19s091] Etlar, Carit: Jens Gylding, som slog sin Fader. Side 91-98 (1866, novelle(r))
1891 i: Skrifter [17s075] Senere udgave: Jens Gylding, som slog sin Fader. Side 75-81
[19s098] Etlar, Carit: Tre Nagler af en Rustning. Side 98-115 (1866, novelle(r))
1891 i: Skrifter [17s081] Senere udgave: Tre Nagler af en Rustning. Side 81-94
[19s115] Etlar, Carit: En Dronning. Side 115-28 (1866, novelle(r))
1891 i: Skrifter [17s094] Senere udgave: En Dronning. Side 94-105
[19s129] Etlar, Carit: Ulles Sønner. Side 129-39 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s284] 1. udgave: Ulle. Side 284-93
[19s139] Etlar, Carit: En klog Borgermester. Side 139-62 (1866, novelle(r))
1891 i: Skrifter [17s113] Senere udgave: En klog Borgermester. Side 113-32
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1881, spalte 23-37.
Eventyr. Side [163]-354
[19s165] Etlar, Carit: Høifolkene. Side [165]-72 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s101] 1. udgave: Tollers Naboer. Side 101-07
[19s172] Etlar, Carit: Livets Fugl. Side 172-92 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s001] 1. udgave: Hvorledes Bryde blev Konge. Side [1]-18
[19s192] Etlar, Carit: Fosterbrødrene. Side 192-204 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s018] 1. udgave: Fosterbrødrene. Side 18-29
[19s204] Etlar, Carit: Bjergmandens Jens. Side 204-12 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s029] 1. udgave: Bjergmandens Dreng. Side 29-35
[19s212] Etlar, Carit: Svends Bedrifter. Side 212-42 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s047] 1. udgave: Svends Bedrifter. Side 47-75
[19s243] Etlar, Carit: Claus Soldat. Side 243-53 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s075] 1. udgave: Claus Soldat. Side 75-84
[19s253] Etlar, Carit: Gjengangeren. Side 253-56 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s084] 1. udgave: Gjengangeren. Side 84-87
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Paa Aabjerg, i Ringkjøbing Amt, boede der engang en Herremand, som eftersin Død spøgede saa forskrækkeligt, at Ingen i Gaarden kunde have Ro for ham.
[19s256] Etlar, Carit: Karens Søn. Side 256-64 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s087] 1. udgave: Karens Søn. Side 87-94
[19s265] Etlar, Carit: Bjergmandens Hammer. Side 265-72 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s094] 1. udgave: Bjergmandens Hammer. Side 94-101
[19s273] Etlar, Carit: Gjengangeren. Side 273-80 (1866, novelle(r))
1891 i: Skrifter [17s221] Senere udgave: Gjengangeren. Side 221-26
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Oppe i Landet boede der engang en rig Præst, som kun havde sig selv, en gammel Kone og sin Moder at sørge for.
[19s280] Etlar, Carit: Brødrene fra Hornsyld. Side 280-97 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s134] 1. udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 134-49
[19s297] Etlar, Carit: Fattigmands Lykke. Side 297-306 (1866, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s150] 1. udgave: Fattigmands Lykke. Side 150-57
[19s306] Etlar, Carit: Singebok. Side 306-36 (1866, novelle(r))
1848 indgår i: Singebok [s051] 1. udgave: Singebok. Side 51-82
[19s336] Etlar, Carit: Nattergalens Varsel. Side 336-54 (1866, novelle(r))
1848 indgår i: Singebok [s180] 1. udgave: Nattergalens Varsel. Side 180-200
[20] Etlar, Carit: Fra Alheden. Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1866. 286 [1] sider (1866, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[20s005] Etlar, Carit: Hedemanden. Side [5]-163 (1866, novelle(r))
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af deltitelbladet: Første Udgave af Hedemanden udkom 1840.
[20s165] Etlar, Carit: Diggrevens Børn. Side [165]-286 (1866, novelle(r))
1840 1. udgave: Diggrevens Børn. En Fortælling. Af Carit Etlar, Forfatteren til Smuglerens Søn, o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 130 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af deltitelbladet: Første Udgave af Diggrevens Børn udkom 1840.
[21] Etlar, Carit: Broget Selskab. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. I-II, 219 [1] + 188 sider (1868, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6] Senere udgave: Broget Selskab. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ V. Pio, 1889. 333 [1] sider. Pris: kr. 1,25
1899 i: Skrifter [5] Senere udgave: Broget Selskab. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. [1] 312 sider, illustreret
1907 i: Skrifter [5] Senere udgave: Broget Selskab. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1907. 320 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 url Fuld visning, bind 1, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, bind 2, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[21-1-s001] Etlar, Carit: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59 (1868, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s005] Senere udgave: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [5]-51
1899 i: Skrifter [5s001] Senere udgave: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [1]-44
1901 indgår i: Tre danske Fortællinger [b] Senere udgave: Gengangeren paa Palsgaard
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt som føljeton i: Illustreret Tidende, 1865-66, side 410-11, 419-22, 424-25 og 432-33.
[21-1-s059] Etlar, Carit: Munken fra Herrevad. Side 59-76 (1868, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s052] Senere udgave: Munken fra Herrevad. Side [52]-65
1899 i: Skrifter [5s045] Senere udgave: Munken fra Herrevad. Side [45]-58
[21-1-s076] Etlar, Carit: En Maskerade. Side 76-97 (1868, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s066] Senere udgave: En Maskerade. Side [66]-82
1899 i: Skrifter [5s059] Senere udgave: En Maskerade. Side [59]-75
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, 1866-67, side 74-78.
[21-1-s097] Etlar, Carit: Poul Rytter. Side 97-113 (1868, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s083] Senere udgave: Poul Rytter. Side [83]-95
1899 i: Skrifter [5s076] Senere udgave: Poul Rytter. Side [76]-87
[21-1-s113] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side 113-32 (1868, roman)
1889 i: Skrifter [6s096] Senere udgave: Den Stærkeste. Side [96]-111
1899 i: Skrifter [5s088] Senere udgave: Den Stærkeste. Side [88]-102
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s027] Senere udgave: Den Stærkeste. Side [27]-43
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [36] Senere udgave: Den stærkeste. Side [36]-59
1949 indgår i antologien: Tyve nordiske fortællinger [s023] Senere udgave: Den stærkeste. Side 23-31
[21-1-s132] Etlar, Carit: To Streger. Side 132-71 (1868, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s214] 1. udgave: To Streger. Side 214-42
[21-1-s172] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. Side 172-93 (1868, novelle(r))
1871 indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [a] Senere udgave: Offe Dyres Drenge. En Fortælling
1889 i: Skrifter [6s144] Senere udgave: Offe Dyres Drenge. Side [144]-61
1899 i: Skrifter [5s132] Senere udgave: Offe Dyres Drenge. Side [132]-48
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1866-67, side 204-06.
[21-1-s194] Etlar, Carit: Kun ikke Navnet. Side 194-219 (1868, novelle(r))
1899 i: Skrifter [5s149] Senere udgave: Kun ikke Navnet. Side [149]-68
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1867-68, side 104-05 og 113.
[21-2-s001] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [1]-67 (1869, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
kollaps Noter
 note til titel Eneste novelle i afsnit I: Den Første.
[21-2-s068] Etlar, Carit: En Hofdame. Side 68-97 (1869, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s236] Senere udgave: En Hofdame. Side [236]-59
1899 i: Skrifter [5s220] Senere udgave: En Hofdame. Side [220]-42
kollaps Noter
 note til titel Eneste novelle i afsnit II: Den Eneste.
[21-2-s098] Etlar, Carit: Jeg! Side 98-121 (1869, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s260] Senere udgave: Jeg! Side [260]-78
1899 i: Skrifter [5s243] Senere udgave: Jeg! Side [242]-60
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s075] Senere udgave: Jeg! Side [75]-94
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [102] Senere udgave: Jeg! Side [102]-26
kollaps Noter
 note til titel Eneste novelle i afsnit III: Et Liv for sig selv.
 note om føljeton Trykt i: Folkekalender for Danmark 1869, side 92-105, illustreret.
Et Liv for en Anden. [Afsnit IV]: Side 122-88
[21-2-s122b] Etlar, Carit: Aron Isak. Side 122-48 (1869, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s045] 1. udgave: Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57
[21-2-s149] Etlar, Carit: Fredens Mænd. Side 149-57 (1869, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s301] Senere udgave: Fredens Mænd. Side [301]-08
1899 i: Skrifter [5s282] Senere udgave: Fredens Mænd. Side [282]-88
[21-2-s158] Etlar, Carit: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88 (1869, novelle(r))
1889 i: Skrifter [6s309] Senere udgave: Et kongeligt Eventyr. Side [309]-33
1899 i: Skrifter [5s289] Senere udgave: Et Kongeligt Eventyr. Side [289]-312
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s001] Senere udgave: Et kongeligt Eventyr. Side [1]-25
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [1] Senere udgave: Et kongeligt Eventyr. Side [1]-35
[22] Etlar, Carit: Skuespil. Første Deel. 1. Rørfuglen. 2. Prangeren. 3. Trælleæt. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868. 80 + 57 + 117 sider (1868, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med egen paginering.
[22a] Etlar, Carit: Rørfuglen. Skuespil med Sange. 80 Sider (1868, dramatik)
1860 1. udgave: Rørfuglen. Skuespil med Sange. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 80 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[22b] Etlar, Carit: Prangeren. Lystspil i een Act. 57 Sider (1868, dramatik)
1863 1. udgave: Prangeren. Lystspil i een Act. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 57 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[22c] Etlar, Carit: Trælleæt. Skuespil. 117 Sider (1868, dramatik)
1865 1. udgave: Trælleæt. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1865. 117 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[23] Etlar, Carit: Skuespil. Anden Deel. 1. Fengos Skat. 2. Før Stormen. 3. En gammel Soldat. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868. 107 [1] + 46 + 106 sider (1868, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med egen paginering.
[23a] Etlar, Carit: Fengos Skat. Skuespil. 107 [1] sider (1868, dramatik)
1861 1. udgave: Fengos Skat. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 107 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[23b] Etlar, Carit: Før Stormen. Sangspil. 46 sider (1868, dramatik)
1861 1. udgave: Før Stormen. Sangspil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1861. 46 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[23c] Etlar, Carit: En gammel Soldat. Komedie med Sange og Chor. 106 sider (1868, dramatik)
1862 1. udgave: En gammel Soldat. Komedie med Sange og Chor. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 106 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[24] Etlar, Carit: Skuespil. Tredie Deel. 1. Hr. Lauge med den tunge Haand. 2. I Dyrenkilen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868 (1868, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med egen paginering.
[24a] Etlar, Carit: Hr. Lauge med den tunge Haand. Skuespil i 4 Acter. 145 Sider (1868, dramatik)
1861 1. udgave: Hr. Lauge med den tunge Haand. Skuespil i 4 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 145 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[24b] Etlar, Carit: I Dyrekilen. Skuespil [i 3 Akter]. 130 Sider (1868, dramatik)
1862 1. udgave: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Etlar, Carit: Naar Solen gaaer ned. Drama [i 1 Act]. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1859. 65 sider (1859, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Opført første Gang paa det Kongelige Theater den 11te Octbr. 1859.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: Rørfuglen. Skuespil med Sange. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1860. 80 sider (1860, dramatik) 👓
Detaljer
1868 i: Skrifter [22a] Senere udgave: Rørfuglen. Skuespil med Sange. 80 Sider
kollaps Noter
 note til titel Note ved rollelisten: (Musiken componeret af Hr. Kammermusicus Hansen).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: [Aftenlæsning [1s001]] Sam Siver. Side 1-21 (1860, novelle(r))
Detaljer
1860 Senere udgave: Sam Siver. Fortælling. Særskilt Aftryk af Aftenlæsning I, 1ste Hefte. ♦ Kjøbenhavn, G.S. Wibes Bogtrykkeri, 1860. 24 sider
 Bog Etlar, Carit: Sam Siver. Fortælling. Særskilt Aftryk af Aftenlæsning I, 1ste Hefte. ♦ Kjøbenhavn, G.S. Wibes Bogtrykkeri, 1860. 24 sider (1860, novelle(r)) 👓
Detaljer
1860 i: Aftenlæsning [1s001] 1. udgave: Sam Siver. Side 1-21
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: Fengos Skat. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 107 sider (1861, dramatik) 👓
Detaljer
1868 i: Skrifter [23a] Senere udgave: Fengos Skat. Skuespil. 107 [1] sider
kollaps Noter
 Dramatik Etlar, Carit: Før Stormen. Sangspil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1861. 46 sider (1861, dramatik) 👓
Detaljer
1868 i: Skrifter [23b] Senere udgave: Før Stormen. Sangspil. 46 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Musiken componeret af H. Rung.
 note til titel Bag på titelbladet: Opført første Gang den 10de Februar 1861.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: Hr. Lauge med den tunge Haand. Skuespil i 4 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 145 sider (1861, dramatik) 👓
Detaljer
1868 i: Skrifter [24a] Senere udgave: Hr. Lauge med den tunge Haand. Skuespil i 4 Acter. 145 Sider
1899 i: Danske Folkeskuespil [1a] Senere udgave: Lauge med den tunge Haand. Folkekomedie i fire Handlinger. 75 sider
1913 Senere udgave: Lauge med den tunge Haand. Folkekomedie i 4 Handlinger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 148 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Musiken componeret af H. Rung.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: En gammel Soldat. Komedie med Sange og Chor. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 106 sider (1862, dramatik) 👓
Detaljer
1868 i: Skrifter [23c] Senere udgave: En gammel Soldat. Komedie med Sange og Chor. 106 sider
kollaps Noter
 note til titel [Note om handlingen:] Handlingen foregaaer en Dag i Lissabon, 1486.
 note til titel Note side [4]: Musiken componeret af Hr. Cand. Joseph Glæser.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider (1862, dramatik)
Detaljer
1868 i: Skrifter [24b] Senere udgave: I Dyrekilen. Skuespil [i 3 Akter]. 130 Sider
1900 i: Danske Folkeskuespil [2b] Senere udgave: I Dynekilen. Folkekomedie i tre Handlinger. 71 sider
1906 indgår i: Peder Tordenskjold [a] Senere udgave: Tordenskjold i Dynekilen
1912 Senere udgave: Tordenskjold i Dynekilen. 1 Akt og et Slutningstableau for Børnenes Teater. Aut. af Professorinde Carit Etlar. M. Illustr. ♦ Alfred Jacobsen, 1913. 32 sider
1914 Senere udgave: I Dynekilen. Folkekomedie i 3 Handlinger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 142 sider
1916 indgår i: Peder Tordenskjold [a] Senere udgave: I Dynekilen
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Kains Slægt. En Fortælling. (Særskilt Aftryk af "Folkekalender for Danmark" for 1863). ♦ [1863]. 14 sider, illustreret (1863, novelle(r))
del af: Folkekalender for Danmark
Detaljer
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52
kollaps Noter
 note til titel I samlingen Krøniker er denne historie trykt under titlen: Et Pleiebarn, som sammen med to andre noveller er samlet under fællestitlen: Kains Slægt.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Etlar, Carit: Prangeren. Lystspil i een Act. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 57 sider (1863, dramatik) 👓
Detaljer
1868 i: Skrifter [22b] Senere udgave: Prangeren. Lystspil i een Act. 57 Sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Note (baseret på værk) Brun, M. V.: Gjøngehøvdingen. Folkeskuespil med Sange og Chor i 5 A. ♦ Gandrup, 1865 (1865, dramatik)
af M.W. Brun (1819-1891)
 Dramatik Etlar, Carit: Trælleæt. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1865. 117 sider (1865, dramatik)
Detaljer
1868 i: Skrifter [22c] Senere udgave: Trælleæt. Skuespil. 117 Sider
1899 i: Danske Folkeskuespil [1b] Senere udgave: Trælleæt. Skuespil i fire Handlinger. 76 sider
kollaps Noter
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Præsten fra Thisted (1866, novelle(r))
del af: Folkekalender for Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark 1866 [udkom 1865], side 122-31.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Vintergrønt [s214]] To Streger. Side 214-42 (1866, novelle(r))
Detaljer
1868 i: Skrifter [21-1-s132] Senere udgave: To Streger. Side 132-71
1889 i: Skrifter [6s112] Senere udgave: To Streger. Side [112]-43
1899 i: Skrifter [5s103] Senere udgave: To Streger. Side [102]-31
 Bog Etlar, Carit: Dyrekjøbt. En Fortælling. ♦ [1867]. 35 sider (1867, novelle(r))
Detaljer
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet er uden oplysninger om forlag eller udgivelsesår. [Særtryk af "Ydun"].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Munk, Poul (Carit Etlar): Firehundrede Aar. Billeder af Poul Munk. (Feuilleton til "Folkets Avis"). ♦ Kjøbnehavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri, 1867. 585 sider (1867, roman) 👓
del af: Folkets Avis
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
1870 Senere udgave: Tranens Varsel. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1870 [ie: 1869]. 1.-2. Deel, 296 + 232 sider. Pris: 2 Rdl. 72 Sk.
1891 i: Skrifter [18] Senere udgave: Tranens Varsel. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. Pris: kr. 3,50
1900 i: Skrifter [6] Senere udgave: Tranens Varsel. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 419 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side 585: [Efterskrift om forfatterskabet, der var planlangt til at være delt mellem to forfattere, men endte med kun een, signeret: Carit Etlar].
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Folkets Avis fra 30-10-1866 til 6-12-1867.
 note om føljeton Fuld visning af teksten på: Mediestream Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Sorø Amtstidende fra 16-3-1906 til 14-9-1906 i 120 afsnit, under titlen: Tranens Varsel. En roman af Carit Etlar. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Tekster Etlar, Carit: Arabere og Kabyler. Skildringer. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868. 188 sider, illustreret (1868, tekster)
Detaljer
1886 Senere udgave: Arabere og Kabyler. Skildringer af Carit Etlar. ♦ Chicago, Ill., Skandinavens Boghandel, 1886. 156 sider
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s091] Senere udgave: En Ridetur i Kabylien. Side [91]-121
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s121] Senere udgave: En Ridetur i Kabylien. Side [121]-63
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse for 1859-68 medtaget under Geographi. Reisebeskrivelser. Er i nogle biblioteker opstillet under klassemærket 48.44 (Algier, geografi).
 note til titel Bogen beskriver en faktisk rejse til Algier.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Nemours. Side [1]-20 (1868, tekster)
[s021] Etlar, Carit: Mostaganem og Mazagran. Side 21-34 (1868, tekster)
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s077] Senere udgave: Mostaganem og Mazagran. Side [77]-89
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s105] Senere udgave: Mostaganem og Mazagran. Side [105]-20
[s035] Etlar, Carit: Oran. Side 35-70 (1868, tekster)
[s071] Etlar, Carit: Fra Oran Til Dahra. Side 71-77 (1868, tekster)
[s078] Etlar, Carit: Landskabet Dahra. Side 78-105 (1868, tekster)
[s106] Etlar, Carit: Algier. Side 106-45 (1868, tekster)
[s145] Etlar, Carit: Kabylien. Side 145-69 (1868, tekster)
[s170] Etlar, Carit: Kabylernes Eiendommeligheder. Side 170-75 (1868, tekster)
[s176] Etlar, Carit: Sagn blandt Kabylerne. Side 176-88 (1868, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Abn med Faarehovedet. Hvad Børnene synge. Husene sukke. Hundens Hørs. Den visne Haand.
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: En Billedbog [s045]] Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57 (1868, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
1869 i: Skrifter [21-2-s122b] Senere udgave: Aron Isak. Side 122-48
1889 i: Skrifter [6s279] Senere udgave: Aron Isak. Side [279]-300
1899 i: Skrifter [5s261] Senere udgave: Aron Isak. Side [261]-81
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: En Billedbog [s094]] Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123 (1868, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Carl Neumann (1833-1891)
1869 i: Skrifter [21-2-s001] Senere udgave: Naar Hjertet vaagner. Side [1]-67
1878 Senere udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar. (Her efter "Præstø Amts Avis"). "Vendsyssel Tidendes" Føljeton. ♦ Hjøring, Bogtrykkeriet, Østergade, 1878. 67 sider
1889 i: Skrifter [6s183] Senere udgave: Naar Hjertet vaagner. Side [183]-235
1899 i: Skrifter [5s169] Senere udgave: Naar Hjertet vaagner. Side [169]-219
1899 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s111] Senere udgave: Naar Hjertet vaagner. Side [111]-59
1906 indgår i: Mine kæreste ældre Fortællinger [150] Senere udgave: Naar Hjertet vaagner. Side [150]-224
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Bramdrup Bøge (1870, novelle(r))
del af: Nyt Dansk Månedsskrift
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Nyt dansk Maanedsskrift, bind 1 (1870-71), side 81-111.
 Bog Etlar, Carit: Tranens Varsel. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1870 [ie: 1869]. 1.-2. Deel, 296 + 232 sider. Pris: 2 Rdl. 72 Sk. (1870, roman) 👓
Detaljer
1867 1. udgave: Firehundrede Aar. Billeder af Poul Munk. (Feuilleton til "Folkets Avis"). ♦ Kjøbnehavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri, 1867. 585 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [a]] Offe Dyres Drenge. En Fortælling (1871, novelle(r)) EMP 86
Detaljer
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Et Hof paa Jagt. Fortælling (1872, novelle(r))
del af: Folkekalender for Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark 1872 [udkom 1871], side 67-82.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Etlar, Carit: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider (1872, dramatik) 👓
del af: Familievennen
Detaljer
1880 Senere udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie i fem Akter. Anden omarbejdede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1880. [1] 156 sider
1900 i: Danske Folkeskuespil [2c] Senere udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie i fem Akter. Tredie Udgave i ny Bearbeidelse. 82 sider
1906 indgår i: Peder Tordenskjold [b] Senere udgave: Tordenskjold i Marstrand
1913 Senere udgave: Tordenskjold i Marstrand. Tre Akter for Børnenes Teater. Aut. af Professorinde Carit Etlar. ♦ Alfred Jacobsen, 1913. 20 sider
1914 Senere udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie i 5 Akter. 3. Udg. i ny Bearbejdelse. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 162 sider
1916 indgår i: Peder Tordenskjold [b] Senere udgave: Tordenskjold i Marstrand
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, Aargang 1880, over 7 hefter, spalte 225-237, 275-, 324-, 369-, 419-, 467-, 515-.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog Etlar, Carit: Skrifter. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, 1873-80. 1.-7. Bind (1873-80, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (Bind 1-2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Bind 3-4) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Undervejs. To Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1873. 256 sider (1873, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1s005] Etlar, Carit: Gazela. Side [5]-228 (1873, novelle(r))
1893 Senere udgave: Gazela. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1893. 248 sider
1906 Senere udgave: Gazela. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 132 sider, 3 farvetryk. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Fortællinger og Noveller, 10)
[1s229] Etlar, Carit: Hvad en Kvinde gjemmer. Side [229]-56 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Sømands Tro [s103] Senere udgave: Hvad en Kvinde gjemmer. Side [103]-32
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [l] Senere udgave: Hvad en Kvinde gjemmer
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [h] Senere udgave: Hvad en Kvinde gjemmer
[2] Etlar, Carit: Seet og hørt. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1873. 254 [1] sider (1873, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2s005] Etlar, Carit: En glemt Pistol. Side [5]-42 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Tre jydske Fortællinger [s005] Senere udgave: En glemt Pistol. Side [5]-37
1906 indgår i: En glemt Pistol [a] Senere udgave: En glemt Pistol
[2s043] Etlar, Carit: Bøgeløv. Side [43]-94 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Tre jydske Fortællinger [s039] Senere udgave: Bøgeløv. Side [39]-83
1906 indgår i: Hundens Mærke [s116] Senere udgave: Bøgeløv. Side [116]-45
[2s095] Etlar, Carit: Prindsessens Skytte. Side [95]-124 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s205] Senere udgave: Prindsessens Skytte. Side [205]-38
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [o] Senere udgave: Prinsessens Skytte
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [a] Senere udgave: Prinsessens Skytte
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aarhus Stiftstidende 24-12-1892.
 url Fuld visning af teksten i Aarhus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[2s125] Etlar, Carit: Dans paa Ladebro. Side [125]-46 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s239] Senere udgave: Dands paa Ladebro. Side [239]-63
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [a] Senere udgave: Dans paa Ladebro
1905 Senere udgave: Dans paa Ladebro og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1905. 170 sider + 3 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 2)
[2s147] Etlar, Carit: Utro. Side [147]-76 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s101] Senere udgave: Utro. Side [101]-35
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [n] Senere udgave: Utro
1905 indgår i: Mesters Ring [e] Senere udgave: Utro
1967 i: Danske digtere fortæller [1s037] Senere udgave: Utro. Side 37-[52]
[2s177] Etlar, Carit: Hundens Mærke. Side [177]-236 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s137] Senere udgave: Hundens Mærke. Side [137]-204
1906 indgår i: Hundens Mærke [s007] Senere udgave: Hundens Mærke. Side [7]-38
[2s237] Etlar, Carit: Den vi stole paa. Side [237]-54 (1873, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s265] Senere udgave: Den vi stole paa. Side [265]-84
1906 indgår i: Haltekok [d] Senere udgave: Den, vi stole paa
[3] Etlar, Carit: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 474 sider (1875, roman)
1894 Senere udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1894. 282 + 257 sider
1903 Senere udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. 3. Oplag [ie: Ny udgave]. M. Illustr. af J. Nørretranders. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 1.-2. Del, 168 + 152 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
1919 Senere udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. Med Illustr. af Nørretranders. 4. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 280 sider
1961 Senere udgave: Viben Peter. En historie fra Ditmarsken. ♦ Stig Vendelkær, 1961. 240 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Aarhus Stiftstidende 27-6-1875 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[4] Etlar, Carit: Gjennem Brændingen. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. [2] 335 sider (1876, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4s001] Etlar, Carit: Bennet Løbelton. Side [1]-35 (1876, novelle(r))
1874 indgår i antologien: Julebog [?] 1. udgave: Bennet Løbelton
[4s036] Etlar, Carit: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [36]-59 (1876, novelle(r))
1893 indgår i: Hjærtets Kampe [s165] Senere udgave: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [165]-92
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s145] Senere udgave: Sidi Mouzza ben Ahmed. Side [145]-62
1906 indgår i: Hundens Mærke [s058] Senere udgave: Sidi Mouzza ben Ahmed. Side [58]-71
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s193] Senere udgave: Sidi Mouzza ben Ahmed. Side [193]-214
[4s060] Etlar, Carit: En Hex fra Solbjerg. Side [60]-104 (1876, novelle(r))
1893 indgår i: Bodils Penge [s127] Senere udgave: En Hex fra Solbjerg. Side [127]-78
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [j] Senere udgave: En Hex fra Solbjerg
1905 indgår i: Mesters Ring [d] Senere udgave: En Hex fra Solbjerg
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkets Almanak for 1876.
[4s105] Etlar, Carit: En smuk Historie. Side [105]-33 (1876, novelle(r))
1894 indgår i: Tre jydske Fortællinger [s085] Senere udgave: En smuk Historie. Side [85]-111
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s173] Senere udgave: En smuk Historie. Side [173]-93
1905 indgår i: Mesters Ring [b] Senere udgave: En smuk Historie
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s055] Senere udgave: En smuk Historie. Side [55]-81
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s068] Senere udgave: En smuk Historie. Side [68]-96
[4s134] Etlar, Carit: Gode Venner. Side [134]-78 (1876, novelle(r))
1894 indgår i: Gode Venner [s135] Senere udgave: Gode Venner. Side [135]-86
1905 indgår i: Mesters Ring [c] Senere udgave: Gode Venner
kollaps Noter
 note om føljeton Tryt i Folkekalender for Danmark 1875 [udkom 1874], side 29-62.
 url Fuld visning af teksten fra Folkekalender for Danmark på: Link til ekstern webside Google Books
[4s179] Etlar, Carit: Martha fra Sigersvold. Side [179]-227 (1876, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s001] Senere udgave: Martha fra Sigersvold. Side [1]-56
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [m] Senere udgave: Martha fra Sigersvold
1905 indgår i: Ingos Bedrifter [d] Senere udgave: Martha fra Sigersvold
[4s228] Etlar, Carit: Den Fortabte. Side [228]-335 (1876, novelle(r))
1893 indgår i: Hjærtets Kampe [s001] Senere udgave: Den Fortabte. Side [1]-121
1906 indgår i: Haltekok [g] Senere udgave: Den Fortabte
[5] Etlar, Carit: Folk i Nød. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. [1] 343 sider (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5s001] Etlar, Carit: Jens, som leer. Side [1]-46 (1878, novelle(r))
1894 indgår i: Gode Venner [s001] Senere udgave: Jens, som leer. Side [1]-51
1900 indgår i: Folk i Nöd [s003] Senere udgave: Jens, som leer. Side [3]-32
1906 indgår i: En glemt Pistol [e] Senere udgave: Jens, som leer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, Bind 1, 1876, side 129-56.
[5s047] Etlar, Carit: En Mand i Lænke. Side [47]-126 (1878, novelle(r))
1893 indgår i: I Løndom [s001] Senere udgave: En Mand i Lænke. Side [1]-90
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [g] Senere udgave: En Mand i Lænke
1905 indgår i: Ingos Bedrifter [c] Senere udgave: En Mand i Lænke
[5s127] Etlar, Carit: Jørgen Pranger. Side [127]-65 (1878, novelle(r))
1894 indgår i: Sømands Tro [s133] Senere udgave: Jørgen Pranger. Side [132]-76
1900 indgår i: Folk i Nöd [s058] Senere udgave: Jörgen Pranger. Side [58]-83
1906 indgår i: Hundens Mærke [s072] Senere udgave: Jørgen Pranger. Side [72]-93
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkets Almanak for 1877.
[5s167] Etlar, Carit: Pater Peter. Side [167]-205 (1878, novelle(r))
1894 indgår i: Utro [s057] Senere udgave: Pater Peter. Side [57]-100
1900 indgår i: Folk i Nöd [s033] Senere udgave: Pater Peter. Side [33]-57
1906 indgår i: Hundens Mærke [s094] Senere udgave: Pater Peder. Side [94]-115
[5s207] Etlar, Carit: Laust Sillesens Krigstog. Side [207]-39 (1878, novelle(r))
1894 indgår i: Sømands Tro [s065] Senere udgave: Laust Sillesens Krigstog. Side [65]-101
1906 indgår i: En glemt Pistol [f] Senere udgave: Laust Sillesens Krigstogt
[5s241] Etlar, Carit: Artist. Side [241]-343 (1878, novelle(r))
1875 indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s002] 1. udgave: Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38
[6] Etlar, Carit: Smaafolk. Historier. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1879. [1] 306 sider (1879, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende 15-10-1879, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Morgenbladet 14-11-1879, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[6s001] Etlar, Carit: Abraham, Isak og Jakob. Side [1]-37 (1879, novelle(r))
1894 indgår i: Gode Venner [s053] Senere udgave: Abraham, Isak og Jakob. Side [53]-93
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s087] Senere udgave: Abraham Musen og hans Sønner. Side [87]-127
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [f] Senere udgave: Abraham, Isak og Jakob
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s001] Senere udgave: Abraham Musen og hans Sønner. Side [1]-54
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s009] Senere udgave: Abraham Musen og hans Sønner. Side [9]-67
[6s039] Etlar, Carit: Mesters Ring. Side [39]-74 (1879, novelle(r))
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [k] Senere udgave: Mesters Ring
1905 indgår i: Mesters Ring [a] Senere udgave: Mesters Ring
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Wisbechs illustrerede Almanak for 1879 [udkom 1878].
[6s075] Etlar, Carit: Esther, som vilde opleve noget. Side [75]-96 (1879, novelle(r))
1894 indgår i: Sømands Tro [s001] Senere udgave: Esther, som vilde opleve noget. Side [1]-24
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [f] Senere udgave: Ester, som vilde opleve noget
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1878-79, side 373-75.
[6s097] Etlar, Carit: En hvid Steen. Side [97]-116 (1879, novelle(r))
1893 indgår i: Bodils Penge [s179] Senere udgave: En hvid Steen. Side [179]-200
1906 indgår i: Haltekok [e] Senere udgave: En Hvid Steen
1966 indgår i antologien: Læs noget lødigt [s106] Senere udgave: En hvid sten. Side 106-[14]
[6s117] Etlar, Carit: Da Gai løb bort. side [117]-56 (1879, novelle(r))
1893 indgår i: I Løndom [s206] Senere udgave: Da Gai løb bort. Side [206]-50
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [i] Senere udgave: Da Gai løb bort
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [c] Senere udgave: Da Gai løb bort
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Wisbechs illustrerede Almanak for 1880 [udkom 1879].
[6s157] Etlar, Carit: Fra Stranden. Side [157]-92 (1879, novelle(r))
1894 indgår i: Sømands Tro [s025] Senere udgave: Fra Stranden. Side [25]-64
1906 indgår i: En glemt Pistol [c] Senere udgave: Fra Stranden
[6s193] Etlar, Carit: Bodils Penge. Side [193]-256 (1879, novelle(r))
1893 indgår i: Bodils Penge [s001] Senere udgave: Bodils Penge. Side [1]-70
1906 indgår i: Haltekok [h] Senere udgave: Bodils Penge
[6s257] Etlar, Carit: Mangors Kogebog. En Historie fra det høiere Diplomati. Side [256]-306 (1879, novelle(r))
1893 indgår i: Bodils Penge [s071] Senere udgave: Mangors Kogebog. Side [71]-125
1906 indgår i: En glemt Pistol [b] Senere udgave: Mangors Kogebog
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt som føljeton i Nær og Fjern, bind 8 (1879), Nr. 349, side 4-9 og Nr. 350, side 8-12.
[7] Etlar, Carit: Salomon Baadsmand. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 517 sider (1880, roman)
1881 Senere udgave: Salomon Baadsmand. En Historie. Andet Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 352 sider
1905 Senere udgave: Salomon Baadsmand. En Historie. ♦ Gyldendal, 1905. 360 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
1910 Senere udgave: Salomon Baadsmand. ♦ 1910. 248 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: To Bejlere. En Fortælling. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1874. 31 sider. (Særtryk, Nr. 63) (1874, novelle(r)) 👓
serietitel: Folkelæsning, 65
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 63
Detaljer
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Optryk i "Folkelæsning" (1874, Smaastykker VI, 5) med Forfatterens og Forlæggerens Samtykke.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Julebog [?]] Bennet Løbelton (1874, novelle(r))
Detaljer
1876 i: Skrifter [4s001] Senere udgave: Bennet Løbelton. Side [1]-35
1893 indgår i: Hjærtets Kampe [s123] Senere udgave: Bennet Løbelton. Side [123]-63
1906 indgår i: En glemt Pistol [d] Senere udgave: Bennet Løbelton
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s002]] Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38 (1875, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1878 i: Skrifter [5s241] Senere udgave: Artist. Side [241]-343
1893 indgår i: I Løndom [s091] Senere udgave: Artist. Side [91]-205
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [h] Senere udgave: Artist
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [e] Senere udgave: Artist
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: Carit Etlars Fortælling er et Brudstykke [bortset fra små sproglige ændringer svarer den til siderne 243-307, dvs. fra starten, i: Skrifter. Ny Samling, bind 5, 1878. Dog er alt angående hestehårsringen udeladt].
 Bog Etlar, Carit: Curt Videriks Brønd (1876, novelle(r))
se også: Viben Peter
del af: Ny Folkekalender for Nordslesvig
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen. 3. udg. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1876. 527 sider, illustreret (1876, roman)
Detaljer
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Et Skibsvrag. Fortælling (1877, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1877-78, side 241-45.
 Bog Etlar, Carit: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider (1877, roman) 👓
del af: Nutiden
Detaljer
1892 Senere udgave: Fangen paa Kallø. En Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1892. 246 sider
1896 Senere udgave: Fangen paa Kallø. En Fortælling af Carit Etlar (Carl Brosbøll). [4. Udgave]. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1896. 248 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
1901 i: Skrifter [9] Senere udgave: Fangen paa Kallø. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 230 sider, illustreret
1917 Senere udgave: Fangen paa Kallø. Med Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Pio, 1917. 234 sider
1922 Senere udgave: Fangen paa Kallø. M. Illustr. af Poul Steffensen. 9. Udg. ♦ Pio, 1922. 182 sider. Pris: kr. 2,50
1939 Senere udgave: Fangen paa Kalø. Med Illustrationer af Poul Steffensen. (10. udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1939. 246 sider, illustreret
1950 Senere udgave: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. (11. udg.). ♦ Jespersen og Pio, 1950. 206 sider, illustreret
1950 Senere udgave: Fangen på Kalø. ♦ Samleren, 1950. 192 sider
1966 Senere udgave: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. 13. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1966. 188 sider, illustreret
1971 Senere udgave: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. 14. opl. ♦ Jespersen og Pio, 1971. 188 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1887. 278 sider.
 note om føljeton Fagment (svarer til bogens side 81-160) trykt i Nutiden, Nr. 28 (1-4-1877), side 252-53, Nr. 29 (8-4-1877), side 262-63 og Nr. 30 (15-4-1877), side 273-74 og 276, under titlen: Jens Brok paa Gjæsterering. Tidsbillede fra 1518. [Efter teksten:] Carit Etlar. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 273 (23-9-1877), side 14-15 [Anmeldelse].
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Eventyrperler [s098]] Højfolkene. (Af Carit Etlar). Side 98-106 (1878, novelle(r)) 👓
Detaljer
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s101] 1. udgave: Tollers Naboer. Side 101-07
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar. (Her efter "Præstø Amts Avis"). "Vendsyssel Tidendes" Føljeton. ♦ Hjøring, Bogtrykkeriet, Østergade, 1878. 67 sider (1878, novelle(r)) 👓
del af: Vendsyssel Tidende
Detaljer
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vendsyssel Tidende fra 15-4-1878 til 7-5-1878. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym [Etlar, Carit]: [indgår i antologien: Smaafortællinger [s097]] Undermaaleren fra Restrup. (Efter Sorø Av.). Side [97]- (1879, novelle(r))
del af: Vendsyssel Tidende
Detaljer
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Vendsyssel Tidende fra 7-7-1879. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Etlar, Carit: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie i fem Akter. Anden omarbejdede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1880. [1] 156 sider (1880, dramatik) 👓
del af: Familievennen
Detaljer
1872 1. udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Fortællinger [s312]] To Rivaler. (Fortælling af Carit Etlar. - "Folkev."). Side [312]-58 (1881, novelle(r)) 👓
del af: Familievennen
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 7-4-1881 til 28-4-1881. Fuld visning af tekste på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1881, spalte 131-42 og 179-89, under titlen: To Rivaler. Fortælling.
 Bog Etlar, Carit: Salomon Baadsmand. En Historie. Andet Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 352 sider (1881, roman) 👓
Detaljer
1880 i: Skrifter [7] 1. udgave: Salomon Baadsmand. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 517 sider
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Folkeudgave.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Familievennen, 6. Aargang, Nr. 2 (8-1-1882), side 28 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/familievennen-1882/page/28/mode/2up?view=theater
 Bog Etlar, Carit: Pintsefest i Tibirke. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1881. 42 sider (1881, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s003] Senere udgave: Pintsefest i Tibirke. Side [3]-63
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s001] Senere udgave: Pintsefest i Tibirke. Side [1]-41
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [c] Senere udgave: Pintsefest i Tibirke
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s130] Senere udgave: Pinsefest i Tibirke. Side [130]-84
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s144] Senere udgave: Pinsefest i Tibirke. Side [144]-202
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Denne Udgave findes kun i dette ene Exemplar, som jeg har ladet trykke til Hr. Bibliotheksassistent Cand. mag. Carl Bricka. [Signeret: Carit Etlar].
 note om føljeton Trykt som føljeton i: Illustreret Tidende, 1880-81, side 306-07, 326, 330-31 og 345-50.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Zilo eller en Emigrants Hændelser. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1881. 278 sider (1881, roman)
Detaljer
1891 i: Skrifter [19] Senere udgave: Zilo eller en Emigrants Hændelser. ♦ V. Pio, 1891. Pris: kr. 2,50
1913 indgår i: Diggrevens Børn [e] Senere udgave: Zilo eller En Emigrants Hændelser. ♦ 174 sider, 1913.
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 1-11-1881, side 2 [Anmeldelse, signeret: a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 218 (4-12-1881), side 117 [Anmeldelse: signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Etlar, Carit: Krybskytten. Fortælling. Med Illustrationer tegnede af Knud Gamborg. ♦ Kjøbenhavn, A.C. Riemenscheiders Forlag, 1883. 491 sider, illustreret. (Folkelivsbilleder, 1) (1883, roman) 👓
serietitel: Folkelivsbilleder, 1
Detaljer
illustrationer af Knud Gamborg (1828-1900)
1849 1. udgave: Jeanne Tuyon eller Kjøbenhavns Folkeliv. En Fortælling af Carit Etlar, i fire Dele. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1849. 258 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.G. Salomon)
kollaps Noter
 note til titel Side [5-6]: [Forord, signeret: October 1882. Carit Etlar].
 note til titel Uddrag af forordet: Det er omtrent tredie Aar siden, at denne Fortælling første Gang udkom, senere er den bleven optrykt i et vestjydsk Søndagsblad, hvilket ogsaa er meget længe siden. Jeg havde næsten glemt at, hvad dermed stod i Forbindelse, da Hr. Riemenschneider kom og bad om Lov til at udgive Bogen som Folkelæsning. Saa rettede jeg forandrede og forbedrede, uden dog enten at ville eller kunne berøve det tidligere Skrevne hele Præget af den længst tilbagelagte Tid ...
 note til titel Udkom i hefter fra december 1882.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Livets Konflikter. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 204 sider. (Folkelivsbilleder, 2) (1883, roman) 👓
serietitel: Folkelivsbilleder, 2
Detaljer
1844 1. udgave: Livets Conflicter. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler C. Steen, 1844. 302 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Pilesmeden. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 208 sider. (Folkelivsbilleder, 3) (1883, roman) 👓
serietitel: Folkelivsbilleder, 3
Detaljer
1855 indgår i: Flygtende [s077] 1. udgave: Pilesmeden. Side [77]-317
kollaps Noter
 note til titel Note på titelbladets bagside: Stoffet til denne Fortælling er samlet og nedskreven i Aaret 1845 af en af mine nærmeste Paarørende, der dengang foer med en Sydhavsfarer, og strandede paa Kysten af Ny-Holland. [Signet: C.E.].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: En Balnat. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1883. 249 sider. Pris: kr. 3,00 (1883, roman) 👓
Detaljer
1891 Senere udgave: En Balnat. Fortælling af Carit Etlar. (Carl Brosbøll). ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1891. 190 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtrykkeri (Møller & Thomsen), Kjøbenhavn)
1917 Senere udgave: En Balnat. M. 15 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1917. 190 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Ilse venter. Fortælling af Carit Etlar (1884, novelle(r))
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Nordstjernen, fra prøvenummer 1 (13-12-1884) til 3 (27-12-1884).
 Bog Etlar, Carit: Pintsefest i Tibirke og andre Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 176 sider (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 346 (18-5-1884), side 415 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s003] Etlar, Carit: Pintsefest i Tibirke. Side [3]-63 (1884, novelle(r))
1881 1. udgave: Pintsefest i Tibirke. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1881. 42 sider
[s065] Etlar, Carit: Jeg betaler. Side [65]-101 (1884, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s065] 1. udgave: Jeg betaler. Side [65]-101
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s065] Senere udgave: Jeg betaler. Side [65]-101
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s085] Senere udgave: Jeg betaler. Side [85]-104
[s103] Etlar, Carit: Dommedag på Stegeborg. Side [103]-54 (1884, novelle(r))
1905 indgår i: Mesters Ring [g] Senere udgave: Dommedag paa Stegeborg
[s155] Etlar, Carit: Præstens Malle. Side [155]-76 (1884, novelle(r))
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s043] Senere udgave: Præstens Malle. Side [43]-57
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [b] Senere udgave: Præstens Malle
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s185] Senere udgave: Præstens Malle. Side [185]-203
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s203] Senere udgave: Præstens Malle. Side [203]-22
 Bog Etlar, Carit: I Stormveir. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Helgel & Søn), 1885. 241 [1] sider (1885, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Slagelse-Posten 19-5-1886, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Fam. Side [1]-30 (1885, novelle(r))
1906 indgår i: Vendetta [s168] Senere udgave: Fam. Side [168]-84
[s031] Etlar, Carit: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80 (1885, novelle(r))
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s129] Senere udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [129]-62
1905 indgår i: Ingos Bedrifter [b] Senere udgave: Vaabensmedens Dreng
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s082] Senere udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [82]-129
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s097] Senere udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [97]-143
1923 Senere udgave: Vaabensmedens Dreng. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1923. 62 sider. Pris: kr. 1,00
1962 indgår i antologien: Må vi få en historie? [s172] Senere udgave: Våbensmedens dreng. Side 172-[200]
[s081] Etlar, Carit: Keiser Peters Liv og sørgelige Død, nedskreven efter utrykte Kilder. Side [81]-125 (1885, novelle(r))
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [b] Senere udgave: Keiser Peters Liv og sørgelige Død
1905 indgår i: Mesters Ring [f] Senere udgave: Keiser Peters Liv og sørgelige Død
[s127] Etlar, Carit: Folkene fra Tell. Side [127]-61 (1885, novelle(r))
1906 indgår i: Hundens Mærke [s146] Senere udgave: Folkene fra Tell. Side [146]-65
[s163] Etlar, Carit: Kræ Lybækker. Side [163]-205 (1885, novelle(r))
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s105] Senere udgave: Kræ Lybækker. Side [105]-28
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Familie-Journal juni 1885.
[s207] Etlar, Carit: Lørdag, Søndag og Mandag. Side [207]-41 (1885, novelle(r))
1906 indgår i: Hundens Mærke [s039] Senere udgave: Lørdag, Søndag og Mandag. Side [39]-57
 Note (baseret på værk) Eriksen, V.: Gjøngehøvdingen. Dukkekomedie i 5 Akter. ♦ Alfred Jacobsen, [1885]. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
Detaljer
af V. Eriksen (1853-1909)
1905 Senere udgave: Gjøngehøvdingen. Dukkekomedie i 5 Akter. ♦ Carl Larsen, 1905. 32 sider. Pris: kr. 0,25
1910 Senere udgave: Gøngehøvdingen
1944 Senere udgave: Gøngehøvdingen
1948 Senere udgave: Gøngehøvdingen. Fem akter og et slutningstableau for børnenes teater. Aut. af professorinde Carit Etlar. 14. oplag. ♦ Prior, 1948. 28 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 Bog Sven-Erik Olsen: Teatret med de små scener. Dansk Modelteaterforening, 2019: udgivelsesår fra: side 284: Alfred Jacobsens dukketeaterkomedier 1880-192.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1898.
 Bog Etlar, Carit: Arabere og Kabyler. Skildringer af Carit Etlar. ♦ Chicago, Ill., Skandinavens Boghandel, 1886. 156 sider (1886, tekster)
Detaljer
1868 1. udgave: Arabere og Kabyler. Skildringer. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868. 188 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side 156: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Etlar, Carit: Serafino fra Ota og andre Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1887. 279 sider (1887, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Serafino fra Ota. Side [1]-92 (1887, novelle(r))
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [c] Senere udgave: Serafino fra Ota
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s005] Senere udgave: Serafino fra Ota. Side [5]-57
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Familie-Journal fra 8-8-1886 til 26-9-1886.
[s093] Etlar, Carit: For slet intet. Side [93]-123 (1887, novelle(r))
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s129] Senere udgave: For slet intet. Side [129]-45
[s125] Etlar, Carit: Frøet spirer. Side [125]-66 (1887, novelle(r))
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s059] Senere udgave: Frøet spirer. Side [59]-86
1906 indgår i: En glemt Pistol [g] Senere udgave: Frøet spirer
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s204] Senere udgave: Frøet spirer. Side [204]-43
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s223] Senere udgave: Frøet spirer. Side [223]-62
[s167] Etlar, Carit: Ingos Bedrifter. Side [167]-279 (1887, novelle(r))
1905 indgår i: Ingos Bedrifter [a] Senere udgave: Ingos Bedrifter
 Bog Etlar, Carit: Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio, 1888-90. Bind 1-15 (1888-90, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Titelbladene har: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 note til titel Alle bindene har forside-illustration.
 note til titel Af forlagt omtalt som Folkeudgave. Bogfortegnelsen 1881-92 anfører 1-15 Bind, men forlagets lister anfører 1-19.
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 376 [1] sider. Pris: kr. 2,50 (1888, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1s005] Etlar, Carit: Degnen. Side [5]-103 (1888, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s127] 1. udgave: Degnen. Side [127]-252
[1s105] Etlar, Carit: Marquards Bæger. Side [105]-56 (1888, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s131] 1. udgave: Marquards Bæger. Side [131]-96
[1s157] Etlar, Carit: En Pranger. Side [157]-92 (1888, novelle(r))
1855 indgår i: Flygtende [s319] 1. udgave: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72
[1s193] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [193]-289 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s045] 1. udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190
[1s291] Etlar, Carit: I Løndom. Side [291]-346 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s191] 1. udgave: I Løndom. Side [191]-274
[1s347] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [347]-76 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
[2] Etlar, Carit: Krigsbilleder. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 281 [1] sider. Pris: kr. 2,50 (1888, roman)
1865 i: Skrifter [18] 1. udgave: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Side 5-8: Indledning.
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 387) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3] Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 170 sider. Pris: kr. 1,25 (1889, roman)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4-2-] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandel, 1889. 185 [1] sider. Pris: kr. 1,50 (1889, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 181) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4-2-s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-37 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
[4-2-s039] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [39]-98 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s047] 1. udgave: Pouls Drømme. Side [47]-125
[4-2-s099] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [99]-151 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94
[4-2-s153] Etlar, Carit: For gammel. Side [153]-85 (1889, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel
[4-3-] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandel, 1893. 181 [1] sider (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Titelblad har: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4-3-s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-36 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
[4-3-s037] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [37]-96 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s047] 1. udgave: Pouls Drømme. Side [47]-125
[4-3-s097] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [97]-148 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94
[4-3-s149] Etlar, Carit: For gammel. Side [149]-81 (1893, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel
[5] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag,, 1889. 175 sider. Pris: kr. 1,25 (1889, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
kollaps Noter
 note til titel 4. Udgave, 1893.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Fortælling. 4. Udgave (1893, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
[6] Etlar, Carit: Broget Selskab. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ V. Pio, 1889. 333 [1] sider. Pris: kr. 1,25 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21] 1. udgave: Broget Selskab. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. I-II, 219 [1] + 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 187) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[6s005] Etlar, Carit: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [5]-51 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s001] 1. udgave: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59
[6s052] Etlar, Carit: Munken fra Herrevad. Side [52]-65 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s059] 1. udgave: Munken fra Herrevad. Side 59-76
[6s066] Etlar, Carit: En Maskerade. Side [66]-82 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s076] 1. udgave: En Maskerade. Side 76-97
[6s083] Etlar, Carit: Poul Rytter. Side [83]-95 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s097] 1. udgave: Poul Rytter. Side 97-113
[6s096] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side [96]-111 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32
[6s112] Etlar, Carit: To Streger. Side [112]-43 (1889, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s214] 1. udgave: To Streger. Side 214-42
[6s144] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. Side [144]-61 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93
[6s162] Etlar, Carit: Kun ikke Navnet. Side [162]-82 (1889, novelle(r))
[6s183] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [183]-235 (1889, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
[6s236] Etlar, Carit: En Hofdame. Side [236]-59 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s068] 1. udgave: En Hofdame. Side 68-97
[6s260] Etlar, Carit: Jeg! Side [260]-78 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121
[6s279] Etlar, Carit: Aron Isak. Side [279]-300 (1889, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s045] 1. udgave: Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57
[6s301] Etlar, Carit: Fredens Mænd. Side [301]-08 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s149] 1. udgave: Fredens Mænd. Side 149-57
[6s309] Etlar, Carit: Et kongeligt Eventyr. Side [309]-33 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88
[7] Etlar, Carit: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar (Carl Brosbøll). Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 224 sider. Pris: kr. 1,75 (1889, roman)
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8] Etlar, Carit: Hedemanden og Diggrevens Børn. To Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, 1889. V. Pio's Boghandels Forlag. Pris: kr. 1,75 (1889, roman)
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 235) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s131] Etlar, Carit: Diggrevens Børn. Side [131]-221 (1889, roman)
1840 1. udgave: Diggrevens Børn. En Fortælling. Af Carit Etlar, Forfatteren til Smuglerens Søn, o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 130 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 367) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9] Etlar, Carit: Haabløs. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 198 [1] sider. Pris: kr. 1,50 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag?], 1896.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s001] Etlar, Carit: Skiernerne. Side [1]-102 (1890, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s001] 1. udgave: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125
[9s103] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side [103]-38 (1890, novelle(r))
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48
[9s139] Etlar, Carit: Else. Side [139]-73 (1890, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s173] 1. udgave: Else. Side [173]-216
[9s175] Etlar, Carit: Dødsseileren. Side [175]-98 (1890, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46
[10] Etlar, Carit: Ingola. En Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 1.-2. Del, 520 sider. Pris: kr. 3,00 (1890, roman)
1847 1. udgave: Ayella. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. 308 sider
1854 1. udgave: Hertuginde Teyano. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Sønn, 1854. 325 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Første Del, starter på pdf-side 211) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Del, starter på pdf-side 487) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11] Etlar, Carit: Krøniker. Fortalte af Carit Etlar (Carl Brosbøll). ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 206 [1] sider. Pris: kr. 1,50 (1890, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s005] Etlar, Carit: Pantins Krønike. Side [5]-108 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s003] 1. udgave: Pantins Krønike. Side [3]-132
[11s109] Etlar, Carit: Kains Slægt. Side [109]-206 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s133] 1. udgave: Kains Slægt. Side 133-252
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller. Indledningsafsnit på siderne [111]-18.
[11s119] Etlar, Carit: En polsk Fyrste. Side [119]-52 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s145] 1. udgave: En Polsk Fyrste. Side 145-85
[11s153] Etlar, Carit: Skipper Ellen. Side [153]-90 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s186] 1. udgave: Skipper Ellen. Side 186-234
[11s191] Etlar, Carit: Et Pleiebarn. Side [191]-206 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52
[12] Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 181 sider. Pris: kr. 1,25 (1890, roman)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 219) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[13] Etlar, Carit: Madsalune. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 222 sider. Pris: kr. 2,50 (1890, roman)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[14] Etlar, Carit: Reisende. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 182 [1] sider. Pris: kr. 1,25 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-12: [Indledende rammefortælling uden titel, fortsætter på side 54, 113].
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 233) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[14s013] Etlar, Carit: Doktoren fra Sindbjerg. Side [13]-53 (1890, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s016] 1. udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side 16-68
[14s055] Etlar, Carit: En Mands Regimente. Side [55]-113 (1890, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s069] 1. udgave: En Mands Regimente. Side 69-142
[14s115] Etlar, Carit: Echenoque. Side [115]-82 (1890, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [c] 1. udgave: Echenoque
[15-16] Etlar, Carit: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Femte Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 640 sider. Pris: kr. 4,00 (1890, roman)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Lolland-Falster Stifts-Tidende 4-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[15-16s407] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af "Gjøngehøvdingen". Side [407]-640 (1890, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 417) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[17] Etlar, Carit: Sagn og Eventyr. Fortalte af Carit Etlar. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1891. 286 [2] sider. Pris: kr. 2,50 (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Sagn. Side [3]-132
[17s005] Etlar, Carit: Polakkerhulen. Side [5]-10 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s161] 1. udgave: Guldsmeden. Side 161-65
kollaps Noter
 note til titel Heri er indarbejdet novellen: Guldsmeden.
[17s011] Etlar, Carit: Paaskemorgens Jagt. Side 11-17 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s012] 1. udgave: Paaskemorgens Jagt. Side 12-19
[17s018] Etlar, Carit: Kjeld. Side 18-27 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s223] 1. udgave: Kield. Side 223-35
[17s027] Etlar, Carit: En Valfart. Side 27-29 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s206] 1. udgave: En Valfart. Side 206-09
[17s030] Etlar, Carit: Klaus Skolemester. Side 30-37 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s165] 1. udgave: Claus Skolemester. Side 165-74
[17s037] Etlar, Carit: Glob og Eiler. Side 37-44 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s274] 1. udgave: Glob og Alger. Side 274-83
[17s044] Etlar, Carit: Djævelens Bro. Side 44-50 (1891, novelle(r))
1847 indgår i antologien: Gæa [s149] 1. udgave: Djævelens Bro. Et Folkesagn fortalt af Carit Etlar. Side [149]-56
[17s050] Etlar, Carit: Mosemanden. Side 50-62 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s180] 1. udgave: Spillemanden. Side 180-95
[17s062] Etlar, Carit: Næssekongen. Side 62-75 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s262] 1. udgave: Næssekongen. Side 262-74
[17s075] Etlar, Carit: Jens Gylding, som slog sin Fader. Side 75-81 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s091] 1. udgave: Jens Gylding, som slog sin Fader. Side 91-98
[17s081] Etlar, Carit: Tre Nagler af en Rustning. Side 81-94 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s098] 1. udgave: Tre Nagler af en Rustning. Side 98-115
[17s094] Etlar, Carit: En Dronning. Side 94-105 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s115] 1. udgave: En Dronning. Side 115-28
[17s105] Etlar, Carit: Ulles Sønner. Side 105-13 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s284] 1. udgave: Ulle. Side 284-93
[17s113] Etlar, Carit: En klog Borgermester. Side 113-32 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s139] 1. udgave: En klog Borgermester. Side 139-62
Eventyr. Side [133]-286
[17s135] Etlar, Carit: Høifolkene. Side [135]-41 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s101] 1. udgave: Tollers Naboer. Side 101-07
[17s141] Etlar, Carit: Livets Fugl. Side 141-56 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s001] 1. udgave: Hvorledes Bryde blev Konge. Side [1]-18
[17s157] Etlar, Carit: Fosterbrødrene. Side 157-66 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s018] 1. udgave: Fosterbrødrene. Side 18-29
[17s166] Etlar, Carit: Bjergmandens Jens. Side 166-73 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s029] 1. udgave: Bjergmandens Dreng. Side 29-35
[17s173] Etlar, Carit: Svends Historie. Side 173-97 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s047] 1. udgave: Svends Bedrifter. Side 47-75
[17s197] Etlar, Carit: Klaus Soldat. Side 197-205 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s075] 1. udgave: Claus Soldat. Side 75-84
[17s205] Etlar, Carit: Hans fra Aabjerg. Side 205-08 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s084] 1. udgave: Gjengangeren. Side 84-87
[17s208] Etlar, Carit: Karens Søn. Side 208-14 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s087] 1. udgave: Karens Søn. Side 87-94
[17s214] Etlar, Carit: Bjergmandens Hammer. Side 214-20 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s094] 1. udgave: Bjergmandens Hammer. Side 94-101
[17s221] Etlar, Carit: Gjengangeren. Side 221-26 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s273] 1. udgave: Gjengangeren. Side 273-80
[17s227] Etlar, Carit: Brødrene fra Hornsyld. Side 227-40 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s134] 1. udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 134-49
[17s241] Etlar, Carit: Fattigmands Lykke. Side 241-48 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s150] 1. udgave: Fattigmands Lykke. Side 150-57
[17s248] Etlar, Carit: Singebok. Side 248-71 (1891, novelle(r))
1848 indgår i: Singebok [s051] 1. udgave: Singebok. Side 51-82
[17s271] Etlar, Carit: Nattergalens Varsel. Side 271-86 (1891, novelle(r))
1848 indgår i: Singebok [s180] 1. udgave: Nattergalens Varsel. Side 180-200
[18] Etlar, Carit: Tranens Varsel. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. Pris: kr. 3,50 (1891, roman)
1867 1. udgave: Firehundrede Aar. Billeder af Poul Munk. (Feuilleton til "Folkets Avis"). ♦ Kjøbnehavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri, 1867. 585 sider
[19] Etlar, Carit: Zilo eller en Emigrants Hændelser. ♦ V. Pio, 1891. Pris: kr. 2,50 (1891, roman)
1881 1. udgave: Zilo eller en Emigrants Hændelser. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1881. 278 sider
 Bog Etlar, Carit: Vendetta. En Fortælling fra Korsika. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1888. 280 sider (1888, roman) 👓
del af: Illustreret Familie-Journal
Detaljer
1906 indgår i: Vendetta [s005] Senere udgave: Vendetta. Side [5]-167
kollaps Noter
 note til titel Med et billede: Fotografi af Banditfamilien Bonelli.
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Familie-Journal 1888.
 note til titel Politiken 21-11-1888, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 11-12-1888, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Etlar, Carit: Claudia. Fortælling (1890, novelle(r))
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen fra 1890, nr 1 (5-10-1890) i 12 afsnit.
 url Fuld visning af teksten efter login på: Link til ekstern webside Carit Etlar
 Bog Etlar, Carit: En Balnat. Fortælling af Carit Etlar. (Carl Brosbøll). ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1891. 190 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtrykkeri (Møller & Thomsen), Kjøbenhavn) (1891, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: En Balnat. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1883. 249 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Anden Udgave.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 er udgivelsesåret anført som: 1892.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Etlar, Carit: Krigsbilleder. 3. Udg. (1891, roman) 👓
 Bog Etlar, Carit: Tre jydske Fortællinger. En glemt Pistol. Bøgeløv. En smuk Historie. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning (Albert Bayer), 1892. 111 sider. Pris: kr. 1,50 (1892, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt og autograf.
 note om oplag 2. Oplag, 1894.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s005] Etlar, Carit: En glemt Pistol. Side [5]-37 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s005] 1. udgave: En glemt Pistol. Side [5]-42
[s039] Etlar, Carit: Bøgeløv. Side [39]-83 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s043] 1. udgave: Bøgeløv. Side [43]-94
[s085] Etlar, Carit: En smuk Historie. Side [85]-111 (1894, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s105] 1. udgave: En smuk Historie. Side [105]-33
 Bog Etlar, Carit: Fangen paa Kallø. En Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1892. 246 sider (1892, roman)
Detaljer
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet har: Carit Etlar. [(]Carl Brosbøll).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Skrifter. Ny Samling. ♦ Jydsk Forlags-Forretning, 1892-93. 1-11 Hefte (1892-93, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Carit Etlar overdrog rettighederne til sine værker fra perioden 1873-81 til Jydsk Forlags-Forretning. Kun 11 hæfter udkom. Hæfte 1-5 udgøres af Gazela [Aarhuus Stifts-Tidende 27-10-1892].
 Bog Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. 3. Udgave (1892, roman)
Detaljer
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
 Bog Etlar, Carit: Eventyrslottet og andre Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1892. [3] + 251 sider (1892, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Eventyrslottet. Side [1]-26 (1892, novelle(r))
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [j] Senere udgave: Eventyrslottet
[s027] Etlar, Carit: Stamherrens Trolovelsesfest. Side [27]-69 (1892, novelle(r))
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [d] Senere udgave: Stamherrens Trolovelsesfest
[s071] Etlar, Carit: Haltekok. Side [71]-83 (1892, novelle(r))
1897 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s163] Senere udgave: Haltekok. Side [163]-71
1906 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s244] Senere udgave: Haltekok. Side [244]-56
1906 indgår i: Haltekok [a] Senere udgave: Haltekok
1912 indgår i: Mine kæreste danske Fortællinger [s263] Senere udgave: Haltekok. Side [263]-72
1958 indgår i antologien: Må vi få en historie? [s201] Senere udgave: Haltekok. Side 201-[06]
[s085] Etlar, Carit: Grethe tjener. Side [84]-135 (1892, novelle(r))
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s058] Senere udgave: Grethe tjener. Side [58]-84
[s137] Etlar, Carit: Jerusalems Ridderen. Side [137]-76 (1892, novelle(r))
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [d] Senere udgave: Jerusalemsridderen
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [g] Senere udgave: Jerusalems-Ridderen
[s177] Etlar, Carit: Sulten. Side [177]-200 (1892, novelle(r))
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [e] Senere udgave: Sulten
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [e] Senere udgave: Sulten
[s201] Etlar, Carit: Petronius Rapholt. Side [201]-21 (1892, novelle(r))
1906 indgår i: Haltekok [f] Senere udgave: Petronius Rapholt
[s223] Etlar, Carit: Blichers Hat. Side [223]-51 (1892, novelle(r))
om: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: Blichers Hat
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [d] Senere udgave: Blichers Hat
 Bog Etlar, Carit: Hofbal paa Troldborg og andre Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1892. 178 [1] sider (1892, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Hofbal paa Troldborg Side [1]-34 (1892, novelle(r))
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [a] Senere udgave: Hofbal paa Troldborg
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [b] Senere udgave: Hofbal paa Troldborg
kollaps Noter
del af: Aaret rundt
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1890, side 25-32, under titlen: Hofbal paa Troldbjerg. En Fortælling fra 1836. [Efter teksten forfatterens signatur i faksimile]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
[s035] Etlar, Carit: Tre Pistolskud Side [35]-54 (1892, roman)
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s146] Senere udgave: Tre Pistolskud. Side [146]-56
[s055] Etlar, Carit: Forstjunkeren komponerer Side [55]-85 (1892, novelle(r))
1906 indgår i: Haltekok [c] Senere udgave: Forstjunkeren komponerer
[s087] Etlar, Carit: Ingulf og Jens Harpyt Side [87]-108 (1892, novelle(r))
1906 indgår i: Haltekok [b] Senere udgave: Ingulf og Jens Harpyt
[s109] Etlar, Carit: Krigsbedrifter Side [109]-45 (1892, novelle(r))
1906 indgår i: Serafino fra Ota [s157] Senere udgave: Krigsbedrifter. Side [157]-76
[s147] Etlar, Carit: Søndag i Omanak Side [147]-78 (1892, novelle(r))
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [i] Senere udgave: Søndag i Omanak
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Søndagbladet, 1892, Nr. 1 (3-1-1892), side 4-5, Nr. 2 (10-1-1892), side 13-14, Nr. 3 (17-1-1892), side 20-21, Nr. 4 ( 24-1-1892), side 26-27.
 Bog Etlar, Carit: Gazela. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1893. 248 sider (1893, roman) 👓
Detaljer
1873 i: Skrifter [1s005] 1. udgave: Gazela. Side [5]-228
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Etlar, Carit: Hjærtets Kampe. Den Fortabte - Bennet Løbelton - Sidi Mouzza ben Ahmed. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1893. 192 sider (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Den Fortabte. Side [1]-121 (1893, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s228] 1. udgave: Den Fortabte. Side [228]-335
[s123] Etlar, Carit: Bennet Løbelton. Side [123]-63 (1893, novelle(r))
1874 indgår i antologien: Julebog [?] 1. udgave: Bennet Løbelton
[s165] Etlar, Carit: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [165]-92 (1893, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s036] 1. udgave: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [36]-59
 Bog Etlar, Carit: Bodils Penge og andre Fortællinger. Bodils Penge - Mangors Kogebog - En Hex fra Solbjerg - En hvid Sten. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1893. 200 sider (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Bodils Penge. Side [1]-70 (1893, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s193] 1. udgave: Bodils Penge. Side [193]-256
[s071] Etlar, Carit: Mangors Kogebog. Side [71]-125 (1893, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s257] 1. udgave: Mangors Kogebog. En Historie fra det høiere Diplomati. Side [256]-306
[s127] Etlar, Carit: En Hex fra Solbjerg. Side [127]-78 (1893, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s060] 1. udgave: En Hex fra Solbjerg. Side [60]-104
[s179] Etlar, Carit: En hvid Steen. Side [179]-200 (1893, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s097] 1. udgave: En hvid Steen. Side [97]-116
 Bog Etlar, Carit: I Løndom. En Mand i Lænke - Artist - Da Gai løb bort. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1893. 250 sider (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: En Mand i Lænke. Side [1]-90 (1893, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s047] 1. udgave: En Mand i Lænke. Side [47]-126
[s091] Etlar, Carit: Artist. Side [91]-205 (1893, novelle(r))
1875 indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s002] 1. udgave: Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38
[s206] Etlar, Carit: Da Gai løb bort. Side [206]-50 (1893, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s117] 1. udgave: Da Gai løb bort. side [117]-56
 Bog Etlar, Carit: Sømands Tro. Esther, som vilde opleve noget - Fra Stranden - Laust Sillesens Krigstog - Hvad en Kvinde gjemmer - Jørgen Pranger. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1894. 176 sider (1894, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladet: Esther, som vilde opleve noget - Fra Stranden - Laust Sillesens Krigstog - Hvad en Kvinde gjemmer - Jørgen Pranger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Esther, som vilde opleve noget. Side [1]-24 (1894, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s075] 1. udgave: Esther, som vilde opleve noget. Side [75]-96
[s025] Etlar, Carit: Fra Stranden. Side [25]-64 (1894, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s157] 1. udgave: Fra Stranden. Side [157]-92
[s065] Etlar, Carit: Laust Sillesens Krigstog. Side [65]-101 (1894, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s207] 1. udgave: Laust Sillesens Krigstog. Side [207]-39
[s103] Etlar, Carit: Hvad en Kvinde gjemmer. Side [103]-32 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [1s229] 1. udgave: Hvad en Kvinde gjemmer. Side [229]-56
[s133] Etlar, Carit: Jørgen Pranger. Side [132]-76 (1894, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s127] 1. udgave: Jørgen Pranger. Side [127]-65
 Bog Etlar, Carit: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1894. 282 + 257 sider (1894, roman) 👓
Detaljer
1875 i: Skrifter [3] 1. udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 474 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2den Del, starter på pdf-side 295) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Gode Venner. Jens, som leer - Abraham, Isak og Jakob - Mesters Ring - Gode Venner. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1894. 186 Sider (1894, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Jens, som leer. Side [1]-51 (1894, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s001] 1. udgave: Jens, som leer. Side [1]-46
[s053] Etlar, Carit: Abraham, Isak og Jakob. Side [53]-93 (1894, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s001] 1. udgave: Abraham, Isak og Jakob. Side [1]-37
[s095] Etlar, Carit: Mester Ring. Side [95]-133 (1894, novelle(r))
[s135] Etlar, Carit: Gode Venner. Side [135]-86 (1894, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s134] 1. udgave: Gode Venner. Side [134]-78
 Bog Etlar, Carit: Utro. Martha fra Sigersvold - Pater Peter - Utro - Hundens Mærke - Prindsessens Skytte - Dands paa Ladebro - Den vi stole paa. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1894. 284 sider (1894, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Martha fra Sigersvold. Side [1]-56 (1894, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s179] 1. udgave: Martha fra Sigersvold. Side [179]-227
[s057] Etlar, Carit: Pater Peter. Side [57]-100 (1894, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s167] 1. udgave: Pater Peter. Side [167]-205
[s101] Etlar, Carit: Utro. Side [101]-35 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s147] 1. udgave: Utro. Side [147]-76
[s137] Etlar, Carit: Hundens Mærke. Side [137]-204 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s177] 1. udgave: Hundens Mærke. Side [177]-236
[s205] Etlar, Carit: Prindsessens Skytte. Side [205]-38 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s095] 1. udgave: Prindsessens Skytte. Side [95]-124
[s239] Etlar, Carit: Dands paa Ladebro. Side [239]-63 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s125] 1. udgave: Dans paa Ladebro. Side [125]-46
[s265] Etlar, Carit: Den vi stole paa. Side [265]-84 (1894, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s237] 1. udgave: Den vi stole paa. Side [237]-54
 Bog Etlar, Carit: Hedemanden og Diggrevens Børn. 4. Udg. (1895, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
 Trykt i periodicum Etlar, Carrit [ie: Etlar, Carit]: Mads Knap tilsöes. Af Carrit Etlar. Illustreret af Niels Wiwel (1895, novelle(r))
se også: Fanø Folk
del af: Wisbechs Almanak
Detaljer
illustrationer i periodicum: Niels Wiwel (1855-1914)
kollaps Noter
 note til titel Forfatternavnet skrevet Carrit Etlar ved novellens titel, men i holdsfortegnelse skrevet: Fortælling af Carit Etlar.
 note om føljeton Trykt i Wisbech's illustrerede Almanak, 43de Aargang, 1895, ark A. Illustreret af Niels Wiwel. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note til titel Novellen indgik som kapitel 3 af bogen: Fanø Folk, som er udgivet under navnet Carit Etlar, men ellers tillægges Augusta Brosbøll.
 Bog Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling. Femte Udgave (1895, roman)
 Bog Etlar, Carit: Fangen paa Kallø. En Fortælling af Carit Etlar (Carl Brosbøll). [4. Udgave]. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1896. 248 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1896, roman) 👓
Detaljer
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1907.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: To Venner [l]] En Stranding. Fortalt af Carit Etlar. Illustrationer af Knud Gamborg (s.a., novelle(r)) 👓
illustrationer af Knud Gamborg (1828-1900)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Etlar, Carit: Ungdoms Kampe. En Fortælling fra 1839. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1896. viii + 135 sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1839 1. udgave: Slægtskabet. Kbh., 1839
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 note til titel Side [v-viii]: Fortale [signeret: Gjentofte, i November 1896, Forfatteren].
 note til titel Uddrag af fortalen: Denne Bog, som er en forkortet Udgave af "Slægtskabet", skrev jeg i mit toogtyvende Aar; den udkom under Mærket "Carl", som min første større Fortælling i Aaret 1839.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Med 216 Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1897. 477 sider, illustreret (1897, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1-2]: [Forord, signeret: Gentofte, i Marts 1896, Carit Etlar].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[b] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Side 305-477 (1897, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Etlar, Carit: Mine kæreste danske Fortællinger. [1. Samling]. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1897. 193 sider (1897, novelle(r)) 👓
Detaljer
1906 Senere udgave: Mine kæreste danske Fortællinger. 1. Samling. Tredie Oplag [ie. ny udgave]. Med tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1906. 256 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: [facsimile af håndskrevet forord, signeret: Gjentofte 20/8 97, Carit Etlar].
 note til titel 2. Oplag, 1899 [1. bind af 2-bindsudgave, derfor med tilføjelsen: 1. Samling]. (1. og 2. oplag i alt 4000 eksemplarer).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 20-11-1897, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Pintsefest i Tibirke. Side [1]-41 (1897, novelle(r))
1881 1. udgave: Pintsefest i Tibirke. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1881. 42 sider
[s043] Etlar, Carit: Præstens Malle. Side [43]-57 (1897, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s155] 1. udgave: Præstens Malle. Side [155]-76
[s059] Etlar, Carit: Frøet spirer. Side [59]-86 (1897, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s125] 1. udgave: Frøet spirer. Side [125]-66
[s087] Etlar, Carit: Abraham Musen og hans Sønner. Side [87]-127 (1897, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s001] 1. udgave: Abraham, Isak og Jakob. Side [1]-37
[s129] Etlar, Carit: Vaabensmedens Dreng. Side [129]-62 (1897, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s031] 1. udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80
[s163] Etlar, Carit: Haltekok. Side [163]-71 (1897, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s071] 1. udgave: Haltekok. Side [71]-83
[s173] Etlar, Carit: En smuk Historie. Side [173]-93 (1897, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s105] 1. udgave: En smuk Historie. Side [105]-33
 Bog Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. 4. Udgave (1897, roman)
Detaljer
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Etlar, Carit: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1898. 171 sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1906 Senere udgave: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande. Andet Oplag [ie. ny udgave]. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1906. 224 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oplag: 2000 Ekspl.
 note til titel Upagineret side: [Forord, signeret: 1869, Carl Brosbøll].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende, Nr. 288 [8-12-1898], Aften, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Korsikanere. Side [1]-37 (1898, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s001] Senere udgave: Korsikanere. Side [1]-53
[s039] Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Nytaarsskud paa Korsika. Side [39]-50 (1898, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s054] Senere udgave: Nytaarsskud paa Korsika. Side [54]-67
[s051] Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Et korsikansk Bryllup. Side [51]-76 (1898, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s068] Senere udgave: Et korsikansk Bryllup. Side [68]-104
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt som føljeton i Illustreret Familie-Journal fra 2-9-1894 i tre afsnit, undertitlen: Korsikanere, og under pseudonymet J.E. Cart.
[s077] Etlar, Carit: Mostaganem og Mazagran. Side [77]-89 (1898, novelle(r))
1868 indgår i: Arabere og Kabyler [s021] 1. udgave: Mostaganem og Mazagran. Side 21-34
[s091] Etlar, Carit: En Ridetur i Kabylien. Side [91]-121 (1898, novelle(r))
1868 1. udgave: Arabere og Kabyler. Skildringer. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868. 188 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Sammenskrivning af tekstafsnit fra flere forskellige kapitler i rejseberetningen: Arabere og Kabyler, 1868.
[s123] Etlar, Carit: Digteren Petøfi. Side [123]-43 (1898, novelle(r))
om: Sandor Petöfi (1829-1843, sprog: ungarsk)
1906 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s164] Senere udgave: Digteren Petøfi. Side [164]-92
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet uddrag af 3. kapitel af rejseberetningen: Gjennem Ungarn og Siebenbürgen, 1870.
[s145] Etlar, Carit: Sidi Mouzza ben Ahmed. Side [145]-62 (1898, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s036] 1. udgave: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [36]-59
[s163] Etlar, Carit: Et Sandskorn. Side [163]-71 (1898, novelle(r))
kollaps Noter
 Bog Etlar, Carit: Skrifter. Illustreret Udgave. ♦ 1898-1902. Bind 1-13, V. Pios Forlag (1898-1902, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Dannebrog 19-3-1898, side 3: Subskriptions-Indbydelse paa Carit Etlars Skrifter. Illustreret Folke-Udgave. I Hefter à 25 Øre. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Herremænd. Med 72 Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1898. [1] 334 sider, illustreret (1898, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1899.
 note til titel 3. Udgave, 1906.
[1s001] Etlar, Carit: Degnen. Side [1]-90 (1898, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s127] 1. udgave: Degnen. Side [127]-252
[1s091] Etlar, Carit: Marquards Bæger. Side [91]-136 (1898, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s131] 1. udgave: Marquards Bæger. Side [131]-96
[1s137] Etlar, Carit: En Pranger. Side [137]-67 (1898, novelle(r))
1855 indgår i: Flygtende [s319] 1. udgave: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72
[1s168] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [168]-258 (1898, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s045] 1. udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190
[1s259] Etlar, Carit: I Løndom. Side [259]-307 (1898, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s191] 1. udgave: I Løndom. Side [191]-274
[1s308] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [308]-34 (1898, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
[2] Etlar, Carit: Krigsbilleder. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1898. [1] 226 sider, illustreret (1898, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1865 i: Skrifter [18] 1. udgave: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1905.
[3] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. 164 sider, illustreret (1899, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. Udgave 1907.
 note om oplag 8. Oplag, 1925.
[4] Etlar, Carit: Herverts Krønike. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. 210 sider, illustreret (1899, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1905.
[5] Etlar, Carit: Broget Selskab. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. [1] 312 sider, illustreret (1899, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1868 i: Skrifter [21] 1. udgave: Broget Selskab. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. I-II, 219 [1] + 188 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1907.
[5] Etlar, Carit: Broget Selskab. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1907. 320 sider. Pris: kr. 3,00 (1907, roman)
1868 i: Skrifter [21] 1. udgave: Broget Selskab. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. I-II, 219 [1] + 188 sider
[5s001] Etlar, Carit: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [1]-44 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s001] 1. udgave: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59
[5s045] Etlar, Carit: Munken fra Herrevad. Side [45]-58 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s059] 1. udgave: Munken fra Herrevad. Side 59-76
[5s059] Etlar, Carit: En Maskerade. Side [59]-75 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s076] 1. udgave: En Maskerade. Side 76-97
[5s076] Etlar, Carit: Poul Rytter. Side [76]-87 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s097] 1. udgave: Poul Rytter. Side 97-113
[5s088] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side [88]-102 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32
[5s103] Etlar, Carit: To Streger. Side [102]-31 (1899, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s214] 1. udgave: To Streger. Side 214-42
[5s132] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. Side [132]-48 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93
[5s149] Etlar, Carit: Kun ikke Navnet. Side [149]-68 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s194] 1. udgave: Kun ikke Navnet. Side 194-219
[5s169] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [169]-219 (1899, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
[5s220] Etlar, Carit: En Hofdame. Side [220]-42 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s068] 1. udgave: En Hofdame. Side 68-97
[5s243] Etlar, Carit: Jeg! Side [242]-60 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121
[5s261] Etlar, Carit: Aron Isak. Side [261]-81 (1899, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s045] 1. udgave: Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57
[5s282] Etlar, Carit: Fredens Mænd. Side [282]-88 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s149] 1. udgave: Fredens Mænd. Side 149-57
[5s289] Etlar, Carit: Et Kongeligt Eventyr. Side [289]-312 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88
[6] Etlar, Carit: Tranens Varsel. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 419 sider, illustreret (1900, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1867 1. udgave: Firehundrede Aar. Billeder af Poul Munk. (Feuilleton til "Folkets Avis"). ♦ Kjøbnehavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri, 1867. 585 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave 1907.
[7] Etlar, Carit: Smuglerens Søn. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 166 sider, illustreret (1900, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1907.
[8] Etlar, Carit: Krøniker. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. [1] 186 sider, illustreret (1900, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1907.
[8s001] Etlar, Carit: Pantins Krønike. Side [1]-96 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s003] 1. udgave: Pantins Krønike. Side [3]-132
[8s097] Etlar, Carit: Kains Slægt. Side [97]-186 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s133] 1. udgave: Kains Slægt. Side 133-252
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller. Indledningsafsnit på siderne [97]-103.
[8s104] Etlar, Carit: En polsk Fyrste. Side [104]-34 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s145] 1. udgave: En Polsk Fyrste. Side 145-85
[8s135] Etlar, Carit: Skipper Ellen. Side [135]-72 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s186] 1. udgave: Skipper Ellen. Side 186-234
[8s173] Etlar, Carit: Et Plejebarn. Side [173]-86 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52
[9] Carit Etlar: Fangen paa Kallø. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 230 sider, illustreret (1901, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Udgave 1906.
[10] Etlar, Carit: Madsalune. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 202 sider, illustreret (1901, roman)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
[11] Etlar, Carit: Strandrøveren. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 151 sider, illustreret (1901, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave 1906.
[12] Etlar, Carit: Rejsende. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. [1] 161 sider, illustreret (1901, novelle(r))
af Poul Steffensen (1866-1923)
[12s007] Etlar, Carit: Doktoren fra Sindbjerg. Side [7]-46 (1901, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s016] 1. udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side 16-68
[12s047] Etlar, Carit: En Mands Regimente. Side [47]-100 (1901, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s069] 1. udgave: En Mands Regimente. Side 69-142
[12s101] Etlar, Carit: Echenoque. Side [101]-61 (1901, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [c] 1. udgave: Echenoque
[13] Etlar, Carit: Haabløs. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1902. [2] 169 sider, illustreret (1902, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[13s-2] Etlar, Carit: Skiernerne. Side [-2]-88 (1902, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s001] 1. udgave: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125
[13s089] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side [89]-119 (1902, novelle(r))
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48
[13s120] Etlar, Carit: Else. Side [120]-48 (1902, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s173] 1. udgave: Else. Side [173]-216
[13s149] Etlar, Carit: Dødssejleren. Side [149]-69 (1902, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46
 Dramatik Etlar, Carit: Danske Folkeskuespil. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899-1900. [Bind] I-II, (75 + 76 + 102) + (66 + 82) sider, illustreret (1899-1900, dramatik) 👓
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oplag: 1500 Ekspl.
 note til titel Hvert skuespil med egen paginering.
 note til titel Bind 1 har på titelbladet: Ny Bearbejdelse.
 url Fuld visning af bogen (pdf), bind 1, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf), bind 2, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Etlar, Carit: Lauge med den tunge Haand. Folkekomedie i fire Handlinger. 75 sider (1899, dramatik)
1861 1. udgave: Hr. Lauge med den tunge Haand. Skuespil i 4 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 145 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 11), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1b] Etlar, Carit: Trælleæt. Skuespil i fire Handlinger. 76 sider (1899, dramatik)
1865 1. udgave: Trælleæt. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1865. 117 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 87), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1c] Etlar, Carit: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Skuespil i fem Akter. 102 sider (1899, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 163), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2a] Etlar, Carit: Salomon Baadsmand og hans Drenge. Skuespil i fire Handlinger. Ny bearbeidelse. 66 sider (1900, dramatik)
1914 Senere udgave: Salomon Baadsmand og hans Drenge. Folkeskuespil i fire Handlinger. ♦ København, Kunstforlaget Danmark, 1914. 120 sider
kollaps Noter
[2b] Etlar, Carit: I Dynekilen. Folkekomedie i tre Handlinger. 71 sider (1900, dramatik)
1862 1. udgave: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 75), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2c] Etlar, Carit: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie i fem Akter. Tredie Udgave i ny Bearbeidelse. 82 sider (1900, dramatik)
1872 1. udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 147), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Mine kæreste danske Fortællinger. (2den Samling). ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 210 sider (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
1906 Senere udgave: Mine kæreste ældre Fortællinger. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1906. 295 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oplag: 2000 eksemplarer.
 note til titel Upagineret side: [fascimili af håndskrevet forord, signeret: Carit Etlar].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Et kongeligt Eventyr. Side [1]-25 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88
[s027] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side [27]-43 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32
[s045] Etlar, Carit: To Beilere. Side [45]-73 (1899, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
[s075] Etlar, Carit: Jeg! Side [75]-94 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121
[s095] Etlar, Carit: Et Pleiebarn. Side [95]-110 (1899, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52
[s111] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [111]-59 (1899, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
[s161] Etlar, Carit: Dødsseileren. Side [161]-82 (1899, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46
[s183] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [183]-210 (1899, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
 Bog Etlar, Carit: Mosemanden. Et Folkesagn. (Af "Berl. Tid.") ♦ [Ikke i Bogh.], 1899. 24 sider (1899, novelle(r))
Detaljer
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s180] 1. udgave: Spillemanden. Side 180-95
 Bog Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Fredsfyrsten. Med Vignetter delvis efter Forf.s Skitser [af Poul K.]. ♦ København, Det nordisk Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 158 [1] sider, illustreret (1899, roman) 👓
Detaljer
1911 Senere udgave: Fredsfyrsten
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Kretas ædle Befrier hans Majestæt Kong Georg af Grækenland tilegnet, allerunderdanigst af Carit Etlar.
 note til titel Oplag: 2000 Ekspl.
 note til titel Andet Oplag, 1899 [Trykt i alt 3000 Ekspl.].
 note til titel Denne titel er ifølge bogen: I Samliv med Carit Etlar, bind 1, 1924, alene forfattet af Augusta Brosbøll, men udgivet under pseudonymet Carit Etlar.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Etlar, Carit: Foldingbro. 2. omarbeidede Udgave. ♦ V. Pio's Boghandel, 1900. 200 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
1840 1. udgave: Foldingbro. Fortællinger af Carit Etlar. Forfatteren til Smuglerens Søn, Hedemanden, osv.. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler C. Steen, 1840. 231 [1] sider
 Bog Etlar, Carit: Folk i Nöd. Indhold: Jens, som ler. Pater Peder. Jörgen Pranger. ♦ Minneapolis og Chicago, C. Rasmussens Forlagsboghandel, [1900?]. 83 sider (1900, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel Siderne 85-88 er forlagsreklamer.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s003] Etlar, Carit: Jens, som leer. Side [3]-32 (1900, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s001] 1. udgave: Jens, som leer. Side [1]-46
[s033] Etlar, Carit: Pater Peter. Side [33]-57 (1900, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s167] 1. udgave: Pater Peter. Side [167]-205
[s058] Etlar, Carit: Jörgen Pranger. Side [58]-83 (1900, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s127] 1. udgave: Jørgen Pranger. Side [127]-65
 Bog Etlar, Carit: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Ottende Udgave. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 640 sider (1900, roman) 👓
Detaljer
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[b] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Side 407-640 (1900, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Etlar, Carit: Singebok. En Samling af danske Folkeeventyr. ♦ V. Pio's Boghandel, 1900. 224 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
1848 indgår i: Singebok [s051] 1. udgave: Singebok. Side 51-82
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger af danske Forfattere [d]] Den Krumpuklede (1900, novelle(r))
Detaljer
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [a] 1. udgave: Den Krumpuklede
 Bog Etlar, Carit og hans Hustru: Karl den Tolvtes Stjerne og andre Fortællinger. Af Carit Etlar og hans Hustru. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. [6] 183 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
kollaps Noter
 note til titel [De tre første fortællinger] Trykt efter Carit Etlars Manuskript. [De resterende] Af Augusta Brosbøll Etlar efter mundtlige Meddelelser af Carit Etlar.
 anmeldelse Artikel om samlingen på: Caritetlar.dk. Link til ekstern webside http://www.caritetlar.dk/augusta_etlar/carl12stjerne/carl12.php
 anmeldelse Politiken 16-11-1900 [artikel med titlen "Min Enke", kommentar til at de er skrevet af Fru Etlar efter hvad Carl Etlar har fortalt hende. Signeret: James Singleton (ie: Carl Ewald)]. Ewald, Carl Carl Ewald
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Den Krumpuklede (1900, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Viggo Jastrau (1857-1946)
1900 indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger af danske Forfattere [d] Senere udgave: Den Krumpuklede
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s218] Senere udgave: Den Krumpuklede. Carit Etlars sidste Fortælling, trykt efter hans Manuskript. Side [218]-37
kollaps Noter
 note om føljeton Tidligere trykt i Wisbech's illustrerede Almanak, 42de Aargang, 1894 (udkom 1893), ark A. Illustreret af V. Jastrau.
[b] Etlar, Carit: Math Spillemand (1900, novelle(r))
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s203] Senere udgave: Math Spillemand. Side [203]-17
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Trykt i Danmark. Illustreret Familiealmanak for 1896, [2 sider], under titlen: Math Spillemand. Af Carit Etlar. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
[c] Etlar, Carit: En Stranding (1900, novelle(r))
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s140] Senere udgave: En Stranding. Side [140]-52
[d] Etlar, Carit og hans Hustru: Karl den Tolvtes Stjerne (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s007] Senere udgave: Karl den tolvtes Stjerne. Side [7]-38
1914 Senere udgave: Karl den Tolvtes Stjerne og andre Fortællinger. Af Carit Etlar og hans Hustru. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 237 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri)
[e] Etlar, Carit og hans Hustru: Pagitta Søfrinsdatter (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s039] Senere udgave: Pagitta Søfrinsdatter. Side [39]-53
[f] Etlar, Carit og hans Hustru: Laugsmanden (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s054] Senere udgave: Laugsmanden. Side [54]-124
[g] Etlar, Carit og hans Hustru: Det tjærede Huus (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s125] Senere udgave: Det tjærede Hus. Side [125]-139
[h] Etlar, Carit og hans Hustru: Kjærestens Blomst (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Wisbechs Illustrerede Almanak for 1893, illustreret af V. Jastrau.
[i] Etlar, Carit og hans Hustru: Fjenden Baglæns (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s168] Senere udgave: Fjenden Baglænds. Side [168]-84
[j] Etlar, Carit og hans Hustru: Danske Jens Peder (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s185] Senere udgave: Danske Jens Peder. Side [184]-202
[k] Etlar, Carit og hans Hustru: Egekorset paa Mosegaard (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1914 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [s153] Senere udgave: Egekorset paa Mosegaard. En Historie om Spøgeri. Side [153]-67
[l] Etlar, Carit og hans Hustru: Fader Joseph paa Vandring. (En ubenyttet Skizze til "Fredsfyrsten") (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
[m] Etlar, Carit og hans Hustru: Tværpinden (1900, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder, Julemorgen, 25-12-1899, under titlen: Tværpinden. Af Carit Etlar. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Cairt Etlar: Tre danske Fortællinger. Hedemanden - Gengangeren paa Palsgaard - En Skattegraver. Med 27 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1901. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60 (1901, novelle(r))
serietitel: Børnenes Bogsamling, 12
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 10 Hæfter.
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Hedemanden (1901, novelle(r))
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
[b] Etlar, Carit: Gengangeren paa Palsgaard (1901, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s001] 1. udgave: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59
[c] Etlar, Carit: En Skattegraver (1901, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Illustreret af Ben Blessum. ♦ Chicago, John Anderson Publishing Co. - Eiere Skandinavens Boghandel, 1901. 637 sider (1901, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Benjamin Blessum (1877-1954, sprog: engelsk)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[b] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af "Gjøngehøvdingen". Side 404-637 (1901, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
 Bog Carit Etlar: Livets Konflikter. Fortælling. 3. Udgave. ♦ V. Pio's Boghandel, 1902. 211 sider. Pris: kr. 1,75 (1902, roman)
Detaljer
1844 1. udgave: Livets Conflicter. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler C. Steen, 1844. 302 sider
 Bog Carit Etlar: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, 1903. 670 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00 (1903, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Indhold

[b] Carit Etlar: Dronningens Vagtmester (1903, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
 Bog Cait Etlar: Udvalgte Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1903. 472 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1903, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Hofbal paa Troldborg (1903, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s001] 1. udgave: Hofbal paa Troldborg Side [1]-34
[b] Etlar, Carit: Keiser Peters Liv og sørgelige Død (1903, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s081] 1. udgave: Keiser Peters Liv og sørgelige Død, nedskreven efter utrykte Kilder. Side [81]-125
[c] Etlar, Carit: Serafino fra Ota (1903, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s001] 1. udgave: Serafino fra Ota. Side [1]-92
[d] Etlar, Carit: Jerusalemsridderen (1903, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s137] 1. udgave: Jerusalems Ridderen. Side [137]-76
[e] Etlar, Carit: Sulten (1903, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s177] 1. udgave: Sulten. Side [177]-200
[f] Etlar, Carit: Blichers Hat (1903, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s223] 1. udgave: Blichers Hat. Side [223]-51
[g] Etlar, Carit: En Mand i Lænke (1903, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s047] 1. udgave: En Mand i Lænke. Side [47]-126
[h] Etlar, Carit: Artist (1903, novelle(r))
1875 indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s002] 1. udgave: Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38
[i] Etlar, Carit: Da Gai løb bort (1903, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s117] 1. udgave: Da Gai løb bort. side [117]-56
[j] Etlar, Carit: En Hex fra Solbjerg (1903, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s060] 1. udgave: En Hex fra Solbjerg. Side [60]-104
[k] Etlar, Carit: Mesters Ring (1903, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s039] 1. udgave: Mesters Ring. Side [39]-74
[l] Etlar, Carit: Hvad en Kvinde gjemmer (1903, novelle(r))
1873 i: Skrifter [1s229] 1. udgave: Hvad en Kvinde gjemmer. Side [229]-56
[m] Etlar, Carit: Martha fra Sigersvold (1903, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s179] 1. udgave: Martha fra Sigersvold. Side [179]-227
[n] Etlar, Carit: Utro (1903, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s147] 1. udgave: Utro. Side [147]-76
[o] Etlar, Carit: Prinsessens Skytte (1903, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s095] 1. udgave: Prindsessens Skytte. Side [95]-124
 Bog Carit Etlar: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. 3. Oplag [ie: Ny udgave]. M. Illustr. af J. Nørretranders. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1903. 1.-2. Del, 168 + 152 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1903, roman)
Detaljer
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1875 i: Skrifter [3] 1. udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 474 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Cait Etlar: Ingos Bedrifter og andre Fortællinger. Med 34 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1903. 308 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Børnenes Bogsamling, 18) (1903, novelle(r))
serietitel: Børnenes Bogsamling, 18
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Bog Etlar, Carit: Salomon Baadsmand. En Historie. ♦ Gyldendal, 1905. 360 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1905, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1880 i: Skrifter [7] 1. udgave: Salomon Baadsmand. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 517 sider
 Bog Etlar, Carit: Dans paa Ladebro og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1905. 170 sider + 3 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 2) (1905, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 2
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1873 i: Skrifter [2s125] 1. udgave: Dans paa Ladebro. Side [125]-46
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Dans paa Ladebro (1905, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s125] 1. udgave: Dans paa Ladebro. Side [125]-46
[b] Etlar, Carit: Præstens Malle (1905, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s155] 1. udgave: Præstens Malle. Side [155]-76
[c] Etlar, Carit: Pintsefest i Tibirke (1905, novelle(r))
1881 1. udgave: Pintsefest i Tibirke. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1881. 42 sider
[d] Etlar, Carit: Blichers Hat (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s223] 1. udgave: Blichers Hat. Side [223]-51
[e] Etlar, Carit: Sulten (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s177] 1. udgave: Sulten. Side [177]-200
[f] Etlar, Carit: Ester, som vilde opleve noget (1905, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s075] 1. udgave: Esther, som vilde opleve noget. Side [75]-96
[g] Etlar, Carit: Jerusalems-Ridderen (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s137] 1. udgave: Jerusalems Ridderen. Side [137]-76
[h] Etlar, Carit: Hvad en Kvinde gjemmer (1905, novelle(r))
1873 i: Skrifter [1s229] 1. udgave: Hvad en Kvinde gjemmer. Side [229]-56
[i] Etlar, Carit: Søndag i Omanak (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s147] 1. udgave: Søndag i Omanak Side [147]-78
[j] Etlar, Carit: Eventyrslottet (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s001] 1. udgave: Eventyrslottet. Side [1]-26
 Bog Etlar, Carit: Ingos Bedrifter og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1905. 172 sider + 3 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 1) (1905, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 1
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Ingos Bedrifter (1905, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s167] 1. udgave: Ingos Bedrifter. Side [167]-279
[b] Etlar, Carit: Vaabensmedens Dreng (1905, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s031] 1. udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80
[c] Etlar, Carit: En Mand i Lænke (1905, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s047] 1. udgave: En Mand i Lænke. Side [47]-126
[d] Etlar, Carit: Martha fra Sigersvold (1905, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s179] 1. udgave: Martha fra Sigersvold. Side [179]-227
 Bog Etlar, Carit: Mesters Ring og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1905. 168 sider + 3 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 3) (1905, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 3
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Mesters Ring (1905, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s039] 1. udgave: Mesters Ring. Side [39]-74
[b] Etlar, Carit: En smuk Historie (1905, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s105] 1. udgave: En smuk Historie. Side [105]-33
[c] Etlar, Carit: Gode Venner (1905, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s134] 1. udgave: Gode Venner. Side [134]-78
[d] Etlar, Carit: En Hex fra Solbjerg (1905, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s060] 1. udgave: En Hex fra Solbjerg. Side [60]-104
[e] Etlar, Carit: Utro (1905, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s147] 1. udgave: Utro. Side [147]-76
[f] Etlar, Carit: Keiser Peters Liv og sørgelige Død (1905, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s081] 1. udgave: Keiser Peters Liv og sørgelige Død, nedskreven efter utrykte Kilder. Side [81]-125
[g] Etlar, Carit: Dommedag paa Stegeborg (1905, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s103] 1. udgave: Dommedag på Stegeborg. Side [103]-54
 Bog Etlar, Carit: Prinsessens Skytte og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1905. 166 sider + 3 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 4) (1905, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 4
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Prinsessens Skytte (1905, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s095] 1. udgave: Prindsessens Skytte. Side [95]-124
[b] Etlar, Carit: Hofbal paa Troldborg (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s001] 1. udgave: Hofbal paa Troldborg Side [1]-34
[c] Etlar, Carit: Da Gai løb bort (1905, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s117] 1. udgave: Da Gai løb bort. side [117]-56
[d] Etlar, Carit: Stamherrens Trolovelsesfest (1905, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s027] 1. udgave: Stamherrens Trolovelsesfest. Side [27]-69
[e] Etlar, Carit: Artist (1905, novelle(r))
1875 indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s002] 1. udgave: Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38
[f] Etlar, Carit: Abraham, Isak og Jakob (1905, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s001] 1. udgave: Abraham, Isak og Jakob. Side [1]-37
 Bog Etlar, Carit: Gazela. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 132 sider, 3 farvetryk. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Fortællinger og Noveller, 10) (1906, roman) 👓
serietitel: Fortællinger og Noveller, 10
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1873 i: Skrifter [1s005] 1. udgave: Gazela. Side [5]-228
 Bog Carit Etlar: Mine kæreste danske Fortællinger. 1. Samling. Tredie Oplag [ie. ny udgave]. Med tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1906. 256 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1906, novelle(r)) 👓
serietitel: Carit Etlars kæreste Fortællinger. Digterens eget Udvalg. Folkeudgave, 1
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1897 1. udgave: Mine kæreste danske Fortællinger. [1. Samling]. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1897. 193 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [facsimile af håndskrevet forord, dateret: Gentofte 20-8-97, Carit Etlar].
 note til titel Oplag: 15000 eksemplarer.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 også opført under Børnebøger.
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit: Abraham Musen og hans Sønner. Side [1]-54 (1906, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s001] 1. udgave: Abraham, Isak og Jakob. Side [1]-37
[s055] Etlar, Carit: En smuk Historie. Side [55]-81 (1906, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s105] 1. udgave: En smuk Historie. Side [105]-33
[s082] Etlar, Carit: Vaabensmedens Dreng. Side [82]-129 (1906, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s031] 1. udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80
[s130] Etlar, Carit: Pinsefest i Tibirke. Side [130]-84 (1906, novelle(r))
1881 1. udgave: Pintsefest i Tibirke. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1881. 42 sider
[s185] Etlar, Carit: Præstens Malle. Side [185]-203 (1906, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s155] 1. udgave: Præstens Malle. Side [155]-76
[s204] Etlar, Carit: Frøet spirer. Side [204]-43 (1906, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s125] 1. udgave: Frøet spirer. Side [125]-66
[s244] Etlar, Carit: Haltekok. Side [244]-56 (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s071] 1. udgave: Haltekok. Side [71]-83
 Bog Carit Etlar: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande. Andet Oplag [ie. ny udgave]. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1906. 224 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1906, novelle(r)) 👓
serietitel: Carit Etlars kæreste Fortællinger. Digterens eget Udvalg. Folkeudgave, 2
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1898 1. udgave: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1898. 171 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [forord, dateret 1869, Carl Brosböll].
 note til titel Oplag: 14000 eksemplarer.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 også opført under Børnebøger.
kollaps Indhold

[s001] Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Korsikanere. Side [1]-53 (1906, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s001] 1. udgave: Korsikanere. Side [1]-37
[s054] Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Nytaarsskud paa Korsika. Side [54]-67 (1906, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s039] 1. udgave: Nytaarsskud paa Korsika. Side [39]-50
[s068] Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Et korsikansk Bryllup. Side [68]-104 (1906, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s051] 1. udgave: Et korsikansk Bryllup. Side [51]-76
[s105] Etlar, Carit: Mostaganem og Mazagran. Side [105]-20 (1906, novelle(r))
1868 indgår i: Arabere og Kabyler [s021] 1. udgave: Mostaganem og Mazagran. Side 21-34
[s121] Etlar, Carit: En Ridetur i Kabylien. Side [121]-63 (1906, novelle(r))
1868 1. udgave: Arabere og Kabyler. Skildringer. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868. 188 sider, illustreret
[s164] Etlar, Carit: Digteren Petøfi. Side [164]-92 (1906, novelle(r))
1898 indgår i: Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande [s123] 1. udgave: Digteren Petøfi. Side [123]-43
[s193] Etlar, Carit: Sidi Mouzza ben Ahmed. Side [193]-214 (1906, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s036] 1. udgave: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [36]-59
[s215] Etlar, Carit: Et Sandskorn. Side [215]-24 (1906, novelle(r))
 Bog Carit Etlar: Mine kæreste ældre Fortællinger. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1906. 295 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1906, novelle(r)) 👓
serietitel: Carit Etlars kæreste Fortællinger. Digterens eget Udvalg. Folkeudgave, 3
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1899 1. udgave: Mine kæreste danske Fortællinger. (2den Samling). ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 210 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [facsimile af håndskrevet forord, signeret Carit Etlar].
 note til titel Oplag: 12500 eksemplarer.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 også opført under Børnebøger.
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Et kongeligt Eventyr. Side [1]-35 (1906, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88
[36] Etlar, Carit: Den stærkeste. Side [36]-59 (1906, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32
[60] Etlar, Carit: To Bejlere. Side [60]-101 (1906, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
[102] Etlar, Carit: Jeg! Side [102]-26 (1906, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121
[127] Etlar, Carit: Et Plejebarn. Side [126]-49 (1906, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52
[150] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [150]-224 (1906, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
[225] Etlar, Carit: Dødssejleren. Side [225]-55 (1906, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46
[256] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [256]-95 (1906, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
 Dramatik Carit Etlar: Peder Tordenskjold. I Dynekilen - Tordenskjold i Marstrand. To Skuespil udg. for Børn ved Augusta Carit Etlar. Gennnemset af Ingvor Bondesen og Zakarias Nielsen. M. 36 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 234 sider, illustreret. Pris: kr. 0,80. (Børnenes Bogsamling, Bd. 25) (1906, dramatik)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 25
Detaljer
udgiver: Augusta Brosbøll (1853-1927)
andet: Ingvor Bondesen (1844-1911)
andet: Zakarias Nielsen (1844-1922)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1911.
 note til titel [Nyt Oplag], "Hus og Hjem"s Forlag, 1916.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Tordenskjold i Dynekilen (1906, dramatik)
1862 1. udgave: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider
[b] Etlar, Carit: Tordenskjold i Marstrand (1906, dramatik)
1872 1. udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider
 Bog Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling. 6. Udgave. ♦ V. Pio, 1906. 168 sider. Pris: kr. 1,25 (1906, roman)
Detaljer
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
 Dramatik Carit Etlar: Gøngehøvdingen og Salomon Baadsmand. 2 Skuespil. Udg. for Børn ved Augusta Carit Etlar. Gennemset af I. Bondesen og Z. Nielsen. M. Tegn. af K. Hansen Reistrup og P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 304 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1906, dramatik)
se også: Gjøngehøvdingen
serietitel: Børnenes Bogsamling, 24
Detaljer
udgiver: Augusta Brosbøll (1853-1927)
andet: Ingvor Bondesen (1844-1911)
andet: Zakarias Nielsen (1844-1922)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1918 Senere udgave: Gøngehøvdingen. Skuespil med indskudte Tekster. Udg. som Børnelæsning ved Augusta Carit Etlar. Gennemset af Ingvor Bondesen og Zakarias Nielsen. M. 23 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 154 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1910.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[b] Etlar, Carit: Salomon Baadsmand (1906, dramatik)
udgiver: Augusta Brosbøll (1853-1927)
 Bog Etlar, Carit: En glemt Pistol og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1906. 164 sider + 3 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 8) (1906, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 8
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: En glemt Pistol (1906, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s005] 1. udgave: En glemt Pistol. Side [5]-42
[b] Etlar, Carit: Mangors Kogebog (1906, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s257] 1. udgave: Mangors Kogebog. En Historie fra det høiere Diplomati. Side [256]-306
[c] Etlar, Carit: Fra Stranden (1906, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s157] 1. udgave: Fra Stranden. Side [157]-92
[d] Etlar, Carit: Bennet Løbelton (1906, novelle(r))
1874 indgår i antologien: Julebog [?] 1. udgave: Bennet Løbelton
[e] Etlar, Carit: Jens, som leer (1906, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s001] 1. udgave: Jens, som leer. Side [1]-46
[f] Etlar, Carit: Laust Sillesens Krigstogt (1906, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s207] 1. udgave: Laust Sillesens Krigstog. Side [207]-39
[g] Etlar, Carit: Frøet spirer (1906, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s125] 1. udgave: Frøet spirer. Side [125]-66
 Bog Etlar, Carit: Haltekok og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendal, 1906. 172 sider + 2 farvetryk. (Fortællinger og Noveller, 9) (1906, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 9
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Haltekok (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s071] 1. udgave: Haltekok. Side [71]-83
[b] Etlar, Carit: Ingulf og Jens Harpyt (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s087] 1. udgave: Ingulf og Jens Harpyt Side [87]-108
[c] Etlar, Carit: Forstjunkeren komponerer (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s055] 1. udgave: Forstjunkeren komponerer Side [55]-85
[d] Etlar, Carit: Den, vi stole paa (1906, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s237] 1. udgave: Den vi stole paa. Side [237]-54
[e] Etlar, Carit: En Hvid Steen (1906, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s097] 1. udgave: En hvid Steen. Side [97]-116
[f] Etlar, Carit: Petronius Rapholt (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s201] 1. udgave: Petronius Rapholt. Side [201]-21
[g] Etlar, Carit: Den Fortabte (1906, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s228] 1. udgave: Den Fortabte. Side [228]-335
[h] Etlar, Carit: Bodils Penge (1906, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s193] 1. udgave: Bodils Penge. Side [193]-256
 Bog Etlar, Carit: Hundens Mærke og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 165 [1] sider, 3 farvetryk. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Fortællinger og Noveller, 7) (1906, novelle(r)) 👓
serietitel: Fortællinger og Noveller, 7
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Side [167]: Indhold.
kollaps Indhold

[s007] Etlar, Carit: Hundens Mærke. Side [7]-38 (1906, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s177] 1. udgave: Hundens Mærke. Side [177]-236
[s039] Etlar, Carit: Lørdag, Søndag og Mandag. Side [39]-57 (1906, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s207] 1. udgave: Lørdag, Søndag og Mandag. Side [207]-41
[s058] Etlar, Carit: Sidi Mouzza ben Ahmed. Side [58]-71 (1906, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s036] 1. udgave: Sidi Mouzza Ben Ahmed. Side [36]-59
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har ben, teksten har Ben.
[s072] Etlar, Carit: Jørgen Pranger. Side [72]-93 (1906, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s127] 1. udgave: Jørgen Pranger. Side [127]-65
[s094] Etlar, Carit: Pater Peder. Side [94]-115 (1906, novelle(r))
1878 i: Skrifter [5s167] 1. udgave: Pater Peter. Side [167]-205
[s116] Etlar, Carit: Bøgeløv. Side [116]-45 (1906, novelle(r))
1873 i: Skrifter [2s043] 1. udgave: Bøgeløv. Side [43]-94
[s146] Etlar, Carit: Folkene fra Tell. Side [146]-65 (1906, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s127] 1. udgave: Folkene fra Tell. Side [127]-61
 Bog Etlar, Carit: Serafino fra Ota og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ København og Kristiania, 1906. 176 [1] sider, 3 farvetryk. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Fortællinger og Noveller, 6) (1906, novelle(r)) 👓
serietitel: Fortællinger og Noveller, 6
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Side [177]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Etlar, Carit: Serafino fra Ota. Side [5]-57 (1906, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s001] 1. udgave: Serafino fra Ota. Side [1]-92
[s058] Etlar, Carit: Grethe tjener. Side [58]-84 (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s085] 1. udgave: Grethe tjener. Side [84]-135
[s085] Etlar, Carit: Jeg betaler. Side [85]-104 (1906, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s065] 1. udgave: Jeg betaler. Side [65]-101
[s105] Etlar, Carit: Kræ Lybækker. Side [105]-28 (1906, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s163] 1. udgave: Kræ Lybækker. Side [163]-205
[s129] Etlar, Carit: For slet intet. Side [129]-45 (1906, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s093] 1. udgave: For slet intet. Side [93]-123
[s146] Etlar, Carit: Tre Pistolskud. Side [146]-56 (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s035] 1. udgave: Tre Pistolskud Side [35]-54
[s157] Etlar, Carit: Krigsbedrifter. Side [157]-76 (1906, novelle(r))
1892 indgår i: Hofbal paa Troldborg [s109] 1. udgave: Krigsbedrifter Side [109]-45
 Bog Etlar, Carit: Vendetta og andre Fortællinger. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 184 [1] sider, 3 farvetryk. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Fortællinger og Noveller, 5) (1906, novelle(r))
serietitel: Fortællinger og Noveller, 5
Detaljer
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Side [185]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Etlar, Carit: Vendetta. Side [5]-167 (1906, roman)
1888 1. udgave: Vendetta. En Fortælling fra Korsika. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1888. 280 sider
[s168] Etlar, Carit: Fam. Side [168]-84 (1906, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s001] 1. udgave: Fam. Side [1]-30
 Tekster Carit Etlar: Lífið i sölurnar. Utg. Bókaverslan Vestra. ♦ Isafjörður, Bókaverslau Vestra, 1907. 40 sider. Pris: kr. 0,30 (1907, tekster)
 Bog Carit Etlar: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. ♦ V. Pio, 1909. 458 sider (1909, roman)
Detaljer
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Indhold

[b] Carit Etlar: Dronningens Vagtmester (1909, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
 Bog Carit Etlar: Krybskytten. ♦ Hjemmets Bogsamling, 1909. 224 sider (1909, roman)
Detaljer
1849 1. udgave: Jeanne Tuyon eller Kjøbenhavns Folkeliv. En Fortælling af Carit Etlar, i fire Dele. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1849. 258 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.G. Salomon)
 Bog Carit Etlar: Pilesmeden. Fortælling. ♦ Hjemmets Bogsamling, 1909. 124 sider (1909, roman)
Detaljer
1855 indgår i: Flygtende [s077] 1. udgave: Pilesmeden. Side [77]-317
 Bog Carit Etlar: Krybskytten. ♦ "Danskeren"s Forlag, 1910. 224 sider (1910, roman)
Detaljer
1849 1. udgave: Jeanne Tuyon eller Kjøbenhavns Folkeliv. En Fortælling af Carit Etlar, i fire Dele. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1849. 258 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.G. Salomon)
 Bog Carit Etlar: Salomon Baadsmand. ♦ 1910. 248 sider (1910, roman)
Detaljer
1880 i: Skrifter [7] 1. udgave: Salomon Baadsmand. En Historie. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 517 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 176, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 Bog Etlar, Carit [ie: Augusta Brosbøll]: Fredsfyrsten (1911)
Detaljer
1899 1. udgave: Fredsfyrsten. Med Vignetter delvis efter Forf.s Skitser [af Poul K.]. ♦ København, Det nordisk Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 158 [1] sider, illustreret
 Bog Carit Etlar: Krybskytten. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 346 sider (1911, roman)
Detaljer
1849 1. udgave: Jeanne Tuyon eller Kjøbenhavns Folkeliv. En Fortælling af Carit Etlar, i fire Dele. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1849. 258 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.G. Salomon)
 Bog Etlar, Carit: Mine kæreste danske Fortællinger. Første Samling. ♦ København, Kunstforlaget Danmark, 1912. 272 sider (1912, novelle(r)) 👓
serietitel: Udvalgte Fortællinger, 1
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [7]: [Forord, signet: Gjentofte 20-5-97, Carit Etlar].
kollaps Indhold

[s009] Etlar, Carit: Abraham Musen og hans Sønner. Side [9]-67 (1912, novelle(r))
1879 i: Skrifter [6s001] 1. udgave: Abraham, Isak og Jakob. Side [1]-37
[s068] Etlar, Carit: En smuk Historie. Side [68]-96 (1912, novelle(r))
1876 i: Skrifter [4s105] 1. udgave: En smuk Historie. Side [105]-33
[s097] Etlar, Carit: Vaabensmedens Dreng. Side [97]-143 (1912, novelle(r))
1885 indgår i: I Stormveir [s031] 1. udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80
[s144] Etlar, Carit: Pinsefest i Tibirke. Side [144]-202 (1912, novelle(r))
1881 1. udgave: Pintsefest i Tibirke. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1881. 42 sider
[s203] Etlar, Carit: Præstens Malle. Side [203]-22 (1912, novelle(r))
1884 indgår i: Pintsefest i Tibirke [s155] 1. udgave: Præstens Malle. Side [155]-76
[s223] Etlar, Carit: Frøet spirer. Side [223]-62 (1912, novelle(r))
1887 indgår i: Serafino fra Ota [s125] 1. udgave: Frøet spirer. Side [125]-66
[s263] Etlar, Carit: Haltekok. Side [263]-72 (1912, novelle(r))
1892 indgår i: Eventyrslottet [s071] 1. udgave: Haltekok. Side [71]-83
 Bog anonym [Brosbøll, Augusta?]: Tordenskjold i Dynekilen. 1 Akt og et Slutningstableau for Børnenes Teater. Aut. af Professorinde Carit Etlar. M. Illustr. ♦ Alfred Jacobsen, 1913. 32 sider (1912, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: Augusta Brosbøll (1853-1927)
1862 1. udgave: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider
 Bog Carit Etlar: Diggrevens Børn. Fortælling (1913)
Detaljer
1840 1. udgave: Diggrevens Børn. En Fortælling. Af Carit Etlar, Forfatteren til Smuglerens Søn, o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 130 sider
kollaps Noter
 note til titel Indbundet sammen med: Hedemanden. Medens de kæmpe. Ungdoms Kampe. Zilo.
 note til titel Hver titel med separat paginering.
kollaps Indhold

[b] Carit Etlar: Hedemanden. Fortælling. ♦ 1913. 110 sider (1913, roman)
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
[c] Carit Etlar: Medens de kæmpe. Fortællinger. ♦ 1913. 164 sider (1913, novelle(r))
[d] Carit Etlar: Ungdoms Kampe. En Fortælling. ♦ 174 sider, 1913. (1913, roman)
1839 1. udgave: Slægtskabet. Kbh., 1839
[e] Carit Etlar: Zilo eller En Emigrants Hændelser. ♦ 174 sider, 1913. (1913, roman)
1881 1. udgave: Zilo eller en Emigrants Hændelser. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1881. 278 sider
 Bog Carit Etlar: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. M. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Flor, 1913. 544 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Indhold

[b] Carit Etlar: Dronningens Vagtmester (1913, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
 Bog Carit Etlar: Lauge med den tunge Haand. Folkekomedie i 4 Handlinger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 148 sider (1913, dramatik)
Detaljer
1861 1. udgave: Hr. Lauge med den tunge Haand. Skuespil i 4 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 145 sider
 Bog Carit Etlar: Mine kæreste Fortællinger (1913, novelle(r))
 Bog anonym [Eriksen, Vilhelm]: Tordenskjold i Marstrand. Tre Akter for Børnenes Teater. Aut. af Professorinde Carit Etlar. ♦ Alfred Jacobsen, 1913. 20 sider (1913, dramatik)
serietitel: Sufflørens Komedier, 28
Detaljer
bearbejdelse: V. Eriksen (1853-1909)
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1872 1. udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider
kollaps Noter
 note til titel 8. Oplag, Prio, 1920. (Sufflørens Komedier, Nr. 28).
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Skuespil i fem Akter. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 195 sider (1914, dramatik)
Detaljer
1914 1. udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Skuespil i fem Akter. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 195 sider
1914 Senere udgave: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. Skuespil i fem Akter. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 195 sider
 Bog Carit Etlar: I Dynekilen. Folkekomedie i 3 Handlinger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 142 sider (1914, dramatik)
Detaljer
1862 1. udgave: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider
 Bog Carit Etlar: Pilesmeden. Fortælling. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 276 sider (1914, roman)
Detaljer
1855 indgår i: Flygtende [s077] 1. udgave: Pilesmeden. Side [77]-317
 Bog Carit Etlar: Salomon Baadsmand og hans Drenge. Folkeskuespil i fire Handlinger. ♦ København, Kunstforlaget Danmark, 1914. 120 sider (1914, dramatik) 👓
Detaljer
1900 i: Danske Folkeskuespil [2a] 1. udgave: Salomon Baadsmand og hans Drenge. Skuespil i fire Handlinger. Ny bearbeidelse. 66 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Carit Etlar: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie i 5 Akter. 3. Udg. i ny Bearbejdelse. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 162 sider (1914, dramatik)
Detaljer
1872 1. udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider
 Bog Etlar, Carit og hans Hustru: Karl den Tolvtes Stjerne og andre Fortællinger. Af Carit Etlar og hans Hustru. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 237 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri) (1914, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [d] 1. udgave: Karl den Tolvtes Stjerne
kollaps Noter
 note til titel Side [6]: Indhold.
kollaps Indhold

[s007] Etlar, Carit og hans Hustru: Karl den tolvtes Stjerne. Side [7]-38 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [d] 1. udgave: Karl den Tolvtes Stjerne
[s039] Etlar, Carit og hans Hustru: Pagitta Søfrinsdatter. Side [39]-53 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [e] 1. udgave: Pagitta Søfrinsdatter
[s054] Etlar, Carit og hans Hustru: Laugsmanden. Side [54]-124 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [f] 1. udgave: Laugsmanden
[s125] Etlar, Carit og hans Hustru: Det tjærede Hus. Side [125]-139 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [g] 1. udgave: Det tjærede Huus
[s140] Etlar, Carit og hans Hustru: En Stranding. Side [140]-52 (1914, novelle(r))
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [c] 1. udgave: En Stranding
[s153] Etlar, Carit og hans Hustru: Egekorset paa Mosegaard. En Historie om Spøgeri. Side [153]-67 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [k] 1. udgave: Egekorset paa Mosegaard
[s168] Etlar, Carit og hans Hustru: Fjenden Baglænds. Side [168]-84 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [i] 1. udgave: Fjenden Baglæns
[s185] Etlar, Carit og hans Hustru: Danske Jens Peder. Side [184]-202 (1914, novelle(r))
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [j] 1. udgave: Danske Jens Peder
[s203] Etlar, Carit og hans Hustru: Math Spillemand. Side [203]-17 (1914, novelle(r))
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [b] 1. udgave: Math Spillemand
[s218] Etlar, Carit og hans Hustru: Den Krumpuklede. Carit Etlars sidste Fortælling, trykt efter hans Manuskript. Side [218]-37 (1914, novelle(r))
1900 indgår i: Karl den Tolvtes Stjerne [a] 1. udgave: Den Krumpuklede
 Bog Carit Etlar: Smuglerens Søn. Med 22 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen - [ikke i Bogh.], 1915. 188 sider (1915, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Carit Etlar: Hasting. Normanner Skuespil i 4 Akter. Antaget til Opførelse paa det kgl. Teater 1869 og 1912. (Udg. af Augusta Carit Etlar). ♦ Pio, 1916. 132 sider (1916, dramatik)
udgiver: Augusta Brosbøll (1853-1927)
 Børnebog Carit Etlar: Herremænd. Marquards Bæger. Junkeren til Agersbøl - I Løndom - Dyrekøbt. M. 30 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 244 sider (1916, børnebog)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Bog Carit Etlar: Herverts Krønike. Med 31 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 238 sider (1916, børnebog)
Detaljer
af Poul Steffensen (1866-1923)
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
 Dramatik Carit Etlar: Høilandsfolk. Skuespil. Opført ved det kgl. Teaters Sommergæstespil af Instrukteur Holst 1846. (Udg. af Augusta Carit Etlar). ♦ Pio, 1916. 114 sider (1916, dramatik)
Detaljer
udgiver: Augusta Brosbøll (1853-1927)
kollaps Noter
 note til titel Med forord af Augusta Carit Etlar.
 Bog Carit Etlar: Krigsbilleder. Med 35 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Kbh., "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 231 sider, illustreret (1916, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1865 i: Skrifter [18] 1. udgave: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
 Bog Carit Etlar: Madsalune. Med 39 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 238 sider (1916, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
 Dramatik Carit Etlar: Munken. Skuespil. Tilkendt Prisbelønning af "Selskabet for skønne og nyttige Videnskabers Fremme". Censureret af Sibbern og Biskop Martensen. (Udg. af Augusta Carit Etlar). ♦ Pio, 1916. 98 sider (1916, dramatik)
udgiver: Augusta Brosbøll (1853-1927)
 Dramatik Carit Etlar: Peder Tordenskjold. I Dynekilen - Tordenskjold i Marstrand. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1916. 224 sider, illustreret (1916, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Indhold

[a] Carit Etlar: I Dynekilen (1916, dramatik)
1862 1. udgave: I Dynekilen. Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 130 sider
[b] Carit Etlar: Tordenskjold i Marstrand (1916, dramatik)
1872 1. udgave: Tordenskjold i Marstrand. Folkekomedie [i 4 Akter]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1872. 150 sider
 Bog Carit Etlar: En Balnat. M. 15 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1917. 190 sider (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1883 1. udgave: En Balnat. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1883. 249 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog Carit Etlar: Fangen paa Kallø. Med Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Pio, 1917. 234 sider (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
 Bog Carit Etlar: Strandrøveren. M. 28 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1917. 176 sider (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
 Bog Carit Etlar: Vaabenmesteren. M. 31 Tegn. af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i Bogh.], 1917. 190 sider (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
 Bog Carit Etlar: Gøngehøvdingen. Skuespil med indskudte Tekster. Udg. som Børnelæsning ved Augusta Carit Etlar. Gennemset af Ingvor Bondesen og Zakarias Nielsen. M. 23 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 154 sider (1918, børnebog)
Detaljer
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
andet: Ingvor Bondesen (1844-1911)
andet: Zakarias Nielsen (1844-1922)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1906 1. udgave: Gøngehøvdingen og Salomon Baadsmand. 2 Skuespil. Udg. for Børn ved Augusta Carit Etlar. Gennemset af I. Bondesen og Z. Nielsen. M. Tegn. af K. Hansen Reistrup og P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 304 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
 Bog Carit Etlar: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. Med Illustr. af Nørretranders. 4. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 280 sider (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1875 i: Skrifter [3] 1. udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 474 sider
 Bog Carit Etlar: Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. M. Illustr. af Poul Steffensen. (87.-96. Tusinde). ♦ V. Pio, 1920. 528 sider. Pris: kr. 7,50 (1920, roman) 👓
Detaljer
af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Indhold

[b] Carit Etlar: Dronningens Vagtmester (1920, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
 Bog Carit Etlar: Fangen paa Kallø. M. Illustr. af Poul Steffensen. 9. Udg. ♦ Pio, 1922. 182 sider. Pris: kr. 2,50 (1922, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
 Bog Carit Etlar: Madsalune. M. Illustr. af Poul Steffensen. 6. Udg. ♦ Pio, 1922. 164 sider. Pris: kr. 2,50 (1922, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
 Bog Carit Etlar: Strandrøveren. M. Illustr. af Poul Steffensen. 6. Udg. ♦ Pio, 1922. 120 sider. Pris: kr. 2,00 (1922, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
 Bog Carit Etlar: Smuglerens Søn. M. Illustr. af Poul Steffensen. 7. Udg. ♦ Pio, 1923. 134 sider. Pris: kr. 2,50 (1923, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
 Bog Carit Etlar: Vaabensmedens Dreng. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1923. 62 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, novelle(r))
serietitel: Danmarks Bibliotheket
Detaljer
1885 indgår i: I Stormveir [s031] 1. udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80
 Bog Carit Etlar: Gøngehøvdingen. Med 140 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsens Børneblad [ikke i boghandlen], 1926. 1.-2. Bind, 280 + 280 sider (1926, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
 Bog Carit Etlar: Dronningens Vagtmester. Med 72 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsens Børneblad [ikke i boghandlen], 1927. 320 sider. (Trykkeri: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn.) (1927, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 note til titel Oplag 65.000 eksemplarer.
 Bog Carit Etlar: Gjøngehøvdingen. Med Illustr. af Poul Steffensen. (172.-179. Tusinde). ♦ Jespersen & Pio, 1931. 320 sider, illustreret (1931, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1937.
 note om oplag 184.-191. Tusinde, 1942.
 note om oplag 192.-202. Tusinde, 1943.
 note om oplag [Nyt oplag], 1947.
 note om oplag 214.-233. Tus., 1949. 312 sider.
 note om oplag 234.-248. Tusinde, 1951. 306 sider. Omslagstegning af Axel Mathiesen.
 note om oplag [Nyt oplag], 1961. 302 sider [også solgt indbundet sammen med Dronningens Vagtmester].
 Bog Carit Etlar: Dronningens Vagtmester. Med Illustrationer af Poul Steffensen. [Folkeudgave]. ♦ Jespersen & Pio, 1933. 256 sider, illustreret (1933, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], 1942.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1943.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1947.
 note om oplag (192.-198. tus.), 1949. 230 sider [også solgt indbundet sammen med Gjøngehøvdingen].
 note om oplag [Nyt oplag], 1950.
 note om oplag [Nyt oplag], 1954. 218 sider.
 note om oplag [Nyt oplag], 1962. 216 sider [også solgt indbundet sammen med Gjøngehøvdningen].
 Bog Carit Etlar: Fangen paa Kalø. Med Illustrationer af Poul Steffensen. (10. udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1939. 246 sider, illustreret (1939, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
 Bog Carit Etlar: Madsalune. Med Illustr. af Poul Steffensen. (7. Udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1941. 216 sider, illustreret (1941, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
 Bog Carit Etlar: Smuglerens Søn. Med Illustr. af Poul Steffensen. (8. Udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1942. 202 sider, illustreret (1942, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
 Bog Carit Etlar: Strandrøveren. Med Illustr. af Poul Steffensen. (7. Udg.). ♦ Jespersen & Pio, 1943. 170 sider, illustreret (1943, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
 Bog (baseret på værk) : Gøngehøvdingen. Fem akter og et slutningstableau for børnenes teater. Aut. af professorinde Carit Etlar. 14. oplag. ♦ Prior, 1948. 28 sider. Pris: kr. 1,00 (1948, dramatik)
Detaljer
af Anonym
1885 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Dukkekomedie i 5 Akter. ♦ Alfred Jacobsen, [1885]. Pris: kr. 0,25
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Tyve nordiske fortællinger [s023]] Den stærkeste. Side 23-31 (1949, novelle(r))
Detaljer
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32
 Bog Etlar, Carit, (pseud. for C. Brosbøll): Madsalune. 8. udg (1950, roman)
 Bog Etlar, Carit: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. (11. udg.). ♦ Jespersen og Pio, 1950. 206 sider, illustreret (1950, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
 Bog Etlar, Carit: Fangen på Kalø. ♦ Samleren, 1950. 192 sider (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 2
Detaljer
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 176 sider.
 Bog Etlar, Carit, (pseud. for C. Brosbøll): Mine kæreste danske fortællinger (1951, roman)
 Bog Etlar, Carit, (pseud. for C. Brosbøll): Smuglerens søn. 9. udg (1951, roman)
 Bog Etlar, Carit, (pseud. for C. Brosbøll): Strandrøveren. 8. udg (1951, roman)
 Bog Etlar, Carit, (pseud. for C. Brosbøll): Våbenmesteren. Ny udg (1951, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 22
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen. Tegninger af Sven Brasch. ♦ Danmark, 1952. 270 sider, illustreret (1952, roman)
Detaljer
illustrationer af Sven Brasch (1886-1970)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note til titel Separat titelblad og paginering, men samlet i eet bind.
kollaps Indhold

[b] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Tegninger af Sven Brasch. ♦ Danmark, 1952. 180 sider, illustreret (1952, roman)
illustrationer af Sven Brasch (1886-1970)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
 Bog Etlar, Carit (Pseud. for C. Brosbøll): Dronningens vagtmester. ♦ Samleren, 1953. 192 sider (1953, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 35
Detaljer
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet sammen med Gjøngehøvdingen.
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen. ♦ Samleren, 1953. 288 sider (1953, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 34
Detaljer
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet med "Dronningens vagtmester".
 Bog Etlar, Carit: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. 12. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1955. 199 sider, illustreret (1955, roman)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Bog Etlar, Carit: Herverts krønike. ♦ København, Samlerens Forlag, 1956. 162 [2] sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Chr. Andersen, København K.) (1956, roman) 👓
serietitel: Samlerens perlebøger, 40
Detaljer
omslag af Anonym
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Carit Etlar [om forfatteren].
 note til titel Side [164]: Ordforklaring.
 Bog Etlar, Carit: Gøngehøvdingen. [Ny udg.] Gennemgået og bearbejdet af Poul Steenstrup. Ill. af Ib Jørgensen. ♦ Gyldendal, [1957]. 276 sider, illustreret (1957, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 1
Detaljer
bearbejdelse: Poul Steenstrup, f 1923 (1923-2006)
illustrationer af Ib Jørgensen, f 1932 (1932-2017)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, [1963].
 note om oplag 3. oplag, 1968.
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Må vi få en historie? [s201]] Haltekok. Side 201-[06] (1958, novelle(r)) 👓
Detaljer
1892 indgår i: Eventyrslottet [s071] 1. udgave: Haltekok. Side [71]-83
 Bog Etlar, Carit: Dronningens vagtmester. Gennemgået og bearbejdet af Poul Steenstrup. Ill. af Ib Jørgensen. ♦ Gyldendal, [1960]. 214 sider, illustreret (1960, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 16
Detaljer
bearbejdelse: Poul Steenstrup, f 1923 (1923-2006)
illustrationer af Ib Jørgensen, f 1932 (1932-2017)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 note til titel I 3. oplag er teksten om bearbejdelse anført som: Gennemgået og bearb. af Poul Steenstrup på grundlag af originaludg.
 note om oplag 2. oplag, 1967.
 note om oplag 3. oplag, 1974. ISBN: 87-00-47481-9.
 Bog Etlar, Carit: Viben Peter. En historie fra Ditmarsken. ♦ Stig Vendelkær, 1961. 240 sider (1961, roman)
Detaljer
1875 i: Skrifter [3] 1. udgave: Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 474 sider
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Må vi få en historie? [s172]] Våbensmedens dreng. Side 172-[200] (1962, novelle(r)) 👓
Detaljer
1885 indgår i: I Stormveir [s031] 1. udgave: Vaabensmedens Dreng. Side [31]-80
 Bog Etlar, Carit: Dronningens vagtmester. ♦ Samleren, 1964. 176 sider (1964, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet sammen med Gøngehøvdingen.
 Bog Etlar, Carit: Gøngehøvdingen. ♦ Samleren, 1964. 256 sider (1964, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet sammen med Dronningens Vagtmester.
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Højtlæsningsbogen [2h]] Den stærkeste (1964, novelle(r))
 Bog Etlar, Carit: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. 13. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1966. 188 sider, illustreret (1966, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
 Bog Etlar, Carit: [indgår i antologien: Læs noget lødigt [s106]] En hvid sten. Side 106-[14] (1966, novelle(r))
Detaljer
1879 i: Skrifter [6s097] 1. udgave: En hvid Steen. Side [97]-116
 Bog Etlar, Carit: Madsalune. Med ill. af Poul Steffensen. 9. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1966. 167 sider, illustreret (1966, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
 Bog Etlar, Carit: Smuglerens søn. Med ill. af Poul Steffensen. 10. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1967. 150 sider, illustreret (1967, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
 Bog Etlar, Carit: Strandrøveren. Med ill. af Poul Steffensen. 9. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1967. 152 sider, illustreret (1967, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
 Bog Etlar, Carit: [Danske digtere fortæller [1s037]] Utro. Side 37-[52] (1967, novelle(r)) 👓
Detaljer
1873 i: Skrifter [2s147] 1. udgave: Utro. Side [147]-76
 Bog Etlar, Carit: Våbenmesteren. Med ill. af Poul Steffensen. 9. udg. ♦ Jespersen og Pio, 1968. 146 sider, illustreret (1968, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
 Bog Etlar, Carit: Fangen på Kalø. Med ill. af Poul Steffensen. 14. opl. ♦ Jespersen og Pio, 1971. 188 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
kollaps Noter
 Bog Etlar, Carit: Dronningens vagtmester. Ill. af Poul Steffensen. ♦ Lademann, [1973]. 223 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 Bog Etlar, Carit: Gjøngehøvdingen. Ill. af Poul Steffensen. Efterskrift af Palle Lauring. ♦ Lademann, [1973]. 348 sider, illustreret (1973, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
efterskrift af Palle Lauring (1909-1996)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Carl Brosbøll: Eiaghs Sønner
Drama i 4 Akter af Carl Brosbøll
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 07-12-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Carl Brosbøll: Cameronerne
Drama i 4 Akter af Carit Etlar
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 13-06-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Carl Brosbøll: Dione
Drama i 4 Akter af Carl Brosbøll
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 01-09-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Carl Brosbøll: Tonne gaar i Krigen
Komedie med Sang i 1 Akt af C. Brosbøll
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 16-02-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Carl Brosbøll: Kongen paa Fuurland
Skuespil i 2 Akter af C. Brosbøll, Musik af H. Rung
af Carl Brosbøll (1816-1900)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 01-02-1857 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Carl Brosbøll: Naar Solen gaar ned
Drama i 1 Akt af Carl Brosbøll
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 11-10-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Carl Brosbøll: Rørfuglen
Sangspil i 1 Akt af Carit Etlar. Musiken af C.J. Hansen
af Carl Brosbøll (1816-1900)
musik af C.J. Hansen, f 1814 (1814-1875)
(premiere 29-03-1860 på Folketeatret)
Carl Brosbøll: Hr. Lauge med den tunge Haand
Folkekomedie i 4 Akter af Carit Etlar. Musiken af H. Rung
af Carl Brosbøll (1816-1900)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 28-01-1861 på Casino)
Carl Brosbøll: Før Stormen
Sangspil i 1 Akt af Carit Etlar. Musiken af H. Rung
af Carl Brosbøll (1816-1900)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 09-02-1861 på Casino)
Carl Brosbøll: Fengos Skat
Skuespil i 3 Akter af (Carit Etlar ie:) Carl Brosbøll
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 13-10-1861 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Carl Brosbøll: I Dynekilen
Comedie med Sang i 3 Akter af Carit Etlar
[9-9-1887:] Fra den 85. Opførelse spillet under Titlen: Tordenskjold i Dynekilen
[På Nørresbros Teater under titlen Tordenskjold i Dynekilen] Folkeskuespil i 3 Akter
[På Folketeatret under titlen Tordenskjold i Dynekilen] Skuespil i 5 Akter
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 18-03-1862 på Casino)
Carl Brosbøll: Prangeren
Lystspil i 1 Akt af Carit Etlar
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 21-01-1863 på Casino)
Carl Brosbøll: Gjøngehøvdingen
Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter (3. Akt i 2 Afdelinger), frit dramatiseret efter Carit Etlars Fortælling af samme Navn ved M.V. Brun. Musiken tildels af E.W. Ramsøe
[På Casino:] Folkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter (8 Afdelinger)
[På Casino fra 1926:] Folkekomedie med Sange i 10 Afdelinger
[På Det ny Teater:] Omarbejdet af Holger Rørdam og Mogens Dam. Musik: Kai Normann Andersen
[På Odense Teater 1962:] Skuespil i 2 akter (7 billeder) efter Carit Etlars roman, dramatiseret af Mogens Brix-Pedersen
[På Gladsaxe Teater:] Folkekomedie i 2 Akter, frit efter Carit Etlar af Steen Albrectsen og Jesper Jensen
af Carl Brosbøll (1816-1900)
bearbejdelse af M.W. Brun (1819-1891)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
af Holger Rørdam, f 1893 (1893-1973)
af Mogens Dam (1897-1979)
musik af Kai Normann Andersen (1900-1967)
bearbejdelse af Mogens Brix-Pedersen (1930-2002)
bearbejdelse af Steen Albrectsen (1922-1990)
bearbejdelse af Jesper Jensen (1931-2009)
(premiere 22-02-1865 på Folketeatret)
Carl Brosbøll: Trælleæt
Skuespil i 4 Akter af Carit Etlar
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 01-11-1865 på Folketeatret)
Carl Brosbøll: Fortabt!
Skuespil i 4 Akter af Carit Etlar
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 12-04-1871 på Casino)
Carl Brosbøll: Tordenskjold i Marstrand
Folkekomedie med Kor i 3 (fra 14-3-1880 i 5) Akter af Carit Etlar
af Carl Brosbøll (1816-1900)
(premiere 03-03-1872 på Casino)
Carl Brosbøll: Baadsmanden og hans Dreng
Folkeskuespil i 5 Akter (6 Afdl.) af Carit Etlar og I.E. Cart (d.e. Fru Carit Etlar). Musiken af Alfred Tofft
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
musik af Alfred Tofft (1865-1931)
(premiere 26-12-1894 på Casino)
(andet) Smuglerens Søn
Folkeskuespil med Sange, Kor og Dans i 7 Afdelinger efter Carit Etlars Roman af samme Navn ved Fru Carit Etlar. Musiken af Emil Juel-Frederiksen På Odense Teater:] Folkeskuespil i 5 Akter (6 Afdelinger) med Sange og Kor
andet af Carl Brosbøll (1816-1900)
bearbejdelse af Augusta Brosbøll (1853-1927)
musik af Emil Juel-Frederiksen (1873-1950)
(premiere 21-01-1913 på Casino)
Carl Brosbøll: Fangen paa Kalø
Komedie i 5 Akter og 1 Forspil af Carit Etlar [og Augusta Brosbøll]. Musikken arrangeret af Vilhelm Rosenberg
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af Augusta Brosbøll (1853-1927)
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
(premiere 28-01-1915 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden