Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Valdemar Rørdam (1872-1946)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Hver 8. Dag, 1904-
Illustreret Tidende, 1893-
Tilskueren, 1901-
Højskolebladet, 1898-
Nordstjernen, 1892-11-20
Ugens Tilskuer, 1910-
Vagten, 1899
Dansk Tidsskrift, 1902
Gads danske Magasin, 1906-
 Bog Rørdam, Valdemar: Sol og Sky. ♦ Gjellerup, 1895. 96 sider (1895, digte)
serietitel: Kronebibliotek, 1910:002
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til E. Jespersen, med nyt omslag udsendt som bind 2 i serien: Krone Bibliotek, 1909.
 Bog Rørdam, Valdemar: Tre Strænge (1897, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Højskole (1898, roman)
 Bog Rørdam, Valdemar: Bjovulv (1899, digte)
 Bog (digte) antologi: Nutids-Lyrik. En Samling dansk Digte fra Aarhundredets Slutning- 1872-1990 - I Udvalg med Biografier ved Aage Matthison-Hansen. Med en Indledning af Alfred Ipsene. ♦ Kjøbenhavn, Emil Bergmanns Forlag, 1899. xii + 177 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1899, digte)
Detaljer
redigeret af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
forord af Alfred Ipsen (1852-1922)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Helene Nyblom (1843-1926)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Thor Lange (1851-1915)
digte af Edvard Blaumüller (1851-1911)
digte af Alfred Ipsen (1852-1922)
digte af Otto C. Fønss (1853-1922)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Einar Christiansen (1861-1939)
digte af Iver Iversen (1862-1892)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på; MDZ. Link til ekstern webside mdz-nbn-resolving.de
 Bog Rørdam, Valdemar: Karen Kjeldsen. En Fortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. [6] + 215 sider (1900, roman)
 Bog (oversætter) Runeberg, Johan Ludvig: Fændrik Stål. Med Illustrationer af Alb. Edelfelt. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget - Ernst Bojesen, 1901-02. 294 sider. Pris: kr. 13,50 (1901-02, digte)
Detaljer
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
illustrationer af Albert Edelfelt (1854-1905, sprog: svensk)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 15 hefter à 75 øre.
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Politiken 24-12-1902 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Ungdom [e]] Nogle Digte (1901, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Dansk Tunge. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 160 sider. Pris: kr. 2,00 (1901, digte)
Detaljer
1904 Senere udgave: Dansk Tunge. Digte. ♦ Gyldendal, 1904. 148 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 anmeldelse Samfundet 19-4-1901, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.I.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Rørdam, Valdemar: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 423 sider (1902, digte)
Detaljer
1903 Senere udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. 2. Opl. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 313 sider
1904 Senere udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1904. 300 sider. Pris: kr. 3,50
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s495] Senere udgave: Det var en Aftenstund. (Af "Gudrun Dyre", Nutidsfortælling paa Vers, 1902). Side 495-97
1920 Senere udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1920. 509 sider. Pris: kr. 12,00
kollaps Noter
 anmeldelse Lemvig Folkeblad 4-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 24-12-1902 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. 2. Opl. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 313 sider (1903, digte)
Detaljer
1902 1. udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 423 sider
kollaps Noter
 note til titel Med enkelte forkortelser.
 Bog Rørdam, Valdemar: Karneval. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 219 sider. Pris: kr. 3,50 (1903, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Politiken 10-10-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Kærligheds Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 92 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Dansk Tunge. Digte. ♦ Gyldendal, 1904. 148 sider. Pris: kr. 2,50 (1904, digte)
Detaljer
1901 1. udgave: Dansk Tunge. Digte. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 160 sider. Pris: kr. 2,00
 Bog Rørdam, Valdemar: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1904. 300 sider. Pris: kr. 3,50 (1904, digte)
Detaljer
1902 1. udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 423 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1915.
 Bog (oversætter) Hauser, Otto: Lucidor den ulykkelige. Novelle. På Forfatterens Vegne oversat fra Tysk af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1904. 158 sider. Pris: kr. 2,50 (1904, roman)
originaltitel: Lucidor der Unglückliche, 1905
Detaljer
af Otto Hauser (1876-1944, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom bogen i slutningen af 1904. Den danske oversættelse annonceret udkommet 20-10-1904.
 anmeldelse Kvinden og Samfundet, Aargang 20, nr. 22 (5-11-1904), side 182 [Anmeldelse, signeret: R.]. Link til ekstern webside http://www.kvinfo.dk/side/444/?action=4&itemid=9391&searchtext=
 Bog Rørdam, Valdemar: Ved Midsommertid. En Samling Digte. ♦ Gyldendal, 1904. 131 sider. Pris: kr. 2,50 (1904, digte)
Detaljer
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s498] Senere udgave: Stemninger. (Af "Ved Midsommertid", en Samling Digte, 1904). Side 498-501
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s495]] Det var en Aftenstund. (Af "Gudrun Dyre", Nutidsfortælling paa Vers, 1902). Side 495-97 (1906, digte) 👓
Detaljer
1902 1. udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 423 sider
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s498]] Stemninger. (Af "Ved Midsommertid", en Samling Digte, 1904). Side 498-501 (1906, digte) 👓
Detaljer
1904 1. udgave: Ved Midsommertid. En Samling Digte. ♦ Gyldendal, 1904. 131 sider. Pris: kr. 2,50
 Bog Rørdam, Valdemar: Stumme Strænge. ♦ Gyldendal, 1906. 113 sider. Pris: kr. 2,50 (1906, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Sidste side er fejlagtigt betegnet: 131.
 anmeldelse Politiken 5-12-1906, side 3-5 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Den gamle Kaptajn. Fortælling fra vor sidste Krig. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-07. 1.-3. Bind, 214 + 131 + 139 sider. Pris: 3,50 + 2,50 + 2,50 kr (1906-07, digte) 👓
Detaljer
1908 Senere udgave: Den gamle Kaptajn. Fortælling fra vor sidste Krig. Forkortet Folkeudg. i ét Bind. ♦ Gyldendal, 1908. 221 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel 1. og 2. bind udkom 1906, 3. bind 1907. Undertitlen ikke medtaget på Tredje Bind. Andet og Tredje Bind har som forlagets hjemsted: Kjøbenhavn og Kristiania.
 note om oplag 1. Bind: 2. Oplag, 1906.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Tredje Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Rørdam, Valdemar: Under åben Himmel. ♦ Gyldendal, 1908. 148 sider. Pris: kr. 3,00 (1908, digte)
Detaljer
1928 [Uddrag] indgår i antologien: Solhverv [s007] Senere udgave: Solhverv. Side [7]-9
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 27-6-1908, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side 45 [Anmeldelse af Louis Kæstel].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side [46], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Rørdam, Valdemar: Den gamle Kaptajn. Fortælling fra vor sidste Krig. Forkortet Folkeudg. i ét Bind. ♦ Gyldendal, 1908. 221 sider. Pris: kr. 3,00 (1908, digte)
Detaljer
1906-07 1. udgave: Den gamle Kaptajn. Fortælling fra vor sidste Krig. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-07. 1.-3. Bind, 214 + 131 + 139 sider. Pris: 3,50 + 2,50 + 2,50 kr
 Dramatik Rørdam, Valdemar: Grønlandsfærd. Et Skuespil i 5 Handlinger. ♦ Gyldendal, 1909. 187 sider (1909, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 112 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Rørdam, Valdemar: Luft og Land. ♦ Gyldendal, 1910. 164 sider (1910, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 5-6 (August-September), side 96 [Anmeldelse af C. Rasmussen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 5-6 (August-September), side 99, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog (oversætter) Weale, Putnam: Aabenhjærtige Breve fra Peking. Oversat af Vald. Rørdam. ♦ Gyldendal, 1911. 352 sider + 1 kort (1911, roman)
originaltitel: Indiscreet Letters from Peking, 1906
del af: Roman og Novelle
serietitel: Moderne Verdenslitteratur, 37
Detaljer
af Bertrand Lenox Simpson (1877-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1912.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 2 (Maj), side 53 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 2 (Maj), side 57, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog (oversætter) Norris, Frank: Blix. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1911. 195 sider (1911, roman)
originaltitel: Blix, 1899
Detaljer
af Frank Norris (1870-1902, sprog: engelsk)
1916 Senere udgave: Blix. Roman. Oversat af Valdemar Rørdam. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1916. 160 sider
1930 Senere udgave: Blix. Roman af Frank Norris. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ [Helsingørs Avis], [1930]. 275 sider
1930 Senere udgave: Blix. Roman af Frank Norris. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1930]. 275 sider
1930 Senere udgave: Blix. Roman af Frank Norris. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ [Ærø Venstreblad], [1930]. 275 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 195 [Anmeldelse af O. Henriksen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 205, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Rørdam, Valdemar: Strid og Strængeleg. ♦ Gyldendal, 1912. 182 sider (1912, digte)
Detaljer
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s034] Senere udgave: Jagten. Til Jagtkammeraten
 Bog Rørdam, Valdemar: De sorte Nætter. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1913. 150 sider (1913, digte)
 Dramatik Rørdam, Valdemar: Kampen mod Bàl. Et bibelsk Drama. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1914. 175 sider (1914, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Rørdam, Valdemar: Roser. Kærlighedsdigte. ♦ Gyldendal, 1914. 118 sider (1914, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 note om oplag [3. Oplag], 1927.
 anmeldelse Nationaltidende 27-11-1914, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Lagerlöf, Selma: Stenen i Rottnesøen. Et Juleeventyr. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. Illustreret af Hans Nik. Hansen. ♦ Berlingske Tidende, 1914. 29 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1914, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Udgivet Juleaften 1914 af Berlingske Tidende [trykt før jul, men udleveret i forseglet kuvert, beregnet til først at åbnes juleaften].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse er titlen fejlagtigt anført som: Stenen i Rotnessøen.
 note til oversat titel Uddrag af omslaget bagside: Børnenes Julebrev - Selma Lagerlöfs Julegave til vore Fattige. Nøden denne Jul er større end nogen foregaaende - det gjaldt at finde de særlige Midler, som kan samle Hjælpen. Og her er nu en Jule-Idé, som paa een Gang vil bringe Børnene i de tusinde Hjem en enestaaende Julegave - og yde et godt Bidrag til Julefonden til Hjælp for de Fattiges Tusinder. Det er en svensk Redaktør Erik B. Rinman, Chef-Redaktør for "Stockholms-Tidningen", som elskværdigt har overdraget Ideen til den danske Juleindsamling. Og Gaven er det Julens Eventyr, som Nordens største nulevende Eventyr-Digter Selma Lagerlöf i disse Dage har fuldført og skænket til Indsamlingen... Og samme redebonne Godhed, med hvilken den store Forfatterinde gav vor svenske Kollega sit Tilsagn, viste hun ved at overlade sit Arbejde til Hjælp for vore Fattige. Udgaven paa Dansk har Digteren Valdemar Rørdam beredvilligt paataget sig, ligesom Maleren Hans Nic. Hansen med Glæde har givet sit Bidrag ved at illustrere Selma Lagerlöfs Juleeventyr.
 note til oversat titel Berlingske Tidende Nr. 337 (6-12-1914), Ekstra-Udgave, side 2, Børnenes Julebrev [Artikel]. Fuld visning af artiklen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Berlingske Tidende 24-12-1914, Morgen, side 3: Ogsaa det nye Oplag af Selma Lagerløfs "Børnenes Julebrev", som det lykkedes at fremstille til igaar, var revet bort i Løbet af faa Timer; men der vil nu ikke blive fremstillet flere.
 Bog (oversætter) Fahlman, Erik: Firmaet Åbergson. På Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1915. 292 sider (1915, roman)
originaltitel: Firman Åbergson, 1914
Detaljer
af Sigurd Dahlbäck (1866-1932, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 er titlen fejlagtigt anført som: Firmaet Åbergsson.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Rørdam, Valdemar: Krigen og Duerne. ♦ Gyldendal, 1915. 156 sider (1915, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Lykkelige Barndom. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1915. 380 sider (1915, roman)
 Bog (oversætter) Norris, Frank: Blix. Roman. Oversat af Valdemar Rørdam. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1916. 160 sider (1916, roman)
serietitel: Gyldendals 50 Øres Bøger
Detaljer
af Frank Norris (1870-1902, sprog: engelsk)
1911 1. udgave: Blix. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1911. 195 sider
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: Den røde Horizont. Aut. Overs. ved Valdemar Rørdam. Med Forord af Harald Nielsen. ♦ Kbh., Aschehoug, 1916. 236 sider (1916, tekster)
originaltitel: The red horizon, 1916
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
forord af Harald Nielsen (1879-1957)
kollaps Noter
 note til titel Forordet af Harald Nielsen muligvis kun fra 2. og følgende oplag, der har 240 sider.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 91.9 (Historie. Det 20. Aarhundrede. Verdenskrigen).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag 13. Oplag, 1930. 224 sider.
 Bog Rørdam, Valdemar: Den gamle Præstegaard. Digte. ♦ Aschehoug, 1916. 75 sider (1916, digte)
Detaljer
1922 Senere udgave: Den gamle Præstegaard. ♦ Aschehoug, 1922. 91 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag (3die Tusinde), [15-12-]1916.
 note om oplag 3. Oplag, 1916.
 note om oplag 4. Oplag, 1917.
 note om oplag 5. Oplag, 1917.
 anmeldelse Politiken 22-12-1916, Kroniken [Anmeldelse af Kai Friis-Møller]. Friis,Møller, Kai Kai Friis Møller
 Bog (oversætter) Pennell, Elizabeth Robins: To Elskende. (The lovers). En Hverdagshistorie fra Krigen. Aut. Oversættelse ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1917. 176 sider (1917, roman)
originaltitel: The lovers, 1917
Detaljer
af Elizabeth Robins Pennell (1855-1936, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Tusinde, 1917.
 anmeldelse Politiken 2-12-1917, side 9 [Anmeldelse, signeret E-e.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Den danske købmand. Kantate for Grosserer-Societetets Komité 1817 - 23. April - 1917. ♦ Aschehoug, 1917. 32 sider (1917, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: De dernede. Sønderjydske Digte, gamle og ny. ♦ Gyldendal, 1917. 124 sider (1917, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1917.
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: Paa Kant med Samfundet. ("Children of the dead end"). Aut. Oversættelse ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1917. 276 sider (1917, roman)
originaltitel: Children of the dead end, 1914
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 10. Tusinde, 1917.
 note om oplag 11. Tusinde, 1918.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: Det store Fremstød. Aut. Oversættelse ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1917. 212 sider (1917, tekster)
originaltitel: The great push, 1916
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 91.9 (Historie. Det 20. Aarhundrede. Verdenskrigen).
 note om oplag 13. Tus., 1917.
 note om oplag 14.-15. Tus., 1919.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: De brune Brødre. Aut. Oversættelse ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1918. 232 sider (1918, roman)
originaltitel: The brown brethren, 1917
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) antologi: Digte fra Verdenskrigen. [1. Samling]. Udvalgte og oversatte af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1918. 150 sider (1918, samling)
Detaljer
1919 Samhørende, fortsættes af (2. del): Digte fra Verdenskrigen. Ny Samling. Udvalgte og oversatte af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1919. 192 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, august 1919, side 177-80 [Anmeldelse af 1. og 2. samling af Jørgen Sandvad]. Sandvad, Jørgen Jørgen Sandvad
 Bog Rørdam, Valdemar: Købstad-Idyller. Digte. ♦ Aschehoug, 1918. 137 sider (1918, digte)
Detaljer
1927 [digtet "Købstaden"] Senere udgave: Købstad-Idyller. ♦ Aschehoug, 1927. 16 + [32] sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1918.
 Bog antologi: Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919. Redigeret af Kai Friis-Møller. ♦ 1918. 69 sider (1918, digte)
Detaljer
redigeret af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Axel Juel (1883-1948)
af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Thøger Larsen (1875-1928)
af Chr. Rimestad (1878-1943)
af Nils Collett Vogt (1864-1937, sprog: norsk)
af Knut Hamsun (1859-1952, sprog: norsk)
af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
af Bo Bergman (1869-1967, sprog: svensk)
af Bertil Frans Harald Malmberg (1889-1958, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 5, side 143 [Anmeldelse af Carl Dumreicher, signeret: C.D.].
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: Rotte-Reden. Aut. Overs. ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1918. 268 sider (1918, roman)
originaltitel: The rat-pit, 1915
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 11. Tusinde, 1918.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Rørdam, Valdemar: Udvalgte Digte fra tyve Aar. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 264 + 412 sider (1918, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 121 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret G.C.].
 anmeldelse Tilskueren, januar 1919, side 105-08 [Anmeldelse af P.L. [ie: Poul Levin]].
 Note (andet) Laugesen, Aage: Digte. (F. 14-7-1889, d. 13-10-1918). ♦ [ikke i boghandlen], [1919]. 96 sider (1919, digte)
Detaljer
af Aage Laugesen, f 1889 (1889-1918)
kollaps Noter
 note til titel Efterladte digte trykt som manuskript, samlet af hans forlovede i samråd med forfatteren Valdemar Rørdam.
 Bog (oversætter) antologi: Digte fra Verdenskrigen. Ny Samling. Udvalgte og oversatte af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1919. 192 sider (1919, samling)
Detaljer
1918 Samhørende, 2. del af: Digte fra Verdenskrigen. [1. Samling]. Udvalgte og oversatte af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1918. 150 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, august 1919, side 177-80 [Anmeldelse af 1. og 2. samling af Jørgen Sandvad]. Sandvad, Jørgen Jørgen Sandvad
 anmeldelse Politiken 6-10-1919, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad]. Rimestad, Chr. Chr. Rimestad
 Bog (oversætter) antologi: Engelske Kærlighedsdigte. Ved Valdemar Rørdam. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1919. 156 sider (1919, digte)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, maj 1920, side 389-91 [Anmeldelse af Niels Møller]. Møller, Niels Niels Møller
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: Pigen fra Mornandalen. Aut. Overs. ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1919. 192 sider (1919, roman)
originaltitel: Glenmornan, 1919
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 15-4-1920, side 5 [Anmeldelse, signeret: A.C.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Regnbuen. Sønderjydske Digte. Ny Samling. ♦ Aschehoug, 1919. 114 sider (1919, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Afrodites Boldspil. Digte. ♦ Aschehoug, 1920. 114 sider. Pris: kr. 5,50 (1920, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 25 [Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1920. 509 sider. Pris: kr. 12,00 (1920, digte)
Detaljer
1902 1. udgave: Gudrun Dyre. Nutidsfortælling paa Vers. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 423 sider
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag, 1920.
 Bog (oversætter) Macgill, Patrick: Maureen. Nutidsfortælling fra Irland. Aut. Overs. ved Valdemar Rørdam. ♦ Kbh., Aschehoug, 1920. 246 sider. Pris: kr. 2,50 (1920, roman)
originaltitel: Maureen, 1920
Detaljer
af Patrick Macgill (1889-1963, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 1.-6. Tus., 1920.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 19-12-1920, side 5 [Anmedlelse, signeret: Knud F.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Over det indiske Hav. Et Mellemspil. ♦ Gyldendal, 1920. 148 sider. Pris: kr. 7,50 (1920, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 25 [Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Bog (oversætter) Kipling, Rudyard: Banjoen synger. Digte. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge). ♦ Pio, [1921]. 158 sider. Pris: kr. 6,50 (1921, digte)
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel En del af oplaget trykt på hollandsk papir.
 Bog (forord) Drachmann, Holger: Digte fra Hjemmet. Efterladte Manuskripter m. m. Udgivne med Forord af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1921. 68 sider (1921, samling)
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
1883 1. udgave: Barnets Jul. En Sang til de Voksne. Med Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ Chr. J. Cato's Etabl., [1883]. [4] sider, med noder, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 159 [Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Bog (oversætter) Tagore, Rabindranath: Elskerens Gave og Skillevejen. Aut. Oversættelse fra Engelsk ved Vald. Rørdam. ♦ Pio, 1921. 132 sider. Pris: kr. 5,50 (1921, tekster)
originaltitel: Lover's gifts and Crossing, 1918
af Rabindranath Tagore (1861-1941, sprog: andre)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Bog Rørdam, Valdemar: Nordisk Hilsen. ♦ Aschehoug, 1921. 110 sider. Pris: kr. 7,50 (1921, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 69 [Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s125]] [Digte]. Side 22- (1922, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Den gamle Præstegaard. ♦ Aschehoug, 1922. 91 sider. Pris: kr. 5,00 (1922, digte)
Detaljer
illustrationer af Aage Jørgensen (1888-1975)
1916 1. udgave: Den gamle Præstegaard. Digte. ♦ Aschehoug, 1916. 75 sider
kollaps Noter
 note til titel [Festudgave i anledning af forfatterens 50-årsdag].
 Bog Rørdam, Valdemar: Jens Hvas til Ulvborg. En Roman på Vers. ♦ Gyldendal, 1922-23. [Bind] I-II, 312 + 360 sider (1922-23, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag Bind I: 2. Oplag, 1922.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 280 [Anmeldelse, signeret: O.G.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 141 [Anmeldelse af bind 2, signeret O.G.].
 Bog Rørdam, Valdemar: Sangen om Danmark. ♦ Gyldendal, 1923. 100 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1923, digte)
Detaljer
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger og vignetter af Niels Skovgaard.
 Bog (oversætter) Yeats, W. B.: Blæsten mellem Sivene. Digte og Skuespil. På Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Haase, 1924. 238 sider. Pris: kr. 9,00 (1924, tekster)
Detaljer
af William Butler Yeats (1865-1939, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 Bog Rørdam, Valdemar: Fugleviser. ♦ Aschehoug, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50 (1924, digte)
Detaljer
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s008] Senere udgave: Musvit
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Gerhard Heilmann.
 Samling Rørdam, Valdemar: Taktløs Tale paa Prosa og Vers. ♦ Nykøbing F., Litterært Forlag [ikke i boghandlen], 1924. 304 sider (1924, samling)
 Bog Rørdam, Valdemar: Blomstervers. ♦ Aschehoug, 1925. 86 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50 (1925, digte)
Detaljer
illustrationer af 1862 Jensen Oluf (1862-1944)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Oluf Jensen.
 Dramatik Rørdam, Valdemar: Buddha, Lykkens Yndling. Drama i seks Akter. ♦ København, Forlagt af H. Aschehoug & Co., 1925. 239 sider. Pris: kr. 9,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1925, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [237]-39: Efterskrift [Signeret: Fuglebakken v. Birkerød, 30. Oktober 1925, Valdemar Rørdam].
 Bog : Erín. Irske Oldsagn og Eventyr. Genfortalt af Valdemar Rørdam (1925, novelle(r))
 Bog (oversætter) Reymont, W. S.: Høsten. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1925. 248 sider. Pris: kr. 6,75 (1925, romaner)
originaltitel: Chlopi. Tom I, 1904
serietitel: Bønderne, 1
Detaljer
af Wladyslaw Stanislaw Reymont (1867-1925, sprog: polsk)
1959 Senere udgave: Bønderne. Overs. af Valdemar Rørdam. [Ny udg.] Revideret af Kristine Netteberg på grundlag af den polske udg. ♦ Borgen, 1959. Bind 1-4, 250 + 269 + 302 + 267 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1927.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1922 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 anmeldelse Morsø Folkeblad 29-9-1925, side 4 [Anmeldelse, signeret J.M.].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 4-1-1926, side 3 [Anmeldelse, signeret: Qualis] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Reymont, W. S.: Vinteren. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1925. 270 sider. Pris: kr. 7,00 (1925, romaner)
originaltitel: Chlopi. Tom II, 1904
serietitel: Bønderne, 2
Detaljer
af Wladyslaw Stanislaw Reymont (1867-1925, sprog: polsk)
1959 Senere udgave: Bønderne. Overs. af Valdemar Rørdam. [Ny udg.] Revideret af Kristine Netteberg på grundlag af den polske udg. ♦ Borgen, 1959. Bind 1-4, 250 + 269 + 302 + 267 sider
 Bog Rørdam, Valdemar: Klokkerne. ♦ Aschehoug, 1926. 112 sider. Pris: kr. 5,75 (1926, digte)
 Bog (oversætter) Reymont, W. S.: Vaaren. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1926. 302 sider. Pris: kr. 7,75 (1926, romaner)
originaltitel: Chlopi. Tom III, 1906
serietitel: Bønderne, 3
Detaljer
af Wladyslaw Stanislaw Reymont (1867-1925, sprog: polsk)
1959 Senere udgave: Bønderne. Overs. af Valdemar Rørdam. [Ny udg.] Revideret af Kristine Netteberg på grundlag af den polske udg. ♦ Borgen, 1959. Bind 1-4, 250 + 269 + 302 + 267 sider
 Bog (oversætter) Runeberg, Johan Ludvig: Fændrik Stål. Med Albert Edelfelts Illustrationer. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1927. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1927, digte)
Detaljer
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
illustrationer af Albert Edelfelt (1854-1905, sprog: svensk)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
 Bog (oversætter) Spong, Berit: I Östergötland. Fortællinger. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1927. 184 sider. Pris: kr. 4,50 (1927, roman)
originaltitel: I Östergyllen, 1926
af Berit Spong (1895-1970, sprog: svensk)
 Dramatik Rørdam, Valdemar: Kongeofret. Drama i 5 Akter og et Mellemspil. ♦ Aschehoug, 1927. 134 sider. Pris: kr. 5,50 (1927, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også i særudgave, pris: 8,00 kr.
 Bog Rørdam, Valdemar: Købstad-Idyller. ♦ Aschehoug, 1927. 16 + [32] sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1927, digte)
Detaljer
illustrationer af Christian Tom-Petersen (1899-1992)
1918 [digtet "Købstaden"] 1. udgave: Købstad-Idyller. Digte. ♦ Aschehoug, 1918. 137 sider
kollaps Noter
 note til titel Indeholder kun digtet: Købstaden.
 note til titel Tegninger af Chr. Tom-Petersen.
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 3, side 96 [Anmeldelse af Georg Christensen].
 Bog (oversætter) Reymont, W. S.: Sommeren. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1927. 266 sider. Pris: kr. 6,50 (1927, romaner)
originaltitel: Chlopi. Tom IV, 1909
serietitel: Bønderne, 4
Detaljer
af Wladyslaw Stanislaw Reymont (1867-1925, sprog: polsk)
1959 Senere udgave: Bønderne. Overs. af Valdemar Rørdam. [Ny udg.] Revideret af Kristine Netteberg på grundlag af den polske udg. ♦ Borgen, 1959. Bind 1-4, 250 + 269 + 302 + 267 sider
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Solhverv [s007]] Solhverv. Side [7]-9 (1928, digte) 👓
Detaljer
1908 [Uddrag] 1. udgave: Under åben Himmel. ♦ Gyldendal, 1908. 148 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog Rørdam, Vald.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s178]] Daggry (1929, digte) 👓
 Bog Rørdam, Vald.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s033]] I Aften hører jeg - (1929, digte) 👓
 Bog Rørdam, Vald.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s042a]] I April (1929, digte) 👓
 Bog (oversætter) Freeman, H. W.: Joseph og hans Brødre. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (Aut. Oversættelse fra Danmark og Norge fra "Joseph and his brethren"). ♦ Hagerup, 1929. 338 sider. Pris: kr. 6,00 (1929, roman)
originaltitel: Joseph and his brethren
af H. W. Freeman (sprog: engelsk)
 Bog Rørdam, Vald.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s159]] Midsommer (1929, digte) 👓
 Bog Rørdam, Vald.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s403]] Nytaars-Ny (1929, digte) 👓
 Bog Rørdam, Vald.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s391]] Rimgry (1929, digte) 👓
 Bog Rørdam, Valdemar: Jeg gik mig over Sø og Land (1930, digte)
 Bog (oversætter) Norris, Frank: Blix. Roman af Frank Norris. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ [Helsingørs Avis], [1930]. 275 sider (1930, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
af Frank Norris (1870-1902, sprog: engelsk)
1911 1. udgave: Blix. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1911. 195 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 24-4-1930 til 17-6-1930. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (oversætter) Norris, Frank: Blix. Roman af Frank Norris. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1930]. 275 sider (1930, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
af Frank Norris (1870-1902, sprog: engelsk)
1911 1. udgave: Blix. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1911. 195 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 24-6-1930 til 9-8-1930. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (oversætter) Norris, Frank: Blix. Roman af Frank Norris. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ [Ærø Venstreblad], [1930]. 275 sider (1930, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
af Frank Norris (1870-1902, sprog: engelsk)
1911 1. udgave: Blix. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1911. 195 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Venstreblad fra 28-8-1930 til 14-10-1930. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (oversætter) Yeats-Brown, Francis: Mellem Vildsvin og Vismænd. En engelsk Rytterofficers Oplevelser. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge af "Bengal lancer"). ♦ Haase, 1931. 310 sider (1931, tekster)
originaltitel: The lives of a Bengal lancer, 1930
Detaljer
af Francis Charles Claypon Yeats-Brown (1886-1944, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1930-34 opført under klassemærket: 99.4 (Personalhistorie).
 url film Filmatiseret 1935 (dansk titel: Englands Sønner). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (oversætter) Thomas, Helen: To Mennesker. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (Aut. Oversættelse for Danmark og Norge af "As it was" og "World without end"). ♦ Haase, 1932. 276 sider (1932, roman)
originaltitel: As it was, 1926
originaltitel: World without end, 1931
af Helen Thomas (1877-1967, sprog: engelsk)
 Bog Rørdam, Valdemar: Huset ved Volden (1932, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Sommervers fra Svaneke (1932, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Af et Barns Verden (1933, digte)
 Tekster Rørdam, Valdemar: Sommerens Gang gennem Danmark (1935)
 Bog Rørdam, Valdemar: Alderdoms fæstning (1938, digte)
 Samling Rørdam, Valdemar: Dansk Liv (1938, samling)
 Bog (oversætter) Kipling, Rudyard: [Værker i Udvalg [5]] Digte. Paa Dansk ved Tom Kristensen, Kai Friis Møller, Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1938. 256 sider (1938, digte)
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
1928 1. udgave: Digte. Ved Kai Friis Møller. ♦ Gyldendal, 1928. 150 sider. Pris: kr. 5,75
 Bog (oversætter) Puschkin, Alexander: Eugen Onjègin. Paa dansk ved Valdemar Rørdam. Indledning af Maya Vogt Avaloff. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1938. 266 sider. (Trykkeri: Poul Hvidhjelms Bogtrykkeri, Odense) (1938, digte) 👓
Detaljer
af Aleksandr Sergejevitsch Pusjkin (1799-1837, sprog: russisk)
forord af Maya Vogt Avaloff (1869-1940, sprog: norsk)
omslag af Anonym
1930 1. udgave: Eugen Ongin. Roman paa Vers i ni Sange. Oversat fra Russisk af P. A. Rosenberg. ♦ Hagerup, 1930. 192 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [10]-24: [Indledning, signeret: Maya Vogt Avaloff (Dansk ved Valdemar Rørdam)].
 note til oversat titel Side [259]-62: Noter.
 note til oversat titel Side [263]-66: Oversætterens Efterskrift [Signeret: Generalindehuset, Troense, i September 1938. Valdemar Rørdam].
 note til oversat titel På omslagets bagside: Fyens Stiftsbogtrykkeri.
 Bog (oversætter) Grant, Joan: Den vingede Farao. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. Schultz, 1938. 384 sider (1938, roman)
originaltitel: Winged pharaoh, 1937
Detaljer
af Joan Grant (1907-1989, sprog: engelsk)
1948 Senere udgave: Den vingede Farao. (Originalens Titel "Winged Pharaoh". 2. Udgave). ♦ Samleren, 1948. 300 sider. Pris: kr. 13,50
1958 Senere udgave: Den vingede Farao. Overs. fra engelsk af Valdemar Rørdam efter "Winged Pharaoh". 3. udg. ♦ Samleren, 1958. 255 sider
1963 Senere udgave: Den vingede Farao
 Bog (oversætter) Blunck, Hans Friedrich: Eventyr og Wiedewitte. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1939. 158 sider (1939, novelle(r))
originaltitel: ?
af Hans Friedrich Blunck (1888-1961, sprog: tysk)
 Bog Rørdam, Valdemar: Danmark i tusind Aar. Udvalgte Digte (1940, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Holeby (1940, digte)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Rørdam, Valdemar: Fjordene (1941, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Sangen om Danmark. 2. Udg. (1941, digte)
 Bog (oversætter) Kipling, Rudyard: Digte. (Paa Dansk ved Tom Kristensen, Kai Friis Møller, Valdemar Rørdam). ♦ Gyldendal, 1942. 256 sider. Pris: kr. 4,50 (1942, digte)
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
1928 1. udgave: Digte. Ved Kai Friis Møller. ♦ Gyldendal, 1928. 150 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til oversat titel [1938 Udgaven].
 Bog Rørdam, Valdemar: Halv-Student (1942, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: Kursus ind og ud (1943, digte)
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s008]] Musvit (1944, digte) 👓
Detaljer
1924 [Uddrag] 1. udgave: Fugleviser. ♦ Aschehoug, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Dianas Sange [s034]] Jagten. Til Jagtkammeraten (1947, digte) 👓
Detaljer
1912 1. udgave: Strid og Strængeleg. ♦ Gyldendal, 1912. 182 sider
 Bog (oversætter) Grant, Joan: Den vingede Farao. (Originalens Titel "Winged Pharaoh". 2. Udgave). ♦ Samleren, 1948. 300 sider. Pris: kr. 13,50 (1948, roman)
Detaljer
af Joan Grant (1907-1989, sprog: engelsk)
1938 1. udgave: Den vingede Farao. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. Schultz, 1938. 384 sider
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s017]] Bogen (1949, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Skrevet som festsang ved boghandlernes fest hos Gyldendal 18-6-1906.
 Bog (oversætter) Mickiewicz, Adam: Pan Tadeusz eller Den sidste adelsfejde i Litwa. Paa dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Det Danske Selskab, 1958. 351 sider, illustreret (1958, roman)
originaltitel: Pan Tadeusz, 1834
Detaljer
af Adam Mickiewicz (1798-1855, sprog: polsk)
illustrationer af Michal Elviro Andriolli (1836-1893, sprog: polsk)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Michal Elviro Andriolli.
 Bog (oversætter) Grant, Joan: Den vingede Farao. Overs. fra engelsk af Valdemar Rørdam efter "Winged Pharaoh". 3. udg. ♦ Samleren, 1958. 255 sider (1958, roman)
Detaljer
af Joan Grant (1907-1989, sprog: engelsk)
1938 1. udgave: Den vingede Farao. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. Schultz, 1938. 384 sider
 Bog (oversætter) Reymont, W. S.: Bønderne. Overs. af Valdemar Rørdam. [Ny udg.] Revideret af Kristine Netteberg på grundlag af den polske udg. ♦ Borgen, 1959. Bind 1-4, 250 + 269 + 302 + 267 sider (1959, romaner)
Detaljer
af Wladyslaw Stanislaw Reymont (1867-1925, sprog: polsk)
oversat af Kristine Heltberg (1924-2003)
1925 1. udgave: Høsten. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1925. 248 sider. Pris: kr. 6,75
1925 1. udgave: Vinteren. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1925. 270 sider. Pris: kr. 7,00
1926 1. udgave: Vaaren. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1926. 302 sider. Pris: kr. 7,75
1927 1. udgave: Sommeren. Oversat af Valdemar Rørdam. ♦ Aschehoug, 1927. 266 sider. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindenes titler: 1: Høsten. 2: Vinteren. 3: Våren. 4: Sommeren.
 Bog (oversætter) Kipling, Rudyard: Hvis. 3 oversættelser (1962, digte)
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oversættelser af Valdemar Rørdam, Kai Friis Møller og i "Frem" 1925.
 Bog (oversætter) Grant, Joan: Den vingede Farao (1963, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
af Joan Grant (1907-1989, sprog: engelsk)
1938 1. udgave: Den vingede Farao. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. Schultz, 1938. 384 sider
 Bog (digte) antologi: Dansk lyrik fra Johannes V. Jensen til Harald Bergstedt. En antologi. Redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen. ♦ Gyldendals Tranebøger, 1963. 209 [1] sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkeri: trykt i Krohns Bogtrykkeri, København) (1963, digte)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 96
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
1960 Samhørende, 3. del af: Dansk lyrik fra Gustaf Munch-Petersen til Frank Jæger. En antologi. Red. af Carl Bergstrøm-Nielsen
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Forord [Signeret: 17. september 1962. Carl Bergstrøm-Nielsen].
 note til titel Uddrag af forordet: Bogen slutter sig til de to tidligere udsendte antologier i Tranebøgerne, Dansk lyrik fra Gustav Munch-Petersen til Frank Jæger og Dansk lyrik fra Tom Kristensen til Piet Hein.
 note til titel Side [7-9]: Indhold.
 note til titel Side 201-05: Bibliografi over digtsamlinger af forfattere i denne antologi. Privattryk og gendigtninger af udenlandsk lyrik er ikke medtaget.
 note til titel Side 205-07: Digtene i antologien findes i følgende samlinger.
 note til titel Side 207-[09]: Digtenes begyndelseslinier.
 Bog Rørdam, Valdemar: [indgår i antologien: Fuglene [s148]] Knortegæs. Side [148]-[59] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: ... Jagtens Eventyr i Danmark, 1934.
 Bog Rørdam, Valdemar: Udvalgte Digte 1895-1940. Udvalget foretaget af Sigurd og Agnete Swane i samarbejde med Finn Thrane (1966, digte)
Detaljer
redigeret af Sigurd Swane (1879-1973)
redigeret af Agnete Swane (1893-1994)
redigeret af Finn Thrane
efterskrift af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
kollaps Noter
 note til titel Med efterskrift af F.J. Billeskov Jansen.
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog (oversætter) Runeberg, J. L.: Lotta Svärd. Et digt i overs. af Valdemar Rørdam. Danmarks Lottekorps 1946-1971. Udsendt i anledning af Danmarks Lottekorps' 25 års jublilæum den 9. april 1971. ♦ Danmarks Lottekorps, [1971]. 29 sider (1971, digte)
originaltitel: ?
Detaljer
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Fortunstok 12, Kastellet, 2100 København Ø.
 note til oversat titel Svensk og dansk tekst.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Peer Gynt
Eventyrkomedie i 5 Akter af Henrik Ibsen. Musiken af Edv. Grieg
[På Det kgl. Teater:] 5 Akter (20 billeder). Fordanskning: Valdemar Rørdam, dans: Gustav Uhlendorff
[På Det kgl. Teater fra 9-5-1914 udgår 18. billede (i 5. akt)]
[På Det ny Teater:] Dramatisk Digt i 5 Handlinger (18 Afd.)
[På Odense Teater:] Skuespil i 5 Akter (21 Billeder)
[På Det kgl. Teater fra 1933:] Dans: Harald Lander
[På Det kgl. Teater fra 1944:] et dramatisk digt i 20 billeder
[På Odense Teater 1959:] Musik: Harald Sæverud, danse: Birthe Backhausen
af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
musik af Edv. Grieg (sprog: norsk)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
danse af Harald Lander (1905-1971)
danse af Gudrun Klausen (1887-1971, sprog: norsk)
musik af Harald Sæverud (1897-1992, sprog: norsk)
danse af Birthe Backhausen (1927-2005)
(premiere 15-01-1886 på Dagmarteatret
premiere 16-03-1913 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 91)
Valdemar Rørdam: Prolog
af Valdemar Rørdam ved festforestilling i anledning af Rigsdagens første sammentræden efter Genforeningen
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
(premiere 05-10-1920 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(oversætter) Menneskesønnen
et Kristusspil i tekst og toner af pastor de Vos. På dansk ved Valdemar Rørdam
musik og tekst af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
(premiere 1928 i Ulvedalene, Friluftsteatret i Dyrehaven)
(oversætter) Rembrandts Søn
skuespil i 4 akter af Tor Hedberg. Oversættelse: Valdemar Rørdam
af Tor Hedberg (1862-1931, sprog: svensk)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
(premiere 29-09-1928 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 7)
(oversætter) Maria Stuart
Tragedie i 5 Akter af Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1836:] Oversat af Sille Beyer
[Fra 1892:] Sørgespil i 5 Akter
[Fra 1928:] skuespil i 5 akter. Oversættelse: Valdemar Rørdam
[På Betty Nansen Teatret:] Oversat af Tom Kristensen
[Fra 1954:] Musiken arrangeret af Arne Hammelboe
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
musik af Arne Hammelboe (1916-2005)
(premiere 10-04-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 128)
Valdemar Rørdam: Prolog
af Valdemar Rørdam ved galleforestilling i anledning af kronprins Frederiks og kronprinsesse Ingrids formæling
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
(premiere 27-05-1935 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Valdemar Rørdam: Prolog
af Valdemar Rørdam ved festforestilling til fordel for H.P. Hanssens mindefond
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
(premiere 14-11-1936 på Det kongelige Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden