Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Boccazes Fortællinger

Boccaze: Boccazes Fortællinger, (1805, novelle(r), italiensk) EMP4908 BD4:sp496
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
oversat af Odin Wolff
illustrationer i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
Detaljer
Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
originaltitel: Decameron, 1348-53
se også: Andreuccio
del af: Cavalcade
kollaps Noter
 note til oversat titel [Kun udvalgte kapitler er oversat].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale til Oversættelsen [signeret O.W.].
 note til titel Uddrag trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 5, side 57-60, under titlen: Den kloge Munk [Første dags 4. fortælling]. [Forfatteren anført som Giovanni Boccacio]. [Illustrator eller oversætter ikke anført].
 anmeldelse Hertil udkom: O. Wolff: Represalier. I Anledning af nogle Udeladelser imod ham, af den renommerte Recensent, i Athene for sidste August Maaned. 1814. 8 sider.
 anmeldelse Carl Dumreicher i indledningen til "Dekameron, 1943 [Om Wolffs oversættelse og den påfølgende strid].  Dumreicher, Carl Carl Dumreicher
Oversigt over andre udgaver:
1871 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2g] Senere udgave: Et Par Fortællinger af Boccacio. Ved G.H.
1873 Senere udgave: Decameron. Overs. fra Italiensk af Alfred Flinch. Deel 1-2. ♦ 1873. IV + 562 + 466 sider
1907 Senere udgave: Decameron. Illustr. af J. Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansen, 1907. [Bind] I-III, 260 + 274 + 214 sider (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1909 Senere udgave: Dekameron. I fri Bearbejdelse ved Nialvar. ♦ Kamla, 1909. [Bind] I-II, 160 + 160 sider
1912 Senere udgave: Dekameron. Illustreret af Jacques Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 537 [2] sider, illustreret (kvartformat)
1917 Senere udgave: Boccaccio's smukkeste Fortællinger fra "Il Decamerone". Udvalg og Oversættelse ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1917. [Bind] I-II, 192 + 192 sider
1923 Senere udgave: Dekameron. ♦ Bogforlaget Nordstjernen, 1923. 256 sider. Pris: kr. 4,00
1923 Senere udgave: Dekameron. Paa Dansk ved Lorentzen. ♦ Skandinavisk Krone-Magazin (Bog- og Bladcentralen), 1923. 1.-10. Serie
1929 Senere udgave: Dekameron. Med mange Illustrationer. Oversat af Marx Jantzen. ♦ Bogforlaget, Griffenfeldsgade 15 (Bog- og Bladcentralen), [1929]. 1.-5. Hefte
1939 Senere udgave: Dekameron. Illustr. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1939. 718 sider, illustreret (kvartformat)
1943 Senere udgave: Dekameron. Ill. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1943. 718 sider, illustreret. Pris: kr. 42,00
1943 Senere udgave: Dekameron. Indledning ved Carl Dumreicher. Ill. af Herluf Bidstrup. (Uforkortet Oversættelse efter den italienske Grundtekst ved J. V. Lind). ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. [Bind] I-III, 833 sider, illustreret. Pris: kr. 64,00
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s049] Senere udgave: Dekameron. Tredie dag, anden fortælling. Side 50-[53]
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Humor fra hele verden [s327] Senere udgave: Gulfardos lån. Side 327-[29]
1954 Senere udgave: Det bedste fra Decameron
1960 Senere udgave: Dekameron
1966 indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s116] Senere udgave: Alibech bliver eneboerske. Af Boccaccio. Side 116-[22]
1966 Senere udgave: Dekameron. Overs. fra italiensk af J. V. Lind efter "Il decamerone". Udg. med efterskrift af Paul V. Rubow
1966 indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s123] Senere udgave: Gartneren og nonnerne. Af Boccaccio. Side 123-[30]
1968 Senere udgave: Det bedste fra Decameron. Udvalgte noveller. Forord af Knud Poulsen. Gengivet i uforkortet overs. efter den italienske grundtekst ved J. V. Lind. Ill. af Preben Zahle. [Ny forkortet udg.]
1970 Senere udgave: Dekameron. Ilustreret af Arne Ungermann. Efterskrift af Jens Kruuse. ♦ [Lademann], [1970]. 1.-3. Bind, 277 [2] + 274 [1] + 251 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Martins Bogtrykkeri, Christiansfeld)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.