Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Høvlspaaner

antologi: Høvlspaaner, (1832, roman, flere sprog) EMP 24 BDsupp:sp805 👓
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
udgiver: Pseudonym og undersøges
Detaljer
Høvlspaaner. Amalia, den hvide Due og Dampskibet m. fl. Smaafortællinger udgivne af Frederik Christensen, Stud. theol. ♦ Kjöbenhavn, 1832. 71 sider
kollaps Noter
 note til titel [Titelbladets bagside:] De i dette lidet Skrivt optagne Fortællinger have vel forhen været læste paa Dansk, men adspredte i Tidskrivter og mange Gange afbrudte. Udgiveren troer derfor, at de samlede ville læses med Behag.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1] anonym: Det rædsomme Malerie i en vild Bjergegn i Stejermark (1832, roman)
af Anonym
[2] anonym: Den overordentlige Duel (1832, roman)
af Anonym
[3] anonym: Den stakkels Kok (1832, roman)
af Anonym
[4] anonym: Høflig mod Alle, fortrolig mod Faa (1832, roman)
af Anonym
[5] Weisflog, C.: Høvlspaaner (1832, roman)
af Karl Weisflog (1770-1828, sprog: tysk)
[6] anonym: Amalie eller Hvo blev den Lykkeligste? Af det Tydske (1832, roman)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[7] anonym: Den hvide Due. En norsk Fortælling (1832, roman)
af Anonym
[8] anonym: Dampskibet (1832, roman)
af Anonym

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.