Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

En Skærsommernats Drøm

Shakspeare, William: En Skærsommernats Drøm, (1816, dramatik, engelsk) BD4:sp380
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger
Detaljer
En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Shakespeares St. Hansnat-Drøm, side 138-48.
Oversigt over andre udgaver:
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [a] Senere udgave: En Skiærsommernats Drøm. Side [1]-84
1872 i: Dramatiske Værker [17b] Senere udgave: En Skjærsommernatsdrøm. Side [133]-226
1879 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Lystspil i 5 Akter. ♦ (Borchorst), Schubothe, 1879. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 222)
1879 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Romantisk Lystspil, bearbe. for det kgl. Theater af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1879
1879 i: Dramatiske Værker [16b] Senere udgave: En Skjærsommernatsdrøm
1900 i: Udvalgte dramatiske Værker [1a] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm
1926 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. (Den kunstneriske Udstyrelse ved P. Holm). ♦ Carl Larsen, 1926. 200 soder. Pris: kr. 2,50
1928 i: Dramatiske værker [7] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 110 sider. Pris: kr. 3,25
1945 Senere udgave: A midsummer night's dream. Ed. by O. J. Madsen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1945. 106 sider. Pris: kr. 4,50
1953 indgår i: Skuespil [b] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm
1969 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg. ♦ J.H. Schultz, 1969. 4 + 106 sider. (Dramatiske Værker)
1969 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm eller Drømmen. [Ny udg.] Overs. fra engelsk af Ole Sarvig efter "A midsummer-night's dream". ♦ Gyldendal, 1969. 96 sider. (Gyldendals Teater)
1971 indgår i antologien: Det moderne teater [s122] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Side 122-29
1972 indgår i: Fortællinger fra Shakespeares verden [s028] Senere udgave: En skærsommernatsdrøm. Side [28]-[47]
1973 Senere udgave: En skærsommernatsdrøm. Med tegninger af: Ludmilla Balfour. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Carit Andersen, 1973. 103 sider, illustreret (27 cm)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.