Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Dramatiske Værker

Shakspeare, William: Dramatiske Værker, (1861-73, dramatik, engelsk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom
oversat af Edvard Lembcke
Detaljer
Dramatiske Værker. Oversatte af P. Foersom og Edv. Lembcke. 3. Udgave. ♦ Schubothe, 1861-73. Bind 1-18 [udkom i hæfter]
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1-5 kaldes af forlaget for 3. Udgave, det blev den afbrudte udgave ved Beyer også.
 note til oversat titel Bind 1-5 har: oversatte af P. Foersom, Omarbeidet af Edv. Lembcke.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Romeo og Julie. Side 1-138 (1861, dramatik)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: Forord [dateret: Haderslev, 22 Decbr. 1860].
 note til oversat titel Side 139-42: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1b] Shakspeare, William: Macbeth. Side 143-254 (1861, dramatik)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 255-57: Anmærkninger. Side 258-60: Efterskrift.
 note til oversat titel Side 258-60: Efterskrift ["De Læsere, der kjende Foersoms Oversættelse af Macbeth, ville finde denne Udgave saa væsentlig forskjellig, at den maaskee nøiagtiere maatte kaldes en ny Oversættelse, der af og til har benyttet Foersoms, end en Omarbeidelse af hans"].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2a] Shakspeare, William: Kong Lear. Side 1-167 (1862, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 168-70: Anmærkninger.
 note til oversat titel Side 171-75: Efterskrift [Kommentar til Anmeldelse i Dansk Maanedsskrift 1. Bind, 5-6 hæfte].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2b] Shakspeare, William: Kong Richard den Andens Liv og Død. Side 177-295 (1862, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 296-98: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fjerde. Del 1-2. 286 sider (1862, dramatik)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[4a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Femte. Side 1-141 (1863, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 142-43: Anmærkninger.
 url Fuld visning af oversættelsen (start på html-side 294) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[4b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Første Del. Side [145]-264 (1863, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 265-67: Anmærkninger.
 url Fuld visning af oversættelsen (start på html-side 442) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5a] Shakspeare, William: Hamlet. Prinds af Danmark. Side 1-? (1864, dramatik)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
[5b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. Side 185-308 (1864, dramatik)
[6a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side 1-? (1865, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Første Del.
[6b] Shakspeare, William: Helligtrekongers Aften. Side 117-242 (1865, dramatik)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)
[7a] Shakspeare, William: Othello. Moren i Venedig. Side 1-167 (1866, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Anden Del.
 note til oversat titel Side 168-70: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[7b] Shakspeare, William: Stormen. Side 171-274 (1866, dramatik)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 275-77: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[8a] Shakspeare, William: Cymbeline. Side 1-165 (1866, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tredie Del.
 note til oversat titel Side 166-67: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[8b] Shakspeare, William: Kjøbmanden i Venedig. Side 169-28? (1866, dramatik)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Side ?-287: Anmærkninger.
[9a] Shakspeare, William: Coriolanus. Side 1-? (1866, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Fjerde Del.
[9b] Shakspeare, William: Tvillingerne. Side 177-263 (1866, dramatik)
[10a] Shakspeare, William: Timon i Athen. Side 1-? (1867, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Femte Del.
[10b] Shakspeare, William: Et Vintereventyr. Side 123-268 (1867, dramatik)
originaltitel: The winters tale, 1623
1868 Senere udgave: Et Vintereventyr. Romantisk Skuespil i 4 Akter. Bearbeidet efter Shakspeares "Winters Tale" og Dingelstedts "Ein Wintermärchen" af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1868
1972 indgår i: Fortællinger fra Shakespeares verden [s114] Senere udgave: Et vintereventyr. Side [114]-[33]
[11a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Anden Del. Side 1-? (1868, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Sjette Del.
[11b] Shakspeare, William: Stort Besvær for Ingenting. Side 147-275 (1868, dramatik)
originaltitel: Much ado about nothing
1879 i: Dramatiske Værker [15a] Senere udgave: Stort Besvær for Ingenting
1880 Senere udgave: Stor Staahej for Ingenting. Romantisk Lystspil i 5 Akter, oversat og indrettet til Theaterbrug af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1880
1948 Senere udgave: Blind Alarm. En Komedie. Overs. og kommeneret af V. Østerberg. ♦ Schultz, 1948. 134 sider. Pris: kr. 6,75
1963 Senere udgave: Stor ståhej for ingenting
1969 Senere udgave: Blind Alarm
[12a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Tredie Del. Side 1-? (1868, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Syvende Del.
[12b] Shakspeare, William: Naar Enden er god er Alting godt. Side 139-278 (1868, dramatik)
[13a] Shakspeare, William: Kong Richard den Tredies Liv og Død. Side 1-? (1869, dramatik)
[13b] Shakspeare, William: Som man behager. Side 177-304 (1869, dramatik)
1825 i: Tragiske Værker [9b] 1. udgave: Som det behager Eder. Side ?-386
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Ottende Del.
[14a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side 1-? (1870, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Niende Del.
[14b] Shakspeare, William: Troilus og Cressida. Side 153-320 (1870, dramatik)
[15a] Shakspeare, William: Antonius og Cleopatra. Side 1-176 (1871, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tiende Del.
 note til oversat titel Side 177-79: Anmærkninger. Side 180: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[15b] Shakspeare, William: De to Herrer fra Verona. Side 181-289 (1871, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 290-91: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[16a] Shakspeare, William: Lige for lige. Side 1-135 (1871, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Ellevte Del.
 note til oversat titel Side 136-38: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[16b] Shakspeare, William: De lystige Koner i Windsor. Side 139-268 (1871, dramatik)
1815 1. udgave: De lystige Koner i Hillerød. En Omarbeidelse og Efterlignelse af Shakespeares: "Merry wives of Windsor", Skuespil i fem Acter, af V. H. F. Abrahamson. ♦ 1815. 141 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 269-73: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[17a] Shakspeare, William: Den arrige Kvinde, der blev tam. Side 1-127 (1872, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tolvte Del.
 note til oversat titel Side 128-31: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[17b] Shakspeare, William: En Skjærsommernatsdrøm. Side [133]-226 (1872, dramatik)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 227-30: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[18] Shakspeare, William: Elskovs Gækkeri. Side 1-129 (1873, dramatik)
originaltitel: Love's labour's lost
1879 i: Dramatiske Værker [12a] Senere udgave: Elskovs gjækkeri
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Trettende Del.
 note til oversat titel Side 130-34: Anmærkninger.
 note til oversat titel Side 135-226: Historiske Oplysninger til Shakspeares dramatiske Værker.
 note til oversat titel Side [227-29]: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive